Skip to main content

Isten azert jött, hogy olyanok legyünk, mint Ő

P. Kende

Arra gondoltam, hogy olyan világban élünk ahol nincs megfelelő motiváció. Sok gyerek körbenéz és felteszi a kérdés: miért éljek. Felteszik a kérdés, hoyg miért és senki nem tud értelmes választ adni. „Hogy több filmet nézhessünk, több gyorséttermi kaját ehessünk." Igazából nincs valós motiváció.

De természetesen van valami más.

Ján 2:14  És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:

Ján 2:15  És kötélbôl ostort csinálván, kiûzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is, a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;

Ezt tette nagy erővel. Igazából erőszakosan.

Ján 2:18  Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?

Milyen tekintéllye teszed ezeket? Ki vagy te? Ki adta neked a tekintélyt a hatalmat erre? A dolgok egy bizonyos rendben mentek eddig és így is maradnak. Ki vagy te, hogy megpróbálod megváltoztatni? Ki vagy? Ez a kérdés, amit gyakran halljuk. Ki vagy te, hogy azt mondod, hogy a homoszexualitás bűn, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolat bűn? Hogy Krisztus az egyetlen út? Milyen tekintéllyel mondod ezt?

Jézus azt mondta: a házadért való buzgóság emészt engem. Zsolt 69:9 Jézust emésztette ez a buzgalom ezért tette. Mi a buzgalom? HA azt mondjuk ez a mennyei templom és van földi templom, benne az összes árucikkel, minden olyan dologgal aminek nem kellett volna ott lennie, az erőszakos hozzáállás, helyezkedés, politika. Azt mondanánk:  nagy távolság van a mennyei és a földi között. EZ a távolság Jézus buzgósága. Tudta, hogy milyen Isten háza, milyen a mennyei templom, Jel 4-5 hihetetlen kép, az imádatról, a csodálatos szentség, szépség, a súlya, nagyszerűsége. Jézus ezt ismerte, látta, Ő Isten. Ott volt. Ez az Ő helye. Ezt hagyta maga mögött értünk és azt mondta, Zsolt 69:9 az Ő házában minden az Ő dicsőségéről szól, minden Őt dicséri, minden egyes dolog, élőlény, az elrendezések, az anyagok. A mennyei templomban ,az Ő házában minden az Ő dicsőségéről szól. Jézus ránézett a földi templomra, Jeruzsálemben és azt mondta, nagy a különbség, a feszültség a kettő között. Az a vágy Jézus szívében, hogy helyreállítsa, olyan állapotba helyezze mint a fentit, ez volt a buzgóság, a vágy, hogy helyreállítsa a mennyeit.

Ez értünk van. AZ ember régi szíve ránéz erre a különbségre és saját megoldása van. Fanaticizmus. Mert a távolság olyan nagy. Valahogy át kell hidalni, törvénykezés, viselkedj. A távolság hatalmas, át kell hidalni, el kell jutni az egyik oldalról a másikra. Légy szent. A régi szív válasza a feszültségre: gyűlöllek, mert te vagy a problémám, mert benned látom, hogy a távolság nagy, mert a pásztorod vagyok, látom, hogy milyen távol állsz és gyűllöllek, a régi szívnek meg vannak av álaszai, de ez nem Krisztus buzgósága, nem az ami arra indította, hogy megtisztítsa a templomot. Vagy hogy elhanyagolja. Mert javíthatatlan lennél. Olyan nagy a távolság, hogy nem lehet áthidalni, úgyhogy nem érdekel. Ez a régi szív.

De az új szív csodálatos. Az új szív látja ezt a távolságot és azt mondja: van egy várakozásom, 2Kor 5:2 sóhajtozom egy várakozással. Reményteljesen tekintek a jövőbe, mert Isten elvégzi. Isten már megtette, fogta a régi és áthozta. A helyzetünk már ott vagyunk Vele. Isten elvégezte.

