Skip to main content

Isten valódi szabadságot ad

Schlingloff Sanyi

Eféz 4:7-12  Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.  8 Ezokáért mondja az ìrás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.  9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy elôbb le is szállott a föld alsóbb részeire?  10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)  11 És º adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl:  12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Isten adott ajándékot a gyülekezetnek. Ezek fontosabb. Létezik egy igazság amit a szívünkbe kell zárni és követni. Az életünk minőség jelentősen függ attól,  hogy az igazságot őrzöd-e. A nagy kérdés, hogy el tudják-e lopni tőled. El tudsz-e jutni oda, hogy elkezdesz meggyőződésesen az igazság ellen gondolkozni - mert az a vereség, 1+1 már 3. Ez a győzelem amit a világ aratni akar rajtunk.

Ezen gondolkoztam, hogy mekkora felelősség az igazság felemelése, a hibák kijavítása. Mekkora felelősséggel él az az ember aki ki mer állni emberek elé és vállalja, hogy újra és újra megmutatja az utat és kimondja, hogy 1+1 még mindig 2. Ez az egyik ajándék amit Isten adott. Mert a magányos harcols a Bibliájával egyedül van. A romantikus kép a magányos keresztényről, aki belelovagol a naplementébe, az nagyon romantikus kép, de halott csontokkal végződik. A cowboy-t aki belelovagol egyedül az éjszakába, megeszik a farkasok.

Miért? Mert nem veszem észre a hibát. HA itt egy picit mellélövök az 1km múlva 100 méter eltérés. Nagyon sokat jelent később. Egy pici hiba itt amit megszokok és tovább megyek vele az még nagyobb hibává nő és még nagyobbá. És ha nincs aki visszaállít az eredetihez, úgy sodródok tovább, hogy észre sem veszem. ISTen adott ajándékokat , pásztorokat, tanítókat. Aki arra teszi fel az életét, hogy törődik a nyájjal. Vannak béresek, akik ha jön a farkas, akkor nem kockáztatja az életét és már ott sincs és a farkasoknak lakomája van. De a pásztor az életét adja a juhokért. EZ az elhívása.

Az életünk egyik nagy mérföldköve aki felismeri, hogy szüksége van pásztorra. Sok keresztény éli úgy az életét, hogy nincs pásztora. Lehet van egy pap valahol, de nem éli át, hogy nekem van egy pásztorom, akihez fordulhatok, akihez ha nem fordulok akkor is gondol rám. Ott áll Isten előtt és imádkozik értem. A legfontosabb, hétről- hétre felemeli a zászlót, az igazságot.

P. Kende

Ján 8:36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Amikor Jézus elmondta ezt, akkor kinyílt a bicska vele szemben. Nyíltan utálták ezért. De mégis amit mondott, az a legjobb hír nekünk. DE azért utálták ezért, mert magáról beszélt, nem a rendszerről, a vallásról. Hanem azt mondta, hogy ha a Fiú megszabadít, akkor valósággal szabadok lesztek.

Ez egy kihívás volt, próbáltak szabadok lenni, elnyomott nép volt, nem volt szabadságuk, ők uralkodtak. Nem volt kérdés, ki az úr a házban, a rómaiak voltak. Egy elnyomott nép, próbált úgy tenni, mintha szabad szabad. Jézus azt mondta nekik: nem vagytok szabadok. Kikészültek ettől.

El is mondják neki: mi sose szolgáltunk senkinek. Egy császár által kijelölt király ül a palotában. Az ember a büszkeségében úgy tesz , mint ha nem lenne gond, pedig van. Kellemetlen amikor Jézus belép a képbe és azt mondja: John 8:36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

„Az én életem jól van, hagyjál." DE mikor Jézus belép, akkor meglátom, hogy nem vagyok olyan szabad mint gondoltam. Ha a Fiú megszabadít, valósággal szabadok leszünk. Milyen lenne, ha valóban szabadok lennénk dolgoktól. „Önnek soha nem kell többet adót fizetni." De ettől még nem lennék szabad. Nem lennék szabad attól, hogy kiakadok néha vagy milyen a feleségemmel való kapcsolat. Annyi mindenki ígér szabadságot az embernek ilyen vagy olyan módon. Egy csomó területen jön, hogy: ez az utolsó megoldás, másra már nincs szükséged. De ez csak szöveg.

Mert igazán csak a fiú szabadít meg valóban.

Mi akik hívők vagyunk felismertük, hogy mennyire igaz, hogy gondok vannak a szívemben, amire vágyom az nem a legjobb cél, hogy magamtól nem a legjobb irányba megyek. Amikor hittem Jézusban, akkor erre ébredtem rá, nem azonnal, hanem növekedés van az életemben és sokat kell még tanulnom, de mindent megváltoztatott mert dolgozott bennem. Van valaki aki valóban szabaddá tehet.

