Skip to main content

Jézus vállalta értünk az elutasítást

P. Barry

Észrevettétek, hogy az idők gonoszabbak, mint tegnap? Ennek közepette Isten nem rendül meg. Ő nem reszket a földi napjaink miatt. Egy nap minden térd meghajol Őelőtte. Hála Istennek, hogy ismerjük Őt.

Ez az év azon időszaka amikor az ajándékokra gondolunk. A dolog amit nagyon szeretünk karácsonykor hívőként az más mint amit a világ. Örülök, hogy felismertük a karácsony valódi jelentését. A Megváltóra amikor megszületett, nem azért jött, hogy távolabb álljon meg  tőlünk. Gondolj a tanítványokra amikor távol akarták tartani a gyerekeket Jézustól. Az Úr válasza csodálatos: enegedjétek hozzám jönni a kicsinyeket. Én is kicsi vagyok. Isten szemében én is kicsiny vagyok. Gondolhatjuk, hogy hagyjuk az Urat, mert el van  foglalva a univerzum irányításával. De Ő azt mondja: gyertek hozzám mindnyájan akik meg vagytok terhelve. Szeretném megkönnyíteni a terheteket és vessétek rám az összes gondotokat. Legyetek velem gyermekeim.

Hálásak vagyunk ezért? Én igen. Az ajándék nem csak az, hogy van egy megváltónk, hogy majd kivárhatjuk, hogy vele leszünk az örökkévalóságban, hanem most a megváltóval való közösségben járunk.

Az Úr szó azt jelenti, döntéshozó, aki tekintéllyel rendelkezik, képes valamit megtenni. Egyetlen olyan személy, aki a megváltó lehetett. Aki megkísértetett mint mi minden területen, de hű maradt. Aki az előtte lévő örömre tekintett és a keresztre ment. Az örökkévalóságban volt és testté lett és közöttünk lakozott és itt járt a földön céllal. Azzal a célla, hogy a golgotára menjen. Az egyetlen különleges személy, aki megváltó lehetett.

Péld 20:28  A kegyelmesség és az igazság megôrzik a királyt, megerôsíti irgalmasság által az ô székét.

Mi az a két jellemvonás ami megőrzi a királyt? Irgalmasság és igazság. Isten nem ember, hogy hazudjon. Őt meg tartja az Ő igazsága. Az igazsága a szeretetét is megelőzi. Az Ő szeretete miatt nem akarja, hogy egy is elvesszen. Viszont az igazságos volta azt mondja, hogy csak azok léphetnek be, akik hitbeli kapcsolatban állnak vele. Róm 5:18 Isten igazságos ítéletéről beszél. Azt mondja: egynek bűne miatt bejött a bűn és a kárhoztatás mindenkire. Hiszünk a bukásban? Hiszünk abban, hogy Ádám és Éva szakított a tiltott gyümölcsből? Nem nehéz elhinnünk ezt. Miért? Tapasztaltad már a bukást? Persze.

Emberek vagyunk. Megtapasztaltuk a bukást és a kárhoztatást. Nem kell minket erről meggyőzni. Jók vagyunk, hogy megkötözzük magunkat. Mégis néha nehéz elfogadni a vers második részét.

Róm 5:18   azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

A vers elején lévő igazság ugyanannyira igaz, mint a második részében lévő élet. Amennyire biztos, hogy az ember elbukott, ugyanannyira biztos, hogy Isten megváltott, irgalmas volt, a világ megalapítása előtt, az ember teremtése előtt, Isten előre elhatározta, hogy meg akarja menteni az embert.

Eltervezte és a Fiú végrehajtotta és a Szellem leleplezi számunkra Isten tervét, munkáját, a megváltás munkáját, az igazság munkáját, hogy megigazultunk Kriszts  vére által. Most tanuljuk ,hogy ez mit jelent. Növekedjetek az Úr Jézus kegyelmének ismeretében. Kaptunk egy bankszámlát ami tele van. Zsolt 86 naponta eláraszt a jótéteményeivel. Ránk árasztja őket. Mi meg csak tanuljuk, hogy mik ezek. Hol tanuljuk ezeket? Kr. testében. Jézus Kr. tükröződésében. Megismerjük ezeket.

1Ján 1:9 Isten hű, és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. Tudod mit jelent ez? Ő hű és nem hazudhat. Amit az igéje megígért, terve megkövetelt, és a fia elvégzett a Golgotán, és amiban a Sz.SZ. vezet, az összes igazság, ígéret igen és ámen. Minden ígéret. Az összes ígéret.

