Skip to main content

Isten előtt növekszünk és Ő gyümölcsöt terem a szívünkben

P. Kende

Ésa 53:2  Felnôtt, mint egy vesszôszál Ő elôtte, és mint gyökér a száraz földbôl, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!

Ez egy nagyszerű vers, az első szótól. Felnőtt, Krisztus, a messiás, felnőtt, Isten növekedett. Zsid 5:8 arról olvasunk itt, hogy Kr. engedelmességet tanult a szenvedések által amiken keresztül ment. Az egyik a tanulás, hogy hogy tanult? Hogyan tanulhat Isten, a mindent tudó? Tudja azt ami van, volt, ami lesz, ami lehetséges, ami lehetetlen. Ismer minden utat, minden lehetséges utat. Erőfeszítés nélkül tud mindent. Isten mindenttudó. Akkor hogy tanulhat? Kr. Isten és ember. Emberként tanult. Emberként növekedett. Bevállalt valami amit Istenként soha nem ismert. De emberként meg kellett tapasztalnia. Növekedett. Felnőtt, Jézus felnőtt. Gyermek volt, aztán szépen nőtt és férfivé ért. Felnőtt. Milyen érdekes gondolat, hogy növekszik, tanulnia kellett.

Ez nagy dolog, amikor a fiam, odaül, hogy beoltsák, akkor nagyon ijesztő neki, mert nem emlékszik sok oltásra. Én amikor odaülök akkor már nem izgat, mert annyi volt. Isten bevállalt valamit, amivel még nem találkozott személyesen, növekedést, tanulást, hogy alázatos helyen van, ahol nem ismer mindent, hanem tanulnia kell.

Luke 2:52  Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek elôtt való kedvességben

Ahogy József és Mária ránéztek látták, hogy növekszik. Lehet félreértették, látták, hogy felnő, de Ésa 53:2 felnőtt mint egy vesszőszál Itsen előtt. Ez fontos.  Az emberek látták, hogy növekszik és élvezték, amikor ott ült a templomban fiatalemberként és tanította a bölcseket. Élvezték a gyümölcsét. De félreértették a dolgot. „Milyen nagyszerű srác lesz a javunkra." De Jézus nem előttük nőtt fel, hanem az Atya előtt. Egy ponton az édesanyja és a családja nem voltak elégedettek azzal amit csinált. Mát 12:46-ban ha jól értjük, jöttek, hogy rendbetegyék a dolgot. Eljöttek és Jézus tanított és azt mondták: Jézus, a családod látni akar. Jézus válasza: nem érdekes, nem dolgom van itt. Tiszteletlen volt? Valójában nem. Mert Jézus nem a szülei előtt nőtt fel. Az összes gyerek aki ezt hallgatja, ez nem jogosítvány, hogy tiszteletlen legyél a szüleiddel. Jézus az Atya előtt nőtt fel. Nem a szülei előtt.

2Pét 3:18 növekedjetek, hívők Jézus kegyelmében és ismeretében. Megtörténik a gyülekezetben, hogy méricskéljük egymást, mennyire növekszik a testvérem. Pontozom őket. Felmérem mennyire érett, mennyire növekszik. De a jó hír, hogy nem egymás előtt növünk, hanem az Atya előtt. Ez Isten elhívása az életünkben. Azt mondja: növekedj Jézus kegyelmében és ismeretében. Élvezzük ennek gyümölcseit egymás életében, a közösségben. A szeretet, az öröm, áldás, bátorítás, szolgálat, közös elfogadás. Élvezzük ezt együtt. De nem egymást méricskéljük, nem ezzel vagyunk elfoglalva. Hibás lehet a mérésem, mert máshogy nézek rá. De Isten nem biztos, hogy így nézi a dolgot. A jó hír, hogy nem az én dolgom, hogy felmérjem a másikat.

