Skip to main content

Isten hozzánk bilincselte magát örökkévaló szeretetével

P. Graham King

Ján 6:63  A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.

A beszéd amelyek szól, szellemi szavak. Az élet szavai. Nem sokkal ezután sok tanítvány elhagyta őt és nem követte többé.

Ján 6:67-68   Monda azért Jézus a tizenkettônek: Vajjon ti is el akartok-é menni?  68 Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.

És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus.

Micsoda ámulatos következtetés, megvallás, meggyőződés. Azok a szavak. Kihez menjünk? Nálad vannak az örök szavak, az életnek szavai, az örök élet beszédei. Zsolt 63:1 a lelkem szomjúhozik száraz és kiaszott földön, ahol nincs víz. Ilyen a világrendszer, ez az élet. Ebben a nemzedékben születtünk, a földi történelemben. Hova máshova mennénk? Egyedül nálad vannak az örök élet beszédei. Ez száraz és szomjúhozó föld, ahol nincs víz. A prédikátor könyve, ahol nincs dal, nincs élet, nincs feltámadás, remény. De te hoztad el énekek énekét, te az élet szavait hoztad és újra és újra hallottuk. És minden egyes alkalommal hűen megelevenítettek. Bár lelkem a porhoz tapad, felfedeztük az életben a titkot, hogy a te igéd egyedül tud megeleveníteni és feltámasztani a szellemünkben. Hadd járjunk ennek a reményében újságában.

Zsolt 73:25-26  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!  26 Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kôsziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!

Ha ezt a szívünkből mondjuk, akkor biztos mi vagyunk a legáldottabbak a földön. Nincs más út, nincs senki más csak Krisztus. Nincs senki a földön sem a mennyben akire vágynék, csak Te. Az izraelitákat Isten elvezette a pusztába, hogy megmutassa nekik, hogy az ember nem élhet csak kenyér által, hanem minden szó, élő szól által, ami az élő Istentől származik. Isten elvisz minket a pusztaságba, megengedi, hogy megízleld a világot amíg meg nem tanulod a legfontosabb leckét: ez nem elég. Jób 32:8 van egy szellem az emberben. A mindenható az amely ihleti a szellemet. Az ember nem csak kenyér által él, mert ott a szellem az emberben. Szükségem van a szellem szavaira az élet szolgálatára.

Ennek az évnek vége, az új év kezdete itt van. Visszanézzünk hálaadással és várakozással nézünk előre. Mert a mi Istenünk élő és szól hozzánk és velünk jár. A szívünkből mondhatjuk: hova máshova mehetnénk. Már voltunk ott, megízleltük a világot és nem elég. De megtaláltuk Krisztust és ez elég.

A tanítványai követték, ahova ment, ők is mentek, amikor szólt hallgatták. Aztán meghalt és feltámadt, felemeltetett, és elküldte a Sz.Sz.-et és most mi vagyunk az Ő teste. Most amikor halljuk az örök élet beszédeit, ugyanúgy vagyunk. Ahol Kr. van ott az Ő teste. Ahol a jelenléte megnyilvánul, ahol Ő az élet és a szellem szavait szólja, ezért közel húzódunk. Húzódjatok közel Krisztushoz, hogy halljátok a szavát. Gondolj erre, ez az ámulatos valóság, ez nem elmélet. Hanem a mi keresztény életünk valósága. Hogy tudjuk, ismerjük azt a helyet ahol Kr. szól. Tudjuk, hogyan húzódjunk közel és hallgassuk az élő Istent, amint élő szavakat szól. Milyen hihetetlen kegyelem. Ahogy ránézünk a szomjúhozó és száraz földre és itt lehetünk ebben az oázisban.

