Skip to main content

Fölé és túl

P. Barry

Ha körbenézel a teremben látod nagyon sok élet gyümölcsét. És hálásak vagyunk azokért akik elmentek. Néha úgy gondoljuk, hogy a misszió feltétele, hogy elmenjünk. De igazából a misszió a szívünk állapota.

P. Gromov

Ez a szentség gyönyörűségének lakomája. A legnagyobb kincs ami a világban van a lelkek. Sokan nem tudják, hogy Jézus értük jött el. Egy nagyszerű könyv van a kezünkben.

Jel 22:17 ez az időszak amit megtapasztalunk.

Jel 22:17  És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jôjön el; és a ki akarja, vegye az élet vízét ingyen.

Az egyik orosz városban a piacon evangelizáltunk. Ahhoz a sorhoz értünk ahol kolbászokat árultak. Traktátusokat osztottunk. AZ egyik hölgy azt mondta: szeretnék imádkozni. Együtt imádkoztunk vele. Nem tudtuk mi fog történni velünk, de megtörtént. Ez volt az első lépés és milyen sok követte. Jézus olyan sok tanítványa egyszer megtette ezt a lépést.

Ján 1-ben látjuk, hogy 1:50 itt kezdődik az élet. Jézus azt mondta: kövess engem és nagyobb dolgokat látsz ennél. Látni fogod ahogy megnyilik a menny. Az ellenség szeretné bezárni előttünk a lehetőséget, hogy lássuk  a mennyet megnyílni. Mát 4-ben Sátán megkísértette Jézust és három dolgot ajánlott Jézusnak. Mindhárom dolog lefelé mutatott. Nézz le a kövekre, nézz le az életedre - mondaná a világ. Nézz arra amid van. Nézd , hogy másoknak milyük van. Vagy ugorj le a templomról. Ugorj le a szeretet magas fokáról. A világ azt mondaná: hajolj le előttem. Ugyanakkor látjuk, hogy mi van Jézus szívében amikor azt mondja: meg van írva, ez számít és a szenteség szépsége.

Itt vagyunk, mert elhittük ami meg van írva. Az ige erőssé teszi a hitünket. Nem a mi képzelgéseink, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Jézus Kr. szeretetét látjuk az írás minden szavában. Látjuk, hogyan történik ez meg folyamatosan. Nem mi vagyunk a kivétel. Emberek vagyunk, akiknek az ige megadta a kincset. Együtt örvendezünk az Ő társaságában, élvezzük a szeretetet. Mert a menny nyitva áll.

Az egyik városban megkért egy család, hogy látogassam meg, mert 16 éves gyermekük rákban haldoklott. Volt amikor eszméleténél volt és volt amikor nem. Alig volt képes hallgatni amit mondunk. A szülei is ott voltunk és imádkoztunk. Egy hét múlva hazaköltözött az Úrhoz. Egy nappal előtte egy nagy bizonyság történt. A gyermek anyja azt mondta: anya kérlek gyere. Bement a szobájába. A gyermek azt mondta: nézd milyen gyönyörűséges. Jézus, itt van és ragyog. Az asszony nem látta Jézust. De a gyermekén keresztül látta. A menny megnyílt. Jézus megnyitotta. István Apcsel-ben azt mondta: ismered az én népem. A menny Isten temploma,de a mi szívünket keresi. Elutasították egy darabig az emberek. Aztán annyira feldühödtek rá, hogy köveket ragadtak. István mondta: láttam a mennyet megnyílni, láttam Jézust ott. Saul hallotta ezeket a szavakat. És később is sokszor látta Jézust.

Micsoda élet ez, Jézusra nézni, aki azt mondja: nagyobb dolgot látsz ezeknél. János apostol, Patmos szigetén, 90-95 éves volt akkor. És látta a mennyet megnyílni. Látta az egész történelmet a jövőt. Isten által látta a jövőbeli életet. Meg van nekünk is ez a kiváltságunk.

