Skip to main content

Isten a haszontalant is használni tudja

Shane Richardson

Zsid 11:27  Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erôs szívû volt, mintha látta volna a láthatatlan.

Érezted már úgy, hogy feladod? Én még soha. :-) Csak minden reggel, néha délután. Persze megtörténik velünk. Ez a világ természete amiben élünk. Valaki azt mondta: a világ ellenséges, minden azért van, hogy megöljön, fizikailag, mentálisan. Vigyáznod kell az utcán el ne üssön egy autó. Mentálisan, valaki ki akarja ölni belőled az örömöt. A világ ott van, hogy elbátortalanítson. Az ördög stratégiája, hogy elfáradjunk, feladjuk.

Lehet, hogy a világ természete ellenünk van, de van egy másik valóság. Mózes nem látás által látott, hanem látta a láthatatlant. Könnyű lenne az érzéseink járni, de abba belefáradunk. A görögben két szó van a belefáradni szóra: elcsüggedni, elbátortalanodni, a másik szó azt jelenti: nyugodni, elengedni valamit. Egyik sem jó számunkra. Ha látás által járunk, akkor valamelyik megtörténik velünk.

2Kor 4:18 nem azokra nézünk amik láthatóak, hanem a láthatatlanokra. Ahogy az életben jártok, vannak vágyaitok és céljaitok. A legjobbat adjátok, hogy Istennel járjatok, imádkoztok győzelemért a saját életetetkben, lehet másokért is imádkoztok. Úgy tűnik Isten nem válaszol, mert látás által semmi nem történik, de ne csüggedjetek! Mát 18:1 Jézus azt mondta: az embernek mindig imádkoznia kell, és soha nem szabad elbátortalanodnia, hogy ne látás által nézzen a dolgokra.

A misszionáriusokra gondolunk, akik elmentek a világtörténelem során. 20-30 évre mentek. Volt akinek hosszú idő alatt is csak egy megtérője volt. Adomiran Judson-nak, Burmában egy embere volt sok-sok év után. Könnyű lett volna feladnia. Lehet, hogy itt szolgálsz Budapesten és nem tűnik úgy, hogy sok gyümölcs lenne, de ne csüggedj! Ne nézz a láthatókra!

Ez az elhívásunk. Hogy ne azokra nézzünk amik láthatóan történnek. Mert akkor könnyen feladnánk. Nem látjuk mi történik emberek életében. Lehet olyan felé szolgálsz aki nem válaszol látszólag az evangéliumra. Ne ülj le és ne engedd el, csak folytasd!

Gal 6:9   A jótéteményben pedig meg ne restüljünk; mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

Ebben benne van mindkét szó az elcsüggedésre.

A maga idejében aratunk. Lesz egy idő, amikor lesz válasz, amikor Isten ígéreteit végül meglátjuk. A szemeimmel látni fogod a választ. De addig sem szabad látás által járni. Folytatnunk kell, hogy abban járunk, hogy látjuk azt aki láthatatlant, hitben folytatjuk.

Aratni foguk, ha nem lankadunk. Az aratás arról beszél hogy mit tesz Iste naz életünkben amíg a földön járunk. Sok dolog van amit meg akar tenni az életünkben. Van gyümölcs amit látni akar, van győzelem amit be akar hozni az életedbe. Már megnyertük, mert helyzetileg a miénk. Minden ami ellenünk volt a lába alá vettetett. Zsid 2:8 de még nem látjuk, hogy minden az Ő lába alatt van. Hanem ez egy abszolút igazság. De ebben az igazságban folytathatjuk, hisszük, hogy Isten győzelmet adott ebben az életben.

Bátorítalak, hogy ne add fel, bármilyen területen is küzdesz, bármilyen szolgálatod is van ami nem megy úgy ahogy szeretnéd. Lehet, hogy el vagy bátortalanodva, mert elcsüggedsz, ehelyett folytasd, azáltal hogy látod azt aki láthatatlan!

P. Kende

Jak 5:7-8, Gal 6:9, 2Thessz 3:1, Zsid 8.

P. Barry

Csel 20:32  És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ô kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.

Néha nincs látható munka, de ott a láthatatlan. Néha ami látható nem annyira ígérete. De nem csüggedünk, mert Isten hűséges.