 Csel 10:33 Kornéliusz azt mondta: összegyűltünk, ezen a helyen most, Isten előtt, hogy halljunk mindent amit Isten adott, hogy szólja. Megtanultuk, hogy amikor közel húzódunk, ez a várakozásunk. EZ nem csak egy hely, egy klub és emberek, hanem Isten jelen van. Isten előtt gyűlünk össze. hogy halljuk mindazt amit mondana. Mert Jel 2-ben mondja: itt jár köztünk, akinek van füle hallja amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. A Biblia szól, Jézus szól hozzánk. Micsoda kiváltság. Sokan elhagyták és nem követték már Őt. Ez egy rejtély. De én hiszem, hogy ha én csak egy felszínes hívő vagyok, kísértések és kétségek között amik nagyok, de az igének tanulója vagyok - mint a Béreabeliek, akik mikor tanulmányozták az írásokat sokan hittek. Mi is tanulmányoztuk az írásokat, tanítványok vagyunk, a SZ.SZ. meggyőzött minket, ezért közel húzódunk, követjük Őt. Ezért azt mondjuk, van választási lehetőségünk, de igazából nincs. Ján 8:30-ben azt mondja Jézusról: ahogy szólt sokan hittek. Ha folytatod az igében, akkor a tanítványom vagy, ismerni fogod az igazságott és az megszabadít téged.

P. John Love

Szeretném ha gondolkodnál ezen a versen: Jer 31:3 Isten azt mondja, hogy szeretett minket, örökkévaló szeretettel. Gondolkodj el ezen. Örökkévaló szeretettel szeret minket és az Ő szerető kedvességével von.  Fiatal diákként mindenféle dolgot megtanulunk - bár én nem mondhatom ,hogy sokat tanultam ekkor. De volt egy tudományos óra, tanultunk a világról, a naprendszerről. A bolygókról a naprendszerben. Nemrégiben annyira meglepődtem, hogy egy csoport tudós összegyűlt néhány éve és döntést hoztak: az egyik bolygó, a Plútó nevű bolygó, nem is bolygó többé. Úgy döntöttek. El tudod képzelni? Hogy érzi szegény kis Plútó magát. Teljes életét leélte mint bolygó és a legtöbbünk úgy tudja, hogy bolyóg. Aztán pár tudós összegyűlik és azt mondja: többé már nem vagy bolygó, hanem egy aszteroida. Hihetetlen. Hogy történt? Ez nem helyes.

AZ életben ami történik sokunkkal, ugyanaz ami a Plútóval történt. Valaki úgy dönt, hogy nem vagyunk többé méltók, nem tartozhatunk a csoportjukhoz. Nem is tudjuk miért. De az emberi lényeknek ez a természete. Hogy van egy időszak, amikor a szeretet körükbe tartozol és máskor ok nélkül már kívül kerülsz ezen a körön. Ami Plútóval történt veled is megtörténhet. Értjük milyen ez. Valaki kiszavaz, azt mondja: nem lehetsz ennek az embercsoportnak a tagja. Hála Istennek, hogy az Ő szeretete nem ilyen. Nem lesz olyan ,hogy Isten majd felfedez valamit rólad és rólam és azt mondja: nincs több szeretetem számodra.

5Móz-ben Mózes azt mondja, 10:15-ben: az Úr kiválasztotta Izrael elődjeit és az Ő szeretetének tárgyává tette őket. Feltennénk a kérdést: miért? Mindannyian tettük ezt. Én is sokszor. Miért én? Miért választottad, hogy engem szeretsz? Mi volt velem kapcsolatban amit szerettél? Isten válasza: semmi. Nem volt benned semmi szeretetre méltó, nem volt benned semmi ami arra késztetett volna, hogy szeresselek. Akkor miért? Mert úgy döntöttem, hogy szeretlek. A válasz, hogy miért szeret Isten, egyedül Isten természetében található meg.

Ezt hallották Izrael gyermekei Istentől: az Úr hozzákötözi magát a népéhez. Isten ezt tette mindannyiunkkal. Van egy szó ami jól leírja ezt: az Úr hozzábilincselte magát hozzánk. Valószínű a legtöbbőtök nem volt megbilincselve, mert az azt jelenti általában, hogy bajban vagy. Engem már párszor megbilincseltek mielőtt hívő lettem volna. De nem élveztem. Mert rád rakják a bilincset és semmit sem tudsz tenni, hogy megszabadulj tőlük. Nem adják oda a kulcsot és mondják: ha túl kényelmetlen csak vedd le.