Egyszer Buharakban evangelizáltunk. Egy lakást kerestünk a csapatnak. Valaki mondta, hogy van egy hölgy aki a zsinagógába jár. Amikor odamentünk megtaláltuk a hölgyet, mondtuk neki, hogy szükségünk van a lakásra. És azt mondta: tudjátok mi fog Izraelben történni?

Különleges emberek vagyunk. Ebben a korban élünk, de ezt az időt Isten nézőpontjából nézzük. Az Ő kegyelmi trónjáról. Meg van a vágyunk, hoyg meghívjunk mindenkit. Nem számít milyen dolgok vannak az ember életében, nem számít. Ami számít a szív és a lélek. A gyülekezet,  és Szellem, kihirdeti, hogy jövel. Az élet vize ingyen van. Nagyszerű helyen vagyunk a szentség szépségében.

P. Scibelli

1 Kor 12:31  Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek.

A 80-as évek elején P.Schaller Massacusseth-be ment. Engem akkor nem izgattak a missziók. Hálát adtam Istennek, de úgy voltam, hogy ah. Szerettem az utcai munkát drog és alkohol problémákkal küzdő emberek között. De nem érdekelt, hogy elmenjek egy másik országba.

Volt egy erkélyünk a gyülekezetben. És voltak ott nagy oszlopok. Felmentem az erkélyre és beültem egy oszlop mögé ahol nem lehetett látni engem. Nem voltam túlzottan szellemi, azt hittem el lehet kerülni egy missziós üzenetet, hogy a legtávolabbi pontra ülök. P. Schaller Zsid 11-ről prédikált. Nem bírtam elhajolni a szellemi golyók elől amik eltaláltak. A léleknyerést élveztem, de a missziókról azt gondoltam, hogy másnak jó, de engem nem izgat. Aztán 135 országgal később az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Isten a gondolatai a sajátjai, az Ő útjai az övéi. Mi imával gondoljuk végig Isten gondolatait és útait. Jézus mondott valamit Péternek az élete végén: mikor fiatal voltál oda mentél ahova akartál. Te vezetted az életed. „Tudom mit csinálok." Amikor idősebb leszek, akkor más fog felövezni és elvisz ahová nem akarnál menni. Találkoztál emberekkel akik azt mondták: nem akarom ezt csinálni. És? Isten képes elvinni ahova nem mennénk.

Pál egy testi gyülekezethez beszélt. Sok gond volt a gyülekezetben. 2Kor 10:16-ban látjuk, hogy szeretném elérni a rajtatok túl lévő területeket. Azért jötte hozzátok, hogy elérjem a rajtatok túl lévő területeket.

Aztán azt mondta a Római gyülekezetnek, amely missziós gondolkodású volt. Róm 15:20: küszködöm azért, hogy prédikáljam az evangéliumot. Fileotimomea, ezt igazából azt jelenti: szeretem tisztelni ISTent azáltal, hogy prédikálom az evangéliumot. Amint előre nézünk hívőként, azokra nézünk amik ránk várnak szolgálatként. Látjuk a 6.3 milliárd embert. Nem megijeszt, hanem izgalomba hoz. 6.3 milliárd ember van akit el lehet érni. HA almákat szednél egy gyümölcsös kertben 10 másik emberrel, és 14 alma lenne akkor ott harc lenne. De ha 1000 alma jutna egy emberbe, annál jobban érzem magam. Minél több az ember annál több a lehetőség. Soha nem leszel munkanélküli misszionáriusként. A munkád elveszítheted, értem, hogy ez fájdalmas. De mindig alkalmazásban leszünk Isten örök tervében és akaratában.

Amíg csak élek addig a szeretetről teszek bizonyságot, bizonyságtevő leszek. Amíg csak élek addig bizonyságot teszek a szeretetről. Pál mond itt valamit: mindezek a problémák között, egy kivezető út van. HA elolvasod a Korinthusi levelet egyik gondot a másik után látod. Problémák voltak ott.