Az új évi fogadalmakra gondoltam, dolgok amiket helyesen fogok tenni 17 óráig, aztán arcra esek újra. De a fogadalmunk, hogy az útjainkat Istennek szánjuk és Ő végezze a láthatatlan munkát bennünk.

Mi Istennek lettünk ajánlva. Isten elkötelezte magát mellettünk. Ennek az élet cserének a gyümölcse nyilvánvaló, még akkor is amikor nem látjuk a szemeinkkel. Isten munkáját ámulatos látni azok életében akik Baltimore-ban vannak. Éhség van bennük és vágynak Isten Igéjére. Ez Krisztus Teste gyümölcsének a bizonyítéka itt. Ez egy egészséges hely, ahol az Igét szolgálják. Egészséges emberek akiket az Úrnak ajánlanak. Ebben a láthatatlan elkötelezettségben járnak, amelyek látható gyümölcsöt teremnek, amelyek visszatükröződései annak amit Ő végzett bennünk.

Még egy egy évre ideköltözünk Budapestre. Hat éve mindig egy évre jövünk. :-) Nagy áldás itt lenni.

P. Kende

Nagyszerű gondolat, hogy nem adjuk fel. Zsid 12:12 annyi bátorítás van az Igében, hogy ne csüggedjünk, ne álljunk meg. Mát 18-ban, de ugyanakkor mégis ezt olvashatjuk:

Zsid 12:12  Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,

Miért van annyi lecsüggedt kéz ami csak lóg? Vagy láb, ami gyenge és nem tud menni Istennel?! Sok hívő van, akinek a nyelve csak lóg. Nem csinál semmit. Semmi áldás nincs belőle. Nincs bátorítás, szolgálat. Csak lóg és semmit nem csinál Istenért.

Róm 6:20  Mert mikor a bûn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.

Voltunk a bűn szolgái. Eféz 2:2 engedetlenség fiai. Voltunk a bűn szolgái mielőtt Krisztus eljött volna az életünkbe. Abban az időben igazán nem számított, hogy mit teszünk. Mindenképp Isten ellenségei voltunk. Nem számított, hogy mivel próbálkoztunk. Képtelenség volt, hogy Istennek tetsszünk. Róm 8:7-8 nem történhetett meg, hogy valamit csinálok és Isten megdicsér. Mert a bűnt szolgáltam, és a legjobb amit tettem, az is a bűn szolgálatában volt. Elkeserítő ezt hallani. Emberek felháborodnak ezen, mert nem tetszik nekik, amikor az utcán ezt mondjuk. Nem számít, mi jót teszel, még az igaz cselekedeteid sem, Ésa 64:6. Minden jó cselekedetünk olyan mint a mocskos és megfertéztetett ruha. Felháborító, nem?! Ám Isten azt mondja, figyelj, mondani akarok valamit ezen túl!

1. Luk 5:1-3  És lôn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ô a Genezáret tavánál áll vala; És láta két hajót állani a vizen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ô hálóikat. És Ő bemenvén az egyik hajóba, a mely a Simoné vala, kéré ôt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtôl: és mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot.

Az egyik fegdühítőbb dolog amikor valamit nagyon akarok csinálni, igyekszem, és haszontalannak találtatik, értéktelen. Kiderül, hogy nem ért semmit. Egyszer kiadványt szerkesztettem, egész éjjel dolgoztam, másnap reggel leadtam és elkészült a nyomtatás. Boldog voltam. De kiderült, hogy az a formátum, amiben csináltam használhatatlan volt. Egy szakértőnek meg kellett csinálni az elejétől. Amit csináltam, értéktelen volt. Nagyon dühös voltam miatta.

Luk 5:5  És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.

Dolgoztak egész éjjel. Kicsit hasonlít ehhez az ember tapasztalata Istennel: dolgozom, jó vagyok, vallásos, igyekszem, megteszek mindent ami tőlem telik, de miért nem tetszik Istennek?! Káin dühös volt emiatt, megölte a testvérét. Mert ő annyit dolgozott a krumpliért amit odatett az oltárra, meg a cékláért, aztán Isten nem fogadta el. Feldühítette. Hogy lehet, hogy utasíthatja el Isten?! Elfogadhatatlan!