Péld 20:8  A király, ha az ô ítélôszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.

Mi az ami eltávoztatja a gonoszt az embertől? Hogyan lehetséges?

Péld 20:9  Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bûnömtôl?

Én mondhatom Kr. vére miatt. Isten - a szeplőtelen bárány, aki megáldoztatott - egyedülállóan, jogilag alkalmas arra, hogy megtapasztaljuk az Ő szentségét. Megtisztított minket minden hamisságtól. Mi pedig Isten tekintetének tekintélyével nézünk és a gonosz eltávozik Isten munkája miatt, amiatt ami történt vele Isten munkája miatt. Mi vagyunk Isten igazsága és be vagyunk töltve az Ő dicsőségével, ezt fejezzük ki a szeretteink felé, és a legnagyszerűbb ajándékot adhatjuk nekik amit adhatunk, Jézus Krisztus szeretét. Mert Ő hű és igaz.

P. Kende

Ma reggel Isten szabadító munkájáról beszéltünk.

Ésa 53:3  ùtált és az emberektôl elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerôje, mint a ki elôl orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.

Ismered az érzést, amikor látsz valakit az utcán, aki ijesztő, és nem tudod hogy menj át a másik oldalra, hogy ne vegyen észre. Krisztus elutasítottságáról szeretnék beszélni. 1Kor 2:8 melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha ismerték volna nem feszítették volna meg a dicsőség Urát.

Nem ismerték meg Isten bölcsességét. Ezért elutasították, megfeszítették Krisztust. Ez valami, amire ha visszanézünk, elképesztő vakság, de igazából nem mondhatjuk, hogy mások lettünk volna. Nem mondhatom, ha én lettem volna azon a helyen nem utasítottam volna el.

A zsidó népnek fel kellett volna ismerni őt, de ők voltak akik megfeszítették. Minden lehetőségük megvolt, hogy tudják, hogy Ő a Messiás. Róm 3:2 meg volt az írás nekik, a próféták és a saját történelmük. Minden a messiásra mutatott. Tudniuk kellett volna. Amikor ők elutasították a messiást, akkor megmutatták, hogy az egész emberiség nincs kész. Mert minden segítséget megkaptak mégsem ismerték meg Krisztust.

Ugyanígy mi sem ismertük volna meg. Amikor Ésa 53:3-ra gondolunk, akkor meg kellene hogy érintsen. Mert nincs keserűbb pirula, mint amikor szeretni akarsz valakit és elutasítja, vagy szolgálni akarsz valakit és elutasítja. Kr. ismerte ezt. Amikor annyira megtett mindent értünk és ezzel együtt nemet mondtunk rá. Miért voltunk ilyen vakok? Miért volt az emberiség ilyen vak?

Néhány ok. Először is az ember nem keres. Nem keresték őt. Volt egy várakozás a messiásra a nép körében, de igazán a nép vénei, a farizeusok, az uralkodó osztály, a fontosak, nem kereste Őt. Azok akiknek megvolt a bebetonozott helyük, nem keresték Őt. Nem várták Őt. Nem kutattak utána.

1Kor 1:26 elmondja nekünk azt, ami Pál idejében a történet volt és a mi időnkben is. Három szót használ. Az első azt mondja: nincsenek köztetek sokan akik a világ szerint bölcsek. Miért? A világ tapsol nekik, azt mondja, nagyszerű, kiváló, csodálatos. A második kategória: nincsenek köztetek sokan akik hatalmasok. Mert ugyanaz a történet, szűnni nem akaró ütemes taps a diktátornak. Ez az ember nem keres semmit. Meg van minden amit akar. Nincsenek köztetek sokan nemesek. Akik olyan helyre születtek. Ezek az emberek nem jönnek el és azt mondják, ugyan nekem nem kell semmi, mindenem megvan, mit adnék még hozzá. Mit adnál hozzá? Meglepő módon egyetértek velük. Nem kell semmit hozzáadni az életedhez. Mert KR. nem a hab a tortán, hanem egy vadonat új életet ad. Nem hozzáadni kell az életedhez, hanem lecserélni. Ahogy velünk történt.

