Skip to main content

Isten teljesen megbízható és tudja mi van a javunkra

P. Péterfai János

Kol 2:4  Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitetô beszéddel.

Lehetne inkább azt mondani: meggyőző beszéddel. Amikor valaki meggyőz a hitedben, jól tud érvelni, bölcsnek és igaznak tűnik amit mond, de nem bátorítja a hited Krisztusban, hanem egy másik fajta hitet próbál megtanítani. A hús test is meggyőző tud lenni sokszor. „Annyira álmos vagyok ma reggel." Ugye milyen meggyőző? Vagy amikor azt mondom: „Én egy vesztes vagyok, már megint elrontottam, bűnös vagyok és nem változhat meg." Olyan meggyőző tud lenni.

De nem ezt olvassuk a Bibliában és nem ezt ahitet adta Jézust. Meggyőző az előbbi hang, igaz is bizonyos helyzetekben. De nem biztos, hogy ez az a beszéd amit hallanunk kell.

1Kor 2:4 az én beszédem  és prédikálásom az nem emberi bölcsesség a meggyőző beszédében állt, hanem a Szellem és az erő megmutatásában. Isten amit megmutat a pulpituson, és a vele való személyes kapcsolatunkon keresztül az a szellemnek és az erőnek a megmutatása. Nem a meghátrálásé, nem az elbizonytalanodásé, nem az önvizsgálaté, hanem az erőnek és a szellemnek a megmutatása.

Kol 2:5  Mert jóllehet testben távol vagyok tôletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erôsségét.

Egy jó pásztor aki azt mondja: veled vagyok mindig, bármikor felhívhatsz, beszélhetsz velem. Lehet, hogy nem tudok ott lenni személyesen mindig amikor mész a postára befizetni a csekket, vagy a gyereket elhozni az óvodából. De szellemben veled vagyok. Van egy nagyon jó pásztor, Jézus Krisztus, aki ezeket a szavakat mondja. „Testben távol vagyok tőletek, de szellemben veletek vagyok." Látlak benneteket. Látom ami bennetek van. Látom a belém vetett hitetek erősségét. Az erősség az valami amit erősnek, szilárdnak készítenek. 2Tim 2:19. Ez Isten erős fundamentuma, alapja. Ha tovább olvassuk akkor látjuk mi ez: az Úr ismeri az övéit. Ez az ami szilárddá teszi a hitet. Ez az ami álhatatossá tesz minket. Az ÚR ismeri az övéit.

Mi ismergetjük az Urat, de Ő ismer bennünket, folyamatosan figyel minket és ez a hitünk erőssége. Ez az amire építettük a hitet. Ez az amire Isten épít bennünket. Az Úr ismeri az Övéit, téged, tudja, hoyg mi van benned, ismeri a nehézségeid, az örömeid, a múltad és a jövődet is. Ismer téged. Nem fogja azt mondani: most valami olyasmit tettél amit kicsit most szégyenlek, nem vagy méltó hozzám, nem vagy olyan amilyennek szeretnélek látni. Nem néz oldalra, hanem rád néz folyamtosan és azt mondja: gyönyörködöm benned, szeretlek és ismerlek. Nem lep meg a viselkedésed. Lehet te meglepődsz, de Iste nem. Ez Isten erős alapja.

Kol 2:6  Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Őbenne,

Így vettük az Urat és így is járunk Őbenne.

Így kezdjük: Uram ha adnál még egy esélyt, akkor összeszedném magam, jó ember lennék, akkor erősen nekimennék a dolgoknak. Megmutatom, hogy ilyen is tudok lenni. Ha adnál még egy esélyt. Így kezdtük? Én úgy kezdtem: Uram én el vagyok veszve, próbáltam erősebben, 20 kilóval nyomni a fekvőtámaszt, de elveszett vagyok, de te szerettél engem, megbocsátottál nekem, elkezdtél bennem valamit és be  is fejezed. Amíg próbálgatjuk az „tudok én jó hívő lenni, a hitem tud erős lenni, nagyon tudok imádkozni a betegekért, vagy bízom az Úrban ha elveszítettem a munkám". De kezdjük így inkább: nem én vagyok erős. Nem én vagyok állhatatos, nem az én hitem nagyszerű. Hanem te vagy nagyszerű és köszönöm, hogy benned bízhatok.

Kol 2:7  Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerôsödvén a hitben, a miképen arra tanítattatok, bôvölködvén abban hálaadással.

A hálaadás: eukarisztia. Eu: valóban, igazán. Karizomai: kedvében járni valakinek. Uram én a kedvedben szeretnék járni igazán, de hogy ezt tudjam tenni fel kell adnom magam. Az elképzeléseimet. Hogy tudom hogyan kell jól csinálni, hanem benned kell bíznom.