Isten viszont hozzánk kötötte magát. Hozzánk bilincselte magát, és nála van a kulcs. Tudod mi tette a kulccssal? Eldobta. Nem tudod kinyitni többet a bilincseket. Így kötötte Isten magát azokhoz akiket szeret. Még ha meg is gondolná magát - amit nem fog tenni  - vagy ha sok bajt okozunk neki - amire hajlamosak vagyunk - még ha felfedezne valamit rólunk amit korábban ne,m tudott - ami nem lehetséges mert mindent tudott rólunk - akkor is szeretni fog, ez Isten szeretetének hihetetlen természete.

5Móz 7:7  Nem azért szeretett titeket az ùr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;

Izrael nem mondhatta, hogy Isten azért választotta őket, mert sokan vannak vagy erősek. Sem azért mert ők voltak a legszellemibbek. Izrael felsorolhatná, hogy miből gondolja, hogy miért őt választotta Isten. De ennyi a válasz: mert Isten szeretett titeket.

Nehéz elképzelni, ki kell érdemelni ebben a világban, hogy valaki szeressen. De Isten nem így szeret minket az Ő királyságában. Ingyen, szabadon szeret minket. Róm 3:24 ingyen igazított meg minket. Szeretem ezt a szót, mert azt jelenti: ok nélkül. Mikor azt mondja, ingyen igazított meg az azt jelenti,  nem volt oka. Mi ok nélkül gyűlöltük Jézust, nem volt oka. Nincs oka, hogy a világ miért gyűlöli Istent. Amögött sem, hogy miért utasították el Őt. Jézus azt mondta: ok nélkül gyűlöltek engem.

Mi azt mondanánk: gyűlöld őket vissza, egyenlítsd ki. De Krisztus azt tette, hogy ok nélkül szeretrewtt minket és meghalt értünk és megigazított minket ok nélkül. Ez a csodálatos Isten szeretetében. Isten azért választotta Izraelt, mert szeretette őket, azért választ minket, mert szeret minket. Nem kell aggódnunk, hogy olyanokká válunk mint Plútó. Nem lesz olyan nap amikor Isten azt mondja: sajnálom már nem szeretlek. Néhány okos ember a mennyben összegyűlt és azt mondták, nem szeretünk többé. De Isten nem így gondolja. Amikor Isten rólad gondolkodik úgy gondolja, hogy a menny nem lenne menny ha nem lennél ott.

EZ olyan szeretet ami nem engedi el a szeretete tárgyát. Ez annyira idegen tőlünk és fura nekünk. Mert az emberi szeretet nem ilyen. Van egy történet Isten emberéről Skóciában. Prédikátor és költő volt, George Madisson-nek hívták. Tizenévesként azt mondták az orvosok, hogy meg fog vakulni és nem lehet visszafordítani a folyamatot. De ő nem fogadta el ezt, folytatta az egyetemi tanulmányait, 19 évesen végzett az egyetemen. És ekkorra elvesztette a látását. A menyasszonya visszaadta a gyűrűt neki, és ezt írta hozzá: nem tudom úgy elképzelni az életem, hogy egy vak emberhez legyek hozzákötve a házasság láncaiban. Mennyire összeötörhette ennek az embernek a szívét ez. De alkalmazkodott a vakok világához, de a megtört szívének egy része soha nem gyógyult meg. Gyümölcsöző élete volt, Isten nagyszerű ember volt. Voltak időszakok amikor megtört szíve újra fájt benne. A testvére esküvőjén visszajöttek a szörnyű emlékek. Ahelyett, hogy elutasítva érezte volna magát és a megtört szívében élt volna, Isten igéjéhez fordult. És Isten végtelen szeretete felé. 1882-ben megírta az egyik leggyönyörűbb dalt amit valaha írtak: szeretetet amely nem enged el, benned nyugtatom fáradt lelkem, visszaadom neked az életet amivel tartozom, amint az óceán habjaiban úszom.

