Skip to main content

Gyógyíthatatlan seb

Shane Richardson

Gedeonra gondolunk és ahogy az Úr megjelent neki. Erős, vitéz férfiúnak hívta. Gedeon azt mondta: komolyan? Én vagyok a legkisebb a családomban és a családom is a legkisebb.

Az Úr megjelent Jákobnak, a csalónak. Ki az a Jákob? Senki - mondta ő.

1Kor 1 Kik azok akiket elhív? Említésre sem méltó emberek, test szerint nem bölcsek, nem sokan nemesek, nem sokan erősek. A bolondokat, a gyengéket és a megvetettetek hívta el. Ezek mi vagyunk, én is. Látás által ezek vagyunk. Senkik. De meg van nekünk az ámulatos Ige, ami hihetetlen. Az erő Isten igéjében. Róm 1:16 ez az evangélium Isten ereje a megtérésre. Nagyon sok erő van ebben.

Mint egy dinamit rúd. Ha meggyújtod akkor rájössz, hogy mennyire erőteljes. Mint Isten Igéje, bár az nem öl meg minket, de valójában nagyszerű munkát végez a szívünkben. A szeretet gyengéd szavai. Amikor hitet keverünk hozzá a lehetetlen dolgok lehetségessé válnak. A figyelemre nem méltó emberek, figyelemre méltó dolgokat tesznek. Egyszerű halászemberek, emberek halászaivá válnak, bizonytalan emberek, hőssé válnak, a bolondok, bölcssé, a  szeretetre nem méltók, szeretetre méltóvá. Olyan szolgálata lesz ami által szeret másokat. Isten gyönyörködik abban, hogy használ minket.

Olyanok vagyunk mint Péter és János, ahogy a farizeusok mondták róluk, tanulatlanok, de volt valami ami ámulatossá tette őket, hogy Jézussal voltak. Ahogy halljuk az üzenetet, bármilyen igét is hallunk, Isten ígéreteit, amikor Isten azt mondja bevégzett munkában, hogy nincs benned szeplő, Én 4:7 - lehet hogy nevetnénk rajta, ugyan Te úgyis tudod mit tettem! Hogyhogy nem látod a gyengeségem? - hit által egyszerűen fogadd el amit Istentől hallasz.

Már 9:23 Uram hinni akarok, de segíts a hitetlenségemen. Néha úgy találom, hogy akarok hinni, de nem tudok. Nem kell nagy hit, hanem egy mustármagnyi elég. Nem az számít, hogy mekkora hitünk van, hanem kiben van a hitünk. Miénk Isten Igéje. Isten munkát végez az életünkben és amikor hitet keverünk hozzá, akkor az használ nekünk. Isten hatalma az evangéliumon keresztül megváltoztat. 2Pét 1:4 hihetetlenül nagy és drága ígéreteteket kaptunk, ezáltal válunk az Ő isteni természetének részeseivé. A megvetettt és a gyenge olyanná válik, mint Isten, mert hitet keverünk Isten Igéjéhez.

P. Kende

Nagyszerű hitben járni és olyasmit csinálni, amit el sem tudtunk képzelni.

Sir 3:21-25  Ezt veszem szívemre, azért bízom.  22 Az ùr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ô irgalmassága!  23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!  24 Az ùr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.  25 Jó az ùr azoknak, a kik várják ôt; a léleknek, a mely keresi ôt.

Az, hogy „ezt veszem a szívemre" azt jelenti valójában, hogy visszatérésre késztetni, visszahozni, megengedni, hogy visszatérjen, visszahelyezni, visszahúzni, felfrissíteni, helyreállítani. Nem egészen azt, hogy szívemre veszem, hanem visszaemlékezem, újra előveszem, helyreállítom ezt az dolgot. A következő versekben elmondja, hogy mi az amit előhúz újra, mi az amin ismét gondolkodik, mi az, amit ismét forgat a szívében. Erről fogok beszélni.

