Skip to main content

Haladó bölcsesség

P. Mihail

Zsolt 61:2   E föld szélérôl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok.

Igazából nem is értem ezt a verset. Mert szerintem nincsenek is olyan sziklák ahova nem jutok el. Ha magasabb nálam akkor felmászok rá. Úgy gondolom képes vagyok rá. Lehet nehéz lesz, de meg tudom csinálni. Úgy gondolom fel tudok oda jutni. Ez a törvény elve, ami csak másolat, nincs benne valóság.

A törvény azt mondja ne vétkezz. Azt gondolom meg tudom állni, hogy ne vétkezzek. De az egész hamis. Nem valódi. Nem változtam el. Belül még ugyanaz vagyok. Annyi történt, hogy külsőleg megcsináltam és a többiek  látják. Az ÚR munkája sokkal jobb bennünk. Ő gyengévé tesz minket. Olyan helyzetekbe helyez, ahol teljesen elegünk lesz a saját játszmánkból. Olyan gyengévé tesz minket mint a víz. Annyira gyengék leszünk, hogy ki lehet bennünket önteni. Fil 2:17, 2Tim 4:6

Azért gyengít le Isten, hogy meglássuk a mi utánzásunk egy nagy nulla. Azt mondja,h ogy én végzek benned egy átformáló munkát. Hogy többé ne kelljen utánozni, úgy csinálni. Isten valósága a mi gyengeségünben mutatkozik meg.

Elképesztő számomra Dávidra gondolni, úgy gondolom ő volt a leggyengébb ember az egész hadseregben. Nem hiszem, hogy bárki félt volna, hogy Dávid begurul - majd jól leordítja a fejem. Senki nem tudta megmagyarázni, hogy miért követték őt, miért engedelmeskedtek neki. Nem azért, mert erősebb volt mindenkinél. Egy rejtély volt.

Még az ellenség is kinevette Dávidot. Persze ez volt az utolsó mielőtt meghaltak. Egy csodálatos erő, hatalom volt benne, de ez nem Dávidé volt, hanem Istené. Isten azt kérdezte tőlem: annyira elfoglalt vagy-e, hogy az embereket szolgálod, hogy nem is fogadsz el tőlük semmit? Pásztorként lehet azt gondolod nagyobbnak kell lenned az embereknél, hogy lásd miért követnek.

2Sám 23-ban van 37 csodálatos harcos. Mind nagyobbak Dávidnál a csatában. Ők holt voltak amikor jött Góliát? Szerintem féltek tőle. A kis Dávid jött és megölte Góliátot és lehet emiatt követték Dávidot és ez tette őket nagy harcosokká. Így volt, hogy egy megölt 800 embert, mert azt gondolta, hogy ha Dávid meg tudja csinálni, akkor nekem is menni fog. Naggyá lettek azáltal, hogy a kicsit követték.

Ez az amit hallottunk a héten a személyes kapcsolatokról. Kr. teste személyes. Mindenki tudta, hogy Dávid személyes volt vele. Személyes kereszténység ellentéte, hogy én teszek dolgokat Istenért. Hogy megpróbálom saját magam megvalósítani. Megpróbálom létrehozni azt ami Isten szándéka szerint Isten által jött volna létre, a vele való személyes kapcsolaton keresztül. Isten végzi a munkát.

P. Schaller

Dávid nem egy Rambó fajta hős volt, egyszerű volt, Isten embere. Frissítő volt hallani.

Egy haladó tanról, vagy érett tanról szeretnék beszélni, a Bibliáról, a Biblia értékéről. Tegnap azt mondtuk, hogy a nyelv, egy gonosz tag. Voltál már dugóban? Frusztrált vagy, lehet dühös is. Mondasz dolgokat a nyelveddel. Volt már olyan, hogy otthon voltál és sírt a gyerek, kiborult a tej, a spagetti a földön köt ki, a feleséged mond valamit, te mondasz valamit és aztán kitör az atomháború. Volt már ilyen veletek? Olvastál újságot, amelyben a kormányról volt szó és nem tett boldoggá. Olvastál valami szomorú dolgot. Valami a hazádban, vagy az otthonodban, a munkahelyeden, az autóban.