P. Stevens Istenből merítve szeretett minket, szerette a missziókat, a gyülekezet alapítást.

Pál azt mondja a problémák között: vágyjatok a fontosabb ajándékokra. De mégis mutatok nektek egy kiváltképp való utat. Azt mondja Pál, sok ember vágyik sok mindenre. De én személyesen - mondja - szeretnék mutatni az íráson keresztül egy kiválóbb utat. Ez lenyűgöző. A szó a hüperballó. Ezt jelenti: mutatok nektek valamit, ami felette van és túlmegy. Van egy egyszerű illusztráció, a kiváltképp való út a szeretet ami felette van és túlmegy.

Ez a missziók. Isten szeretete ami fölévisz minket és túl. Mert ha egyszerűen csak élek a hívő életemben, a gyülekezet arra van h ogy végigcsináljam a mozdulatsorokat. De engedd meg, hogy a Sz.SZ. kitöltse Isten szeretetét a szívedbe, vigyük ezt feljebb és túl.

Elmultam az irgalmas samaritánus történetén. Ott volt egy ember akit összevertek és két ember elment mellett, sőt átmentek a túloldalra. Ez jelenthetné kereszétnyeket: látjuk az iszlámot, a kínaiak milliót, a közel keletet, az ortodoxiát. Megtörténhet, hogy azt mondom: inkább elmegyek mellettük a túloldalra. Ott az áll, hogy egy pap és egy lévita tették ezt. Látták távolról és inkább kikerülték. De a harmadik odaért ahol az összevert ember volt.

Nem a saját erőnkben tesszük. Ha nem Isten szeretete a motiváció akkor nem megy. Ha a törvény, az RBT jó oldala, az érzelmek motiválnak, az nem jó. Isten annyira szeretett engem, hogy ez a szeretet áthatotta a szívem. Fölévitt és túl. Miért hagyta el Ruth Moábot Naomiért? Követnél egy olyan nőt akinek a férje meghalt és a két fia és az egyik Ruth férje volt. Ruth megértette Istent. Értette, hogy Isten szerető Isten. Ruth-ot a moábitát fölévitte és túl. A testvére azt mondta ő is jön. Azt mondta: követlek. Naomi azt mondta: menj vissza. Naomi is sírt és megcsókolta, de nem ragaszkodott. Vannak emberek akik tudnak sírni, megcsókolni, de nem ragaszkodnak. Ruth viszont a szeretet miatt fölé és túlment.

Ezsdrás vezetett egy missziós mozgalmas Jeruzsálembe ami le volt rombolva, le volt égve, a falak le voltak rombolva. Mondott valamit:  térjünk vissza ISTen házáhor Jeruzsálemben. 3% ment. 97%-a a választott népnek ottmaradt Babilonban. A motivációjuk az élet volt Babilonban az élet rendszérben. „Azt akarod hogy visszamenjünk, az úton rablók vannak, és egy elpusztított város vár ránk. Bablion annyira nagyszerű." A 3% ISTen szeretet miatt ment, Jeruzsálem szeretete miatt. Fölémentek és túlmentek.

Amikor a kereszténységet látjuk a nehézségeivel, a szeretet túlmegy mindenen amiben vagyunk. Továbbvisz a próbatételen, a kísértésen. Fölé és túlmegy minden elismertségi vágynak. Bármilyen sikernek, amit megélhetek. A szeretet fölémegy és túlmegy minden bukásnak. Túlmegy bármilyen kultúrális különbségen, fizikai tevékenységen. Pál azt mondta: fel kell menned, hogy túlmehess. Ahogy engeded, hogy Isten szeressen, Ő kiküld. Felmegyünk és megkapjuk Isten szeretetét. Túlvisz minket azon amit valaha kérhettem. Isten messze bővölködően akar tenni annak amit kérni vagy gondolni tudnánk.

Tudsz-e valamit a misszió történelméről? Ha tudsz, akkor látni fogsz embereket. Egy asszony kannibálok között dolgozott. Hogy vezetheted ezeket az embereket? Azt mondta: ha egy férfinek meg van a bátorsága és átadom a gyülekezetet, de senki nem jött oda. Az asszony minden nap ment,volt egy fehér ruha rajta, kinyitotta a Bibliáját és az emberek hallgatták őt. 50 évig volt ott.