Most végzi, ezt a megszentelődés és meg is fogja tenni. Lesz egy végső állapot amikor ugyanolyan tisztán fogom látni. Az új szív látja a különbséget, de nem esik kétségbe. A szentség szépségéről beszélünk, amikor látjuk az óemberben akkor elkeseredhetnénk. De az új emberben azt mondjuk: ha Isten elvégezte a kereszten és ha bennem munkálkodik, akkor elvégzi, nincs kérdés. Nagy várakozásom és reményem van.

Az új szívvel azt mondjuk, amikor látjuk a távolságot: mit tehetek azért, hogy kifejezzem a mennyei valóságot itt és most. 2Sám 7:2 Dávid házat akarta ezért építeni Istennek. Mert ő rendszeresen ment Isten jelenlétébe, a frigyláda elé, imádta Istent, élvezte a jelenlétét és amikor kijött, nem vallásossabb lett. Nem úgy jött ki, hogy ezt is letudtam, hanem kijött és azt mondta: mit tehetnék? Mit változtathatnék? Hogyan áldhatnám meg az embereket? Hogyan kommunikálhatnám? Építhetnék egy házat Isten frigyládájának. Ez volt a szívében, hogy azt a valóságot elhozza ide.

Jézus ezt tette, Ján 2:17 a buzgóság a szívében, Isten természetének szent válasza errea  távolságra. És azt mondta: nem lehet. Ilyenek vagyunk. Azt mondták Jézusnak: Milyen hatalom által teszed ezeket? De Jézus megválaszolta: senki nem látta az Atyát csak én.Ján 5:37 senki nem hallotta a hangját, és nem látta a formáját. Ján 6:46 senki nem látta az Atyát. Ez Jézus tekintélye. Ott volt a jelenlétébe. Én is ott lehetek. És amikor kijövök nem kesergek a dolgok miatt, mennyire rossz a világ. Ez negatív, nem visz sehova. A szívünkben áldozatokként cselekszünk, de közben győztesek vagyunk. Itt vagyunk az Ő jelenlétében, és amikor kijövünk azt mondjuk: ne aggódj, Ján 1:5 a világosság ragyog a sötétségben. Nem esünk kétségbe. Rajtunk keresztül, Kr. testén keresztül, mi fejezzük k ia mennyei valóságot a földön, amit láttunk. 1Ján 1:2-3-ban. Mert láttuk az életet. Jézus Krisztust.

P. Schaller

 Márk 16:1  Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék ôt.

 Ezek az asszonyok tudták, hogy Jézus halott, de szerették őt. Amikor pénteken eltemették, azon a napon, gyorsan tették, mert a nap lemenőben volt és közelgett a sabbat. Arra gondoltak ,hogy kicsit jobb munkát végezzenek, menjenek vissza és temessék el jobban. Kenjük fel a testét, még több fűszerrel. Josh McDowell azt mondta, hogy valószínű 45kg kenetet vittek magukkal, a három nő. Egy jobb munkát szerettek volna végezni.

Márk 16:2-3  És korán reggel, a hétnek elsô napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.  3 És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

Jó kérdés. Ki fogja elgörgetni a követ? Odafelé tartanak és ezen gondolkodnak. De mindenesetre mentek. Még akkor is ha jó okuk lett volna, hogy ne menjenek. Menjünk, mert szeretjük őt, senki nem volt olyan, mint ő. De ahogy mentek, eszükbe jutott egy ok, ahogy a mi elménkben is megfordulnak különböző okok. „Hogy tudjuk a követ elmozdítani?" Soha nem érjük el a célunkat, nem tudjuk megtenni amit meg akartunk. De így válaszoltak: mindenesetre megyünk. Nincs válaszunk erre a kérdésre, de megyünk, szeretet van a szívünkben úgyhogy megyünk. Így hát mentek.

Hősökké váltak, mert ők voltak az elsők akik látták, hogy a kő el van mozdítva. Ezt tette a hitük. A hitük túlvitte őket az érveken. A hitük egy kaland volt, Istenhez vezette őket. A hitük önmagukon túlvitte őket.

Márk 16:4  És odatekintvén, láták, hogy a kô el van hengerítve; mert felette nagy vala.

Mondhatták volna: a kő el van hengerítve, olyan nagy, soha nem tudtuk volna emozdítani, de elmozdították. Itt vannak a fűszerek és ezért jöttünk, hogy felkenjük Őt. De valami történik.