Mert arra vagyunk elhívva, hogy az Atya előtt nőjjünk fel. Neked személyes járásod van Istennel, személyes felelősséged, szabadságod van Istennel. Kr. itt élt a földön, de nem tartozott ide, olyan volt, mint ahogy P. Schaller rajzolja a gyülekezet. Felül az örökkévalóság, és van egy templom fejjel lefelé. A gyülekezet gyökere az örökkévalóságban van. KR. is ilyen volt. Felnőtt mint egy vesszőszál Őelőtte, mint egy palánta. De a gyökere a mennyben volt, és a gyümölcseit a földön élvezzük. Mi is így vagyunk egymás számára. Ha az Atya előtt nőssz fel, akkor az életed gyümölcsöt hoz, Gal 5:20-22 amit a körülötted lévők élvezhetnek, jóságot, szeretetet, hosszútűrést, minden gyümölcsöt amit a Szellem terem az életedben. De ha a másik ember előtt akarok felnőni, akkor erőlködöm, úgy teszek mintha, úgy viselkedek, mutatom magam valakinek és nem lesz gyümölcs, hanem izzadság lesz, fáradság.

De a jó hír, felnőtt, mint egy vesszőszál az Atya előtt. Kr. itt élt, de nem tartozott ide. Fil 3:20 Pál arról beszél, hogy nekünk is mennyei állampolgárságunk van. Van egy földi, de van egy mennyei, a mennyei lesz örökké a miénk. Nem idevalók vagyunk. Amikor jönnek a választások legyél tájékozott, de ne merülj bele. Mert Jer 29:7 munkálkodunk annak a városnak a jólétén amibe Isten helyezett, de az nem a mi városunk. Az emberek akiket Kr.-hoz vezetünk, Ők a testvéreink. Akik Kr.-hoz jutnak a gyümölcselinken keresztül igen. De ez az ország nem a miénk ahol most élünk. Hanem van fontosabb. Ezért fontos helyesen gondolkodnunk, helyesen járnunk, mi az Atya előtt növekszünk személyesen. Ez nem azt jelenti, hogy megúszhatsz többet, hanem ellenkezőleg, Isten felnőttként kezel. Ez nagy-nagy felelősséget jelent mindannyiunknak. Van kegyelem ha elbukunk, helyreállhatunk, 1Ján 1:7,9. Újra és újra helyreállhatunk. Isten megígérte. Ez nagyszerű. De Isten azt mondja: te járj előttem, felelős vagy, Isten előtt növekszel. A másik előtt könnyű eljátszani valamit. De Isten előtt nem. De hálás vagyok, hogy Isten előtt nőhetek.

A természeti élet tudod hogy megy? Van egy pont 20-30-40 évnél, ahol elindul lefelé. Folyamatosan lefelé. De az Atyával az életünk mindig felfelé mehet. Van növekedésem a halálom napjáig. Keresztül akár a rákon, vagy valami szörnyűségen akár. Mindenki azt mondaná: elindult az életed lefelé. De én az Atya előtt növekszem. Nem tudom hogy vagy vele, de én dicsőséget adok ezért ISTennek.

John 7:28  Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.

„Persze tudjátok ki az apám és az anyám." De nem tudjátok , mert nem ismeritek a mennyei atyám. Figyelj hívő, amikor jön egy vád, kárhoztatás, amikor jön egy kísértés, akkor azt mondja: tudom ki vagy. TE is mondhatod ezt: tudod jól ki vagyok, de valójában nem tudod, mert nem tudod ki az én Atyám, aki hatalmasabb mint a kísértés hatalma, hatalmas arra, hogy igazzá tegyen. Amikor jön a fáradság, akkor mondhatom azt, hogy nem. Istenem  te nagyobb vagy. Amikor jön a betegség. Nem kell elfogadnom a betegséget. Hívőként annyit kellene mondanom: Isten akaratában járok, vedd el, Te nagyobb vagy ennél, megtörténik. Azt mondtuk hitben igen és Isten elvette, ott volt a nyomás és a tamadás. Járok Istennel. Mert „te nem ismersz engem, nem tudod ki vagyok", mert én Isten gyermeke vagyok.

