Skip to main content

Isten nevei, az ember értéke

P. Barry

Beszéljünk egy ember értékéről!

1. A tudósok elvégzeték ezt a vizsgálatot, és kiszámolták, hogy egy emberben lévői kémiai elemek összessége, a bőrrel együtt, 881 Ft. Ez $4.50 mai árfolyamon. Még mindig szeretnétek, ha az ember értékéről beszélnék? Egyszer Indonéziába költöztem $3.50-el a zsebemben. Nem tudtam újságot venni, mert a havi támogatásom egy hetede lett volna. Aztán mégis megvettem az újságot. :-) Mert fiatal voltam és tudatlan. Most már csak fiatal vagyok. :-)

Egy ember csak ennyit ér. Fontos, hogy valamilyen árat ránk ragasszanak? Vagy valamilyen értéket nekünk tulajdonítsanak? Ha a kutatók értékelése szerint élek, depresszióssá tesz. De ha abban az értékelésben élek, ami Istentől származik, akkor az az érték amit Isten ad egy embernek az valami. Luk 19:10 az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az ami elveszett. Ez én voltam. Ez te vagy. Márk 8:35-36-ban mondja: mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall - elveszíti?! Isten értéket tulajdonít nekünk. Nekünk is meg van a hajlamunk, hogy értéket tulajdonítsunk magunknak. De az nem nagyon magas, főleg amikor a törvényben élünk. Egy ember aki véletlenül követett el bűncselekményt - igazából baleset volt - elfuthatott egy menedékvárosba az ószövetség idején.

Egy cipóba vagyunk sütve. Krisztus teste sok tagból áll, ám igazából egy cipóba vagyunk sütve. Hallottál már olyan kenyérről amiből kifelejtettek egy hozzávalót? Nem néz ki túl jól. Nincs jó íze. Kicsit fura. Van egy recept és minden összetevő szükséges, hogy az legyen a cipóból aminek lennie kell, ez a Krisztus teste, tagjai rész szerint, minden tagnak külön értéke van. Ezt az értéket olyan adta nekik, aki ismeri az értéküket.

Ismeritek a Stradivari hegedű történetét. Az árverésen egy darab szemétnek tűnik. Senkinek nem kell. De egy hegedűművész lefújja róla a port, elkezd játszani rajta és a legédesebb hangot adja. Ő ismerte az értékét. Felkészült volt, hogy aszerint használja amire tervezték.

„Volt egy jó barátom és átvert. Ezért nem bízom az emberekben. Nem szeretem őket." Volt egy barátom aki adót csalt. A világnak megvan a maga útja. Ezen az úton az emberek értéktelenek, kivéve, ha számomra hasznosak. Bármit is keverünk össze, olyan mint egy boszorkány üstjében kavarnék valamit, és azt remélem hogy a végén valami mágikus dolog történik és én leszek a hős.

Van egy ellenségünk és olyan, mint egy ordító oroszlán. Keresi kit nyelhetne el. A célja, hogy kifárasszon bennünket, megtámadja az értékünket, megtámadja annak a tekintélyét aki látja az értéket bennünk. Miért van az, hogy az Úr neve közönségessé lett az emberek szájában? Mert az ördög azt akarja, hogy ez a tekintély meg legyen támadva, azt szeretné, hogy akinek hatalma, tekintélye van értékesnek nevezni, ne legyen tekintélye. Nem akarja, hogy ismerjük az igazságot, hanem hogy az igazság elessen az utcán. Azt akarja, hogy értéktelen létezést ismerjünk meg. Azt akarja, hogy úgy érezzük a mi részünk szükségtelen ebben a cipóban.

Mi történik a gabonamaggal ha beesik a földbe és nem hal meg? Hát akkor egyedül marad. De ha a földre esik és meghal, akkor életet terem. Élet a halálon keresztül. Istennek van célja.

Ján 15:15  Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ô ura: titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.

Nem tartott vissza tőlünk semmit. Nem egy korlátozott kapcsolatba lépett velünk, hanem azt mondja, hogy felnőtt gyermekek vagytok, felnőtt kiváltságokkal rendelkeztek. Abbá - Atyának hívhatjátok Istent. Ő előjogokat adott. Mindent nekünk ad Jézus amit az Atyától hallott. Nem jelenti, hogy mindent meg fogunk érteni. Vannak amiket kapunk, de nem értjük. Ezek a titkos dolgok az Úréi. De vannak más részek, amiket megkapunk. Az a rész a miénk és a gyermekeinkké, 5Móz 29:29. Dolgok amiket mi kaptunk és a gyermekeink. Életet teremnek. Van gyümölcs.

Ján 15:16  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

A világ azt mondja: Isten nem szeret téged. Csak azért teremtett hogy meghalj. Nem néztél tükörbe? Nem látod, hogy a bőröd petyhüdtebb? Múlnak a ráncaid? Egyre erősebbnek érzed magad ahogy öregszel? Nem, haldokolsz.

Az Úr viszont azt mondja: arra teremtettelek, hogy gyümölcsöt teremj, különleges módon. Olyan módon, hogy a gyökereid mélye hatolnak. Istenhez érnek. Isten azt mondja: az én életem ezeken a gyökereken keresztül beléd árad. Hogy a gyümölcsöd megmaradjon. Olyan gyümölcsöd legyen ami megmarad.

Szükségünk van oktatásra, nem a világból, hanem az Úrtól. Milyen nevet adunk Istennek? Ami tőle jönnek.

Luk 2:10-11  És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az ùr Krisztus, a Dávid városában.

Kicsoda Isten? A megtartó, szabadító. A világ azt mondja bajban vagy, de én azt mondom: van szabadítóm. Az Úr azt mondja életed van, a világ azt mondaná halálban van részed.