Péter is így volt. Egész éjjel dolgoztak, de nem fogtak semmit. Mindent megteszek a magam erejéből és semmit nem jelent? Bizony semmit nem ér. Az egész. Értéktelen. Azt mondanám rá egyik oldalról, hogy ez elfogadhatatlan, emberiségként. Azt mondjuk: nem, majd mi megoldjuk, megcsináljuk, rendbehozzuk. Ha Istennek nem tetszik majd nélküle.

De Jézus azt mondta: evezz ki a mélyre és majd én beszélek hozzájuk. Péter hajója halfogásra haszontalannak bizonyult, de a prédikálásra hasznos. Amint ezt látjuk, Isten megteszi a következő lépést. Luk 5:4-10 csoda történik, halat fognak. Mit mutat meg Jézus Péternek? Néha amikor ezt olvassuk arra gondolnánk, hogy micsoda csoda, mennyi hal. De igazán nem ez volt a csoda. Hanem Luk 5:11 mindent hátrahagytak és követték Jézust. Ez az igazi csoda.

Az önzőségemben azt mondom: várok egy csodát Istentől, Ján 6:26 de nem azért, mert Őrá vágyom, hanem mert azt akarom, hogy megtöltse a bendőm. „Uram tegyél csodát, hogy kijussak egy nehéz helyzetből." Isten azt mondja: vedd észre mi történik itt! Volt egy csodálatos halfogás, de a legnagyobb csoda, hogy mindent otthagytak és követték Őt. Jézus megmutatta. Péter látta, hogy minden erőfeszítése, a legjobb amit megtett, a hosszú évek halásztudományával össze tudott rakni, semmit nem ért. Aztán Jézus azt mondta: ha nekem adod ami van, az dicsőséges. Abból a hajóból Jézus prédikált, tanított, ott ült az Úr. Halfogásra nem ért sokat. De aztán Isten használta az Ő tervében és ez több volt.

Péternek erről szólt: Isten használhatja Őt az Ő tervében. Isten képes használni Pétert. Péter felismete. Luk 5:8 nem azt mondja: Uram ezek bűnös halászok itt mind, vagy ez bűnös halászhajó. Tudta, hogy róla szól, Itsen neki szól. Így ezt mondta: távozz tőlem én bűnös ember vagyok. Tudta, hogy az örökkévalóság reflektora rajta van, Krisztus vele bánik. Krisztus azt mondta: ne félj! Számíts rám!

Látod mi történik? Dühítő amikor rájövök, hogy a legjobb amit teszek értéktelen. Isten azt mondja: várj egy kicsit.

2. Mózesnél majdnem ugyanezt látjuk:

2Móz 4:2-4  Az ùr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ô monda: Vesszô. Vesd azt-úgymond-a földre. És veté azt a földre és lôn kígyóvá; és Mózes elfutamodék elôle. Monda pedig az ùr Mózesnek: Nyújtsd ki k ezedet és fogd meg a farkát! És kinyujtá kezét és megragadá azt, és vesszôvé lôn az ô kezében,

Mózes botja. Mire való a bot? Lehet rá támaszkodni, harcolni vele, igazgatni a birkákat. Ennyi. Egy értelemben Mózes munkáját jelképezte. Ez a bot nem volt hasznos Mózesnek. A birkákat el lehetett vele vezetni, de Mózes életét nem vezethette a bot. Mózes tudta ezt. Negyven évet töltött a pusztában egy elég kopár helyen. Nem túl intelligens társaságban. Mert a birkákkal volt ugye többnyire. Ez volt az élete. Mózes tudta, hogy a bot nem vezetheti az életét. Isten azt mondta: dobd le a földre. Ez a legjobb hír amit hallhatott, a legnagyobb dolog ami itt történhetett vele. Mi van a kezedben? Birkapásztor bot. Dobd a földre. Uram a tiéd, neked adom. S ha ez nem elég.

2Móz 4:6-7  És ismét monda néki az ùr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ô keze poklos vala, olyan mint a hó. És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe, és kivevé azt kebelébôl és ímé ismét olyanná lôn mint teste.

