Skip to main content

Helyes és helytelen érzelmek

P. Ralph

Amint rátok nézek, nem is tudjátok milyen gyönyörűek vagytok. Egészen túláradó a szentség szépsége.

Kol 2:12-13  Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.  13 És titeket, kik holtak valátok a bûnökben és a ti testeteknek körûlmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bûnötöket,

Gal 2:20  Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

Feltámadási élet. Hol kezdjük ezt? Élünk. Halottak voltunk, és újjászülettünk Krisztussal az örökkévalóságra. Hogyan foghatjuk ezt fel? Néha arra van szükségünk ,hogy megálljunk és gondokodjunk ezen, a feltámadása élet hatalmán. Gondoljatok erre, amikor az ellenség ellenünk jön, amikor a kormány ellenünk fordul, amikor az egészségünk ellenünk fordul vagy bármi. Nem lehet elvenni a feltámadási életet tőlünk. Ez Kr. gyönyörűsége. Ez tesz bennünket gyönyörűvé, mert az Ő teste vagyunk, nem lehet elvenni az Ő szentsége szépségét. HA azt gondoljuk, hogy el lehet venni, akkor nem vagyunk meggyőződve.

Róm 8:38-39-ben Pál beszél arról, hogy meg vagyunk győződve. Ha gondom van azzal, hogy túl magasan gondolkodom dolgokról amik felől meg vagyok győződve. A körülményeim, a kormány, és semmi sem hatalmasabb Istennél. Semmi nem választhat el a Isten szeretetétől amit Krisztusban van. Legyünk meggyőződve ezen a területen. Ennyit szerettem volna mondani.

P. Matti Sirviö

Az a kiváltságom, hogy egy csodálatos csoporttal együtt szolgálhatom Istent Isztambulban.

P. Schaller arról beszélt, hogy nem tervezzük, hogy megjavítsuk az embereket, hanem egy magasabb szintet akarun kelérni. Az érzelmiség legcsökkenit a dolgok valóságát. Néhány dolgot szeretnék megosztani az érzelmességgel kapcsolatban.

Az első fajta érzelmesség: manipuláló érzelmek, 1Móz 4-ben amikor Káin megsértődött Istenre. Biblia azt mondja, hogy az arca megszomorodott. A világ tele van ilyen arccal mindenhol még a gyülekezetekben is. Az emberek arcára van írva. Van egy üzenetük. Kain befolyásolni akarta Istent, de Isten azt mondja: nem kell ezt tenned, csak tedd azt ami helyes és elfogadott leszel. Isten nem az arcunkat fogadja el, hanem a szívünket akarja. A manipuláló érzelmiség alacsony szinten van. De nagyon gyakori. Jézus sok emberi érzelmet kifejezett, de soha nem nyilvánított ki manipuláló érzelmeket, mint zabolátlan düh, vagy irigység.

Káin érzelmi volt és az érzelmeivel befolyásolni akarta Istent. De Isten nem fogadta ezt el. EZ a kegyelem, hogy Isten korlátlan jósága az ember irányításán kívül van. Isten korlátlan jóságát nem képes ember irányítani. Isten kegyelmet adott nekünk. Van egy másik példa, ugyanilyen helyzetre, amikor egy ember beleeshetett volna ebbe az érzelmességbe, de nem tette. Luk 7-ben, amikor egy asszony tele érzelmekkel jött Jézushoz és egészséges érzelmeket fejezett ki. Annyira sírt, hogy Jézus lábát megmosta a könnyeivel. Igazából ez is érzelmiség. Amikor később Jézus Simonnak beszélt erről aztm ondta: Simon, amikor a házadba jöttem, meg sem csókoltál, de ez az asszony attól a pillanattól kezdve, hogy beléptem, nem szűnt meg csókolgatni a lábam. Egészsgées érzelmei volt az asszonynak, mert az igazságra válaszolt. Jézusnak válaszolt .És ez csodálatos. Isten nem fogadja el a manipulációt. És ez megszabadít minket.

A második fajta érzelmiség: tudatlan érzelmiség. Amikor nem értem a hanuglatváltozásaim és a z érzelmeim áldozatává válok, Eféz 4:14, ide oda vagyok hányva, nincs stabilitás, mert nincs tan a lelkemben. Egyik érzelemből a másikba esek. Kaotikus érzelmiségnek is nevezhetném.

