Skip to main content

Isten jobban szeret mint el tudnád képzelni

Eféz 3:14-19  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,  15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,  16 Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben;  17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;  18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,  19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felûl haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Amikor olvassuk ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy Pál egyik nagy imája a gyülekezetért nem az volt, hogy hatékonyak, gazdagok legyenek, nem az, hogy kifejezetten eszesek legyenek. Hanem hogy megismerjék az Isten szeretetét, a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, minden jellemzőjét. És azt mondja: magát a szeretetet is megismerjék. Érdekes, hogy ezek hívők. Megismerték Isten szeretetét. Ismerik akkor nem? Minek imádkozni ezért? De igaza van Pálnak.

Egy hívő növekszik, de miben? Ha minden jól megy, akkor Isten ismeretében. Nem abban, hogy tudunk róla, hanem abban, hogy Őt megismerjük. Mint egy házaskapcsolat. Ha egyre több dolgot tudok a feleségemről - milyen cipőket kedvel, hogy nyomja ki a fogkrémet a tubusból, hogyan sózza el az ebédet stb. - akkor nem ez a lényege a házasságnak. Még az sem milyen színű virágot kedvel.

Hanem őt ismerni. Ez a növekedés a házasságomban. A házasságom növekedése nem arányos a gyerekek számának növekedésével. Sem a szobák számával, sem a kerekek számával. Semmivel ezek közül. A házasságom növekedése az az, hogy megismerem a feleségem és viszont.

Ugyanígy Istennel. A hívő keresztény élete akkor növekszik, ha megismeri az Urat egyre inkább. A Bibliaiskola nagyon fontos, hasznos, hiszem minden hívőnek nagy áldás. Nem csak valakinek aki extrém dologra készül, hanem minden hívőnek. De a Bibliaiskola is lehet üres. Lehet, hogy csak dolgokat tanulok Őróla, az Istentisztelet lehet üres. Több barátom van a gyülekezetben, akitől kölcsönkérhetek, mielőtt lelépek. Lehet üres.

De ha az Urat ismerem meg, akkor növekszem a hívő életemben.

1Kor 13:8 a szeretet soha el nem fogy. Miért? Mert Isten a szeretet. Isten nem hit. Nekünk kell a hit most. De Ő nem hit. Isten szeretet. Ezért a szeretet mindig megmarad. Ezért Pál így imádkozik: azt szeretném, ha megismernétek Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, mert akkor Istent ismered meg. Mennyire szeret minket? Mi az Ő szeretete felénk?

Hogyan szeretett velem Isten? Ján 1:1 az ige testté lett. Isten igéje testté lett. Ezt ünnepeljük karácsonykor. A 23-i Istentisztelet különleges lesz. A testet öltésről fogunk beszélni. Mennyire szeret minket Isten? Annyira, hogy az ige testté lett. Ez nagyon fontos. Az egyik tulajdonsága Istennek, hogy Ő szellem. Ján 4:24. Ő egyszerű. Nem komplikált, mint én, hogy valami bajom van és nem tudom, hogy lelki vagy fizikai, Isten Szellem. Tökéletes ebben. Ez az Isten testté lett. Belelépett ennek a világnak a sarába. Annyira szeretet minket, hogy bepiszkolta magát ezzel a világgal. Nem csak annyira szeretett, hogy eljött, hanem annál is inkább. Sok házasság köttetik ma, de nagyjából ugyanannyi válás is van. Mi történik? Az emberek belemennek valamibe, de rájönnek, hogy könnyebb volt belelépni mint megmaradni benne. Ez volt Krisztussal, Ő annyira szeretett minket, hogy itt maradt. Pedig Zsid 5:8 Ő szenvedett miközben itt volt. Szenvedés volt neki benne.

A tökéletes, szent, tiszta Isten kapcsolatba került a bűnnel. Ismered-e milyen amikor mondjuk a szomszédod valami nagyon gáz, egy kocsma van melletted és ott üvöltöznek minden éjjel. Odahánynak a kapud elé. Ott alszik valaki a küszöbödön. Gáz minden. Ismered ezt? Lehet nem. Krisztusnak milyen lehetett megmaradni ebben a világban? Közel a bűnösökhöz. Ott van mellette és beszél vele és szolgál felé. Ennyire szeretett, ennyire nagy a szeretete. Megmaradt a világban értünk, érted.