A vesszőszál egy gyenge, kicsiny, növényre utal, kis hajtás, ami könnyen eltörik. Miről szól ez? Jézus Kr. hatalma az Ő ereje, nem ebben volt itt. Fil 2 a megüresítés, Kenozisz tana, Ő fogta és félretette az előjogait. Mintha azt mondanám, hogy ma itthon hagyom a jogosítványom, mert nem akarok vezetni. Nem vezetek aznap, hiába lenne lehetőségem. Jézus ezt csinálta. Félretette az isteni előjogait, azt mondta: nem élek ezekkel emberként, hanem emberként fogok járni, hitben bízva az Atyába, mint minden egyes hívő aki bennem bízni fog. Ugyanúgy fogok járni. Egyszerű hitben azt mondom, bízom benned Atyám. Miben volt az ereje?

Luk 4-ben Jézus leleplezte, hogy Ő a messiás. Amit válaszoltak az nyilvánvalóvá tette, hogy mi lesz a szolgálata vége:

Luke 4:28-30  És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.  29 És felkelvén, kiûzék ôt a városon kívül és vivék ôt annak a hegynek szélére, a melyen az ô városuk épült, hogy onnan letaszítsák,  30 Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.

Jézus nem kirepült, nem tüzet hívott le. Hanem csak simán elment. Képzel el a képet. Ott egy gyilkos tömeg, meg akarják ölni ŐT, mindenki tudja ki ő. Nem úgy van, hogy nem ismerik fel. Hogyan oldja meg a problémát? Simán kisétál. Micsoda megoldás. Jobb mint egy szabadulóművész. Ez valóság. Jézus valóban átment közöttük ,amikor meg akarták ölni. Hol volt az Ő hatalma? A válasz: hogy az Atya akaratában járt, Jézus hatlama az Ő engedelmességében volt. Ez a valóság. Senki, senki nem ölhette meg Jézust amíg el nem jött az órája, mert az Atya akaratában járt. Ez volt a helyzet. Mi van velünk? Hatalmasak vagyunk az Atyának való engedelmességen keresztül? Ez kihívás a szívünknek. Isten hatalma  velünk van, azáltal, hogy az Atya megmondta az akaratát, ha járok ebben, akkor hatalmam van. Gal 5:9 vigyázz, a kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Egy kicsi hazugság a szívemben amit megengedek, kétszínűség amivel nem bánok el. Kicsi dolog amiben engedek a régi természetemnek. Megmérgezi az egészet és nincs hatalmam, örömem, szabadságom, életem, nincs kicsi vagy nagy bűn, csak az, hogy Isten szellemének az akaratán kívül járok. Csak ez. Kicsi vagy nem bűn, ugyanez ebben az értelemben.

Sok rossz történik hívőkkel, mert nem az Atya akaratában járnak, nem az áldás helyén vannak, hanem másik helyen, nem Isten tökéletes akaratában hanem másik helyen, ami nem Isten akarata. Ezért fontos, hogy Isten vezessen. Egy embert egyszer Isten elhívott a misszióba, de nem mert elmenni, mert félt, hogy a gyerekét megmarja egy mérgeskígyó és meghalt. De végül otthon marta meg egy kígyó a gyermeket. Egy hívő Isten akaratában van a legnagyobb biztonságban. Legyél gyenge palánta Isten akaratában, gyenge és bízó hívő. Bízz Isten akaratában. Amikor azt mondja tedd, akkor tedd, amikor azt mondja hagyd el, hagyd el. Bízz benne.

Ésa 53:2 „Mint gyökér a száraz földből." EZ Izraelről, beszél, száraz volt. Isten szereti őket, engedelmesek voltak? Nem. Teremtek gyümölcsöt? Nem olyat amilyet Isten szeretett volna.