Képzeld, hogy börtönben vagy örökre. Mindig minden úgy marad. Ez lenne a rossz hír, de John 8:36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Ha nem vagy hívő, akkor tudd van aki megszabadítson, vagy ha hívő vagy akkor is tudd ezt.

Matthew 11:28  Jôjetek én hozzám mindnyájan a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Ez jól hangzik. A Fiú megszabadít. Hasonló ígéret csak más oldalról. Ő nyugalmat ad neked.

Mát 11:29-30  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tôlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.  30 Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.

Itt az apróbetűs rész. Ez nem hangzik túl jól, olyan mint a többi ígéret. „Megszabadítalak, ha az én rabszolgám leszel." Így működik. Jézus is ilyen? A kereszténység is? Ugyanaz a történet mint a többi. Minek mennék akkor ezen az úton.

De ez egy kihívás nekünk, bízni Jézusban. A Biblia sokat beszél erről, 2Tim 1:12 tudom és meg vagyok győződve, hiszek Istennek. EZ azt jelenti, hogy nem csak hogy tudom hanem rá is merem bízni magam ISTenre. 2Tim Pál utolsó írása, az élete végén, börtönben írta. Mégis azt mondja, hogy megbízik Istenben, rá meri bízni magát. Ez extrém dolognak látszik. Pál hosszú ideig járt az Úrral és a végén azt mondta: örülök, hogy rábíztam az életem. Ez nagyszerű.

Csináltak egy felmérést, hogy megkérdeztek embereket életük végén, hogy mit csinálnának másként. Senki nem mondta, hogy több időt akartam tölteni a munkával, az irodában. Többnyire ilyeneket mondta: több kockázatot vállaltam volna, több időt töltöttem volna a családommal. Van egy elégedetlenség a legtöbb emberben az élete végén. De Pál azt mondja: a legjobb dolgot csináltam egész életemben, abban bíztam akiben érdemes, ha újrakezdeném, kb. ugyanezt csinálnám.

Ez nagyszerű dolog. Ha belegondolunk ebbe. Kétféle módon járhatom az életem, hittel és hit nélkül. Zsid 11:1,6. A hit az amivel járnunk kell. Amikor hitről beszélünk, akkor általában az embereknek valami ködös, elvont elképzelés jut eszébe.

Zsid 11:1 de a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Én még nem láttam a motor dugattyúját, de meg vagyok győződve, hogy ott van. A hit nem az, hogy valami elvont és fura dolog, ami nem érinti a valóságot. A ráció és a hit nem különböző dolgok. Hanem vannak nem látható dolgok, de tudom, hogy ott van. Tudom, hogy van Isten. Nem látom. Ez hit. Látom más hívők életét, látom a Bibliát és meglep, látom a zsidókat. Nem létezhetnének, ha nem lenne Isten, már rég végük lenne. Sok minden van az emberi történelemben, az életemben ami nyilvánvalóvá teszi ISTent. Nem tudok fotót mutatni róla, de nincs kérdésem felőle, hogy létezik. Ő mozgatja a dolgokat.

Pál az élete végén nem aggódott az élete felől, hogy „hogy megjártam, inkább ne csináljátok amit én." Hanem azt mondta: tudom kinek hittem, nem aggódom a dolgok felől. Ez kihívás így gondolkodni, mert annyi minden mondja, hogy ne menjünk abba az irányba.

Vegyétek fel magatokra az én igám - mondja Jézus. Miért más ez, mint a több iga? A világ, a munkám nagyon szívesen tesz rám terheket. Ahogy ez terheket tesz rám, úgy működik, hogy ráteszi a vállamra és amit ciplek és húzok, az előbb utóbb beleeszi magát a szívembe. Azt mondom: soha nem is fogok szabadulni, de rendben van, nem is lesz jobb. Az ember szívéhez eljut a teher, a kétségbeesés, a problémáim, igazán megmérgezik a szívem és egy idő után így kezdek gondolkozni, bajban vagyok, így vagyok, úgy vagyok. Ez a dolog nyom engem és beeszi magát a szívemig. Szabadulnom kell. Az emberek ezért mondják az életük végén, hogy másként kellett volna élni az életet. Keserűséget okoz, probléma az életükben. De nagyszerű a másik irány: Jézus igája. Ő másként csinálja. Ő a szívünkbe tesz valamit és én eldöntöm, hogy felveszem-e a vállamra is vagy sem.

Isten szabad döntés hagy. Ő valóban szabaddá tesz, elvágja a bűnömhöz való kötődést. De én döntöm el, hogy felveszem a vállamra az igát vagy sem. Ez a különbség. Tudom, hogy vannak akik ezt másként tanítják: ráteszik a terhet a vállukra. A Biblia nagy súllyal rázuhan a vállukra, és sokkal nehezebb mint a világ terhe, vagy még hozzájön.

