Skip to main content

Jézus a messiási próféciák egyetlen betöltője

P. Bendegúz

Zsolt 116:12-13  Mivel fizessek az ùrnak minden hozzám való jótéteményéért?  13 A szabadulásért való poharat felemelem, és az ùrnak nevét hívom segítségûl.

Tudjuk, hogy Isten jó hozzánk, és jó személyesen megtapasztalni és hálásnak lenni. Mivel fizessek neked? Az 50. Zsoltár is erről szól. Az emberek úgy gondolták, hogy áldozatot kell hozniuk, hogy tetszenek Istennek. Isten azt mondja nekik: ugyan már, enyém minden, az összes állat, az egész világ, biztos vagy benne, hogy a te áldozatod jól esik nekem? Bocsi, de nem számít. Nincs szükségem az áldozatodra, legyen az akármi is.

A szabadulásért való poharat felemelem, és az ùrnak nevét hívom segítségûl.

Isten válasza, hogy mit csinálj, ha hálás akarsz lenni neki:

Zsolt 50:14-15  Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!  15 És hívj segítségûl engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsôítesz engem.

Szüksége van-e Istennek az áldozatodra? Nem. Szeretnél hálás lenni? Hívd segítségül az Ő nevét. Ez gyönyörű. „Tényleg bízol bennem, fontos vagyok neked? Akkor ne azzal mutasd meg hogy áldozatot hozol, hanem hívj engem segítségül."

„Oh, majd én megoldom a magam baját." De Isten azt mondja: hívd segítségül a nevem.

Zsolt 9:11  Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.

Ki bízik Őbenne? Aki ismeri az Ő nevét.

Itt van 1 millió forint és valaki szembejön velem az utcán, és rábízom csak úgy? Nem teszem, mert nem ismerem. De aki ismeri Istent, az Ő jellemét, az mit csinál? Bízik benne. Aki ismeri Istent az bízik benne. Mert Ő nem hagyja el azokat akik bíznak benne. Hogy adjak hálát neki? Segítségül hívom a nevét, mert bízhatok benne és ez dicsőíti Őt. Mi dicsőíti Istent? Ha bízom benne, mert ez bizonyítja, hogy Ő megbízható. Nem könnyű az hogy valamire rábízzam az életem, különösen ha bajban vagyok. Ha valaki segíteni akar megoldani a bajom, akkor nehéz bízni ebben. Mert biztos hogy meg fog történni?

De Isten azt mondja: bízz benne, hívj segítségül, és megszabadítalak. Mert akik bennem bíznak azok tudják, hogy nem hagytam el őket, akik keresik a nevemet.

P. Tom Cambell

Ma itt vagyunk és azt az életet ünnepeljük amit Jézusban kaptuk. Most ünnepeltük karácsonyt. A karácsony egy különleges időszak. A betöltés időszaka, több különböző módon történhet. Egy gyermek nézőpontjából azt jelenti, hogy az összes játékot megkapja amit szeretett volna. A hölgyek új ruhát vagy ékszereket kapnak. A férfiaknak pedig, hogy ott üljenek az asztal körül és egyenek. De egy másik értelemben, azt látjuk, hogy a karácsony annak az ígéretnek a megerősítése amit Isten tett az embernek. Az igén keresztül látjuk ki Ő. 4Móz 23:9 Isten nem ember, hogy hazudjon.

Kezdettől fogva látjuk, hogy Isten igazat mond és nem hazudik a gyermekeinek. Préd 3:14 amit Isten tesz, azt örökre teszi. Ahogy a próféciákra gondolunk, 2Pét 1:21 egyetlen ígéret sem lett ember akaratából, hanem Isten szent emberei azáltal mozdultak, hogy Isten szelleme mozdította őket. A prófétai szó Istenhez tartozik, Ésa 44:7-8 kezdetektől fogva hirdetten, nem mondtam? Nem fog megvalóuslni? Iste nem ember, hogy hazudjon, sőt leleplezi azokat a dolgokat amiket az embernek tervezett és meg is valósítja. Ezek nem homályos gondolatok, hanem nagyon pontos dolgok amiket megmondott, hogy mit fog tenni.

A múlt félévben tanítottam a Bibliaiskolában az evangelizációs módszerek órát. Arról beszéltünk, hogy szolgálhatunk a zsidó emberek felé, Isten ígéreteivel kapcsolatban. Hogyan mutathatjuk meg nekik, hogy hogyan hívta el őket Isten. Van egy mondás: ne minden tojásod egy kosárba tedd. Mert ha elejted, akkor az összes tojás összetörik.