Jak 1-ben a harag nem munkálja Isten igazságosságát. Amikor az ember dühös és ilyen energiája van és mond dolgokat dühből, akkor ez megváltoztat bármit? Segít, hogy dühösek vagyunk? Ez egy érzelem és az érzelmeinkben meg van a károkozás lehetősége. Puszítótak. Sok ember van börtönben az érzelmek miatt. Egy országban a gyilkosságok 80%-a családokban történik. A harag miatt. Ölnek. Az embereket akiket szeretniük kellene. Szeretnek de aztán dühösek lesznek. A haragukban lelőnek egy hozzátartozót. Lehet mi nem tölténnyel lövöldözünk, de megbántjuk az embereket a szavainkkal, azokat akiket szeretünk. Néha a gyülekezetben megsebez minket valami és elmegyünk.

Sok ember azért nem jár többé gyülekezetbe, mert megbántották. Azt mondják: én többet oda nem megyek. Mi pedig mondjuk: gyere, bocsáss meg, szeress, ne légy érzelmi, hanem legyél tani. Tanuld az igét, mit mond a Biblia.

Nagy békességük van azoknak akik a te igéd szeretik, semmi sem bántja meg azokat. Tanuld a Bibliát, tanuld meg a Sz.SZ. által Isten igéjét.

Péld 4:5 szerezz bölcsességet, eszességet.

 A forgalomban, a csúcsforgalomban érted, hogy a forgalom miért megy olyan lassan? Tudod, hogy sok autó kis úton mit okoz? Az emberek  lehetnek dühösek, agresszívek. Értjük. De emögött a megértés mögött van egy másik. Egy szellemi megértés. Amit Isten mond nekünk az életünkről. A z idő értékéről. A szívünk értékéről, a hit érétkéről, Isten igéjének értékéről. Az író azt mondja: szerezz bölcsességet. Ez nem lehetesgées ISTen féllem nélkül. Isten félelme a bölcsesség kezdete. A Biblia azt mondja: a bölcsesség kezdete. Soha nem mondja, hogy a bölcsesség közepe vagy vége, hanem a kezdete. Mert ha az elején kezdjük, akkor végtelenségig megyünk és nincs vége. Nagyon örömteli, élvezetes. Szeretjük hallgatni, megérteni. Imádjuk Istent aki teljesen bölcs, és nekünk adja a bölcsességét és ez itt van a Bibliában.

Péld 4:5   Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditôl.

Ne hagyd el akármilyen árat is kell fizetni, akármit is kell tenni. Bármit. Szerezd meg. „De megbántottak. Te megbántottál. Vagy ez unalmas. Vagy nem értem mi történik."  És Isten azt mondja: járj hitben, figyelj rám és majd tanítalak téged és ez nagyon sokat fog tenni érted.

Péld 4:6  Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megôriz téged.

Sokan nem vagyunk börtönben a bölcsesség miatt. Békesség van a szívünkben. Vannak barátaink a bölcesség miatt. Ugyanarról beszélünk. 1Kor 1:10. Ugyanazokat a dolgokat mondjuk, mert ugyanarról a helyről jönnek. Nincs irigység, frusztráció, egó, ambíció, hús test, elbátortalanodás, mélyen a szívünkben. Hanem megtaláltuk a bölcsességet.

Péld 4:7  A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedbôl szerezz értelmet.

Péld 4:8  Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteletté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

Egy pillanat. Tisztességet hoz a bölcsesség? Érezted a tisztességet a szívedben ami Istentől van, hogy Isten megtisztel? Érezzük a tanításunk értékét? Hogy ez a tanítás képes felmagasztalni? De nem úgy, mint Rambó, hanem mint Dávid és el sem hiszi. Békessége van, tisztessége, ezek Istentől valók a szívében. Zsolt 3, Zsolt 1, Zsolt 27. Érti. Ez Istentől van. Nekünk szól. Újszövetségi hívőknek. Isten kezéből.