Márk 16:5  És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felôl, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.

Egy angyal volt és ott ült a jobb oldalon. EZ a történet olyan, mint az életünk. Amikor Isten elhívott minket, akkor valamit helyezett az új szívünkbe. És elkezdtünk viszonylatokban gondolkodni. Arra tanítanak, hogy az életet következmények szerint ismerjük. Ha ezt tesszük ez fog történni. De itt egy másfajta oktatás van, ez a viszonyításra alapul. EZ történik velünk. Amikor evangelizálunk azt mondjuk: szeretnél egy kapcsolatot Jézussal. Sokszor az emberek nem is értik, mi ez a kapcsolat, mit jelent ez. Persze sok ember tudja mit jelent, de ez egy jó történet, mert szerették Őt, mert látták Őt. És ott volt a szívükben. „Menjünk. Eltemetjük jobban a halott embert. Nem tehetünk semmit, de szeretjük Őt. Nem adhat nekünk semmit, nem tehet még egy csodát, nem tudja megsokszorozni a kenyeret, de szeretjük Őt." Micsoda kép ez a hívőről.

Gyakran amikor kezdjük a hitünkben, akkor kapcsolatokra alapozva kezdjük. Nagy szeretet van. Elmegyünk a gyülekezetbe  a szeretet miatt, imádkozunk a szeretet miatt. Felfedezünk egy kalandot, mert ezt teszi a szeretet. Amikor jön az érvelés, akkor a szeretetnek egy magasabb érvelése lesz ott.

Miért mész a sírhoz? Hogy lássak egy halottat. Ki fogja elgörgetni a követ? Nem tudom. De majd ott ülök a kő előtt és gondolkodni fogok, de még nem tudom, de azért megyek, mert van egy kapcsolatom. Ilyen a hitben járásunk. Amikor kezdjük Istent  hallani akkor szeretetben kezdünk el élni.

Kegyelmi irányultságúak vagyunk. Jézus nem azért jött, hogy olyan legyen mint mi, depressziós, boldogtalan, kárhoztató, bűntudattal terhelt, hanem egy kapcsolattal jött az Atyával. Ez a kapcsolat a szeretet. Jézus eljött és elhozta nekünk a szeretetet. Mi azt mondjuk: azért jöttél, hogy olyan legyél mint mi?

Jézus azt mondaná: azért jöttem, hogy adja valamit, amitek nincs, szeretetet, kapcsolatot velem. Hogy megbocsássak nektek, szeresselek benneteket, szóljak hozzátok és egy új irányultságot adjak, kegyelem központúságot. A kegyelem olyan nagy szó.

A galáciabeliek ezzel a szeretettel kezdék, a kapcsolatra alapult, a szemüket kivájták volna és Pálnak adták volna. De Pál azt mondta: hova tűnt ez a szeretet amit irántam éreztek? Logikussá váltatok, erkölcsösek, kemény szívűek, analizálók, megértitek a világot, de szeretet nélkül, megbocsátás, irgalom, építés nélkül. Nagyon emberiekké váltatok. Hová mentetek?

Ezek az asszonyok elmentek. Egy angyal ül ott. Jézus feltámadt. Mi? Tényleg? Ő él? Ez Isten vágya számunkra. Hogy a szeretetünk folyamatos legyen, folytassuk szeretetben. Hogy megértsük és kapcsolataink legyenek. Miért mész el missziós mezőre? Ez a kapcsolatról szól, miért imádkozol? Ez kapcsolati dolog. De az észérv azt mondja: ez nem állít meg. Mert egy hitbeli kalandban vagyok egy személlyel, Istennel. Egy kapcsolatunk van és Isten azt mondja, és Isten azt mondja...

Emlékeztek, az Úr Ezékielnek megmutatott egy völgyet tele csontokkal és azt mondta: élhetnek ezek a csontok? Sokan azt mondanák: nem. Ezek a csontok nem fognak megelevenedni. De Ezékiel próféta volt és a próféták odafigyelnek, hoyg mit mondanak, óvatosak, hogy Isten ott legyen az életükben. A gyülekezeti tagokként óvatosak vagyunk, hogy figyeljünk.Ezékiel azt mondta: te tudod uram. Az Úr azt mondta: akkor prófétálj a csontoknak.