De Isten minden tojást egy kosárba tette. Jézus Krisztusra tette Isten a teljes hangsúlyt. Megnézzük a Jézussal kapcsolatos próféciákat.

1Móz 3:15-ben van az első. A messiás, Isten választottja, aki megszabdítja a népét, asszonytól fog születni, vagyis emberi lény lesz. Ettől minden egyes ember aki élt, lehetne a messiás. Isten az örökkévaló bölcsességében tudta, hogy az emberek ezt fogják gondolni, ezért más próféciákban leírja részletesen ki lesz a messiás. 1Móz 12:1-3 Isten Ábrahámnak tesz ígéretet: Ábrahám, nagy nemzet atyjává teszlek. Egy kis klán voltál, nem nagy nemzet, de belőled nagy nemzetet szerzek. Ez Izrael népének kezdete. Ábrahám  a te magodból áldatik meg minden ember. A messiás emberi lényként fog megszületni, és Isten leszűkíti, hogy zsidóként születik. Még pontosabban azt mondja, hogy Izraelen belül egy bizonyos törzs tagja lesz. Ha tanulmányoztad az ószövetséget, a zsidó nemzet felépítését, látod, hogy Izrael 12 törzsből áll. Az egyikből jön a messiás, 1Móz 49-ben olvassuk, hogy Júda törzséből jön.

1Móz 49:10  Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közûl; míg eljô Siló, és a népek néki engednek.

Néhány érdekes dolog van itt. A fejedelmi bot nem múlik el Júdától, ez egy királyt jelképez, aki ítéletet hoz a népe felett. Júda vonalán keresztül lesz a királyi vonal megalapozva. Mindez amíg el nem jön egy személy, Siló. Siló a messiás jelképe. A békesség fejedelme. A történelemben Izrael elvesztette a jogát, hogy önmagát kormányozza, Kr. e. 50-ben. Júdától eltávozott a fejedelmi bot. Izrael nem gyakorolhatta jogi értelemben az uralmat. Honnan tudjuk? Mert a szanhedrin, mielőtt Jézust megfeszítették, nem ítélhette halálra, mert a római kormány elvette tőlük ezt a jogot. Ezért kellett átadni a pogányoknak, hogy megfeszítsék. Mert a jogar eltávozott Júdától. De eljött Siló, Jézus Krisztus.

Jézus, a messiás, emberi lényként jön el, zsidó lesz, Júda törzséből származik, egy bizonyos családból, Dávid királyi vonalából. Akinek Isten megígérte, hogy örök királysága lesz, és az Ő magja fog a trónon ülni örökre, semmilyen más család, törzs, hanem Dávid vonalából valaki. Mát 1, Luk 3-ban látjuk a családfában, hogy Jézus betöltötte ezt a próféciát. Ésa 7-ben szűztől fog születni. Semmilyen férfival nem volt előtte és gyermeket szült, a Sz.Sz. által. Isten elmondja ezt nekünk, a messiás egy bizonyos időben jön, Dán 9:24-27 egy bizonyos törvényt hoznak, amely megengedi, hogy Izrael visszamenjen Jeruzsálembe felépíteni a falat. Ezután egy bizonyos számú év telik el és akkor hal meg a messiás. Dániel leírja az eseményeket időrendben. Mik 5:2 a messisás, Jézus Krisztus, a szabadító, Betlehemben fog születni. Ha megnézzük, akkor nem láthatjuk a jelentőségét. Egy részlet amit Isten összerak.

Olvassuk az írásokban, hogy Názáretben kapta Mária a hírt az angyaltól, hogy gyermeke születik. Ha megnézed a térképen, akkor látod hol van Betlehem és Názáret. Betlehem 10 km-re délre van Jeruzsálemtől. Jeruzsálemtől észekra 90 km-re van Názáret. Jézus Betlehemben fog születni,de az édesanyja 90km-re lakik onnan.

Istennek ki kell találni valamit. Ő már kezdetektől tudta, hogy mi fog történni. Luk 3-ban Augusztusz császár adót vet ki, és mindenkit visszahív a városba ahonnan származik, hogy feliratkozzanak. Isten betölti az ígéretet, hogy a messiás Betlehemben fog születni.

Izrael nagyon sziklás és hegyes. Nem nagyon könnyű gyalog utazni. Hány terhes asszony szeretne utazni szülés előtt 90 km-t? Látjuk a részleteket, amiket Isten összeszerkesztett. Mária megkapja az ígéretet és hajlandó volt az útra, hogy tisztelje Isten igéjét. A messiásnak Betlehemben kellett megszültenie.