Ezék 17:23 nagy cédrus aminek az árnyékában nyugalom van. Ott lakoznak a madarak. De azt mondja: az Úr, én szóltam, és megcselekedtem. Ezt jelenti a háláadás szó: az Úr szólt és meg is tette.

P. John Love

Zsolt 91:1-16  A ki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.  2 Azt mondom az ùrnak: Én oltalmam, váram Istenem; ô benne bízom!  3 Mert ô szabadít meg téged a madarásznak tôrébôl, a veszedelmes dögvésztôl.  4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ô hûsége.  5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstôl, a repülô nyíltól nappal;  6 A dögvésztôl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.  7 Elesnek mellôled ezeren, és jobb kezed felôl tízezeren; hozzád nem is közelít.  8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!  9 Mert azt mondtad te: Az ùr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:  10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;  11 Mert az ô angyalainak parancsolt felôled, hogy ôrizzenek téged minden útadban.  12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kôbe.  13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.  14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom ôt, felmagasztalom ôt, mert ismeri az én nevemet!  15 Segítségûl hív engem, ezért meghallgatom ôt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsôítem ôt.  16 Hosszú élettel elégítem meg ôt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Ebben a zsoltárban érezheted, hogy Isten elkötelezte magát, hogy megvédjen és betakarjon ahogy ebben a világban jársz. Azok akik az Ő rejtekében lakoznak nyugalmat találnak. Isten meg fog minket menteni és megőriz az Ő pajzsával, az Ő árnyékában leszünk, a gonosz nem érinthet. Az angyalok őriznek és vigyáznak rád. Maga Isten mondja, hogy személyesen fog megmenteni minket. AZ imáinkra válaszolni fog, megígéri, hogy velünk lesz. Jézus azt mondta: A világ végezetéig. Megígérte, hogy megelégít.

Az összes ígéret bizonyosságot ad a szívünkbe, hogy Isten az őrizőnk, a rejtekhelyünk, erős menedékünk, vár ahová futhatunk és biztonságban lehetünk. Ez egy olyan gyönyörű leírás Isten jelleméről.

Egy testvérünk Texas államban él, azt mondta, egy nap tanúja volt ennek a zsoltárnak az igazságának. Meg kellett, hogy álljon az autójával, mert egy hatalmas vihar söpört végig. Szólt a szívéhez, hogy Isten hogy őriz meg. A viharban egy fészek lesodródott a fáról, újszülött fiókák voltak benne. Ahogy földet ért a fészek, a madár anyuka jött és ahogy a vihar még tartott, kinyitotta a szárnyait és betakarta a pici madarakat. Milyen gyönyörű kép, hogy Isten ugyanezt teszi velünk.

Minden egyes ember itt, mi el sem tudjuk képzelni milyen sokszor védett meg minket Isten az élet viharai között. Észre sem vesszük, de Isten megígéri, hogy valóság. Hány vihartól védett meg minket. Milyen sokszor takart be a szárnyaival bármilyen pillanatban.

Feltehetjük a kérdést: ha Isten mindig megvéd, betakar, védelmez, mindig ott van, akkor miért történik néhány dolog ami történik az életünkben? Miért történnek rossz dolgok az életünkben? Volt egy népszerű könyv néhány éve, egy zsidó ember írta: Amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel. Sok ember megvette a könyvet és elolvasta. De volt valami rossz a kiindulási alappal a könyvben. Azt sugallta, hoyg jó emberek vagyunk. És nem tudott rájönni, hogy miér történnek rossz dolgok jó emberekkel. Mi is összezavarodunk. Miért történnek jó dolgok rossz emberekkel? A könyv következtetése ez: nincs olyan Isten akiben bízhatunk, mert ha lenne Isten, akkor belépne és közbeavatkozna és minden rossz dolgot visszatartana tőlünk.

De gondoltál arra, hogy amiről azt gondolod, hogy rossz Isten szemében nem az. Egy példa: múlt héten mielőtt idejöttem, figyeltem az unokámra, 3 éves. De úgy gondolja, hogy ő 23 éves. Elvittem egy bevásárlóközpontba, hogy időt töltsünk ott. Mindent jól csináltam, vettem neki fagyit, és aztán az épület legfelső szintjén, kisétált az erkély szélére. Kis pici kislány. Egy kis korlát van ami visszatart. De ő azt gondolta, hogy átmászik a korlátot között és nem engedtem meg neki. Ő rám nézett: de ezt akarom. Azt mondtam: nem csinálhatod. És aztán a bevásárlóközpontban sok ember között ott állt dühösen 15 percig. Mondtam: nem állhatsz itt, mennünk kell. Azt mondta: nem.

