Skip to main content

Egyetlen feladatunk van

Az Újszövetség üzenete egyszerű, határozott és félreérthetetlen. Isten kegyelméből, hit által üdvözülünk, nem pedig jó cselekedeteink alapján. A keresztény ember egyetlen feladata, hogy higgyen Isten szeretetében és kegyelmében, amelyet ingyen kap tőle.
(részlet Chuck Smith: Miért változtat meg mindent a kegyelem c. könyvéből)

MiertValtoztatMegMindentAKegyelem