Skip to main content

Isten a legnagyobb dolgokat ajándékba adja

Schlingloff Sanyi

Ha gazdagok vagyunk, akkor nem kell irigykednünk, nem kell félnünk. A gazdagsággal jöhet az önzetlenség. Ha valaki nagyon gazdag és az ő szükségei be vannak töltve, akkor figyelhet másokra. Van szükség befektetésre? Igen. A világban sokszor szégyellik bevallani, hogy szükségben szevendnek. De szoktál enni? Szoktál felöltözni? Ezek szükségek. Szükséged van, hogy egyél, hogy a tested egy bizonyos hőmérsékleten tarts. Isten belénk akarja nevelni, hogy szükségeink vannak. Isten arra is akar tanítani, hogy részünk legyen abban amit Ő ad. Minden jelentős dolog amit az életedben csinálsz ennek egy vetülete.

Ján 15:14-15, Luk 12:4, Péld 28:27

A világ szereti a pénzzel kapcsolatos dolgokat kiforgatni és a gyülekezetet rágalmazni, hogy a pénzről szól.

Isten bepillantást ad az Ő dolgaiba, amit az ember próbál megfejteni. A tudomány keresi az áttöréseket és az élet titkait akarja mindenki. Persze mondhatjuk, hogy a tudomány, a filozófia messze van. Ők az úttörők, akik ember által érintetlen területre teszik a lábukat és utat nyitnak az utókor számára. Mi az élet azon titkait szeretnénk, amikkel mi élhetünk, amikkel a mi életünk kerül a helyére. Amit Isten leleplez nekünk az Efézusi levélben az élet titkai.

Most túl vagyunk az alapozáson. Enélkül az alap nélkül, hogy láttuk volna Isten dicsőségét ezek a tanácsok a levegőben lógna. De így itt van a gyakorlati előrelépés. Hoztam néhány döntést és az életem megváltozott.

Eféz 4:7  Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.  

Mindenkinek adatott kegyelem. A kegyelem nem egyenlő a megbocsátással, hanem a meg nem érdemelt ajándékot jelenti. AZ adakozó jelleméből fakadó jótétemény amit a megajándékozott nem érdemelt ki. Kegyelem, meg nem érdemelt jótétemény. A kegyelem is a megbocsátás része. Amikor valakinek elengedik a bűntetését, az meg nem érdemelt jótett. A kegyelem nagyobb, mint a megbocsátás.

Belénk nevelték, hogy az életben akkor lehet valamid, ha hajtasz érte. Ez a legpusztítóbb tan ami létezik. Mennyit dolgoztál azért, hogy megszüless? Mennyit tettél azért, hogy felnőjj? A legfontosabb dolgokért nem tudsz tenni semmit. Ajándékba kapod. Mert annyira értékesek, nagyok, más kategóriában vannak, hogy ha nem ajándékba jönnek elérhetetlenek. Emberi szervezés, nem képes megérinteni sem ezeket.

Isten így működik. Isten módszere a javak szétosztására a kegyelem. Krisztus mértékével, ami nem azt jelenti, hogy Ő dönti el mennyit ad, hanem Ő a mérce. Minden hatalom, bölcsesség az Övé. Isten minden. Azt mondja: aszerint a mérték szerint adok ajándékot, ami én vagyok. Róm 8-ban úgy mondja:

Róm 8:32  A ki az ô tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem ôt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

Ő magát adta először és vele együtt mindent. Az ajándék amire számíthatsz, az Isten mércéjével van. Nem egy kis sajtpapírra, amire rá van írva: Boldog Karácsonyt, hanem bőséges ajándékra. Emberi mértékkel le sem írható.

Egy új világképre van szükséged ahhoz, hogy élhess, ami a bőségben, kegyelemben gondoskodik, aki először önmagát adja és vele együtt mindent. HA nem így gondolkozol, akkor a saját félelmed fogja megkötözni ISTen kezét. Zsid 11:6 Isten hitet követel, ez a szabadság egyik feltétele. Ha szabad vagy, akkor Istennek a beleegyezésed kell kérnie, hogy tehessen valamit szabad, különben egy robot lennél. De Isten azt mondja: sok mindent meg akarok tenni veled, de neked hinned kell. Hiszed-e, hogy a kegyelem, az ajándék, a gazdagodásod Kr. mértéke szerint való? Nem? Legyen a hited szerint. Hiszem. És legyen a hited szerint.

