Skip to main content

Isten feltűrte szent karját értünk

P. Kende

Egy ateista szórólapot olvastam: az volt rajta, hogy el kell törölnünk a karácsonyt. Arra gondoltam, hajrá, töltsd ezzel az időd. Amíg te ezt csinálod, addig én élvezem a családom, a hitbeli családom, a gyülekezetet, élvezem a megváltóm szeretetét. Te meg harcolj amennyit akarsz, nem zavar.

Mit is ünneplünk most? Krisztus eljött.

Ésa 53:1  Ki hitt a mi tanításunknak, és az ùr karja kinek jelentetett meg?  

Mikor beszélgetek emberekkel az evangéliumról sokszor hallom ezeket a válaszokat, azt mondom, hogy Jézus a megváltó, ha hiszel benne, Isten befogad, tiéd az örök élet, ha rábízod magad, akkor megismered Istent személyesen. De a válasz általában: ez túlságosan egyszerű. Ennyi, hogy elfogadom Krisztust? Kellene lennie valami másnak, kemény munka, kellene, hogy legyen valami komplikált, valami latin, ógörög, valami bonyolult képlet sok összetevővel, ami egyszerű ember nem érthet. Isten azt mondja nekünk: épp ellenkezőleg. Ez egy egytényezős egyenlet.

Hiszel = üdvözülsz. Érthető? Elég egyszerű. Isten azt akarta, hogy annyira egyszerű legyen, hogy egy gyermek is megérthesse és megértheti. Az ember azt mondja: túl egyszerű. Az ember ezért nem hiszi el. Ki hitt a mi tanításunknak? Sokan nem. Azért, mert azt mondják: ez túl egyszerű, nem elég filozófikus, nem elég bonyolult.

2Kor 1:12-ben olvasunk egy szót: Isteni őszinteséggel és tisztasággal Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképp köztetek. Pál azt mondja: közöttetek nagyon egyszerűek voltunk. A görög szó, hapotesz. Azt jelenti, hogy valami sima. Sima felület, nem gyűrött, ne más mint amilyennek lennie kellene. Pál azt mondja: az Istennel járás ilyen, egyszerű, nem bonyolult. Nem ez a bonyolult. A bonyolult a bűn, én vagyok. A bonyolult az Istentől való távollétem. Az egyszerű, közel lenni Istenhez, nyugodni az Ő szeretetében. Ez egy nagyszerű dolog az életünkben. Az evangélium egyszerű.

Chesterton mondta erről: az egyszerűség a bonyolultságnak ezen az oldalán, semmit  nem ér, de a bonyolultság túloldalán felbecsülhetetlen. Ha soha nem láttad, hogy minden milyen bonyolult vagy egyszerű, akkor együgyű vagy. Buta vagy. De ha felismerted, hogy az élet mennyire komplikált, a szíved mennyire össze-vissza van, a kapcsoalataid nincsenek rendben, Isten túl bonyolult, de aztán Isten szeretete miatt rájössz, hogy az élet lehet nagyon egyszerű, a bölcsesség egyszerűvé teheti az ember életét, az felbecsülhetetlen értékű. Erről beszélünk. Nem butaságról, hanem erről, hogy felismertük, hogy lehet egyszerű is a dolog.

Ma volt egy bonyolult feladatunk otthon, meg kellett oldanunk a gordiuszi csomót a karácsonyi égőkön. Lehetetlen volt, annak tűnt. De hálás vagyok, hogy túl vagyok rajta. Így vagyok az életemmel, örülök neki, hogy Isten úgy tette egyszerűvé, hogy megismertem Őt és a másik oldalon rájöttem, hogy az élet lehet egyszerű és nem kell szégyellnem. Azt tudom mondani: köszönöm, értem milyen bonyolult, de a másik oldalon annyira egyszerű, hiszünk és bízunk.

A másik amit mondanak emberek amikor elmondjuk az evangéliumot, hogy Isten szeretete ingyen van számodra. Azt szokták mondani: ez túl olcsó.

Mát 13-ban azt látjuk nem volt túl olcsó.