4Móz 21-ben ott a történet, az egyik csapásról ami Izraellel történt. A nép vétkezik, mire az Úr tüzes kígyókat bocsát a népre, amik megmarják az embereket akik meghalnak. Természetfeletti csapás, fenyítés, mert lázadtak Mózes ellen. Halál a vége. A bűn zsoldja a halál, Ró 6:23 az emberek közül sokan meghaltak. Sokan  Izrael népéből. Ez egy fájdalmas dolog, kemény dolog, főleg, hogy Istentől jön. Nehéz elfogadni. De mi történik? A nép odamegy Mózeshez és azt mondja nekik: vétkeztünk ellened, és az Úr ellen. Ellened mert téged Isten tett ide és mi nem akartuk a tekintélyed és az Úr ellen, mert nem akartuk az Úr tekintélyét benned.
Erre Isten ad egy megoldást - és ez annyira csodálatos!

4Móz 21:8  És monda az ùr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tûzd fel azt póznára; és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.

Ez kép Krisztusról. A bűn halálra ítél minket, örök halálra, Istentől való örök elválasztásra. A bűnünk pokolra ítél minket. De Isten azt mondta a szeretetében, itt van a kereszten Krisztus és ha ránézel meggyógyulsz. Ugyanez az ígéret.

4Móz 21:9  Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltûzé azt póznára. És lôn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

Annyira gyönyörű ez. Isten nem azt mondta: nézz a kígyóra és csinálj valamit, mondjuk táncolj körülötte! Nézz rá és valamit csinálj! Építs neki várat, vagy csinálj magadnak papírkígyót! Nem tenniük kellett, hanem azt mondta, nézz rá! Ennyi. Miért ilyen egyszerű? Mert ez a szeretetről szól. Nem a vallásról. Nem a kötelezettségről, félelemről, hanem szeretetről. Tekints egyzerűen rá! Ahogy szerdán beszéltünk erről, amikor először meghoztuk a döntést Krisztus mellett, annyira kicsinek tűnt, az hogy rábízzuk magunkat. Néha tűnődik az ember, hogy tényleg történt valami? Igen, ezért ilyen egyszerű. Ezért mondja Isten Mózesnek, aki rátekint az nem hal meg.
Róma 10:10-11
 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.  11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ô benne, meg nem szégyenül.
Róma 10:9  Mert ha a te száddal vallást teszel az ùr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta ôt a halálból, megtartatol.

Ennyire egyszerű. Ez az üdvösség üzenete. Ha nem ismered Jézus Krisztust, akkor ez neked szól - ez ennyire egyszerű. Hiszel a szívedben, vagyis bízol Jézusban. Ő pedig megment téged - kétségtelenül. Ahogy 4Móz 21-ben olvassuk ezt - annyira egyszerű: Isten azt monda nekik, nézzetek rá! Bárki ránézett, életben maradt. Nem számított, hogy mennyire gazdag, szegény, egészséges vagy beteg volt előtte. Nem számított hány gyereke volt, ha a kígyóra nézett megtartatott. Ránézett a megodlásra, Isten válaszára. Isten azt mondja: ennyi kell, ennyi elég.

Ami viszont sokszor történik az, hogy nem nézünk. Sir 3:21: újra előveszem, visszahúzom ezt a gondolatot. Az ÚR jósága, irgalma, ezért élek még. Jó az ÚR azokhoz akik várják Őt. Az ÚR jó hozzájuk.
Ám én nem húzom elő, mert el vagyok foglalva valami mással. A mi életünkben is így van. Jön a depresszió és  kér egy kis időt: adj csak egy napot és még egyet és még egyet és így tovább, és negyven év lesz belőle. Jön a természeti gondolkodásom, haragom, bosszúvágyam, elégedetlenségem, keserűségem és azt mondja: ide nézz ne oda! Itt a kígyómarásod, bűnös vagy, erre nézz. Lehet, hogy hívő vagyok, de élvén meghalok. Az egész életemben haldoklok. Mert nézem a marást és azt mondom: jaj, én ilyen vagyok, keserű, depis, nyomoronc. Nem viszem semmire. Ilyen vagyok. Isten azt mondja: Hahó, figyelj, oda nézz, a keresztre! Nézz oda! Ott a kereszt. Oda tekints egy pillanatra! Ott a kereszt, ott a válasz.