Vigyázz hogyan gondolkozol. Ki vagyunk képezve a másik gondolkodásra, mélyen belénk van ivódva, erősen kondícionálja, hogy nagyon figyelni kell. A világ azt mondja: álomvilágban élsz. De ahogy visszanézek az életemre az igazolja azt amit Isten mond.

Eféz 4:8   Ezokáért mondja az ìrás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Zsolt 68:19-ből idéz. Jézusról beszél. Amikor Jézust keresztre feszítették és 3 órára az Atya hátat fordított neki. Ebben a 3 órában ítéltetett meg az emberiség bűne. Jézus KR. ebben a három órában elkülönítve lett, és rajta volt minden bűn. Jézus vitte el a bűnt erre a helyre. Ő halt meg mindannyiunkért. Ebben a 3 órába alászállt, a paradicsomba. Amikor lement ide, akkor felvitte magával a paradicsomban a megváltásra vivő szenteket.

Miután Jézus meghalt, feltámadt, és felment a mennybe, magával vitte a paradicsomból a Kr. előtt elhunyt szenteket, ajándékot adott az embereknek. Pál erről kezd beszélni, hogy Kr. azon túl hogy megváltott minket a jelen, múlt és jövő bűneiből, ajándékot adott az embereknek.

Várjuk az ajándékot, mint a gyerekek karácsonykor. Pál az ajándék különleges csoportjáról beszél.

Eféz 4:9-10  Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy elôbb le is szállott a föld alsóbb részeire?  10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.

Az, hogy Isten emberré lett,  nem az, hogy visszalépett egy szintet, hanem hogy előrébb lépjen. Egy határozott céllal bírt, hogy Isten emberré lett. Isten magával visz minket. Mi nem csak megszabadultunk a következménytől amit a lázadásunk jelent, amit a bűnünk jelent, hanem ennél többet kaptunk, egy örök életet, minőségi életet. Jézus a mi mintánk. Ami vele történik velünk is az történik. Ami vele történt, velünk is az történik.

Jézus Krisztusban lettem kivégezve. Bele lettem keresztelve. És fel is támadtam vele és mennyei helyeken ülök vele. LE van rendezve. Olyan vagyok mint Kr. a halálában és feltámadásában is. Ez teljes munka. Ez jó hír.

Olyan mint, hogy megszülettél a földre és tiéd minden vagyon, teljes lelki békében élsz. Mi volt az előfeltétele? Az volt a feltétele, hogy megszülessél. Lehetséges lenne minden jó anélkül, hogy megszülettél volna? Nem. Mi vár ránk a mennyben? Ennél sokkal több. A feltétele, hogy megszüless a mennyben. A lényeg, hogy odakerülj. Nem azért beszél Jézus erről, mert ez egy hetedrangú dolog. Hanem fontos.

Részesülni fogsz az Ő természetfeletti gazdagságából. De először fontos, hogy tudd hogy lehet odakerülni. Ez a sztori eleje, innentől van bárminek értelme, innentől vagyok kisgyerek aki várja a karácsonyt.

Isten elintézte és aztán él az Isteni mivoltában és minket magával vitt.

Eféz 4:11-től jön az ajándék:

Eféz 4:11  És Ő adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl:

Ők az ajándék. Nem erre számítottunk, kicsit csalódottak vagyunk. Becsaptál minket. Vagy nem? Lehet nem csaptál be, csak én nem látom az értékét? Lehet csak nincs jó képem erről? Egy tanító. Egy apostol, mire jó? Ki tudom fizetni a villanyszámlám Pál apostollal?

Hány apostol volt? 11 + 1 Pál. Ők voltak azok, akik gyakorlatilag, vagy személyesen, vagy az ő felügyeletük alatt került rögzítésre az Újszövetség. Mi lett volna, ha Isten azt mondja: nem adok apostolokat.