Mennyire szeretett minket? Ján 15:15 Ő személyes akart lenni velünk. Nem egy tanár a katedráról. „Ha nem akarsz megbukni, tanuld meg, kutasd, nézz utána, végezd el..." Ekkor láttad először és utoljára. De Kr. nem azért jött, hogy tanítson, hogy személyes legyen, hanem hogy meghaljon a kereszten. De Ján 15:15 azt mondja: nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem a barátaimnak, személyes vagyok veletek. Ennyire szeretett, hogy közel volt, eljött, megmaradt és Ján 11:35 Jézus sírt. Találkozott a szenvedéssel, de megmaradt és közel akart lenni hozzánk. Személyes akart lenni velünk. Ez okozott neki gondot, mert a barátai elárulták. Az egyik különösen. De közel akart lenni hozzá. Gondolj bele. Ha valaki nagyon alattad áll.

Ő szeretett minket és azt mondta, hogy elküldi a vigasztalót. Jézus azt mondta: elküldöm a vigasztalót, ne szomorkodjatok. Ne aggódjatok, ígéreteket tett. Jel 22. Eljövök hamar - mondja. Hogy ne szomorkodjunk, hogy felismerjük milyen mély, magas az Ő szeretete. Annyira fontos vagyok neki, hogy ígéretet tesz nekem.

Eféz 4:11 annyira szeretett minket ,hogy ajándékokat adott nekünk. A melletted lévő hívő egy ajándék, a pásztor egy ajándék. Annyira megáldja a szívemet erre gondolni. Mennyire szeretett minket Isten. De továbbmegy. Mennyire szeret most? Gondolj bele. Zsid 7:25 közbenjár értünk minden nap. Zsid 10 egyszer és mindenkorra kiontotta a vérét, megszentelt minket. Ő megtette értünk. Mit csinál mégis? Zsid 7:25 nem fárad, nem pihen ebben, nem mondja, hogy vége, hanem amikor egy hívő elbukik, akkor Ő bemegy az Atya elé és azt mondja: az én vérem megfizetett ,nincs kárhoztatás Róm 8:1. Ez nagyon, nagyon fontos. Hallod ezt?

Miért? Mert Krisztus bemutatta a vérét. Mennyire szeret minket most? Közbenjár érted. Ismered a bűnöd kísértő, nyaggató érzését, az értéktelenséged értékét. Gondoltál már erre? Hogy mennyire értéktelen vagy, hogy valaki bemocskolt. Gondolsz erre? Ne tedd. Mert Krisztus megfizetett érted és közbenjár érted minden nap. Ne élj bűnnel, hanem állj fel belőle, Krisztus közbenjár érted. Ha nem tudsz megbocsátani, Krisztus közbenjár érted és bocsáss meg.

Nem csak ez. Annyira szeret minket, hogy megmarad velünk. Eféz 4:30 el lettetek pecsételve a Sz.Sz.-el, egészen, a teljes megváltás napjáig. Egészen addig a napig megmarad ez az üdvösség. Vannak  akik nem hisznek benne, de ez a pecsét addig tart amíg Ő le nem veszi. Annyira szeret minket, hogy meg tudjuk szomorítani Őt, de velünk marad. Zsid 13:4 mert Ő mondta, el nem hagylak és el nem távozom tőled, soha, soha nem hagy le minket. A barátom elhagy, akár a pásztor is. De Isten soha. A sikerem egy pillanat alatt eltűnik, a sok pénzem is. De Jézus soha nem hagy el.

1Ján 4:15-16 Ő továbbra is munkálkodik benned. Amikor elbukunk, akkor gondoljunk erre, hogy Ő annyira szeret minket, hogy megmarad bennünk. Nem csak ez, hanem annyira szeret, hogy dolgozik bennünk továbbra is, formál. Megismerjük a szeretetét azokban a versekben és nem rettegéssel várom az ítéletet. Az emberek a világban félnek a haláltól, mi nem annyira, mert tudjuk hogy van szörnyűbb. És az az ítélet. Isten ítélete. A halálnak lehet nem fogok örülni aznap, de az annyira nem ijesztő mint az ítélet. De 1Ján 4:17 bizodalmunk van az ítélet napjára. Mert megismertük az Isten szeretetét. Ezért nem félelemmel várom azt a napot, rettegéssel, szégyennel, rejtegetéssel. Hanem örömmel, mert ismerem az Ő szeretetét.

Nem csak ez, hanem elbuktam, Ő megmarad vele, szoglál, formál, sőt még használ tovább. Bír 16:22 Sámson története. Azután van, hogy újra és újra paráználkodott, ostoba volt, nagyon. Utána Isten használta őt. Mindenkinek aki törvénykezni szeret, olvasd el Sámson történetét és próbáld megérteni. Volt fenyítés az életében, szenvedett a bűn következményétől? Igen. De Isten szeretete használta őt továbbra is. Zsolt 73:15 Uram kérlek állíts helyre. Dávid iszonyatos bűnt követett el, rosszabbat mint Sámson. Ha helyreállítasz akkor tanítani fogom a bűnösöket és megtérnek. Ez Isten ihletett igéje. Hogy van ez?  Hogy mered mondani Dávid, hogy Isten újra használjon? Büszke vagy.

