Skip to main content

Isten nagyot akar velünk cselekedni

     Nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas és szent az  Ő neve. ( Lukács 1, 49.)

    Isten nagyságos dolgai előtt az tud igazán megdöbbenni  s azokból vigasztalást meríteni, aki nemcsak azt hiszi, hogy Isten tud nagy dolgokat cselekedni, hanem azt is hiszi, hogy szeretetéből Isten akar is nagy dolgokat cselekedni. Sőt nem elég az sem, ha csak azt   hiszed, hogy mással akar Isten nagy dolgokat cselekedni, veled pedig nem. Az istentelen fennhéjázók és csüggeteg kishitűek tesznek így. Az ilyen hit halott - semmi. Képzelődésben fogant hiedelem csupán.
    Te azonban hidd ingadozás és kételkedés nélkül, hogy Isten tud is, akar is veled is nagy dolgokat cselekedni. Ez a hit él és hat, - áthat és  megváltoztatja az egész embert. Kényszerít, hogy félj ha magasan vagy s vigasztalódj, ha mélyen vagy. És pedig annál jobban félj, minél magasabban vagy s annál  jobban vigasztalódj, minél mélyebben vagy. Ez a hit,  mint Krisztus is mondja, mindenre képes. Csak ez a hit marad meg s jut el Isten nagyságos dolgainak valóságos  megtapasztalására és ezzel Isten szeretetére, majd  dicséretére, mivel sokat tart Istenről és megadja néki  a tisztességet.

         Mily nagy az Úr kegyelmessége,
         Van-e ember, kit meg nem hat?
         Van-e szív, mely mindent feledve,
         Az Istennek hálát nem ad?
         Oh jer, őt áldja minden lélek,
         Ki minket mindig szeretett;
         Én őt imádom, míg csak élek,
         Neki mondok dicséretet.