Miről beszélsz? A sebemre kell néznem - mondom. Nézd, vörös, aztán lila, majd kék, most már fekete és szaga van! A természeti gondolkodásom elfordítja a gondoalataim, azt mondja: odanézz, a karod, tartsd ott a szemed. Elbukom és benne maradok, benne élek. A következményeiben maradok. Izrael a megfelelő dolgot tette: odamentek Mózeshez és azt mondták: vétkeztünk ellened és Isten ellen. Valami történjen, ez így nem mehet. Isten azt mondta: akkor itt a válasz. Valahányszor jövök a Szent Szellemhez és kérdezem mit tegyek, Ő azt mondja: a kereszt, Jézus elvégezte érted, bizonyos lehetsz benne, számíthatsz rá, gondolkodj ebben! Csinálj úgy, ahogy Jeremiás tette, engedd meg hogy visszatérjen, frissítsd fel ezt a gondolatot, elevenítsd fel a keresztet!

Ami azonban történik velem: leülök valahova és ott borongok magamban, gondolkodok magamban. Természeti gondolkodás, természeti elmémmel gondolkodok. Az egyetlen ami megszabadít ettől, a kereszt. Az egyetlen válaszom a kereszt. Nincs annyi jóindulat a lelkemben ami megszabdítana a természeti gondolkodásomtól, nincs elég bosszúállás, sunyiság, jóság, ami kivenné ezt belőlem. Hanem természeti gondolkodásban maradok garantáltan és semmi nem fog változni. Voltak akik nem néztek a rézkígyóra? Nem írja a Biblia, de biztos voltak. Mi történik?
Nem nézek fel a szégyen miatt. A szégyen nagyon erős az életünkben, tudod mi történik? Nem merünk Istenre nézni. Mert annyira erős a szégyenem. Miért? Mert azt hittem, hogy én már túl vagyok ezen. Nem hittem, hogy még egyszer elbukom ezzel. Azt hittem, hogy jó vagyok, többet vártam magamtól! Nem fogok Isten elé állni újra, századszor, ezredszer, hát én nem fogok megint Isten elé állni. De ez természeti gondolkodás, a szégyenemben.

Péter azt mondta Ján 21-ben: Tudod Uram, hogy szeretlek. Mégis végig rejtőzködik. Egész végig. Isten azt mondja neki: van egy megoldásom, válaszom, sőt. Figyelj: van egy elhívásom neked Péter. Azt mondja: legeltesd a bárányaim, tápláld a juhaim, foglalkozz ezzel. Van egy elhívásom a számodra.
Elhívás?! Uram miről beszélsz? Itt a kígyómarás, most tagadtalak meg, azt hittem szeretlek. Meg akarta mutatni Jézusnak, hogy jobban szereti, mint az Úr őt. Most aztán szégyelte magát. Isten viszont azt mondta: van egy elhívásom a számodra. Túl a bukásodon, merj a szeretetemre nézni, merd elfogadni. Én?! Én annyira elbuktam, jaj-jaj! Mi történik ilyenkor? Elrejtőzöm és ott vagyok benn, magam, egyedül, közösségben a sebemmel. Nyalogatom a sebeim és ez lesz a megoldásom és ha eleget foglalkozom vele biztos megoldódik majd!
Mindenki aki a kígyóra nézett, az megtartatott. Mindenki aki Jézusra néz, mindenki aki nem hitt és most hisz, megtartatik. A szégyenünk a természeti gondolkodásunk része. Arra szolgál, hogy lenn tartsa a fejünket, hogy ne nézzünk Istenre, a keresztre, hogy ne mondjuk azt: Uram Jézus neked van egy válaszod nekem. Ez a szégyen célja. Az a célja, hogy ne merjünk az Ő arcába nézni.