Végül is leültem, és az emberek elmentek mellettem és valaki szeretett volna segíteni, mások azt kérdezték: mi a baj? Az unokám ennyit mondott: nem. Én csak vártam. Aztán elkezdtem megenni a fagyiját, és aztán egy idősebb hölgy odajött és ránézett a kislányra és rám és azt mondta: te az ő fagyiját eszed? És elmagyaráztam neki, hogy mit akart az unokám, hogy le akart ugrani az erkélyről. De a kislány nem úgy látta, hogy ez rossz, azt gondolta, hogy izgalmas. De én tudtam, hogy rossz, veszélyes. A mennyei atyánk így néz az életünkre. Mi látunk néhány dolgot és azt mondjuk: ez rossz. De Isten azt mondja: ez nem rossz, hanem szükséges az életedben.

Ami rossz egy gyereknek, nem feltétlen rossz a szülőknek. Isten kicsit régebb óta van itt mint mi, tudja mit csinál. Itt vagyunk pár éve és azt gondoljuk tudjuk mi a jó mi a rossz, mit kellene kihagynunk és mit kellene belevonni az életünkben. De Isten az örökkévaló múlttól létezik. Amit Ő kér, hogy bízzunk benne. Isten így néz az életünkre: talán olvastál egy könyvet és aztán megfilmesítették, és megnézed a filmet, de már olvastad a könyvet. Mások akik még nem ismerik a könyvet, a moziban amikor krízis jön és félnek, te már nem aggódsz, tudod mi fog történni. Elmondjam mi történik? De nem akarják hallani.

Isten így nézi az életünket. Nem csak, hogy olvasta a könyvet, hanem Ő írta, tud mindent. Tudja, hoyg mindenre szükségünk van amit Ő megenged az életünkben. Isten nézőpontja az életünkön más mint a miénk. A cél amivel Ő rendelkezik az életünkre különbözik attól ami nekünk van. Isten használja a harcainkat, hogy hasonlóvá váljunk hozzá. Képzeld el ha mi hoznánk az összes döntést az életünkben. Mindent eltávolítanánk ami fájdalmat, küszködést okozna, mindent kivennénk ami összetörné a szívünket, mindenet amit rossznak tartunk eltávolítanánk. De Isten azt mondja: ezek arra szolgálnak, hogy hasonlíts a fiamra.

A legjobb gyógyszer egy gyenge hit számára az egészséges küzdelem. De mi arra gondolunk: azt szeretném ha minden nap sütne a nap. Isten azt mondja: ha így lenne, akkor sivatag lenne az életed. Szükség van viharokra, küszködésre. Néhány olyan dologra is szükség van amiről azt gondolod, hogy rossz, de Isten tudja, hogy a jóra munkál.

Zsotl 138:8 egy gyönyörű vers: az Úr elvégzi értem. Tökéletessé teszi azt ami engem érint. Ha valami engem érint, akkor az Istent is érinti. Mindegy mi ez. Tudom, hogy Isten használja, hogy az Ő fia képére formáljon. Amikor Krisztushoz jöttem valamit nem értettem: azt gondoltam vége lesz az összes bajomnak, kísértésemnek, nincs  több probléma és nehézség. Most már keresztény vagyok, Isten áldani fog és én boldogan élek amíg meg nem halok.

De meglepődtem. Ahogy megtértem jöttek a bajok. Arra van szükségem, hogy megtörjön a szívem. Isten ritkán használ egy ember anélkül, hogy megtörné a szívét. Isten örömét leli abban, hogy törött dolgokat használ. Ez nem olyan mint a világ. Amikor a világban összetörik valami eldobjuk, nem hasznos többé. De Isten országában, Isten nem használhat ha nem vagy összetörve.

Gondolkozz el ezen. Néha úgy éljük az életünket, hogy megpróbáljuk megőrizni magunkat, hogy összetörjünk. Isten a törött dolgok közt lakik, szükséges dolog, hogy Isten összetörjön. Szeretem amit Jézus mond: Ján 5:17. Az én atyám folyamatosan munkálkodik. Isten soha nem hagyja abba a munkát, amikor pihenünk Isten munkálkodik. Isten őrzi azokat akik bíznak benne teljes szívükből.

Néha nem úgy tűnik. Néha úgy tűnik, hogy Isten kalapácssal ver minket, néhány ember úgy érzi Isten távolságot tart, de valójában soha sincs közelebb annál mint amikor ütések érnek. Ő formál, felkészít minket, hogy tudjon használni és gyümölcsöt teremjünk a jövőben.