Péld 4:9  Åd a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

A fejünkön egy dicsőséges korona.

Péld 4:10  Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

Hosszú élet, lehet. Ezt mondja. Nem feszültség. Hol a stressz? Mi történt? Bölcsesség. Nem csak felszínesen, hanem menj tovább a Biblia tanulmányozásában és a Biblia szeretetében. EZ a helyi gyülekezetben történik a közösségben, a Sz.Sz. által. Amikor Isten igéje a szívünkbe költözik, akkor jön vele még egy dolog: ima. Van hitünk az imában. A spagetti a földön, a gyerek sír, lehet volt ilyen napom. A feleségem jön: fogd meg a gyermeket. Fogtam a gyereket, ráugrottam az ágyra, az ágy kettétört. Fogom a gyermeket és ott maradtam. Oké! Ez őrület. De rendben van. Ez a nap is elmúlik és még mindig van üdvösségem. Hála Istennek J

A haragunk nem hozza magával Isten országát. De a bölcsesség, amikor egy szelíd válasz összetöri a csontokat, Péld 15:1. Tanulj meg hogyan szólj, hálásnak lenni, örülni, elmélkedni, a Bibliát olvasni, hit által járni. A bölcseség megtart téged és flemagasztal és vezetni fog és előléptet.

Péld 4:11  Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

Péld 4:12  Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

Nem lesz szűk a hely, több lehetőséged van, több hit. Az ördög börtönbe szeretne szorítani, de Jézus kivisz egy tágas térre. Amikor futsz nem ütközöl meg.

Péld 4:13  Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; ôrizd meg azt, mert az a te életed.

Kapaszkodnom kell a tanban, megőrizni, mert ez az életem. Ahogy gondolkodom. Az ember megtanul dolgokat. Soha , soha, nem fogok senkit vádolni. Mondhatnám a feleségemnek: a spagetti, miért tetted ezt? Hogy gondolod? Vádolni fogod a feleséged, a gyermekeid, barátaid, testvéreid? Ki a testvérek vádlója? Jel 12:11-ben. Ki vádol? Az ördög.

Mit tett Jézus? Jézus szólt és szolgált és megértette, bölcs volt, ismerte a tanítványait, megértette őket, szerette őket, bölcs volt. Amikor a farzieusokkal volt, ő tett fel nekik kérdéseket és nem tudtak rá válaszolni. Jézus bölcsessége által, nyilvánvalóvá lett milyen nagy bajban vannak.

Péld 4:14  A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

Péld 4:15  Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tôle, és menj tovább.

Péld 4:16  Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükbôl az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

Péld 4:17  Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erôszaktételnek borát iszszák.

Tudnia kell az embernek kivel van egy társaságban. Ez gonosz? Tudnom kell. A bölcs emberek bölcs emberekkel együtt élnek Péld 13:13. Szükségün kvan a bátorításra és a megértésre.

Péld 4:18  Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

Krisztus teste. Az út egyre fényesebb. Sok évvel ezelőtt, amikor itt voltunk Európában Dr. Stevens-szel Kr. testével, 1976-ban Finnországban. 79-ben Párizsban. 80-as, 90-es évek és most. Összegyűlünk, autóba ülünk, keresztülautózunk Európán, figyelünk, ahogy most. Azt mondtuk a szívünkben: ez az amit hiszek, ez Istentől van. Az evangelizáció fontos, Isten tényleg meggyógyít embereket, szeret minket, a mennybe megyünk. Isten elrendelte a Kr. testét. Az ösvényünk egyre fényesebb. Gyönyörű. Vigasztalóbb mint valaha, érthetőbb, mint valaha. Komolyabban vesszük mitn valaha. Jobban szeretjük mint valaha. Átadjuk. EZ nem mi vagyunk. Hanem az Úr az. Ő azt mondja: szerezz bölcességet. Mi ez? A tan.  Haladó tan.  Több, mint pontok sokasága, hanem szellemi bölcsesség. Hogy hogyan beszélünk, szeretünk, támogatunk, törődünk.