Egy hívő, aki nem akarja elfogadni az elhívását, meglehet, azt mondja, ez nem az én elhívásom, nem kedvelem ezt a helyet, nincs rá kapacitásom, millió okom van, hogy ne akarjam ezt. Úgyhogy nem lehet az én elhívásom. Mert már annyiszor elbuktam, mert még egyedülálló vagyok, mert már házas vagyok, mert gyerekem van, mert nincs, mert öreg  vagyok, mert fiatal. Millió kifogás. Isten azt mondja: Péter, légy a juhásza a nyájamnak! Én meg azt felelem: nem lehet.
Hiszem, hogy hívők a szégyen miatt eltakarják az arcukat. Lehet hogy a megfelelő szavakat használjuk. Péter azt mondta az Úrnak: szeretlek. Lehet mi is ezt mondjuk: szeretlek testvérem, hálás vagyok érted. De közben eltakarom az arcom a szégyen miatt, valami mást mutatok. Isten azt mondja: bízz bennem - de tényleg. 2Kor 4:2 mi azért lemondván a szégyen takargatásáról.
Természeti gondolkodás. Van egy másik dolog is benne: a félelem. Ez egy másik ok amiért az emberek nem néznek a keresztre és ha a keresztről beszélünk, vagy hogy aki hívő járjon Szellemben, kavarodjon fel az igazságban, ha erről beszélünk, akkor sok hívő inkább hallgat valami mást. Egy olyan helyen lesz utána, ahol  kellemesebb az üzenet. Miért? A félelem miatt, mert félünk, hogy elveszítünk valamit. A természeti gondolkodás azt mondja: ha odanézel, elveszítesz valamit, nem nézhetsz oda! És működik. Elhiszem, hogy elmulasztok valamit. Félek, hogy elmulasztok valamit. Ha Istennel járok, akkor el fogom mulasztani az életet, például nem szórakozhatok, nem piálhatok, nincs szabad szex, szer, buli. Ha Istennel járnék annyit veszítenék, lehet Isten elhív misszióba, mi lesz akkor az egzisztenciámmal, annyit fogok elmulasztani. Rettenetes gondolat!

Valójában tudod mit mulasztok el, ha a keresztre nézek? Nem kell végignéznem, hogy hogyan válik egyre szörnyűbbé a sebem! Csak ettől kell félnem: hogy nem látom hogy válik halálossá a sebem. Hogy a két pontból miként lesz vörös, lila, kék, fekete... valami pusztító seb.
Tudod mit találtunk sokan? Tudod miért járunk az Úrral évtizedeken át? Mert azt találtuk, hogy a seb nem erős az életemben. Annyira hálás vagyok ezért Istennek. Ha természetileg beszélgetnénk, ha valamilyen oknál fogva el akarnám sírni a lelkem fájdalmát, ha szeretnék sírni a válladon, akkor mesélhetnék neked az összes kettős pöttyről, a sebekről, kígyómarásról, a bűn jelenlétéről az életemben, elmesélhetném, hogy be vagyok borítva, az egész úgy ahogy van gáz, mindenem. (Ésa 1:5 nem is kell természetileg gondolkodni, olvashatjuk Ésaiásból ezt az Igét, bajban vagyok, tele vagyok a bűnnel való találkozás fájdalmas nyomaival!) Ezt találtam, és olyan hálás vagyok az Úrnak érte, és járni akarok Ővele, nem csak találkozni néha. Ezért Krisztussal gondolkodom és azt mondom: hálás vagyok mennyei Atyám és kérlek töltsd be, hadd járjak újra veled. Amikor a Szellemben járok a bűn nem erős az életemben. Lehet hogy valaki azt mondaná: Várj csak egy kicsit! Nincs ott neked valami? Odanézz! Én azt felelem, ne piszkálj bele! Nem tudtad, hogy ebbe bele lehet halni? Szörnyű!
Nem arról beszélek, hogy megtűrjük a bűnt, hanem hogy elvész a bűn ereje, ahogy Istennel járok, ahogy a Szellemben járok. Azt mondom: Istenem erre van szükségem, veled járva szabad vagyok.