Vigyázz  ha úgy vagy itt, ugyan minek ez nekem, biztonságban vagyok. Vigyázz, mert Jak 5:1,3 egy nap neked szólhat. Ha nem keresed Krisztust ma, akkor mi egy nap hiába fogunk téged keresni a mennyben. Nem szeretném hogy így legyen. Egy nagyszerű időszakban élünk. Az embereket megrázta az, ami történik és újra és újra megrázza. Nem csak a szegények, a gazdagok is félnek. Nem szabad, hogy csendben legyünk a reményről amit kaptunk. Mert meg van rázva a világ. Nekünk van egy válaszunk és lehet hogy aki tegnap még nem keresett, ma keres.

Egy másik ok, amiért nem látták Krisztust: helytelen elvárás. Néhányan keresték a messiást. De Jézus ott volt, ők meg a másik rányba néztek. Amikor vállon veregette őket, akkor azt mondták: „hagyjál, várom a messiást." Ján 1:46 odaszaladt a tanítvány valakihez: megtaláltuk a prófétát  akiről beszélnek, Jézust. Nátánáel mondja: ugyan már jöhet bármi jó Galileából?

Luk 4:22 Jézus azt mondta: én vagyok a messiás. Ők meg azt mondták: te nem József fia vagy? Bocsi. Nem lehetsz a messiás. Te csináltad a jármot az ökörnek az udvaromban. Hogy lehetnél a messiás? Ján 3:2 Nikodémus. Helytelen elvárás. Miért nem látják sokan Őt? Mert valami mást várnak.

Ésa 53-ban kicsivel tisztább, 53:2 néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Néztünk rá, de nem olyan volt amit vártunk volna. Nem láttuk fizikailag Jézust, de ők látták. A világ idióta elvárásai megtömik a fejünket és a szívünket. Tapsolnak a bunkónak aki felmászik a tetejére és sikeres. Szuperhősök, az ember nem lehet hős, csak egy szuperhős. Minimum Batman-nek kell lenni, hogy csinálj valamit. Akkor vagy hős, ha minden kézmozdulatodra kiesik valaki alsó álkapcsa. Ez a hős. Így működik. Tele megy az emberek feje.

És eljön Jézus, aki nem szőke átható kék szemekkel, nagy izomzattal, megmagyarázhatatlanul sármosan. Nem ilyen. Az ember azt mondja: ez nem lehet. Ne hülyéskedj az unokaöcsém, Izsák jobb képű, lehet inkább ő a messiás. Ilyen bolondságokat mondanak az emberek ma is. Jézus nem óvta a környezetet, azt mondta a fának, hogy száradjon ki. Végül is megölték, miért hinnénk egy vesztesben? Jézus annyira intoreláns volt, hogy ki merte mondani: bűn. Nem lehet a messiás. Az emberek így gondolkodnak. Vannak elvárásaink és nincsenek alapjuk és csalódok. Lehet a rossz irányból vártam a választ, de másik irányból jött. Lehet, várom Istent, lehet a rossz irányba nézek.

Aztán még egy amiért elutasítottuk Őt. Talán a legfontosabb. Büszkeség. Ilyen egyszerű. Ján 7-ben Nikodémus halkan megjegyzi: lehet mégis igaza van? Aztán egyből leüvöltik, 7:52. „Nézz utána, sose jött próféta Galileából." Ez nem volt igaz: Jónás onnan jött, sőt Illés is. Ezek az emberek ismerték az írást, de a büszkeségük megvakította őket. Elvette a lehetőséget.

Miért beszélünk erről? Megtörtént Krisztussal és ma is megtörténik. EZ része a képnek, értjük. De velünk ne történjen meg így. Hogy mi nem keresünk. Hanem keressünk. Uram szükségem van rád. Sose érezzük annyira magunkat jól, hogy ne keressük, hanem Uram kérlek szolgálj felém, adj nekem frisset. Ne engedjük, hogy az elvárásaink a múltunkból, hibáinkból, a identitásunkból meghatározzák hogyan járunk Istennel. Hanem mondjuk azt: Uram rád várok. A büszkeségnek nincs helye amikor Istenhez jövünk, hogy ne zárjunk ki bizonyos dolgokat a képből, hanem merjük mondani, Uram te jobban tudod, rád van szükségem.