A harmadik fajta érzelmiség, ami egészségtelen: felületes érzelmiség. Amikor elutasítom, hogy gondolkodjak, senki nem állíthat nem. Mert az érzelmeim eluralkodnak, Ésa 30:15-16-ban van ennek kifejeződése: Isten népe nem akar rá hallgatni, csak gyorsan akartkak haladni. Érzemiség volt, de nem egészséges.

ISTen könyneket adott ez az Ő ajándéka. Amikor kicsit fiatalabb voltam, ha sírtam, akkor az szégyenteljes dolog volt. Zavarba jöttem. A fiatalságomban olyan időszak volt amikor nem sírtam. Aztán Romániában szolgáltam Isten és kaptam a hírt, hogy édesapám meghalt. Az életemben először akkor sírtam először amire emlékszem. Nem bírtam abbahagyni, furcsa tapaszalat volt. Síró emberré váltam. Zavarban voltam. „Miért nem tudok uralkodni magamon." Amikor Isten szeretetéről beszélek, akkor elkezdek zokogni. De ezek a könnyek ajándékok Istentől. A Biblia tele van könnyekkel. Gyakran ezek a könnyek egészséges érzelmek kifejeződései. Amikor kicsit megértünk abból amit Isten elvégzett. Egy picit felfogunk azokból a pillanatokból. Mint ez az asszony aki Jézushoz jött, saját erejének végére ért, a saját képességeinek a végére, hogy helyesen éljen. Zokogott, de a megfelelő személynek. Azt hiszem ez csodálatos kép, Jézust körülvették ezek az emberek akik annyira igazak voltak. P. Schaller megemlítette, hogy vannak emberek akik azt akarják, hogy a világ igazságos legyen. De nem lesz minden igazságos, én arra vagyok elhívva, hogy e mögé nézzek, ahol közösségben vagyok Istennel és tőle kapjam meg azt amim nincs meg. Ez az asszony elesett volt, de a megfelelő személyhez jött.

1Sám 30-ban Dávid és az emberei hazaértek és mindent elvittek tőlük. 30:3 elkezdtek sírni és addig sírtak amíg már erejük sem maradt sírni. Kimerültek, fáradtak voltak és emellett legyőzöttek. Érdekes pillanat, amint egy nagy csapat férfi sír. Nagyon szokatlan kép. De Isten használta Dávidot, ő megerősítette magát az Úrban és továbbvitte őket és győzelemre vezette őket.

Az elragadtatásról akartam beszélni. Mert a szívünkben nagy várakozás van. Az elbártalanodás és magány idején jó az elragadtatásra gondolni. Két képpel szeretnék az elragadtatásra gondolni.

Ján 21-ben amikor Péter beszélget Jézussal. Az egész Isten szeretetéről szól. Jézus szolgál Péter felé, hihetetlen módon. Péter egyik kudarcból a másikba jutott. Ismerős ez? Néha úgy tűnik, hogy a keresztény életünk az egyik kudarcótl a másikig ér. De Jézus időt szakít, hogy Péterrel legyen. Miért pazarlod Jézus az időd Péterre? Vannak itt erősebb tanítványok. De Jézus a szívéből szól Péterhez: szeretsz engem? Péter pedig elmismásolja, persze, hogy szeretlek. Jézus kényelmetlen helyzetbe hozza Péter. Mert tovább faggatja. „Mondtam már , hogy szeretlek." Jézus megint mondja: szeretsz-e engem? És akkor Péter megérti és azt mondja: te tudsz mindent. És így képzelem el az elragadtatást. Kr. eljön és meglátjuk Őt mind és Ő is lát mindannyiunkat. Látjuk Őt és azt mondjuk: te mindent tudsz. És akkor magához ölel minket. Így gondolok az elragadtatásra. Abban a pillanatban látjuk Őt és azt mondjuk: TE mindent tudsz. És ott vagyunk, üdvözlet otthon. Hiszem, hogy nagyon személyes lesz mindannyiunk számára. Isten képes arra, hogy így tegye meg. Amikor Őt látjuk, akkor Ő rád néz és szeret. Azt mondjuk: Uram, te mindent tudsz. És Ő átölel minket. És megérkeztünk.

Szeretek így gondolni az elragadtatásra. Mert nem lesz soká és megérkezünk. Csodálatos pillanat lesz.

Egy másik kép, Luk 15-ben, nagyon ismerős kép a tékozló fiúról.

Luk 15:20  És felkelvén, elméne az ô atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá ôt az ô atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá ôt.