Ésa 53 szerint, egy bizonyos életet kell élnie, elutasítás és szenvedés élete. Egy olyan aminek a végén megölik. Milyen más ember történelem során tölthette volna be ezeket amiket Isten leírt Jézuson kívül? Csel 4 szerint nincs más név amely adatott amely által üdvözülhetsz, csak Jézus neve. Isten nem azt mondta, hogy Mohamed lesz, vagy Konfúciusz, vagy Buddha. Egyik sem tölti be ezeket a próféciákat. Nincs más név, nincs más ember Jézus Krisztuson kívül. Jézus Kr. a betöltője a próféciáknak, amik róla szólnak. Ő a végső szabadulás a bűn kötelékéből. Jézus KR. munkája az volt, hogy keresse és megváltsa az elveszetteket. Luk 19:10. Mát 5:17 Jézus azért jött, hogy betöltse mindazt ami leírattatott. A messiásról több mint 300 prófécia van. Jézus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje ezeket, hanem betöltse.

Luk 22:44 mindennek be kell teljesednie ami Jézusról írattatott. 8 naposan körül kellett metélni, 12-13 évesen vissza kellett mennie Jeruzsálembe, hogy zsidó templomon belül jogot kapjon, hogy közösségben lehessen velük. Karácsonykor emlékezünk a küldetésére, céljára. Ján 6:38 hogy nem a saját akaratát vitte véghez, hanem az Atyáét. Luk 9:56 Jézus nem azért jött, hogy megölje az ember, hanem megváltsa. Ján 3:18 Jézus azért jött, hogy megváltson. Ján 12:47 nem azért jött, hogy ítéljen, hanem megváltson. Ján 10:10 Ő azért jött, hogy bővölködő életet adjon. Mát 20:28 azért jött, hogy szolgáljon. Nem azért hogy neki szolgálanak. Ján 12-ben azért jött, hogy szenvedjen. Mát 20:28 hogy az életetét váltságul adja.

A kisgyermek aki Betlehemben született a jászolban, aki az ószövetségi próféciák beteljesítője volt, akit elutasítottak az életben, Ő fog uralkodni örökké a trónról. Azért jött, hogy életet, fényt adjon, megmutassa az embernek az utat, egy szellemileg sötét világban. Utat készített az embernek, hogy az örökkévalóság Istenével közösségben lehessen.

Ján 3:14 neki fel kell emeltetnie. 2Móz -ben felemelték rézkígyót, de Jézus másféle felemeltetésről beszélt. A rézkígyót a földről emelték fel és ha ránéztél megmenekültél. De Jézus fel és ki emeltetett. Meg kell, hogy feszítsék. Ha Ő felemeltetik minden ember magához vonz. Jézus azért jött, hogy megbékéltesse az elveszett és haldokló világot azáltal, hogy kifizette az árat, a vérével. Róm 3:25 Jézus aki a jászolban született, aki kiontotta a vérét, hogy kifizesse az árat az ember bűneiért. Kol 1:22 Ő arra vágyik, hogy az Atya elé állítson szeplőtlenül. Ez egyszerű hit által lehetséges. Nem tudok érte megfizetni. Csak elfogadom amit Jézus tett értem.

Karácsony körül egy evangelizáción megkérdeztem valakit: miért árulnak itt az emberek? Azt mondta: ez a szeretet időszaka, az emberek között barátság van. De nem tudta honnan van ez, mert ez nem ember által készített elképzelés. Ez a szeretet időszaka, ahol Isten annyira szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, nem volt azelőtt és nem is lesz több, csak egyetlen megváltó van, az Ő neve Jézus Krisztus. Isten arra hív minden embert, hogy benne higgyen. Elfogadjuk azt amit tesz. Ő az aki betöltött minden ígéretet. Magára vette az emberiség bűnét, hogy lehetőséget és jogot adjon, hogy Isten gyermekének neveztessünk, hogy egy személyes kapcsolatba léphessünk vele. Jézus Kr. emberré lett. Ján 1:14 az ige ami kezdettől vele volt, testté lett és köztünk lakozott. Imanuel, Isten velünk, messisá, a szabadító. Aki elvitte a fényt, a pogányoknak.

Ahogy megyünk hitben előre, így megyünk, hogy ez nem egy tündérmese. 2000 éve volt egy ember akihez nem volt hasonló, Ő Isten volt és Ő Jézus Kr. volt, ez a Jézus, aki ünneplünk, imádunk. Az Ő nevére minden térd meghajol és minden nyelv megvallja, hogy Ő Úr, az akinek mondja magát, a teremtés Istene a megváltó.