Erre van szükségünk, hogy a Biblia szóljon hozzánk. Akkor olyanok leszünk mint ez a három nő. P . Matti az arab világról beszélt. Micsoda missziós mező? Miért mennénk el oda? Istenem te tudod. Prófétálnál az arab világnak, és a csontok megmozdulnak és az emberek megtérnek, ahogy én is? Itt van egy ember akinek problémája van a pornográfiával és a gondolkodása logikus. Hogy lehetnék szabad? Hogy változhatna meg az életem? Módszereket próbál, fegyelmet akar és feddésre vár. Aztán jön Jézus és azt mondja nekünk: kegyelem nekted. Kegyelem központúság. AZ én kegyelmem elegendő neked. Én vagyok Isten, új szívet és új szellemet adok. Nyugdott elmebeli hozzáállásom van. Higgyetek bennem, amint előrehaladunk egy kalandban vagyunk. Igazából jó móka Isten szerint való embernek lenni.

De megismerem és megértem Isten jelenlétének örömét. Isten természetét, szavait és csodák történnek, elámulunk, mert a kő elgördült és mi vagyunk az elsők akik megtalálják. Egy kalandban vagyunk. Bár bűnös természetünk van, mégis nagyon kapcsolat orientáltak leszünk és megyünk Istenben.

És aztán szeretetben élünk, szeretetet tanulunk, egy új szót tanulunk: szeretet.

Péld 27:4   A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység elôtt?  

Vannak dühös emberek és kegyetlenek. Fájdalmat okoznak másoknak, a családjuknak és aztán sírnak emiatt, szomorúak, változni akarnak. A harag túláradó. A harag tönkretesz családokat. Teljesen megdöbbenek azon hogy tudunk a feleségünkkel beszélni. Csúnya szavakkal. Vagy fordítva. Ez nem történhet meg. HA ezt teszed hagyd abba. Soha ne szólj bántó szavakat a feleségednek vagy férjednek. Nincs értéke. Nem hoz békét létre. Nem oldja meg a problémáim. „Nincs pénzünk, úgyhogy dühös vagy."  Ez nem Isten útja. Ez a hús test.

Három szó: harag, düh és itt van egy még nagyobb az irigység.

1 Sám 18:7  És énekelni kezdének az asszonyok, kik vígadozának és mondának: Megverte Saul az ô ezerét és Dávid is az ô tízezerét.

1 Sámuel 18:8  Saul pedig igen megharaguvék, és gonosznak tetszék az ô szemei elôtt ez a beszéd, és monda: Dávidnak tízezeret tulajdonítanak és nékem tulajdonítják az ezeret, így hát már csak a királyság hiányzik néki.

Tudod mit tett ez a dal Saulban a szívében? Tudod mi az irigység és hogyan rabol meg minket? Tudod mit tett amikor hallotta a dal? Istentől egy gonosz szellem szállta meg Sault. Mit tette Saullal? Nem tudott éjjel aludni. Folyton Dávidra gondolt, féltékeny volt. Minden erőforrását arra használta, hogy elfogja Dávidot. Nem 1,2,3,5 éven át, hanem 7 éven keresztül.

Dávid nem érti. Mit tettem? Mi a probléma? Miért gyűlöl engem? Mi a baj? Nem értem.

1 Sámuel 20:1-2  Elfuta azért Dávid Nájóthból, mely Rámában van, és elméne és monda Jonathánnak: Mit cselekedtem? Mi vétkem van és mi bûnöm atyád elôtt, hogy életemre tör?  2 º pedig monda néki: Távol legyen! Te nem fogsz meghalni. ìmé az én atyám nem cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, hogy nékem meg ne mondaná. Miért titkolná el azért atyám elôlem ezt a dolgot? Nem úgy van!