Kegyelmi orientáltság, tanuld a kegyelmet. Volt egy testvér Baltimore-ban aki mielőtt megtért sokat ivott, most már nem. A bizonysága ez: köszönöm, szükségem van az új azonosságomra. Mielőtt megtértem rossz ember voltam, szerettem megbántani az embereket, ittam, alkoholista voltam. De eljöttem a gyülekeztbe és hallottam Dr. Stevens-t és megtértem és 13 éve egyáltalán nem ittam. Új azonosságom van. Szeretem. Szükségem van rá, minden nap. Mert egy rossz kép él bennem magamról. Van egy új, és szükségem van rá minden nap. Néha elmegy Chicagóba a munka miatt. Ott van hotelben más üzletemberekkel, péntek, szombat este van és hívják hogy igyon velük. De azt mondja: nem megyek, mert ha egyszer megtenném az életemnek vége lenne. Ő egy léleknyerő. Új embereket hoz a gyülekezetbe. Chicagó-ban egy banketten mindenki ivott, viccelődött, ez az ember ott ült és furán érezte magát. De azt mondta: mást nem tehetek,új azonosságom van. Ez a bölcsesség. Istentől való bölcsesség. Később valaki odament hozzá és megkérdezte hogy van. Annyira boldog vagy, ki vagy te? Mid van? A válasz ez volt: nem tudom elmagyarázni, de elégedett vagyok a tan által, a hit, a kaland, az ima, a szeretet, az evangelizáció. AZ az ember nem olyan, mint Lót, ez az ember, kegyelmi orientáltságú, isteni nézőponttal, a hozzáállása nyugodt, és képes szeretni.

Az utunk egyre világosabb lesz.

Péld 4:19  Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.  

Hogy estél el? Nem tudom. Nem tudom mi történt, csak megbotlottam.

Péld 4:20  Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

Péld 4:21-22  Ne távozzanak el a te szemeidtôl, tartsd meg ezeket a te elmédben.  22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

Néha pásztorként azt gondoljuk, hogy bizonyos embereknek nincs befogadóképessége a Bibliára. De a Biblia miatt mennek az emberek gyülekezetbe, a Biblia megváltoztat, szól hozzánk, irányt mutat az életünkben, felépít. Új azonosságot ad nekünk. Kr. test életét adja. Megtanít szeretni. Néhányan úgy gondolják, hogy játszunk gyülekezetesdit és legyünk boldogok. De mi azt mondjuk: legyen gyülekezet és legyen ott a kereszt, az ige, legyen hitünk, féljük Istent, a szívünkben. Találjuk meg az örömét ennek az igazságnak, ami megszabadít minket.

Ez egy hétpontos lista, Bibliai renferenciával mi törétnik a hívővel:

1.       Hiábavalóvá tesszük, elhagyjuk a kegyelmet. Gal 5:4 Isten kegyelmet ad neked, de azt mondod: nem hallom, rosszul érzem magam, tegnap vétkeztem, vagy egy éve, vagy öt éve. Sajnálom. És elhagyom Isten kegyelmét. Isten nem szeret engem. De a tan azt mondja: Itsen szeret. Az érzelmeim azt mondják: nem szeret. A gyülekezet az Szellem azt mondja: szeretlek és kegyelmet adok. De az emberek elhagyják a kegyelmet.