Ez az amiről szól. Mózes szíve nem szolgálta Istent, a népét. Nem lett áldássá a saját szíve alapján. 2Móz 2:12 agyoncsapta az egyiptomit, és elrejtette a futóhomokba. Mi történt? Mózes szíve nyilvánvalóvá lett a kezének cselekedetén keresztül. Ám Isten azt mondta: majd én használom. Ám Isten azt mondta: add nekem. Add nekem a szíved, kezed, a botod, motivációid, cselekedeted, szakmád, bízz bennem. Azt hiszem, hogy sokszor óvatosak vagyunk, nem dobjuk a földre a botunkat, nem merjük a kezünket bedugni, félünk, hogy mit fogunk látni. Nem merem Jézust beengedni a csónakba, lehet otthagyom az egészet és követni fogom Őt. Óvatos vagyok, meg akarom tartani azt a kicsit, ami van. Ám Jézus azt mondja: ez haszontalan, meddig próbálod rávenni, hogy működjön?! Meddig igyekszel? Mint a tudósok Afrikában akik tanítják a csimpánzokat beszélni, jelbeszédre. Az egész életüket eltöltik ezzel. Pár dolgot meg tud tanulni, de nem fog Szókratészról beszélni, nem fogják megtanítni hogyan számoljon. Mégis, ott a tudós, nem tudom miért, eltölti az egész életét, igyeszik. Isten azt mondja: meddig fogsz még ezzel próbálkozni, meddig próbálkozol a saját csónakoddal botoddal, szíveddel?! Mikorra mondod, hogy a mindenit, elegem van! Mikor mondod már? Mikor, hogy Isten, ez itt mind a tiéd!

3. Még a buzgalmunk is, ha csak saját magunkban vagyunk, értéktelen. Csel 8:3-ban Saul buzgó volt, 9:1-ben is. Ám az ő buzgósága nem védte meg Isten munkáját, pedig azt hitte, Csel 22:4. Azt hitte, hogy Istent szolgálja. 1Tim 1:11 Istenkáromló volt. Ezért nem átkozunk, kritizálunk gyülekezeteket. Mert nem akarunk így tenni. Isten vezeti a gyülekezetet. Saul buzgósága. Egy nap Csel 9-ben azt kellett mondani: fogom a nagy buzgóságom Istenért és ledobom a földre és azt mondom: mond meg te, hogy mit ér ez, a szolgálatom, a hitem, meggyőződésem, képzettségem? Mit érnek mindezek?

Mát 6:24 csak egy Urat szolgálhatunk, nem tudunk kettőt. Vagy Istent szolgálom vagy magam. Ha magam szolgálom, akkor ott a hazugság, hogy ez jó lesz nekem, mert ha magamat szolgálom, akkor jó lesz - majd Isten is megsegít. Tényleg jó lesz nekem?

Egy feleség, aki visszatartja a férjét Isten szolgálatától, mert magát szolgálja. Egy férj, aki nem bátorítja a feleségét, hogy az Úrral járjon. Egy hívő aki nem lép ki hitben, mert magát szolgálja, az én akaratom, az én álmaim. Benne van ebben a hazugság. Nem fogja Istent szolgálni. Nem szolgálhatom Istent és magamat is. Ha magamat szolgálom akkor senkit nem szolgálok. Ha Istent szolgálom az a legjobb... és ráadásul azt fogom találni, hogy amint Istent szolgálom, Ő szolgál engem.

Érted mi az amit mondani akarok? Annyi mindenünk van amit nem adnánk oda holott látjuk, hogy haszontalan. A szívem haragja nem szolgálja sem Istent, sem a családom. A bűntudatom nem szolgálja a gyülekezetet, Isten nem élvezi. Látom, hogy a nagy képességem ahogy össze tudom fogni a dolgokat, nem tesz elégedetté. Látom, hogy a szuper számítógépem nem tesz boldoggá. Látom, hogy a boxermotoros, szuper autóm nem elégít meg. Végigmegyek az úton és mindenki néz, de amikor hazamegyek, ugyanaz vagyok aki voltam. Hívőként is élhetek így. Szeretettel és bátorítással akarom mondani!