1 Sámuel 20:41  felkele Dávid a kô déli oldala mellôl, és arczczal a földre borula, és háromszor meghajtotta magát; és megcsókolták egymást, és együtt sírtak, mígnem Dávid hangosan zokogott.

Dávid ilyen volt: Miért? Miért gyűlöl engem? Dávid egy fiatal ember és tanul a háborúságról. Később rájön és mondja a Zsoltárokban. HA nem  az én barátom lett volna, tudtam volna kezelni, de Saul a királyom volt, segítenie kellett volna, szeretnie, tisztelnie. Miért próbált meg elpusztítani? Ki állhat meg az irigység előtt?

Egy irigy embert nem tudsz megváltoztatni. Hogy állhatnánk meg az irigység előtt. A harag rossz, a düh is. De az irigyság, 7 évvel később. Irigység? ÉS Saul hívő volt. Saul a mennybe ment. Saul keresztény volt. Meg volt neki Jézus Krisztus. Isten választottja volt. De ebben az életben nem kalandot élt meg, nem volt hite, nem volt megfelelő kapcsolata. Önmagával volt kapcsolata, a saját fontosságával, a saját értékével, kapcsolata volt másokkal, érzékeny volt, könnyen megbántható, provokálható. Az érvek nagyon könnyen megállíthatták őt. Adsz neki egy okot és könnyen megváltozik. Ki képes elgördíteni a követ? Én nem. Úgyhogy hazamegyek. Nem csinálom ezt.

Csodálatos. Azt próbáljuk mondani, hogy tényleg működik? Ma azt mondjuk: igen. De van valami amit mi teszünk, hiszünk. Hallgatjuk azt amit mond. Egy erőfeszítést teszünk, hogy azt mondjuk a szívünkben: nem bízhatok önmagamban, Istenben kell bíznom, az életem nem olyan fontos. Istenben akarok bízni.

1Kor 13 a szeretet nem könnyen sértődékeny, nem lehet megbántani  könnyen. Foghatod a szeretetet és pofozgathatod és mégis szeret. Foghatod és megdöfködheted. Nem érti mi történik, de a szeretet túlhalad az értelmen. Mondhatsz rossz szavakat, de a szeretet azt mondja: nem tudom úgy értetted-e amit mondtál. De úgy gondolom szeretsz. Így történt Dáviddal és Saullal. Dávidot nem lehetett könnyen felbosszantani. Amikor ráébredt, hogy Saul gyűlöli, akkor Dávid sírt. Nagyon mélyen hatással volt ez rá. De szeretett és tanult.

Jonathán mondhatta volna: azt hiszem az apámnak baja van veled. Dávid azt mondja: nem gondolnám. Jonathán azt mondja: de igen. Dávid: nem értem?

Mi fog megbántani a gyülekezetben? Mi tud csalódást okozni? A hitünkben? HA ezek az asszonyok elmentek a sírhoz és a kő nem lett volna elgörgetve, akkor ott maradtak volna. Vártak volna hátha jön valaki, aki el tudja gördíteni. Nem tudom. Isten is ilyen: azt mondja, hogy „akarom, hogy higgy nekem, hogy kövess". Rúth is követte Naomit, pedig azt mondta neki Naomi: menj el. De Ruth ragaszkodott hozzá, hogy vele menjen. „DE nincs semmim." DE Ruth azt mondta: veled megyek.

Amikor a Biblia szól hozzánk  az egy kincs. Egy kis döntéssel igent mondunk, szeretetben élünk, megbocsátunk és győzelmet aratunk az irigység, a féltékenység, a szexuális vágyak felett, afelett a szükség felett, hogy fontosak legyünk, a biztonság iránti szükség felett, a lelki kapcsolatok iránti szükséges felett.

A szívünkben van. Amikor itt laktam Magyarországon, volt egy idős asszony aki itt lakott nem messze. Drága hívő volt, eljött a gyülekezetbe, nagyon drága szelleme volt. Soha nem hallottam panaszkodni. Sepregette a kis lakását, ugyanaz a ruhája volt éveken át. Egy csodálatos ember volt a szívében. Mi gyönyörűséges? A lábaink - Ésaiás könyvében. Mi gyönyörűséges? Azok az asszonyok akik a sírhoz mentek szeretettel. Az a kenet, amelyet megtört az az asszony. Mi gyönyörűséges? Amikor Jézus elmegy a galileai tengerhez és isteni találkozója van a tanítványokkal. Reggelit készített nekik. EZ csodálatos ez Isten. Amikor szeret minket. Szeret minket. Egy új szellem, új szeretet.