Jer 15:18 a sebem gyógyíthatatlan. Még azt is mondja: Isten olyan lett neki mint a bizonytalan vízű, csalóka patak. Vízre lenne szükségem, de pont nem vagy ott. Ahogy ott ülök és borongok magamban, és azon gondolkodom milyen nehéz az élet, mennyi minden bántott meg, azon gondolkodom hányan vertek át, hányan éltek vissza velem, hányszor estem pofárra, hányszor szégyenültem meg. Ahogy ott ülök, úgy gondolom, hogy senki nem segíthet rajtam. Voltam pszichiáternél, szedtem gyógyszereket, voltak barátaim. Ha magamra nézek senki nem segít rajtam. Sokszor példálózom a házasságommal, mert nem akarok másokéval. :-) Szeretném, ha tudnátok, hogy a házasságom nagyszerű, szuper. Kivéve, amikor magunkra nézünk. Na akkor senki nem segíthet rajtunk, akkor nagy bajban vagyunk. Mi van az ÉN szükségeimmel, ebédemmel, szórakozásommal, mi van VELEM? Mit találok? Ezen senki nem tud segíteni. Ez történik velünk. Hol van Isten? Ott nézem a sebem. Isten meg kocogtatja a hátam, Figyelj, itt a megoldás! A Szent Szellem azt mondja, Odanézz! Én meg motyogok, hogy hol van Isten, meg hogy Isten olyan lett, mint a bizonytalan vízű patak. Olyan keresű az élet  - mondom. Isten meg közben ott ül a mindenség trónján és Ő a világegyetem Ura, mindenkinek Ő a megoldás, válasz, kivéve az én fejemben, gondolkodásomban, mert nem Őrá nézek.

Ne nézz magadra és ne félj, hogy elmulasztod a pillanatot amikor a sebed kékről lilára válik! Ha elmulasztod, akkor lehet, hogy a sebed nem is változik olyanra, nem történik valami szörnyű vele. Kol 3:10 felöltözzük az új embert. Van egy nap mint nap való megújulás. Erről beszélt Jeremiás, Sir 3:21-22 újra előhozom ezt, újra előhúzom, felfrissítem, erre van szükségem.
Olvasni egy jó Igét, ami felfrissíti a szívem. Olvasni egy jó hívő könyvet, életrajzot, vagy meghallgatni egy üzenetet. Hogyan segít? A természeti gondolkodásom nem fog segíteni nekem, hogy odanézzek, kell hoznom döntést, tennem lépést, szükségem vanm rá, hogy előhúzzam újra és újra.

Gondolkodtam verseken amik ezekről beszélnek. Zsid 12:2 nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Nézhetek Őrá. Ez a valamire nézek azt jelenti, hogy eltekintek valamiről valami másra. Döntést hozok, valahova máshova nézek. Mindig rengeteg dolog van az életemben amiről el kell fordítanom a figyelmem. Nem fog változni. Ha azt várod, hogy hívőként eljöjjön a pillanat, amikor már nem lesz semmi csak az Úr, ebben az életben, akkor hiába vársz. Minden nap Terád akarok nézni, benned akarok örvendezni, nap, mint nap.

Amikor jól mennek a dolgok, ez a bölcsesség. Halmozd fel a szívedben az igazságot, nem csak Kol 3:15, Péld 15:16, Péld 21:20 a bölcs ember háza tele van kincsekkel. Mert a bölcs tudja, hogy amikor jó időket élek, akkor itt az idő, hogy felhalmozzak, eltegyek. Néha azt hiszem, hogy hívők amikor jól mennek a dolgok, amikor 60-80%-ban rendben vannak a dolgok, akkor azt hiszik most lehet lazítani, becsukjuk a fülünk. Ám ha nincs elrejtve a szívemben az igazság, akkor hiába mondom egy nap, mint Jeremiás: előhozom Isten gondolatait, most hogy minden körülöttem szétesett. Előhúzom amit Isten adott nekem. Bemegyek a sufniba és nézem, nincs semmi, nincs mit elővenni, nincs miben felépülni, örülni, nincs egy jó gondolat a Bilbliám margójára írva, nincs jó gondolat a szívemben, amit Istentől kaptam. Isten kész volt, hogy odaadja, de nem tekintettem rá a jó időkben.