Gondolj bele, könnyen lehet, hogy a kezem ott lóg és haszontalan. Na fogjuk meg a Bibliát - de lefittyed újra. Imádjuk az Urat: de újra visszaesik. Megeshet, hogy az az oka, hogy nem merem azt mondani: Uram ez a tiéd! Ha így akarod, akkor így lesz, ha úgy, hát úgy. Úgyis haszontalan, úgyse vezeti az életem. Nem hiszem, hogy Mózes azt mondta: "Birkapásztor vagyok, ez a legjobb! IGGEN!" Nem számított hány motivációs tréningre ment, akkor se bírta ezt mondani. Nem mondhatta: így minden jó lesz. Nem lehetett túl izgatott felőle.

Ám amikor leteszem az életem, akkor a lefittyedt kéz, Gal 2:9 a közösség kezévé válik.
Eféz 4:28
a kéz amely azelőtt lopott, most dolgozik. Aztán ad. Szabadon, örömmel. Ajándékoz.
A kéz amelyik le volt fittyedve, 1Tim 2:8 szent kézzé válik, amit felemelek Isten dícséretére. Isten azt mondja: merd nekem adni! „Én vagyok az igazi biztonságod, gyógyítód, aki igazán szeret, aki továbbviszlek, bízz bennem."

Vannak emberek akiknél láttuk, hogy megtették. Látjuk. Magunk körül. Ezért nagyszerű a gyülekezet, a hívők közössége. Tudom, hogy a testvérem odaadta és van öröm az életében, van szolgálat. Köszönöm, hogy láthatom! Hogy bizonysága vagy ennek az életeddel. Ezért merhetem én is odaadni, letenni és azt mondani: „Ha Bibliaiskola, akkor Bibliaiskola, bízom benned." Ha missziós mező Timbuktuban, akkor az. Ha munka a munkahelyemen, akkor az. Bízom benned. Akárhogy is, a munkahelyen, családomban, oktatásban, buszokon Uram, te benne vagy a csónakomban, a botom, a kezem, a szívem a Tiéd! A saját kezem és a saját szívem egyetért, hogy mindkettő leprás. A másik oldalról pedig Istenben mindkettő tiszta, szent. Ez egy csoda.

„Én nem szolgálhatom Istent."  - mondom. "Nézd a vért ami a kezemhez tapad. Nézd a bűneim. Nézd a hazugságaim, hányszor voltam erőszakos, kegyetlen, hányszor nem bocsátottam meg, ragaszkodtam a nem megfelelő dologhoz - bosszúhoz." De Isten azt mondja: ez a kéz tud Engem szolgálni.

Nézd mennyire lóg ez a kéz, ez ugyan nem szolgálhat! 1Kir 8:27 mennyire hatalmas vagy Uram, nincs ház ami magában foglalhat téged, hogyan szolgálhatna ez a kéz téged? Isten meg azt mondja: Zsid 12:24 láss meg engem, Jézus vére jobb dolgokat szól, mint Ábel vére. A bűntudatunk Ábel vére. Nem szól olyan jó dolgokat, olyan erős, hatalmas dolgokat, mint Jézus vére. Jézus vére amit mond: te tiszta vagy, az enyém vagy, szent vagy, járhatsz velem, bízz bennem, merd nekem adni!

Figyelj, ne állj meg, ne add fel! A vér azt mondja: merj továbbmenni, szeretlek, merd nekem adni! Ha ott kell hagyni valamit, akkor merd otthagyni! Ha félre kell tenni valamit, merd megtenni! Merd azt mondani: bízom benned Uram!

Mi történt Péterrel? Már nem halász, hanem apostol. Saul már nem az egyház gyűlölője, hanem Pál lett az apostol, aki építette az egyházat. Mózes a gyilkos, számkivetett, juhász? Nem. Ő az, aki kivezette Izraelt, a legnagyobb vezető a Bibliában. Mert rá merte mondani a dolgokra, hogy "haszontalan". Saját erőmből ezek a kezek bántani fognak valakit. Véletlenül is. Nélküled Uram, ezek a lábak, ez a nyelv, ezek a gondolatok ártani fognak. Inkább mind a tiéd, ülj ide, beszélj innen, mutasd meg a természetét és meglátom, hogy nem akarok azokban járni. Amit használsz belőle használd, amit nem az nekem sem fontos.