Olyannak kell lennünk, mint Isten. Nem azért vagyunk itt, hogy olyanok legyünk mint a világ. Hanem olyanok vagyunk mint az Atyánk, és mint Isten fia. A Sz.SZ. által. Gondoltál már egy repülőgépre aminek elkezd köhögni a motorja? És aztán csend. A pilóta ott ül. Ott van a nulla pontot. Tökéletes csend van. És azt mondja: jaj ne. És aztán elkezd zuhanni. EZ is olyan, mint mi. Szellemben jársz, Istenben élsz, elmész a gyülekezetben, közösséged van. Ott van az autódban, hazamész, bemész a házadba, becsukod az ajtót és aztán a motor kipurcan. És hirtelen jön a panaszkodás. Az ember hús teste, a nyelv. Van egy gonosz nyelv, van vádló nyelv, van pletykálkodó nyelv, van dühös nyelv. Harminc különböző nyelv van a Bilbiában. Harminc rossz nyelv. A repülő olyan gyorsan zuhan amennyire a gravitáció vonni tudja.

A bevégzett munka annyira csodálatos, hogy Isten tudja a hús testünkről ezt. Azt mondja: meddig akarsz a hús testben élni, panaszkodni, kritizálni? Saul mennyi ideig akarsz irigységben élni és pazarolni az életed. Úgy hogy nagyon apró, pici ember vagy. Tanítványok, meddig kell még veletek lennem? Mikor fogjátok fel, hogy ez tényleg működik? Hogy Krisztus vagyok valóban. Hogy megbocsátok, és szeretek és nem tudtok megszabadulni tőlem, mert veletek leszek a világ végezetéig. Értitek? Mondja Isten nekünk kis embereknek.

Mi azt mondjuk: Uram, figyelek. HA a kapcsolatokban nyugszunk, akkor bármi megtörténhet. Péter ott volt a hajóban és látta, hogy Jézus jár a  vízen és született egy ötlete: talán én is tudok járni a vízen. Jézus hívj engem. Komolyan? - gondolhatta Jézus. Gyere.

Lehet, hogy Jézus azt akarja, hogy  ne a víz fizikai tulajdonságát tanulmányozzuk, és azt mondjuk nem megyek. „Jézus szállj be a hajóba. Én vagyok a tanácsadód. Elég volt. Gyere ide. Ezt nem teheted. AZ én világomban nem. " Ez szomorú mindannyiunknak. Mert nem mi vagyun kaz Ő tanácsosai. Ő azt mondja Péternek: szeretsz engem? Péter azt mondja: szeretlek, nagyszerű fickó vagy. Tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondta: akkor megtanulsz egy új fajta szeretetet. Nem fogsz emlékezni a vétkezidre, használni foglak. Nem oda mész ahova te mennél, más fog vezetni téged, más fog szólni hozzá. Nem a lelked, nem a lelkiismereted, nem a zűrzavarod, nem az érveid, hanem én vezetlek és valaki más szól hozzád, ezt szeretnéd.

Ezek az emberek mi vagyunk, Kr. teste tagjai. Észervetted, hogy milyen megelégítő ez? Amikor itt lehetünk. Nem is kell beszélnünk, csak egymással lehetünk. Észrevettétek már? Ott lehetünk és tudjuk. Ismerlek: elmentél a sírhoz amikor senki nem tudta elgörgetni a követ. Ismerlek, te vagy az. Ismerlek. AZ a szeretet, benned van. Ismerlek, nincs benned irigység, nem vagy tökéletes. Néha megáll a motor. De van egy szeretet ami soha nem fogy el, amire figyelünk, a tan, minden helyzetre, minden problémára. Mindenre amivel szembesülünk. Isten értelme.