Mát 13:45-46  Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedôhöz, a ki igaz gyöngyöket keres;  46 A ki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.

Ilyen KR. velünk. Keresett, és azt mondta: egy drágagyöngy. A gyülekezet, a hívő. És mindenét eladta. Azt gondolhatnánk: ha valaki koldus, akkor nem nehéz azt mondania: mindenem eladom és megveszem ezt a dolgot, mindenem odaadnám, de nincs semmim. De Jézus más, Ő Isten. Ésa 53 erről beszél, azt mondja: Ő Isten szolgája, de azért mert Ő ezt választotta.

Fil 2:6 aki a miakor Isten formájában volt - Jézus - nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel, emberkhez hasonlóvá lévén. Minden amilye volt félretette. Mindent ami az Övé volt. Minden az Övé volt. Azt mondta: mindent félreteszek érted. Félretett mindent, ami az Övé volt a mennyben, aztán eljött közénk. De itt nem ért véget, eljött és barátkozott, tanítványokat talált, embereket gyógyított. Mert Ő ilyen. Hihetetlen belegondolni,  a mi Istenünk olyan, hogy ha itt lenne közöttünk, órákig tartana elérni az ajtóig, mert szeret mindenkivel beszélgetni, mert Ő ilyen volt, szeretett bennünket. Ján 15:15 barátokat talált magának. Nem tudott végigmenni egy utcán anélkül, hogy csodálatos dolog ne történt volna. Mát 12:15 mindenkit meggyógyított. Luk 8:44 amikor nem is akart semmit sem csinálni, akkor is megérintette valaki, és az meggyógyult. Miért gyógyított, tanított, miért keresett barátokat? Mert ilyen az Ő szíve. Mát 9:36 amikor látta a sokaságot megkönyörült rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva mint a pásztor nélkül való juhok. Ezért jött, mert látta, hogy az emberiség olyan mint a pásztor nélkül való juhok, el vannak gyötörve, nem tudják merre menjenek, mit csináljanak, hol vannak a válaszok. Nem tudják mik a válaszok, hol van a válasz a bonyolultságra. Nem tudják van-e válasz egyáltalán.

Ján 16:32 azt mondta: ma éjjel mindjáan elhagytok, de az én Atyám velem van. Jézus, miért keresel barátokat amikor tudod, hogy el fogod veszíteni őket? Ilyen a természete, nem tud nem szeretni, nem adni. Nem tud nem örömmel szolgálni, nem áldani, más lenni, Ő ilyen.

Nem tudom hányan veszítettünk el valamit életünkben, de legtöbben már elveszítettünk valamit, állást, a méltóságunkat, álmainkat, lakáskulcsunkat. Egyéb dolgokat. De általában amikor veszítünk valamit, akkor nem szándékosan tessszük. Mi soha nem veszíthetünk annyit, amennyit Ő. Ő elveszítette a mennyet szándékosan értünk. Erről szól a karácsony. Ezért csodálatos, hogy Isten ilyen.

Utána elveszítette az összes barátaid szándékosan. Utána a kereszten még az Atyával való közösséget is elvesztette. Jézus mindezt elveszítette. Az evangélium nagyon egyszerű, de nem volt olcsó. Jézus megfizette az árat, veszteségben és fájdalomban, halálban, vérrel. Kifizette a bűneink büntetését. Amikor ezeket mondjuk arról beszélünk ami a legfontosabb a Bibliában. Amikor valaki azt mondja, ez túl egyszerű, túl olcsó, akkor azt mondja: túl büszke vagyok, hogy egyet értsek Istennel. Ha így gondolod, ne tedd. Figyelj, a pokolban egyetlen fajta ember lesz: csak büszke emberek, akik túl büszkék voltak ahhoz, hogy egyetértsenek Isten egyszerű üzenetével, hogy elhiggyék, hogy Isten adni akar és nem adni és az Ő fiában akar adni, Jézus Krisztusban. Ne legyél büszke, rövidlátó és ostoba.

Nem a rosszaság tart távol a mennytől, nem a szomszédunk, nem a főnökünk, hanem a hitetlenségünk, mert Jézus megfizetett a bűneinkért. Jézus a tökéletes válasz.