Erre a himnuszra gondolok gyakran és egy Zsoltár szavaira is: hajlamos vagyok, hogy elhagyjam azt az Istent akit szeretek. Az egyetlen dolog ami megtart, hogy ismerem azt a szeretetet ami nem enged el. Erről írt ez a költő, erről beszélnek az írások, az ó és az újszövetség. Az a lényeg, hogy Isten nem fog minket elengedni. Nem is tudok elképzelni jobb módot, hogy egy új évet elkezdjek mint hogy arra a szeretetre összpontosítok ami nem enged el. Nem a gyengeségemre figyelek, nem a képtelenségemre. Egyszerűen arra aszeretetre figyelek, ami nem enged el. Jézus odajött rárakta a bilincs egyik felét a te kezedre és aztán magához bilincselt és eldobta a kulcsot. És azt mondta: te és én leszek örökre. Ha én ott ülök majd Isten jobbján, akkor te is ott fogsz ülni mennyei helyeken. Ha én élvezem a dicsőségem az örökkévalóságban, te is ebben a dicsőségben fogsz osztozni.

A Jó hír, hogy nem kell megnyerni Isten szeretetét. És csak jobb lesz. Neked nem kellett semmit sem tenni, hogy megnyerd Isten szeretetét, így soha nem leszel semmit sem tenni, hogy elveszítsd. Mert a szeretetének a természete Tőle jön. Nem a mi viselkedésünkön alapul, nem is a mi válaszunkon. Nem veszítheted el Isten szeretetét.

Hóseás könyvében olvashatunk erről a szeretetről. Hóseást vezette Isten, hogy szeresse Gómert aki prostituált volt. Azt mondta: szeresd őt. Sőt elvette feleségül. De nem volt hűséges hozzá, nem volt erkölcsi érétke. Gómer a rabszolgapiacon végzi. Ki jelenik meg, hogy elvegye? Ugyanaz az ember aki soha nem vette le a gyűrűjét, Hóseás. Ez gyönyörű kép Isten szeretetéről. Mindegy hányféleképp törjük meg a szívét utánunk fog jönni. Zsolt 23:6-ban ezért olvassuk: jóság és kedvesség követ minket életünk minden napján. Nem néhány napon csak, nem csak az életünk jó napjain. Hanem minden napunkon. El tudod képzelni milyen lesz néhány napunk? Lesznek majd jó napok, de tudjuk, hogy sok nehéz, kihívó napunk lesz. De mi Isten ígérete? Ő hozzánk bilincselte magát örökre. Biztos lehetsz benne, hogy az Ő irgalma és jósága fog követni életed minden napján. Semmi nem változik az újszövetségben sem.

Agapé: azt jelenti, hogy Isten feltétel nélküli szeretete, ez a szeretet nem érzelem, hanem inkább döntés. Nemrég egy férfi megvallott nekem valamit: már nem szeretem a feleségem többé. Volt egy idő amikor szerelmes voltam bele, de már nem. Én csak azt mondtam: ess újra szerelembe. „De hát az érzelmek elmúltak." Nem, a szeretet egy döntés. Vissza tudsz sétálni bele. Hozz döntést a szívedben és az elmédben. Ha a szeretet érzelem lenne, akkor csak egy pillanatig lenne a miénk. De hála Istennek, hogy Isten szeretete nem az érzelmeken alapul, hanem cselekedet amit Isten tesz. Agapé szeretet Isten tudatos döntése, hogy minket az övéivé tesz, valós ok nélkül. Néha azt gondolnánk: kell lennie valami oknak, hogy szeretsz. Elég mélyen belenéztél a szívembe és láttál valami jóságot? Isten azt mondja: csak nagy-nagy sötétséget láttam, egy sajnálatra méltó személyt láttam, szívfájdalmat és gyűlöletet. Annyira nehéz számunkra felfogni ezt a gondolatot. Isten azt mondja: a szeretetem a saját természetemben gyökerezik. Miért másért imádnánk egy ilyen Istent, ha a szeretete a mi válaszunkon alapulna? Ha csak azért szeretne, mert őszinte és jó emberek vagyunk.