2.       Fil 3 az emberek a kereszt ellenségei. Van egy keresztünk. De vanna kkeresztények akik ak ereszt ellenségei. A kereszt a Biblia alkalmazás az életemre. Mit mond Isten? Vedd fel a kereszted. Az ésszerűség mond egy dolgot, de Isten mást mond. AZ érzelmeim ezt mondják, de Isten mást mond. Hívők a kereszt ellenségei lesznek. A hasuk az istenük. Pusztulás a végük. A szégyenük lesz a dicsőségük. Nincs meg az életük Krisztussal, nincs győzelem az életükben, mert nem tudják mi a kereszt. P. Scibelli mondja a bizonyságot, hogy nagyon félénk ember volt. Nehéz elhinni. AZ egyik iskolába ahova járt, az összes órát elvégezte, de egyet nem: szónóklat órát. Úgyhogy nem kapott diplomát. Mert nem tudott közönség előtt beszélni, nyilvánosan.
De amikor Isten megragad téged, akkor az embernek nincs joga ezt mondani. Nincs többé saját magadhoz jogod. Nincs jogod a saját érzelmeidhez, véleményedhez, ötleteidhez.
Valaki azt mondaná: ezek az amerikaiak én nem akarok amerikaiakkal lenni. Mondhatjuk: megértem. De ez nem amerikáról szól,h anem Istenről, és az Ő igéjéről. Ha belegondolsz és döntesz: Isten itt akar engem látni? Isten itt tartogat számomra valamit? Mi Isten terve? Nincs jogom a sjaát véleményemhez, amikor a kereszthez jövök.
Valaki azt mondja Floridában leszek misszionárius, de Afrikában nem. Mi meg azt mondjuk: megértelek. De menjünk a kereszthez. Nem hiszem, hogy Jézusnak kifejezetten vakáció lett volna  a földön töltött idő. Jézus a mennyből jött a földre és soha nem panaszkodott. Emberként jött és soha nem panaszkodott. Felfedeztem valamit a hústestemmel kapcsolatban: divatos panaszkodni. Az emberek ezt teszik. De ha az ember felveszi a keresztjét, akkor nem panaszkodik, bölcsessége van, elveszíti a saját életét és ezt akarom. Nem a kritikát, hanem valami újat, a SZ.Sz.-et, Isten igéjét.
De néhány hívő a kereszt ellenség - a hús test, kölcsönös imádat, lelki kapcsolatok, függetlenség, a saját véleményem. „Én a mexikói kaját szeretem, én az operát, én ezt szeretem, meg azt, ez tetszik, én ilyen vagyok, ez az én családom." De Istent ezzel nem vesszük le a lábáról. Ebben nincs tan, nincs halál. Pál könnyek között mondja. A gyülekezetben vanna kemberek akik a kereszt ellenségei. Nincs ott semmi, felületesek, nincs benne mélység, nincs növekedés. Soha nem változnak. Észrevetted? Vannak emberek akik soha nem változnak. Mi van velünk? A bölcsesség előléptet téged és békesség lesz a házadban, a konyhában - még akkor is ha a spagetti a földre kerül. Ezt azért mondom, hogy bátorítsalak. Nem mondok semmit csak feltakarítom a spagettit, csendben leszek, a szívemben. Bármilyen szó amit mondok azt szeretném hogy bátorító szavak legyenek. Ő a feleségem, férjem, társam... Miért fogok egy kalapácsot és kezdem el verni a saját kezem? Amikor megbántom a feleségem ezt csinálom, a saját testemnek okozok kárt. Miért nem iszok meg egy pohár mérget? Pedig ezt csinálom amikor a családom támadom. Türelmesnek kell lennem, bölcsnek. Öt évvel később együtt vagyunk még mindig, 10 évvel később is. A gyermekeink szívesen jönnek haza amikor 20 évesek. Sőt haza akarnak jönni. Nem a bűntudat, vagy a manipuláció miatt. Ne manipuláld a családod. Jézus nem manipulálja az emberekt. Isten nem manipulál. Isten nem használja a bűntudatot, hogy engedelmességet csikarjon ki belőlünk. Hanem a kegyelemt használja, szeretetet, bölcsességet és haza akarunk jönni. A gyerekek 20-30 évesek és jönnek, mert apa és anya között békesség és szeretet van.

3.       Kínzott lélek 2Pét 2. Miért van egy kereszténynek egy kínzott lelke mint Lótnak? Mert nem volt tan a lelkében, nem tanulta az írásokat, nem hitben élt. Az ima hegyeket mozdít meg.