Isten szeretete fölévitte és túl. Vanna kdolgok amiken keresztülmegyünk az életünkben. Szembe kell néznünk vele. Hajlandóak vagyunk fölébemenni és túlmenni? Az agapé szeretet fölé és túlvisz engem. Fölé és túl. Ez az üzenetünk. Nem mehetünk tovább, ha nem kapunk onnan föntről.

Hudson Taylor amikor Kínába ment: Isten elhívta. Két dolgot mondogatott: Jézus Krisztus és Kína. Hudson Taylornak nagyszerű lehetősége volt, hogy orvos legyen és jól éljen. De kapott egy Rhémát Istentől és ez elvitte Őt: fölé és túl. Mát 28. Amikor elment Kínába és utazott a hajón a családja sírt amikor elindult a hajó és azt mondták: ne menj. De ő csak Mát 28:18-20-at felolvasta nekik és azt mondta: találkozunk a túloldalon. 21 évesen ment el és 70 éves koráig ott volt. Azt mondják a kínai belső misszió 21 emberrel az egész akkor ismert Kínát elérte.

Meghallgatott misszionáriusokat és aki nem azt mondta, hogy Isten szeretete miatt megy, azt nem vette fel.Fölé megyek és túl. Ezt végzi Isten szeretete. HA eldöntöm, hogy elmegyek valahova sok mindennel szembe kell nézni ,de ne ezekkel törődj. Tekints Jézusra. Ő az aki túl és továbbvihet. Izgalmas tudni, hogy Isten szeretete megteheti. Ha valami más helyet keresünk, akkor soha nem megyünk fölé és túl.

Beteg vagyok - Isten fölé és túlvihet. Túl öreg vagyok - anyám azt mondta: mikor hagyod már abba? De a szeretet fölé vihet és túl. 50 évesen menjek a missziós mezőre? P. George Arman tetszik nekem, ő és a felesége nagyszerű példák. C.T.Studd 20 évet volt Kínában. Minden betegséget összeszedett.  Elment valami mozi mellett és látott egy feliratot: kannibáloknak szükségük van Krisztusra. El tudod képzelni a táblát? Bement, hallott egy embert prédikálni, Karl Kuhn, közép Afrikát járta. C.T. Studd dühös lett miért nem mennek el a keresztények. Isten meg azt mondta neki: mi lenne ha mennél? Elment a gyülekezetbe: azt mondta: Afrikába megyek. Nem engedték mondván: öreg vagy és beteg. A missziós bizottság sem engedte. A felesége sem. De mégis elment. 85 évesen még mindig misszionárius volt, 30 évvel később. Motiváció, Isten szeretete. Annyira fontos.

Nem akkor történik amikor idelenn igyekszem, hanem amikor ISTen szeretet fölévisz és túl, az emberi érvelésen, kísértésen, üldözésen, amit gondolsz, betegségnek, sikernek, bukásnak, bűnnek, gyengeségnek. Isten azt mondja: fölé és túl akarlak vinni. Szeretnék mutatni egy kiváltképp való utat. Ismeritek 1Kor 13-at. Pál azt mondta: ISTen engem fölé vitt és túl a gyülekezet üldözésén, az áruláson, a természeti vágyaimon, azon ahogy én elgondoltam az életem. Megengeded, hogy Isten fölévigyen és túl azon amit te gondolsz? A Sz.SZ. kitölti Isten szereteté a szívünkbe.

Ahogy megyünk előre szolgálatként a világban, gyülekezeteket alapítunk, az embereket motiválja ez az agapé szeretet és elkezdi áthatni a közösségünket, le fog nyűgözni bennünket amiket látunk. Amint fiatalok Isten szeretetében vannak, látást kapnak. Van egy kiválóbb út mint az RBT, mint amit a démonok megpróbálnak meggyőzni, hogy mit csináljak az életemmel. Van egy kiválóbb út. Nem kell magamat néznem. Nézni a helyzetet, körülményeket, hanem megengedni, hogy Isten szeretete fölé és túlvigyen.