Isten szeretete egy döntést és Ő meghozta ezt adöntést és úgy döntött, hogy hozzánk bilincseli magát. Egy olasz emberről olvastam egy történetet, első generációs olasz amerikai volt. Egy nap rákot diagnosztizáltak nála a májában és a tüdejében. 1 éve volt hátra. Az állapota egyre súlyosabb lett. Azt mondta: nem félek meghalni, a felesége már meghalt, a gyermekei felnőttek és volt egy kapcsolata az Úrral. De amint előrehaladt az idő megtudta, hogy unokája fog születni. Életben akart maradni, hogy lássa az unokáját. Nagyon nagy fájdalmai voltak. Néha csak ennyit tudott mondani: rossz nap, mert a teste anniy fájdalmat tapasztalt. Aztán megszületett az unokája, 90 perc távolságra tőle. Elment hozzá, annyira gyenge volt, hogy nem is tudta megfogni. Csak megpuszilta. Shíla Mary-nek hívták a lányt. CSAk ennyit tudott mondani: Shíla Mary szeretlek. Az ember 2 nap múlva meghalt.

Hogyan tette ezt? A szeretetet tette. A szeretet döntést hozott, hogy kicsit még becsapj a halált, hogy kifejezhesse az szeretetét az unokájának. Képzeld el milyen szeretet lehet ez, ami ellen tud állni a halálnak. És ez csak emberi szeretet. Milyen lehet Isten szeretete felénk? Ez a szeretet elmondaja az okot, az Itsen aki a világmindenséget teremtette, belépett az emberi fajba, megszületett. Nincs más magyarázat rá. Miért jöttél el ilyen módon el a világba? A válasz csak az Ő szeretetében található felénk. Értünk tette. A szeretetet magyarázza meg miért jött. A szeretet magyarázza miért tűrte el a kereszthalált, miért visel el minket, miért viseli el a makacsságunkat. Hála Istennek, hogy nem az én jóságom és a te jóságod nyeri meg Isten szeretetét. Ha rosszak vagyunk akkor sem veszíthetjük el Isten szeretetét?

Hogyan lehetsz ebben biztos? Úgy, hogy voltam nagyon rossz néha és tudom, hogy te is. De mégis még mindig Isten szeretetének tárgyai vagyunk. És ez a szeretet nem változik. Ez bátorságot és magabiztosságot ad amint belépünk egy új évbe. Mintha néha megállnánk és megkérdeznénk: szeretsz minket Isten? Az Ő válasza ez: jobban mint valaha. Állandóan rólad gondolkodom. Zsolt 139 mondja: nem tudom megállni, hogy ne rólad gondolkodjam. Nem is tudjuk megszámlálni a gondolatokat amiket Isten rólunk gondol.

De ellenállhatunk ennek a szeretetnek, vakok lehetünk rá, mert a világ amiben élünk olyan sok emberrel bánik úgy mint a Plútóval. Néha azt gondljuk, hogy Isten is így bánik velunk.

4Móz 23:19 az egyik leggyönyörűbb vers a Bibliában:

Isten nem ember, hogy hazudjon.

Mit mond Isten az emberről? Mind hazug. De Isten azt mondja: én nem vagyok olyan mint az ember. Nem ígérek meg valamit az egyik nap és nem gondolom meg magam a másik nap. Amikor neked szántam a szeretetem az örökre szól. Amikor eldöntöttem, hogy meghalok érted az örökre szól, amikor megígértem, hogy megtisztítalak a bűntől az örökre van, nem foglak kárhoztatni, soha nem állsz előttem ítélet alatt.

Hálás vagyok, hogy Isten nem ember, megtartja a szavát. Mondhatnánk, hogy Isten egy nem földi szeretettel szeret. Nem nyerheted meg azáltal, hogy nyertes vagy és nem vesztheted el azáltal, hogy vesztes vagy. Mert mi a szeretet tárgyai vagyunk. A szeretet forrása Isten. Ez a forrás végtelen, örök és nem változik. Ne vakulj meg rá. Ne kezd el azt gondolni, hogy Isten ember. Hanem kezd el megtapasztalni Isten szeretetének a mélységét.