Ez az egyik legcsodálatosabb kép Istenről, a szaladó Atya, aki felénk szalad. Ilyen lesz az elragadtatás. Látni fogjuk, hogy Ő gyorsan közelít felénk. Odajön felénk és megragad minket. „Végre hogy hazaértetek. Soha nem fogtok elmenni. Az enyéim vagytok." Ahogy az atya nem hagyta abba hogy csókolgatta a fiát ilyen lesz az elragadtatás. Rengeteg egészséges érzelem lesz ott majd.

P. Schaller

Érzelmek, egy nagyon fontos téma. P. Matti beszélt a dühről, féltékenységről. Káin arca megszomorodott és az emberek manipulálása a hangulatoddal, szomorúságoddal. Az arcom elborult. Gondolod, hogy tudod Jézust manipulálni az elborult arcoddal? Vannak rokonaink akik lehet , hogy úgy viselkednek mint a gyerekek. A gyerekek, akik amikor nem érik el amit akarnak, összerogynak a földön és elkezdenek zokogni. Az anyja elsétál mellette és rájön a gyerek, hogy nem működik. Az unokám így viselkedik.

Szükségünk van a tanra a szívünkben és a Sz.Sz.-re és meg kell tanulnunk a szeretetet és egészségesekké kell álunk. Manipulálni akarsz valakit, hogy a te akaratod tegye, vagy azt akarod, hogy szabadok legyenek és úgy döntsenek, hogy szeretni fognak? Isten ilyen. Ádámnak azt mondta lényegében: szabad vagy. Szabad akaratod van. Te hozod a döntéseid. De szeretlek. Szabadon dönthetsz és emiatt bízhatsz bennem, mert akarom, hogy szabad légy. Mert a szeretethez szabadság kell.

Otthon van számítógépünk és begépeled a képernyővédőre: Jó reggel Thomas Schaller, szeretlek. A számítógépem azt mondja, hogy szeret engem, megváltoztatja a napom, mert a számítógépem szeret. Egy elég fura világegyetem lenne. Nem lenne szeretet, nem lenne szabadság, nem lenne élet ahogy mi ismerjük.

A szeretet szabadságot ad nekünk, arra, hogy ne szeressünk. De a szeretet szabadságot ad arra is, hogy  választást, a döntést hozzunk  és megismerjük az igazságot.

1 Kor 13:4  A szeretet hosszútûrô, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,

Meddig tart ki a szeretet? Hosszú ideig. A nyugati világban a válás emelkedik, egyre több ember tekinti lehetőségnek. De az emberek becsapják magukat, mert azt hiszik, hogy ha megváltoztatják a feleségüket boldogok lesznek. Az ember szíve kemény. Mi azt mondjuk: meg kell tanulni hogy szeressünk.

A házasság három szakasza: belehabarodás - nagyon érzelemdús időszak, valós és csodálatos, szereted a felséged. Két évvel később a második fázis jön: a valóság fázis. Sok dolog amit szerettél a feleségedben átértékelődik. Azok a csodálatos dolgok, többé nem ejtenek ámulatba. A szavak, a romantikus elemek, a virágok, az étterem, a csokoládé. Mi történt? A férfi akihez hozzámentél, már nem az elbűvölő herceg és a nő akit feleségül vettem, nem miss Universe. A harmadik fázis: ez az ahol mi vagyunk. Mert ez az élet minden területén megfigyelhető. Amikor gyermekek vagyunk csodálatos, aztán már nem csodálatos, aztán megtanulod a szeretetet, Isten szeretetét. A gyülekezet csodálatos először. Aztán már nem annyira. A valóság szakasz. Aztán megtanulom a szeretetet, hogy mi a szeretet.

Egy nő azt mondta: 60 évig volt házas. 5 évig nem szerettem a férjem. Még csak rá sem bírtam nézni. De aztán azt mondta: a házasságom csodálatos, szeretem a férjem, annyira hálás vagyok azért amit Isten tett. A mi szavainkkal azt mondjuk: Isten azt akarja, hogy megtanuljunk szeretni. De nem az az érzelem - amiről P. Matti beszélt - ami manipulál, tudatlan, felületes, hanem másféle érzelem. Az asszony a könnyeivel, Pál a könnyeivel, Timóteus, Jézus sírt, Pál Efézusban, az atya és a tékozló fiú könnyei.