Gondolj erre: nem érdemli ő meg a jutalmunkat? Mindig csak ezt kéri. Azt, hogy bármi is történik, bízz bennem. Ő méltó a bizalmunkra. Mondott Ő olyat ami nem vált valóra? Ígért valamit amit ne tartott volna be? Amiről kiderült volna, hogy nem igaz? Nem. 

Józs 21:45  Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az ùr az Izráel házának. Mindaz betelt.

A földön vannak szótáraink. Amikor nem tudjuk egy szó jelentését, kikeressük. Ha egy mennyei szótárban a megbízhatóság definícióját keresnénk egy szó lenne ott: Isten. Ő soha nem hagy cserben. Még akkor sem ha azt gondoljuk, hogy ami történik rossz. Ő emlékeztet és azt mondja: örömnek tartsátok  ha próbák esnek rajtatok. Jak 1:2. Még a rossz dolgok közepette is: amikor visszanézünk rájuk és azt mondjuk: Uram nem bíztam. Isten azt mondja: rendben van, ne aggódj emiatt. Mert amikor neked nincs hited Isten hűséges. 2Tim 2:13 ígérete. Amikor kiáltunk, hogy nem tudom megcsinálni Isten mondja: tudom. De Isten meg tudja.

Uram nem tudom egy percig sem csinálni. Tudom - mondja - úgyhogy sas szárnyakon viszlek tovább. Ilyen hűséges és megbízható Isten. És amikor elkezdesz így gondolkodni róla akkor rájössz, hogy bízhatsz benne. Állj meg egy pillanatra és írd le Isten hibáit. Nem tudsz egyet sem. Vagy mégis akkor nagyon rövid lista lesz. De csinálj egy listát azokról az időkről amikor Isten hűséges volt, amikor válaszolt az imáidra, amikor a leginkább szükséged volt rá, ott volt.

1Thess 5:24 hű az aki elhívott téged. Teljesen megbízható. Mi nem ismerünk olyan embert aki megbízható teljesen. Vannak emberek akikre lehet támaszkodni, de csak az Úr Jézus teljesen megbízható.

1Thess 5:24 b része azt mondja: ha Ő megmondta, akkor megteszi. Amikor Isten azt mondja: olyanná teszlek mint a fiam, akkor meg fogja tenni. Lehet nem tetszenek az eszközei. Spurgeon azt mondta: Isten három kedvenc eszköze: kalapács, reszelő és a véső. Ismered ezeket ugye? Ezeket úgy használják, hogy fájdalmat okoz. Isten ezeket választotta, hogy olyanná tegyen mint a fia.

Ne feledd Isten irányítja a lépteinket, Ő örömét leli az életünkben. Ő őriz minket és megvéd. Ha szükséges megszabadít. Ha ki kell szabadítson, megteszi. HA válaszra van szükség az imánkra, akkor megadja. Isten tényleg lát téged és tudja mi történik az életedben, megvéd, betakar és törődik veled. Megígérte: hogy soha nem hagy el.

Kérdhezhetnéd: miért teszed ezt? A válasz: mert senki sem fontosabb nekem nálad. Ha Ő az egyszülött fiát adta értünk - Róm 8:32 - hogy ne adta ingyen minden nekünk? Minden ami szükséges erre az Isten szerint való életre kell. Ha szükségünk van arra a dologra, hogy éljünk és működjünk Isten országában, Isten meg fogja adni. Zsolt 81:11 egyetlen jó dolgot sem tart vissza azoktól akik igazul járnak. Az ÚR nem tart vissza semmilyen jó dolgot aki hitben jár, aki bízik benne.

Megint erre a testvérünkre gondolok aki látta  a madarat amint betakarja a fiókáit, amíg vége nem lett a viharnak. Milyen gyönyörű képe ez annak amit Isten tesz. Néha nem is tudjuk ezt. De Ő annyira gyakran véd meg minket, többször mint tudnánk. Folyamatosan őrködik a lelkünk felett közbenjár értünk Isten trónjának jobbján állva. Mint védőügyvéd. Amikor a vádlónk az ördög megpróbál valamit felhozni ellenünk, az Úr Jézus Krisztussal kerül szembe. A vádlónk így nem tud felhozni semmit sem ellenünk, mert van egy Istenünk aki megvéd, aki elkötelezte magát, aki nem tart vissza semmit sem tőlünk. HA tudja, hogy szükségünk van rá, hogy a Fia képére formálódjunk. Néha úgy tűnik, néhány dolog nagyon rossz. Ahogy az unokám is azt gondolta: úgy látott mint a legrosszabb ember a világon. De én nem aggódtam emiatt, mert jobban tudtam, régebben vagyok itt mint ő. Isten ugyanígy van. Lehet rosszul néz ki valamit, annak érezzük, de Isten azt mondja: használni fogom arra, hogy megerősítsem a bizalmad bennem.