Honnan kellett volna tudniuk? Ján 14:11-ben Jézus azt mondja: higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok és az Atya  énbennem, ha nem hisztek ennek, akkor higgyetek a cselekedeteimért, amit teszek. Jézus csodákat tett. Mindenki látta és értette. De a vezetők nem akarták érteni. Köszönték, nem kértek belőle. Három messiási csodáról beszéltek amit csak a messiás tehet meg. EZ a három csoda a következő:

  • 1. leprás meggyógyítása. A zsidóknál sok csoda történt a próféták szolgálatán keresztül, de zsidókat nem gyógyítottak meg leprából. A lepra nagyon érdekes dolog. Egy zsidó embert beszennyezhetett valami halott dolog. Megérintett valami dögöt, akkor azt kellett mondania: tisztátalan vagyok. Ez volt Isten törvénye. De egy élő ember így szennyezhette be őt, hogy leprás volt. Egy leprást ha megérintettél, akkor tisztátalanná váltál. Márk 1:40-45 Jézus meggyógyít egy leprást. Nyilvánvaló csoda. Olyan amit a farizeusok, a rabbik tanítottak. Hogy ez, aki ezt megteszi a messiás lesz. Úgyhogy megvizsgálták a csodát, érdekes volt nekik.
  • 2. Mát 12:23 születésétől fogva néma meggyógyítása. Jézus meggyógyította. Kiűzött egy démont. Felismerték. Azt kérdezték az emberek, hogy nem lehet hogy ez a Dávid fia? A farizeusok szerint nem.
  • 3. Ján 9 a vakon született ember meggyógyítása. Meggyógyította Jézus ezt az embert. Annyira nyilvánvaló itt, hogy Jézus teljesítette mindhárom feltételt. De mit mondtak? Nem csak őt utasították el, hanem a tanúkat is akik bizonyították volna. Mert nem voltak kíváncsiak rá, nem akartak hallani róla.

Ha a büszkeségem párosul a helytelen elvárásaimmal, akkor zsákutcában vagyok, sehova nem tart az életem. Itt a kérdés: merünk-e egyzserűen megbocsátani, vagy túl büszke, komplikált vagyok? Merem-e azt mondani? Soha több nem akarok a bűnömben járni. Ha újra elkövetem ,akkor újra leteszem és bocsánatot kérek és megyek tovább. Merem ezt mondani? Merek egyszerű hittel kérni valami lehetetlent? Merünk imádkozni a lehetetlenért? Vagy megállít a helytelen elvárásunk vagy bukásunk, vagy valami más. Ne engedd, hogy ezek megállítsanak. Kicsit olyannak tűnik nekem, hogy itt voltak az emberek akik a messiást várták több, mint 1000 éve és pont amikor eljön, akkor másfelé néztek. Vársz valakire, és pont amikor elfordulsz, akkor megy el. Kicsit ilyennek tűnik. Nem tudom hogy történt. Megtörténhet velünk is? Igen. Imádkozol és hiszel, egy perccel a válasz megjövetele előtt azt mondod: a fenébe és elnézel más irányba és nem vagy ott amikor jön a válasz.

Bátorítalak, hogy mi vagyunk azok akiket Ő megtalált és mi őt. Van egy részün ka világban. Ne engedjük el a reménységünket, aminek nagy jutalma van, az örömünket ami az erősségünk, az Urat, hanem kérjünk Tőle. Mert nála vannak a válaszaink. Ne engedjük el a bizonyságtételünket. Szeretnélek bátorítani ebben. Jézus nem állt meg. Erről beszéltünk az elmúlt hetekben. Elutasították, de tudod mit csinált? Ahogy élt azzal semmit, ez egy szomorúság volt neki. Szenvedett. Ésa 53:3 de tudod mit? Ez nem változtatta meg, ment a keresztre és a feltámadás felé. Ez csodálatos nekünk.

Igazán Isten erre hív minket. Legyen egy járásunk,  ahol bízunk. „Köszönöm Uram, te tudod, én számítok rád, én nem állok meg, kereslek, elengedem a büszkeségem. TE mond meg mire várjak." Megyünk és bízunk. Az életünk hatalmasabb mint amit képzelni mertünk volna.

Jézus azt mondta: higgyetek bennem a cselekedeteim miatt. Nekünk nem azt mondta, hogy ha csodákat tesztek akkor az emberek felismerik, hogy a tanítványaim vagytok. Hanem ha szeretjük egymást, akkor az emberek felismerik ,hogy az Ő tanítványai vagyunk. Ez a csoda nem létezik a világban. HA szeretjük egymást, hitben, megbocsátva, továbbmegyünk ebben, az hatalmas bizonyság és azt mondjuk vele: igen, Jézus akiben hittünk, Ő adta nekünk ezt a szívet.