4.       Körülmetétetlen szívek. Jer 9.

5.       Elhagyni az első szeretetet. Az agapé szeretetet. Isten szeretetét. Az első szeretet az agapé. Az efézusi gyülekezet, nagyszerű cselekedetek, gratulálok, sok felismerés, ellene álltatok a hamis apostoloknak, megértették a tant, de van valamim ellenetek. Elhagytátok az első szeretetet. Micsoda? De mi szeretünk. Jézus azt mondja: nem.
Amikor összejöttök nem szerettek. Bár jól kijöttek egymással, de nincs buzgó szeretet. Amikor megfeddelek, akkor visszavágtok. Hallom a panaszkodást, a kritikát. Nincs meg az első szeretet. Azt mondom: gyertek vissza a kegyelem irányultsághoz, Kr. elméjéhez, tartsatok bűnbánatot.

6.       Szardisz: elhagytátok a helyeteket. Kiestetek.

7.       Laodícea. Langymeleg vagy. Langyos kereszténység. Vannak hívők, akik nem bírják az intést. Ha Jézus fogná ezt és intene minket, az átlag ember annyira megsértődne, megbántódna. Ha Jézus ezt tenné. De mi vagyunk azok akik elbírjuk a feddést, mert nem védjük magunkat. Nem érdekel minket a saját nezőpontunk. Azt akarjuk hallani amit Jézus mond. Az Ő egységét szeretnénk, a Szentháromság egységét Kr. testében, személyes építést a szeretet által.

 Jézus szólna hozzánk, és szól a SZ.SZ. által, ezt a hét dolgot mondaná: langyos vagy, kiestél, elhagytad az első szeretetet, körülmetéletlen a szíved, kínzott a lelked, a kereszt ellensége vagy és hiába veszed Isten kegyelmét .Ezeket keresztényeknek mondja. Én olyan keresztény akarok lenni aki a kereszthez megy , a haladó tannal rendelkezik, a Bibliából szeretnék bölcseséget szerezni.

Évekkel ezelőtt amikor Párizsban, Londonban találkoztunk, P. Steven ott volt. Néha prédikált és mi megijedtünk. Mint a hidegzuhany úgy ért. Mondtuk: jó rendben, igaz Uram. A te akaratod. Tudod mi történt? A Sz.SZ. megkoronáz téged, hazamész és békességed van, azt mondod: Igen, Istenem, hiszem amit mondasz, tanulok, magamhoz ölelem, szeretem. Isten hatalmas dolgokat fog tenni az évek során, sok helyen. A Sz.Sz. volt. Ilyen fajta gyülekezeteket szeretne. Mert az emberek valami mélyet és személyeset szeretnének. Jézus valódi. Tényleg működik? Kérdezzük meg Lótot. Ő azt mondaná: hiszsek, de kínokat élek át. Kérdezzük meg laodíceát: gyönyörű épületünk van, ezüst és arany, szép ruháink vannak. Észrevetted milyen kedvesek vagyuk mikor kávézgatuk? Iskolázottak. Sőt péntek este versfelolvasást tartunk. Hétfő este bingózunk. Jézus kinn van és kopogtat az ajtón: valaki odabenne? De ők túl elfoglaltak saját magukkal. Van egy szervezetük, de olyan sok ember van aki nem illik bele Laodíceába. De Jézus egybeszerkesztett minket, összeillesztett, Ő tette meg és szeretjük egymást. Ő az aki összeillesztett minket. Körülnézünk és mi történt? A családjainkban is megtapasztaljuk. Csak elmentünk gyülekezetbe. Minden családnak szüksége van gyülekezetre, tanításra. Hiszem, hogy sok ember van a világon, akik Jézus Krisztus keresik és amikor megtalálják nem lesznek több elégedetlenek. Ha nem hagyjuk abba, hogy Őt kövessük és hiszünk. Minden keresményünkből bölcsességet szerzünk.