De Isten nem így gondolta, belevette a Bibliába. Használni foglak, bízz bennem. Miért? 1Kor 3:8 hogy megjutalmazhassalak utóbb. Szeretlek.

Végül. Hogyan fogjuk még látni az Ő szeretetét? 1Thess 4:17 Ő meg fog jelenni. 1Kor 15:52 Ő megjelenik értünk. Eljön értünk. EZ az egyik ígérete amit megígért, hogy meg fogjuk látni Őt, eljön és elragad minket. És vele leszünk örökre. EZ a reménységünk. Meglátjuk Őt még élve, a halálunk előtt, ez a reménységünk. És rendbeteszi a dolgokat.

Gondolj bele, lehet hogy 2016-ban már kezdődik az 1000 éves királyság. Lehetséges. Ha Kr. visszajön. Ha ebben a hónapban visszajön. Gondolj bele. Krisztus visszajön és meg fogjuk látni a szeretetét. 1Kor 13:12 szemtől, szembe fogjuk látni. Volt egy hosszú időszak amikor „jártunk" Adéllal, de én Azerbajdzsánban voltam ő meg itthon. Mindketten az Úrral járutnk. Küldtünk egymásnak kazettákat felvételekkel. Tudod mit? Azt találtam ,hogy nagy különbség volt a hangja között amit hallgattam a felvételről és aközött amikor találkoztam vele. Szemtől szembe látjuk Istent is egy nap.

Ez nagyszerű ma is. ÉS amikor dícsérjük az nagyszerű. De amikor szemtől-szembe látjuk, akkor még jobban látjuk majd a szeretetét. El sem tudjuk képzelni mennyire szeret. 1Ján 3:2 Ő megváltoztat minket, hogy érthessük Őt. Egy rossz példa, Marci kutyája, Pipin érti, hogy szeretem, bizonyos szinten. Ha elég ideig könyörög kap egy sajtot - mert szereti. De igazán nem tudja miről szól.

Kicsit mi is így vagyunk. Ha valami nem úgy történik ahogy mi akarjuk, akkor haragszunk és kétségbe esünk. Ismeritek ezt. Mint egy három éves gyerek. Megcsináljuk Istennel. Kérek valamit és nem történik meg vagy valami más. Miről szól ez? Nem ismerem az Ő szeretetét , hogy mennyire odavan értem és a legjobbat akarja és képes visszafordítani mindent. És megváltoztat minket.

Ismered a kétely kószáló érzését a szívedben, az ürességet, gyengeséget? Amikor meglátjuk Őt többé nem fogjuk, mert a szeretete ki fogja zárni ezeket. Az a nagyszerű benne, hogy ahogy megismerjük a szeretetét, ma is növekedhetünk és szabadulhatunk a keserűségünktől, félelmünktől, hogy a gyengeségünkben éljünk. Ahogy megismerjük Őt. Ezért fontos Kr. teste. Ezért nem elég ha Istentiszteletre egy képernyőn keresztül járok. Szükségem van a gyülekezetre. Hogy megismerjem az Ő szeretetét és hogy tanuljak róla. És az Ő szeretetét adjam.

Meglátjuk az Ő szeretetét amikor Jel 20:14-ben látni fogjuk a poklot amitől megmentett minket, az örök tűz tavát. Azt fogjuk mondani: tyű, hihetetlen. Ettől mentettél meg. Ez lett volna a sorsom, köszönöm Istenem, hogy kihúztál. Nagyon hálásak leszünk. Látni fogjuk a szeretetét. És végül, Jel 21:4-5-ben látni fogjuk az Ő szeretetét amint minden könnyet eltöröl a szemünkről, elveszi a szomorúság nyomát. Őt keressük.

1Kir 19 Illés nem elégedett meg Isten jelenlétének nagy és dübörgő körülményeivel. Nem érdekelte a nagy szél, földrengég, tűz. Ezek mind Isten körül voltak, de csak körülötte. Nem is nézte meg ezeket. De amikor Isten szólt, akkor kijött. Ez az amit mi csinálunk. Kérlek ne akadj le annál, hogy két nyelven beszélünk, ez egy körülmény, ne akadj le, hogy ez egy szép épület. Ne akadj le annál, hogy egy hívő cserben hagy, vagy csalódást okoz, ez egy körülmény. Ne akadj le annál, hogy a barátod eljön vagy nem, a gyülekezet messze van vagy nem. Ha elköltözik a gyülekezet akkor nem fogsz jönni? Keresd Istent, Ő szeret. Az Ő szeretetét kell megismernünk a Szellem által a gyülekezetben, az imánkban, imádatunkban, minden közösségünkben, minden házi Biblia tanulmányon, minden Biblia iskolás órán Őt keressük.