De Isten megfordította, Ő a szívünkbe írja, hogy mit szeretne tőlünk, Isten téged vezet, hogy felismerd, hogy mi az Ő akarat. Személyesen vezet ebben. Te döntöd el mit csinálsz. Ez egy másik életrofrma. Isten az aki vezet, és érdemes jól gazdálkodni azzal ami ránk lett bízva. Isten az aki azt mondja: érdemes hűnek lenni a házastársamhoz. Érdemes. Vedd fel az én igám. Érdemes így élni az életet. De ez nem ugyanolyan iga? Isten nem a vállamra rakja, hogy a keserűség beegye magát a szívembe. Hanem Ő a szívembe rakja, hogy másként éljem az életem. Valaki rám néz és sajnálhat, hogy vallásos vagyok. Azt hiszi, hogy a terheim mellé kaptam még egyet. De szabad vagyok a terheimtől. Amit kaptam az a szívemben egy teher, egy vágy, hogy szeretném ha más is tudna róla amiről én tudok, szeretném ha az öröm ott lenne a családomban, szeretném megismerni Isten és a Biblia segít ebben.

Hogyan növekszik az ember hite? Róm 10:17 ahogy halljuk az igét, az hozzáad a hitünkhöz. Egy fontos dolog: járunk benne, gyakoroljuk magunkat benne. Márk 9:24 mondja, hogy Jézus ha tehetsz valamit... Bajban van az ember, a fia őrült. „Minden lehet annak aki hisz." „Hiszek, segít a hitetlenségemen." Ott a hitetlenség a szívemen, de hiszek. Ahogy járok az életemben és bízok Istenben és azt mondom egy gyakorlati kérdésben - nem azt, hogy felelőtlen leszek - hanem lehetetlen helyzetben vagyok, nagyon elbuktam, de bízom benned Isten, állíts helyre, változtass a helyzeten, benned bízom. Isten meghallgat minket, válaszol nekünk. Tudod miért? Azért, hogy felismerd, hogy hitünk van, bízhatunk benne.

„Azért én tudom, hogy meg vagyok győződve." Isten azt szeretné, ha így élnnénk. Annyi példát láttunk már a történelemben, hogy hívők meg voltak győződve. Tudod kik voltak meggyőződve: akik használták.

HA nem foglalkozok vele, akkor nem fog növekedni a hitem. De ha járok benne, akkor növekedni fog a hitem. Ez fontos az életemben, hogy sok kihívással találkozunk sok minden megy szemben a hitünkkel. Müller György, Angliában élt, árvaházakat nyitott, amikor még senki nem törődött az árvákkal, nem volt pénze rá, de ezt csinálta egész életében. És nagyon sok árvaházat nyitott. Utána kezdte el más is. Hogy csinálta? Óriási szolgálata volt. Wilberforce, meg volt győződve, hogy Isten el akarja törölni a rabszolgaságot Angliában. És az ő erőfeszítései miatt indult el. Sok minden mást is csinált. Szociológusok mondják: könnyen lehet, hogy amiatt amit Wilberforce csinált, amiatt nem volt forradalom Angliában, mert amit ők csináltak, megváltoztatta a társadalom szerkezetét.

Élehetnék így, hogy itt ülök a sarokban, végzem a munkám, próbálok gondoskodni a családomról. De élhetek másként is. Bátorítani szeretnélek. Ha a Fiú megszabadít, valóban szabad leszel. Ha felveszem ezt az igát a vállamra, akkor vigyázz világ, mert jövök.Mert akkor már csak Isten akarat a korlát. Merd elfogadni amit Isten mond a szívedben, merd elfogadni az igát és felvállalni amit Isten ad az életedben.

 

Sanyi gondolat

Az amit Isten tesz a gyülekezetben - ez Isten ötlete, a gyülekezet, hívők együtt, nem a magányos bárány aki belelovagol a naplementébe. Ez nem Bibliai kép. Ezt úgy hívják, hogy lakoma és a farkasok szeretik. Isten terve a gyülekezet. Bárányok együtt, egy pásztorral. Isten terve alatt. Isten adott a pásztornak egy hivatalt, amit támogat és tekintélyt ad hozzá. Hívők a gyülekezetben egy pásztor alatt - Istennek ez a terve. Ha az eredményes élet találkozókon találtal valamit, az csak ízelítő Isten munkájából. El vagyunk rejtve egy gyülekezetben. Lehet nem a Biblia szól lesz a helyi gyülekezetet, de keress helyi gyülekezetet. Lehet a saját városodban, lehet közel, van valaki aki ugyanezzel az üzenettel szolgál. Szükséged van rá. Soha nem lehet ezt látni jobban, mint ilyenkor.