Le van írva a bankszámlaszámod, rajta van 25 millió, de nem árulom el. Jöjj rá valahogy, próbálgatással. Próbáltál már bankból kivenni pénzt próbálgatással? Nagy dolog hogy Isten adott egy módszert, ahogy az üzenet nagy biztonsággal eljut hozzád? Hogy az Ő életüket mintának használva adott egy használati útmutató az élethez? Ez nagy dolog?

Adott prófétákat. A próféta az az ember, aki megkapta az üzenetet ihletetten és leírta. Nélküle sötétben tapogatóznánk. Ha nem lenne a prófétai rendszer, akkor nem tértem volna meg. A bizonyítás alapja a prófétai rendszer. Ahol Isten lediktálja az üzenetet és amikor a prófécia teljesül, megalapozódik. Anélkül válhattam hívővé, hogy egy vak lépést tettem volna. Csak szembenéztem a nyilvánvaló bizonyítékokkal. A keresztény hit nem egy vallásos lépés a semmibe, hanem egy nagyon is tudatos, racionális döntés a tények alapján.

Köszönjük, hogy gondoskodtál Istenünk. Mondhatta volna: megtettem a lényeget és a többi a ti dolgokat. Mintha hozna valaki 20 millió forintot ajándékba, biztosra megy, hogy át tudd venni, hogy hacsak nem vagy teljesen önpusztítót akkor rendben legyen. Ez megy itt.

Adott evangelistákat. Az aki a jó hírt hirdeti. Ján 3:16. Minden az Övé. De hányan ébredtetek fel úgy, hogy „Ma kereszténnyé leszek."? A világ titokban tartja, van elbagagelizálja. Ha nincs valaki aki elmondja, hogy van egy jó hír, megoldás az életedre. Ennél jobb ajánlatot sose kaptál. A szeretet szorongató hatására újra és újra el kell mondanom. Egy ajándék. Ha mi nem csináljuk Isten elhív mást. De kellett egy szolgálat ami elhozza a hírt.

Pásztorokat és tanítókat adott. Két fogalom van. Pásztor és tanító. AZ eredeti szövegben ez egy szó.

Vannak pásztor tanítók, és vannak tanítók. Honnan a bánatból értenéd meg, hogy hogyan kell hozzájutni ahhoz a 25 millióho ha valaki nem tanítja meg? Szükség van tanításra. A Biblia több mint 1000 oldal és nem nyilvánvaló. Ha nincs valaki aki magyarázza, egyedül megérteni sem egyszerű. Könnyű félreértelmezni, más részek ismerete nélkül, egyes részeket félreértelmezni. A Biblia tanít egy mintát a tanulásra. A tanítónak segítő szerepe van. A tanító tanítja, te utánajársz és Isten elmélyíti neked. Tanító nélkül elég nehéz. Én nagyon kerestem a tanítót.

De a pásztor tanító a legfontosabb. Mert olyanok vagyunk mi mint a juhok. A juhok egy farkasokkal teli világban nem a túlélő faj közé tartoznak. Meg van a kép? Ha a juhokat nem védi meg egy pásztor, ha nincsenek egy olyan rendszerben ami biztosítja a túlélésüket, akkor a juhok egyedül nem élik túl.

A pásztor vigyáz rájuk. Ha kell megöli a farkasokat. Mi vagyunk a juhok és Isten kitalált egy rendszert ahol védelem alá kerülünk. Isten módszere nem az, hogy aki hívő lesz az érinthetetlen szuper hős lesz, hanem megtartja egy helyen ahol szükséget szenved és rászolul Isten rendjének védelmére. Hívőként ez a legnagyobb nyereség ha ezt felismered és megtalálod benne a helyed. Az a védelmi rend, amit Isten kitalált az biztosítja a juhok bővölködését és életét. Különben az életedben sok veszteség lesz amit nem akarnál.

Ez rendkívül gyakorlatias segítség. Amikor elég régen hallod a csodát ,akkor felmerül: mit tehetnék még? Most jön ez a rész.