Mi segít, hogy odanézzek? Záró gondolatként:

I.Móz 28:18  És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopúl állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

Miért mondja ezt? Szégyellte magát, mert most lopta el a bátyja áldását, mert csibész volt. Nem kell szépíteni. Tudod, ő aztán szégyellte magát. Ott volt Isten jelenléte és Jákob azt mondja: milyen rettenetes! Fogta a követ, oltárt csinált és futott mint a nyúl. Menekült onnan. Mert Isten jelenléte volt ott. Ez az a hely, ahol nem akart lenni, rejtőzködött. Péter is ezt csinálta, Ján 21-ben. Valami azonban megvolt Péternél, ami Jákobnál nem. Jákob nem ismerte Isten szeretetét. Péter már igen. Ezért ott volt a kettősség Ján 21-ben. Egyik oldalról nem meri elfogadni Isten elhívását, de a másik oldalról, 21:7-ben mikor megtudja az Úr az, akkor ledobja a ruháit és úszik az Úrhoz. Szégyellte magát, de ismerte az Úr szeretetét. Ez a kettősség erős volt benne. Mi az ami megszabadít, ami segít odanézni? A felismerés, hogy Isten mennyire szeret minket. 1Ján 4:18. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Miért tudok Istennel járni?
Mert meggyőzödtem, hogy Isten szeret a bűnöm, bukásom, hűtlenségem ellenére.

1 Ján 4:16-18  És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ô benne.  17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ô van, úgy vagyunk mi is e világban.  18 A szeretetben nincsen félelem; sôt a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

1 Ján 4:19  Mi szeressük ôt; mert ô elôbb szeretett minket!

Ha nem emelem fel a szemem, akkor el leszek foglalva magammal a démoni dolgokkal. Sok hívő másról sem beszél, csak a démonok munkájáról. Mindenütt démonok. Ez egy hívő aki nem néz Isten szeretetére, Isten munkájára. El van foglalva valamivel ami nem Istenhez kapcsolódik. A hívő aki belemerül a politikába, aki másról sem beszél csak ami körülöttünk van az nem nézett rá Isten munkájra. Isten is tudta, hogy te nem szereted őt, ezért Ő előbb szeretett téged. Tudta, hogy nincs belőled származó szeretet ezért Ő szeretetett előbb. Akkor pedig már, a szeretetre képesek vagyunk válaszolni.

Ha nem így élsz, akkor az életed nem fog messzire érni, nem fog elvégezni semmit, nem lesz jelentős, nem lesz áldás. Ha ezen kesergek egész nap, akkor nem jelentek áldást a másiknak, mert azt mondom: ez az élet. Aztán a másik is azt mondja: lehet ennyi az élet? Nem erre van szükségünk!
Jób 16:2 mit mondott Jób a „barátainak"? Nyomorult vigasztalók vagytok ti mind! Az én testvérem szenved valamiben, nézi a sebét és odajövök hozzá: hadd nézzem én is a sebed! Most akkor erősen sajnáljuk egymást. Mi ez? Természeti közösség a bűn következményeivel. A barátomnak nem erre van szüksége hanem hogy elmondja valaki neki, hogy jó az Úr azokhoz akik keresik Őt. És ha hozzá fordulsz, akkor szabadságot találsz.

Sir 3:21-25  Ezt veszem szívemre, azért bízom.  22 Az ùr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ô irgalmassága!  23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!  24 Az ùr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.  25 Jó az ùr azoknak, a kik várják ôt; a léleknek, a mely keresi ôt.

Merjük előhúzni az ígéreteket, a bátorítást, az Igét, merjük azt mondani: szolgálnál felém, kérlek?