Miért mondja a Biblia, hogy nekünk KR. értelme van meg? Mert Isten egy népet akar. Ha van két ló akkor egy irányba tudunk menni. Ha van egy lovad és egy szamarad, akkor az más. Két elefánt. De nem egy elefánt és egy ló. Isten egy népet akar amely nem más mint Ő, hanem ugyanaz, mint Ő. Mi ugyanazok vagyunk, mint Ő. Ezért adta nekünk a fiát. Hogy az Ő értelmével legyünk és itt lehessünk és azt mondhassuk: tudok vizek járni ha Isten is ezt akarja. Repülhetsz ha az Ő akarata ez. Megtehetjük. Mert az Ő teste vagyunk. Az Ő húsa és csontja.

 

Valaki azt mondta nekem, miért nem iszom alkoholt? Miért tanítom ezt a gyülekezetben? Ez a válasz: nem egy tudományos válasz, hanem egy kapcsolati válasz.

1 Kor 8:12   ìgy aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek és az ô erôtelen lelkiismeretüket megsértitek

A kontextus, hogy olyan húst ettek amit bálványoknak áldoztak. Ez olcsóbb. De keresztény vagyok elmegyek a piacra, Pál azt mondja: ha ettől a testvérem megbántódna, ha a hitüket bántja, zavarja, akkor nem eszek húst amíg világ a világ.

1 Kor 8:13  Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.  

Erre gondolok. Ha valakinek gondja van az alkohollal és eljön a gyülekezetbe, akkor én azt akarom mondan neki: nagy örömöm van alkohol nélkül. De ugyanakkor a SZ.SZ.-el betöltekezni olcsóbb. Az alkohol több problémába vezet engem: düh, képzelgés, nincs önuralmam, rossz döntések. Mért akarnék része lenni? Az én családomban, ahogy mi élünk, az alkohol nem megoldás semmilyen problémára.

Amit a világ mond, pl. az öngyilkosság nem megoldás. Nincs a gondolkodásunkban. Elmész a gyülekezetben Istent hallod egy más megoldást, békét kapsz tőle. Ezt hisszük. De hát ott van a Bibliában, hogy ittak alkoholt. De nem ez az alapja az érvelésemnek, hanem kapcsolatokon alapuló. Ő fontos, Jézus meghalt érte. Jézus eljött. Kapcsolatok. Isten gondolatait gondoljuk és miért fogadtak nazarénus esküt 4Móz-ben? Nem vágták le a hajukat, nem ittak szőlő levet, még a frissen csavartat sem. Miért tett keresztelő János ilyen fogadalmat. Annyi fájdalom van a világban az alkohol miatt, hogy nem lehet hozzá közöm. Nulla toleranciám van. Ezt gondolom. Ez nagyszerű embereket hoz létre.

Még egy dolog: USA-ban sok keresztény iszik. A szülők gyerekei is elkezdtek inni, és az egész szellemiség világi. A gyerekek eltávolodnak Istentől. Mert anya és apa nem rendelkezik meggyőződésekkel. Valami hiányzik. Bizonyos esetekben. Ez nagyon nagy általánosítás. De ezt akartam mondani mindannyiunknak és ebben hiszek. Ez nem a húsevésről szól, hanem a borivásról. HA ez árt a testvéremnek, akkor még húst sem eszek. EZ ámulatos.

Egy utolsó történet: Baltimore-ban volt egy csodálatos testvérünk, nagy mosollyal. Nagyszerű fickó volt. Pásztor szíve volt. De ez történt vele: évekkel később elmentem a kórházba és autóbaleset volt az ivás miatt, lélegeztetőgépen volt, az életéért küzdött. Kómában volt. Haldoklott. Azt mondtam a szívemben: az alkohol nem barátja senkinek. Nem szeretem, ellene vagyok, megölte a testvérem, meghalt és a mennyben van, de megölte a testvérem. Semmi közöm nincs az alkoholhoz. Ez van a szívemben és örülök ennek.

Tudományos szempontból egész éjszaka beszélhetnénk róla, de nem érdekel és soha nem is érdekelt. A szeretet mit tesz? Mit hisz? Ezt hisszük mi.