Skip to main content

Bibliai történet-mesélés

A történet-mesélés megosztott tapasztalat. A mesélő a túravezető, aki a hallgatókat egy kirándulásra viszi a történetbe. A mi esetünkben a történet Isten története, az igazság arról, hogyan bánik Isten az Ő népével. A tökéletes összetétele a Biblia ismeretének és a tanulásnak Isten munkálkodásáról a mindennapi életünkben. Ezért még több okunk van arra, hogy a történetet izgalmassá tegyük a hallgatóság számára.
A latin szállóige: „Amat Victoria Curam" azt jelenti: a győzelem szereti a felkészülést. Ha sikeres akarsz lenni a tanításban, azt felkészülésnek kell megelőznie. Hogyan készülhetsz fel a történet közvetítésére?
Az „öt napra való szendvics" modell: készítésekor minden nap újabb hozzávalót teszünk a szendvicshez öt napon át. Mivel egy hét 7 napból áll, öt napig „készítheted a szendvicset", a hatodik napon pedig elmesélheted a történetet. Így marad egy „kegyelmi" nap, ha esetleg valamelyik nap elfelejted, vagy túl elfoglalt vagy, vagy túl fáradt, vagy bármi más jön közbe.
Mindössze öt vagy tíz percre van szükséged naponta a szendvics elkészítéséhez, bár több időt is szánhatsz rá, ha szeretnéd.
1. Élvezd a történetet
A hús a szendvicsben maga a történet. Ezért az első napon olvasd el a következő órán feldolgozandó történetet a Bibliából. Olvasásod célja az legyen, hogy egyszerűen csak ÉLVEZD a történetet és kapcsold az életedhez. Jelent-e valamit számodra a történet? Akar-e Isten valamit üzenni ezen a részen keresztül?
2. Szereplők
Ez a sajt a szendvicsünkben. Második nap újra elolvasod az igerészt. Most azonban alaposan szemügyre veszel minden főbb SZEREPLŐT. Hunyd be a szemed. Mit gondolsz, hogyan nézhetett ki ez a szereplő? Ha vele lettél volna, amikor a történet játszódik, milyennek hallottad volna a hangját? Ha kezet fogtál volna vele, milyen lett volna a kézfogása? Milyen volt a járása? Volt-e valami jellegzetes illata? Gyakorold most ezt Dávid és Góliát történetével. (persze nem fogsz kitalációkat mesélni).  Úgy fogod elmondani a tényeket, ahogyan a Bibliában vannak. A lényege ennek az egésznek az, hogy úgy kezdj el gondolni a szereplőkre mint hús-vér emberekre. Mert azok voltak. Ha elkezded átérezni, hogy ők valóságosak voltak, nagyobb izgalommal fogod mesélni a történetet. Fel fog élénkíteni. Úgy fogod elmesélni a történetet, mintha a szereplők élő, lélegző emberek lennének egy hideg és meleg, tetőtől-talpig, csendes és zajos világban.
3. Igeversek
Ez lesz a hagyma a szendvicsben. Olvasd el a harmadik napon ugyanazt a részt, most megtanulandó IGEVERSEKET keresve benne. A célod nem az, hogy szóról szóra memorizáld a történetet, hanem hogy saját szavaiddal meséld el. Ugyanakkor, ha a történetben benne van az aranymondás, amit meg kell majd tanítanod, neked is meg kell azt tanulnod kívülről. A megfelelő időben ezt az igeverset majd szóról szóra szeretnéd idézni a mesélés során. Néhány történetben vannak olyan igeversek, amelyek gyújtást adnak a történetnek. Ezeket is meg kellene tanulnod kívülről, és úgy kell előadnod, hogy tényleg gyújtó legyen.
4. Környezet
Ez a paradicsom a szendvicsbe. Ahogy ugyanazt az igeszakaszt olvasod a negyedik napon, figyelmedet fordítsd a KÖRNYEZETRE, a történet díszletére. Néha a bibliai beszámoló kitér arra, milyen volt akkor az idő. De gyakran nem sokat mond a történet a környezetről. Ezért megint csak csukd be a szemed. Mit gondolsz, milyen lehetett? A táj sziklás, vagy homokos, erdős vagy egy rét? Van-e ott tó, vagy csak egy tavacska, vagy a tenger? Képzeld magad oda. Mit látsz? Mit hallasz? Megint csak nem fogsz olyasmit mondani a gyerekeknek, ami nem tény. De a magad számára valóságossá tudod tenni a történetet. Milyen lehetett?
5. Összkép
Most rátesszük a salátát a szendvicsre. Az ötödik napon olvasd el a történetet újra. Valószínűleg jobban fogod élvezni, mint első olvasáskor, mert valóságossá tetted. És valóság is volt egyszer! Valóban megtörtént, igazi emberekkel, valóságos helyen, mint amilyen valóságos helyen vagy te is ma. Nem csodálatos és nagyszerű Isten, ahogy munkálkodik az övéi között?

A sikeres történet-mesélés kulcsa a hihetőség. Tedd hihetővé. Legyél lelkes amiatt, hogy megoszthatod ezt a történetet. Ne feledd: ha nem lelkesedsz, a gyerekek sem fognak lelkesedni.
6. Imádság
Valami még hiányzik a szendvicsből. Mi lehet az? Van hús, sajt, hagyma, paradicsom és saláta. Még kenyér is kell. Vedd közre ezeket a lépéseket IMÁDSÁGGAL. Imádkozz, mielőtt elkezded. Imádkozz, mikor befejezted. Miért ne tornyoznánk a szendvicsünket jó magasra? Imádkozz közben is. Hadd vezessen Isten a felkészülésben és érintse meg a te szívedet azzal, amit Ő akar hangsúlyossá tenne ebből az igerészből.

Eszközök a mesélésben, amit mindenhova magaddal viszel:
- Gesztusok (kezek, testnyelv)
- Hangszín  (suttogás, kiabálás, lassan, sietősen, magashangon, mélyen,stb)
- Reakció (figyelj a reakcióra, igazítsd hozzá a mesélést, magyarázd el ha nem értik)
- Szavak  (hallgatóság életkorának megfelelően)
- Segédeszközök (bábok, figurák, játékok,...)

Ne feledd, hogy nem csak magáért a történetért mesélünk. Azért mondjuk el a történetet, hogy olyan igazságot fedezzünk fel benne, amely alkalmazható az ember életében. Ahogy egy lelkipásztor mondta: „A Biblia nem az információért van, hanem a transzformációért." Beszélj azokról a dolgokról, amelyek hatással vannak a tanítványaidra.

Mondj el egy történetet a saját életedből:
Miután Jézus meggyógyított egy megszállottat, ezt mondta neki: „Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten." (Lukács 8:39). Mondd el te is a gyerekeknek, mit tett veled az Úr ezen a héten. Azután kérdezd meg: „Mit tett értetek ma az Úr?" Isten és az Ő országa ugyanannyira mai, mint amennyire történelmi, ezért meséljük el a ma történeteit is.
„...Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt." (Zsoltárok 78:4)