Skip to main content

Jobb a szomorúság a nevetésnél

Jobb a szomorúság a nevetésnél1  - furcsa, hogy ilyent mond Salamon. Nem tetszik ez nekünk.

Salamon Istennek tetsző szomorúságról beszél. Megpróbáltatásokban, bukásokban veszünk részt időről időre. Ezek megszomorítanak, esetleg elgondolkodtatnak, következtetésekre juthatok, tanulhatok belőlük - fejlődök szellemileg, jellembelileg. Legközelebb egy ugyanolyan megpróbáltatás már sokkal könnyebbnek tűnik. A próbákból állhatatosság, ebből kipróbáltság, reménység lesz.2

Isten jellemet akar formálni, ehhez kiképzésre visz bennünket (nem pedig Hawaira). Mi a jellem? Szokásaink összessége. Gondolataink, reakcióink, a világhoz (az emberekhez) való viszonyulásunk, az akaratunknak a belsőnknek való viszonya.

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek3 - írja Jakab. Jobbá lesz tőle a szív.

Ha beleállsz Isten munkájába (hitben lépsz) számíthatsz rá, hogy a Saci (sátán) ki akar majd mozdítani ebből (ellenben, ha langymeleg keresztény vagy csak, nem kerülsz az útjába).

Tudod-e, hogy tisztítják az ezüstöt? Tűzben kiégetik belőle a szennyeződéseket - no milyen próba ez az ezüstnek? Kényelmes, szórakoztató? Nem. De fontos, mert utána sokkal értékesebb lesz.

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!4 Mi kell ehhez? Megtört szív5, amelyik azt mondja: Te. Mert Isten csak ezzel tud valamit kezdeni.6 Isten pedig hűséges, türelmes, és a jó munkát, amit elkezdett be is fogja fejezni.7

Ne félj a megpróbáltatásoktól, mert csak a kemencében tartózkodva láthatod meg a negyediket!8

1Préd. 7.3 Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.
2 Róm. 5.3-5 De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás 
munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
3 Jak. 1.2-5 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
4 Zsolt. 139.23 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
5 2Kor. 4.7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak
6 Zsolt. 51.19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!
7 Zsolt. 103.8-12 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
8
Dán. 3.25 Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.

AFajdalom