Tanuljuk, hogy Isten mit mond. Ő ezt mondja: a házasságodban kövess engem, Isten vagyok és tanítani foglak. Kövess engem. A fiatal tanítvány Berlinben, Törökországban, Indiában. Isten azt mondja nekik: vigyázz az érzelmeidre, mert mondhatod, amikor a valóság megjelenik, hogy vége. Nem érdkel már. Jézus azt mondja: bízz bennem és kövess, keverj hitet ahhoz amit hallasz és megmutatom mi a szeretet. Nem a te szereteted, hanem Istené. Ő megnövel agapé szeretettel, Isten szeretetével. Ez csodálatos. Ezt akarjuk.

2Kor 6 oh, korinthusiak, a szánk kitárva előttetek. Kiváncsi vagyok mit jelent ez. Oh, korinthusiak, becsapjátok magatokat. Bárcsak megnagyobbodnátok a bajaitokban. Hogy a gondjaitok által a szívetek megnagyobbodna. Érettekké válnátok. Mát 5:48. Jézus azt mondta: legyetek tökéletesk amint a mennyei atyátok tökéletes. Micsoda? Igen. Akkor valószínű meg van a képességünk. Isten azt akarja, hogy olyanokká váljunk mint Ő.

Ha olyanok vagyunk mint a kisfiú aki cukorkát akar és az anyjára néz és támad egy jó ötlete: levágja magát a földre és elkezd sikítozni és az anyu megveszi a cukorkát. Egy teljesen jól kiszámított pillanatban levágja magát a földre és eléri amit akar. De nem tanul, nem nő fel. A világ arra tanítja az embereket, hogy értlenek maradjunk, érzelmiek, hogy az érzéseid a fontosak. De Jézus aztm ondja: azt akarom, hogy olyanok legyetek  mint az Atyám, hogy felnőjetek, hogy megtanuljátok mi a szeretet. Ezt mondja.

Mit azt mondjuk: hogyan? Jézus azt mondja: A Sz.Sz. által. Ő megteszi. Bízz benne. A szeretet nagyon hosszútűrő és türelmes és kedves. Legyen három éves tervünk vagy 5,10 éves. Adjunk az embereknek teret. Bocsássunk meg annak aki bánt. Lehet ő lesz a legjobb barátod. Az a nő akivel gondod van, a feleséged, a legjobb barátod lehet. Nagyszerű feleséggé. Amint megtanulunk szeretni. A gyülekezet - sokszor azt mondjuk bárcsak ilyen vagy olyan lenne. Jézus azt mondja: bárcsak megtanulnál szeretni.

Látom ezt, hogy valaki beteg és otthon marad, magányossá válik, senki nem hívja fel őt a gyülekezetből, nem látogatja meg senki. Azt mondják: ki törődik velem? Hol a pásztor amikor szükségem van rá? Azt mondjuk magunknak: Uram ha valaha ilyen helyzetbe kerülök, hadd emlékezzem mi a szeretet. Hogy nem gondolok gonoszt, nem gyanakszom, nem vetítem ki másokra azt a sérelmet amit én érzek. Elképzelt vagy valós sérelmet. Uram, hadd menjek a telefonhoz és hívjam fel a pásztort. Hadd mondjam: beteg vagyok, imádkoznál értem? ÉS a pásztor azt mondja: persze, hogy imádkozunk érted. A szeretet nem húzódik vissza, a szeretet mindent hisz.

Egyszer az egyik misszionárius magányos volt és a szívében depresszióssá vált és azt mondta: Isten, szolgáltalak téged és mim van? És Isten szólt a szívéhez: mit kértem tőled? Az ember elgondolkozott: igazából semmit, csak hogy szerethess engem. Ezt adtad nekem. Megmostad a lábam, szerettél. Sajnálom Uram. A saját szívem gonoszságát rád vetítem Uram. A gyülekezetre vetíthetem a saját szívem gonoszságát, vagy Istenre. Az érzelmeim miatt, az érzéseim miatt, és nem az igazság miatt.

Jézus azt mondta: ismerni fogod az igazságot és az megszabadít és éretté válsz, olyanná mint Isten. El tudod képzelni, ohgy olyanokká válunk mint Isten? Mit mondana a feleséged? Azt mondja a szomszédoknak: a férjem olyan mint Isten. Mit mondana a férj? A feleségem olyan mint Itsen. Isten természete és az agapé szeretet természete.