Ésa 5:1-4  Hadd énekelek kedvesemrôl, szerelmesemnek énekét az º szôlôjérôl! Kedvesemnek szôlôje van nagyon kövér hegyen;  2 Felásta és megtisztítá kövektôl, nemes vesszôt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sôt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szôlôt terem, és az vadszôlôt termett!  3 Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Júda férfiai: ítéljetek köztem és szôlôm között!  4 Mit kellett volna még tennem szôlômmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szôlôt terem, holott vadat termett?!

Miről szól ez? Isten mindent megtett, bevitte Izraelt a tejjel mézzel folyó földre, nyugalmat adott az ellenségtől, Isten szíve szerint való királyt adott. Mégis elmentek idegen istenek után. A fenyítés után pedig az üres valláshoz ragaszkodtak, nem volt benne szeretet ,mélység, igazság, alázat, megbocsátás, tisztelet, helyes gondolkodás. Isten azt mondja: Jézus hol fog felnőni, mint gyökér a száraz földön. Olyan helyen ami semmi nem nő. Kr. ilyen helyen nőtt fel. Isten szempontjából Izrael nem volt gyümölcstermő hely. Lehet mások úgy látták, Heródes úgy gondolta ez jó hely, lehet sarcolni őket. A világ lehet úgy gondolta. De Isten előtt száraz föld volt.

De ez a gyönyörű ISTen munkájában. Zsid 11:3 hit által értjük meg, hogy a látható dolgok a láthatatlan dolgokból álltak elő. Azokból jöttek. Ugyanígy Isten munkája ilyen. Nem ez a bizonyságunk? Isten munkája ott virágzik ahol a legkevésbé várnám. Ez a hely a szívem. Egyetérthetünk ebben. Itt várnám a legkevésbé Isten munkáját, mert ismerem a szívem alattomosságát, tudom milyen. Hogy Isten munkája mégis végbemegy az elképesztő, hogy megelevenít, hallom az igazságot és felfrissít, hogy lehet ez? A legmeglepőbb nekem. Hihetetlen Isten mit csinál. Gondolj bele. Ebben az épületben ahol most vagyunk egy mocskos diszkó volt, a fekete lyuk volt lenn, a drog erőde volt.

De mit végez Isten? Isten munkája virágzik a legmeglepőbb helyen. Mint egy buddhista aki újjászületik. Egy Jehova tanúja aki megtér. Nincs jobban elveszve, hanem úgyanúgy mint bárki más. Az ő szívében, a száraz helyen, felnőhet Kr., az ő életében is megtörténhet. Mi vagyunk azok a furcsa és naiv emberek akik azt mondják: lehetséges. Lehet, hogy Isten megfordítja ennek az embernek az életét. Egy alkoholist,ateista, vagy simán csak egy „jó emberrel", egy muszlimmal, elfoglalt menedzserrel. Hisszük, hogy Isten dolgozhat az életünkben, mert Isten munkája virágzik a legmeglepőbb helyeken. Gyülekezetek Kínában, száraz földben. Sztálin lánya megtért, annak idején és aztán elmenekült. Hogyan? Száraz földből Isten gyönyörű munkája. Ez az amiért merünk vetni, amiért csináljuk, amiért adunk a felajánlásba, mert lehetséges, hogy Isten használja a kis pénzem, vagy sok pénzem. Isten használni fogja és bízom benne, vetek hitben. Amikor beszélek az igéről, elmondom, hogy Jézus megváltoztatta az életem. Miért ne csinálhatná Isten meg? Ha abban a száraz földben megcsinálta, Izraelben felnőtt Kr. és meghalt értünk. Az emberiségből született egy gyermek aki bűntelen volt és áldozat értünk. Akkor miért lenne lehetetlen az életemben, hogy a megkörnyékező bűn erőtlenné váljon, a megkötözöttség leoldódjon. Miért ne? Isten munkája.

Így megyünk az evangéliummal egy másik kontitensre, vagy a szomszéd városba, vagy  kerületbe. Így imádkozunk, vetünk, imában, a figyelmünkben ,tanulmányozásunkban, közösségünkben, szolgálunk. Mert tudjuk, hogy Isten munkája virágzik a legmeglepőbb helyeken.