1 Pét  2:24  A ki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.

Jézus a tökéletes megoldás az embernek, az egyszerűség a bonyolultság túloldalán, a nagyszerű megváltó, aki hívőket keres, keres téged ma is. 

Ki hitt a mi tanításunknak? Aki alázatos, aki azt mondta: igen. Kinek jelentetett meg az Úr karja? Aki hitt. Akik hívők vagyunk itt, hányan láttuk az Úr karját cselekedni? Hittünk és láttuk és ezért szólunk. Ezért beszélünk erről. Kinek jelentetett meg az ÚR karja? Isten megmentett bennünket. Hogyan? Az Ő karjával.

Ésa 52:10  Feltûrte az ùr szent karját minden népeknek szemei elôtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!

Láttál-e már olyat, amikor valami balhé készül a kocsmában. Ott van egy fickó és elkezdi felgyűrni az ingjét.  „Biztos balhét akarsz?" Isten feltűrte az Úr szent karját. „Biztos, hogy balhét akarsz?" Ez a testet öltés, Isten munkája értjüknk a keresztje, megváltása. Azt mondja: bárki, aki hozzám jön megmenekül, aki hisz üdvözül, nem számít mennyire vagy bűnös. A bűnöd azt mondja: én vagyok az erősebb. A függőséged azt mondja: én vagyok az erősebb. A büszkeséged, intellektuális hozzáállásod ezt mondja. „Biztos?" Semmi nem erősebb Istennél. Sátán azt üvölti: én vagyok az erősebb. Isten azt mondja a kereszten: Biztos? Nézz a szeretetemre, igazságomra, gondoskodásomra, a válaszomra. Feltűrte az Úr szent karját. Annyira egyszerű és csodálatos amikor hiszünk és azt mondjuk: Jézus, meg akarlak ismerni, akkor meglátjuk mennyire hatalmas az Úr értünk, mennyire csodálatos az Ő munkája az életünkben. Aztán könnyű azt mondani: Isten velem van. Amikor jön a problémám, gyengeségem, betegségem, az őrület a mindennapokban, akkor elsomolyodok kicsit. Amikor valaki hetvenkedik az ÚR ügyével szemben, valaki azt mondja: töröljük el a karácsonyt. Oh ha tudnád milyen érzés, amikor szembenézel Istennel és azt mondja: biztos? Nem kívánom, hogy így legyél az ítéletkor, egész életedben. Hanem ismerd meg a mai nap az Úr hatalmas feltűrt karját és mond, hogy igen, Isten nagyobb, jobban tudja mire van szükségünk.

Isten azért tűrte fel a karját Jézusban, azért született, hogy lássák a föld minden határai Isten szabadítását. Itt vagyunk. Onnan ahol írták ezt, Ésaiás ahol írt erről, 2800 éve.  Eljött az üzenet hozzánk, Jézus Kr. megfizetett értünk, ezért jött el. Ő velünk jár a mai nap. Merjünk bízni ebben. Néha azt mondjuk: Uram jobb szeretném ha az én kezem is benne lenne ebben, ha én, én, én lennék. Majd én rendberakom, elintézem, manipulálom az embereket.

De Isten azt mondja: kinek a karjáról szól, a tiédről vagy az enyémről? Igen, Uram, ez rólad szól. Ez nagyszerű. Amikor elbuktál a leggyengébb pillanatodban, akkor az Ő karjáról szólt, nem a te nagyszerűségedtől. Amikor halálodon vagy, az nem a te erődről szól, hanem az Ő munkájáról, vannak akik tudják ezt. Amikor nagy keserűség vagy csalódás ér, amikor cserben hagy a legjobb barátod, egy hívő. Akkor ez nem az ő karjáról szól, sem a tiédről, hanem az Úr karjáról. Vagy amikor nem értek valamit, vagy az elvárásaim a porba hullanak, nem teljesítik az emberek az elvárásaim, a pásztor elment mellettem köszönés nélkül, ez Jézus Kr.-ról szól. Ő a megváltó, Ő jött el értünk.