Ha nincs bennünk ez az agapé szeretet, akkor semmi nincs 1Kor 13. Semmi vagyok, semmi hasznom. Lehetetlen, hogy gyanakvás legyen, bizalomnak kell lennie, nem lehet ítélkezés, irgalomnak kell lennie. Nem lehetnek sebek éveken keresztül. Jókai utcában egyszer prédikáltunk és egy idősebb asszony eljött és odajött az Istentisztelet után és mondta: meghalt a lányom. Kicsit sírt. Beszélgettünk. Láttam mennyire fáj neki. Együtt éreztem vele. És megkérdeztem hány éves volt a lánya? 17 - mondta. És kérdeztem mikor történt ez? És azt mondta: 27 évvel ezelőtt. Azt mondtam: ez nem helyes, ez nem történhet így. Nem élhetsz egy sebben. A fájdalomnak el kell múlnia, ez nem szeretet, ez helytelen. Meg kell gyógyulnod, örömöd kell legyen és hited. Isten szeretete nem könnyen sebezhető. És ha megsebzed, akkor nem él a sebben. Istent nem lehet megsebezni. Jézust sem. Jézus a szeretet. Isten a szeretet. Az ember érzelmei elpusztítják a képességeit. Megrabolják az embert. De a tan, az igazság, a szeretet, egészséges érzelmek egészséges emberekké tesznek és egészéges kapcsolataim vannak.

Volt egy férfi aki nem engedte a feleségét elmenni vásárolni. Megkérdeztem miért? Mert nem bízott benne a férfi. A nő egy börtönben élt. Ez nem szeretet. De aztm ondta férfi, hogy szereti a feleségét, ezért teszi, nem akarja elveszíteni. Mi azt mondjuk: nem. Kell, hogy szabad akarata legyen, a saját döntéseit hozni, meg kell próbálni, élnie kell. Ha elbukik akkor meg kell bocsátani neki és neki növekednie kell, különben nincs kapcsolatuk.

A számítógépem azt mondja, hogy szeretlek. De meg sem érint. Nem ez a szeretet. De amikor a feleségem hazajön és szabad és ő dönt és érett akkor növekeszünk és azt mondja nekem a szemeivel, az arcával, meg tudjuk mondani, mert emberek vagyunk értjük a szellemet. Ezért a gyülekezeti életre nem megoldás a törvénykezés. A bűntudat nem jó motiváció. A törvény nem képes szeretetet adni, de Isten önmagát adja nekünk és ezért szeretünk.

Lehet minden jól megy egy ideig. Aztán kidurran a lufi, jön a valóság. A második fázisban találom magam. De hálát adok Istennek, hogy Ő vezet minket, hogy felnőjünk a szeretetben. Az Ő szeretetében, ami soha el nem fogy és nagyszerű kapcsolatokat terem. Az apa szereti a fiút, a fiú az Atyát és mi is ezzel a szeretettel szeretjük egymást. Azt mondjuk: igen Uram. Kisgyerekek vagyunk akik a bolt padlójához verjük magunkat. De köszönöm Uram, hogy téged nem lehet manipulálni. Köszönjük, hogy szeretsz és mi is szeretjük egymást.

Valaki mondja neked a gyülekezetben és kölcsönkér valaki 20.000 Ft-ot tőled. Azt mondod oké. Az első fázisban vagy. 3 hónappal később imádkozol hol van a 20.000 Ft-od? Te elöl ülsz, az az ember meg a 17. sorban. Az Istentisztelet végén az az ember eltűnik. És aztán észreveszed, hogy nem is jár Istentiszteletre? Hol van a 20.000 Ft-om? Szárnyakat növesztett és elrepült. Vádolhatod a gyülekezetet, a pásztort, azt az embert. Vagy akár magadat is. Verheted magad a padlóhoz, elkezdesz sírni, kiabálni, de a nap végén döntést kell hoznod mi a szeretet, mit jelent, mi bánt meg engem? Mi az én döntésem? Jézust követem és Istenben bízom. Megtanulom a leckét. Legközelebb ha valaki 100.000 Ft-ot kér tőlem dönthetek és azt mondhatom igen vagy nem. De ha igent mondasz akkor készülj fel, hogy el is búcsuzol a péntedtől, mert lehet, hogy megtörténik. A valóságban meg kell tanulnod szeretni, és az igazságot. És folytatod az igazságban hívőként. Nem mész el. Lehet, hogy felhívod az embert és azt mondod: látom, nem jársz gyülekezetbe, hívlak, hogy elmondjam , ne hagyd, hogy a pénz közénk álljon, mert a hited fontos, el kell jönnöd a gyülekezetbe. Imádkozom érted. Lehet Isten megadja neked a pénzt. De ha nem akkor is testvérek vagyunk. A sebek nem szabad, hogy elválasszanak, a rágalmazás sem. Testvérek vagyunk örökre Jézusban. Ez a szeret Isten szeretete.