Ésa 9:6  Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erôs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Kinek? Nekünk. Azoknak akik nem ütötték meg a lécet, és a sötétségben ület, és akiket átvitt az Ő fiának országába a sötétségből, Kol 1.  

Gondolj Isten neveire. Csodálatos: csodát jelent, ez Isten, Ő csodálatos. Szeretem a dalt, hogy „Ő csodálatos". Ő tanácsos: egy tanácsos, valaki aki tanácsot ad. De ez nem csak egy jó ötlet, ami segít vagy nem. Hanem az abszolút igazság, amit kapunk. Hogy ellene menjen annak a hazugságnak amit az ördög ad. Ő a mi tanácsosunk. Igazsággal tanácsol. Isten hátraléphetne és darabjainkra szedhetne, mindazért amit rosszul teszünk. Ehelyett élettel szolgál. Az Övé a hatalom. Ő az egyetlen igaz. Ujjal mutogathatna ránk és megmuthatná a gonosz utainket. De ehelyett élettel szolgál nekünk és irányt mutat és arra visz amerre mutat. Végül elérünk a Golgotára. Meghalunk a réginek, beesünk a földbe. De visszajövünk és íme, a szőlőtőinkről gyümölcs terem. Nem olyan, ami küzdelem árán születik. Hanem egy nap ott a gyümölcs. Egyszer a kertemben nagyon agyagos földbe füvet vetettem. Reggeli kávé után locsoltam a földet - és azon gondolkoztam, minek csinálom?  A szomszédaim rázták a fejüket, hogy az agyagos földet locsolom. Nem tudtam választ adni, de tudtam, hogy számomra jó kis terápia. :-) Aztán sok nappal később, egyik reggel lenéztem és majdnem kiöntöttem a kávét, tele volt kis fűcsírával az egész föld. El sem hittem. Azt hittem a magok elhaltak. De beestek a földbe és öntöztem őket, kaptak napfényt. Az élet előtört.

Ő az erős Isten. Erős azt jelenti, hogy fő, vagy bajnok. Ő nem a második helyezett. Nem elégedett azzal, hogy épp feljutott a dobogóra. Ő az erős Isten. Ő az örökkévalóság atyja. Örökkévaló, nincs vége, folyamatosan létezik. És Ő a békesség fejedelme, a békesség kapitánya. Nem azt jelenti, hogy tud valamit a békességről, hanem Ő a békesség. A hajó hánykolódhat a hullámokon, Ő nyugszik a hajóban. 1Móz 17:1 Ő a mindenható Isten.

A szentek oltárokat építettek Istennek, olyan helyeket amiről elmondhatták, hogy Úré. Ilyen neveket adtak: Jahve-jire. Azt jelenti: Jahve be fogja fejezni, végigcsinálja. Kicsoda Javhe? Az aki önmagában létező, örök. Ő az aki minket hív, az Ő testébe. Ő az aki belekever minket a receptbe, belesüt minket a kenyérbe.

Jahve-nisszi - 2Móz 17:15 - Isten a zászlónk. Nem megyünk úgy csatába a világban amiben élünk, hogy a saját erőnkkel megyünk, hanem zászlót viszünk magunkkal, Isten a zászlónk. Az Ő zászlaja feletünk a szerelme. Így hív minket. Mi vagyunk az Ő szerelmesei. Legközelebb amikor elszontyolodunk, akkor gondoljunk erre a pár dologra! Zsolt 8:6 Isten hatalmat adott nekünk, uralmat. Mindent a lábaink alá vetett. Zsid 2:6 ki az ember, hogy Istennek gondja van rá? Eféz 2:10 Mi az Ő alkotásai vagyunk, az Ő termékei vagyunk. Ez az Ő tekintélye, hatalma. Megteremtett bennünket Őbenne. Az Ő vére miatt közel vagyunk hozzá. Ő teremtett valamit, ami ledöntötte a közbevetett falat. Eféz 2:14 volt egy elválasztó fal, ami engem elválasztott Istentől. Bekerítettek, a saját azonosságomba. Be voltam kerítve egyedül. Egyedül voltam és jött az Ő vére. És ledöntötte ezt az elválasztó falat és elfogadott a szerelmesben. Megváltottak vagyunk. Eféz 4 szerint megújultunk, Eféz 5 szerint tagok vagyunk. Végtagok. Az Ő testének végtagjai. Testéből való test és csontjából való csont. Eféz 5:30. Ki a test feje? Krisztus. Mi pedig a tagok. A kenet Krisztusról árad le. Ahogy Áron szakállán lefolyik és életet ad, értéket, célt. A gyümölcs az Övé, a dicsőség is az Övé. Róm 9:25 szeretettnek szólít minket. 2Tim 1:9 az Ő szent hívásával hívott. Nem a cselekedeteink szerint, hanem az Ő célja szerint.

Erre teremtette Isten az embert. Az ember érték nélkül csak por és körbe van zárva, de Isten felemelt bennünket az Ő drága vére miatt. Arra teremtett, hogy értékesek legyünk a mester kezei miatt. És Ő az aki gyönyörű gyümölcsöt terem bennünk. Az Ő zászlaja a szerelme. A gyengédsége, kegyelme tesz naggyá. A szellem összes gyümölcse, szeretet, békesség, öröm, békesség, olyan gyümölcsök amik a vele való kapcsolatunkból erednek. Arra teremtett, hogy vadonat újak legyünk. És többé nem kesergünk, hogy nem ismerjük az azonosságunkat, hanem ismerjük a valódi értékünk, ami Őbenne van, az Ő céljában, ahogy Ő lát minket, az Ő szeretete miatt, az Ő vére miatt.