Skip to main content

Keresd az igazi életet Istennel teljes szívedből

Schlingloff Sanyi

Jer 29:11 Isten azt mondja: tégy próbára nézd meg hogyan gondolkozok, mert nem tudod. Ha úgy gondolod, hogy ki tudsz számolni, ha úgy gondolod olyan vagyok mint a többi ember próbálj meg, mert jó jövőt szánok neked. Jer 29:11-13 a feltétel: keresd az Urat. Aki keres megtalál, ha teljes szíveddel folyamodsz hozzám megtalálsz - ezt mondja Isten. Istennek nincsenek feltételei csak ez, higgy, szeress.

P. Schaller az aki a GGWO vezetője. A magyarországi Biblia Szól egyház az ő munkája által, lefektetett élete által jött létre. Mindaz ami mi vagyunk, ez az eredménye. Persze Isten csinálta. De jó, hogy vannak emberek, akik nem őrzik meg az életüket maguknak, hanem azt mondják: Uram itt vagyok, használj. P. Schaller Finnországban volt, előtte Oroszorszgában, és most beugrott Magyarországra.

P. Schaller

Egy gondolatot szeretnék megosztani. Miénk a kiváltság, hogy felismerhetjük el vagyunk hívva Jézus által, amikor benne hittünk a Biblia azt mondja: 2Kor 5 újjászülettünk. Istentől születtünk. Új teremtmények vagyunk. Hálás vagyok, hogy Schlingloff Sanyi tanít. Mély dolgokat mond a Szent Szellemtől. A Szent Szellem megmutat neki dolgokat a Bibliából és megosztja azt. A Sz.Sz. megmutat dolgokat, amik a szívetekbe kerülnek. Zsolt 62:10 egyszer szólt Isten, kétszer hallottam ugyanazt. Hallottam személyesen Istentől és hallom a pásztor tanítótól, a tanítótól, szolgálótól. Mi az amit hallunk? Hogy van egy új életünk. Isten gyermekei vagyunk. Egy értelemben azt mondhatnánk szellemi genetikai felépítésünk van. Van biológiai is, de amikor Isten gyermekeivé válunk Isten magát adja nekünk. Gondolj bele. Isten maga, Krisztus megszületik bennünk. Ő bennünk van. Ezért meg van nekünk az Ő gondolkodása.

1Kor 2:16 miénk KR. elméje. Ján 16:17 miénk a Szent Szellem, a vigasztaló és elvezet az igazságra. Mi köze ennek a cégemhez, kapcsolataimhoz, ahhoz ahogy magamról gondolkodom? Minden. Mát 7:25 Jézus azt mondta: az ember aki hallgat rám és megteszi amit mondok az olyan ember mint aki sziklára építi a házát. Amikor jönnek a viharok a ház megáll. Sok ellensége van egy üzletembernek. Sok kihívás áll előtte. Sok csapda. Sok dolog amiben elbukhat. Ha az életem alapja, Isten és az Ő szeretete és a gondolkodása, amikor élem az életem, 1Thess 4:9 Isten maga tanít bennünket arra, hogy szeressük egymást. Szeretjük magunkat. Lenyűgöző, hogy ha tudjuk magunkat szeretni Isten szertetével. Szeretünk másokat Isten szerettével. Lenyűgöző. Szeretjük Istent Isten szeretetével.

Amiatt, hogy Krisztus megszületett bennünk. A Szent Szellem bennünk van. A világosságban járunk, hit által. Megtesszük amit mond. 1Ján 5:4 az Ő parancsolatai nem nehezek. Isten hatalmára alapozódnak. Az engedelmességünk Isten természetére van alapozva. A hitünk Istenre van alapozva. Arra, hogy Isten velünk van. Ezért itt vagyunk egymásnak, meg van a gyülekezet nekünk, van Bibliánk, prédikálásunk. Ez a másik amit szeretünk. Vannak új füleink. Szellemi fülek.

Már 4:24 Krisztus azt mondta: Ő a mi hallásunk szerint ad. Lenyűgöző mondat. AZ életünk a hallásunkra alapozódik. Az egyik hogyan hallok a másik, hogy mit hallok. Luk 8, Márk 4. Mit hallok. Ezért nyűgöz le, hogy itt vagytok. Hallgassátok Schlingloff Sándort, lenyűgöző. Amit hallunk és ahogy hallunk. Két módon hallhatok, az egyik természetileg, a másik hit által. Új füleink vannak egy új elmével.

Ennek eredményeként az Ő parancsolatai nem nehezek, mert az igével jön a hatalom, erő is. Hatalmunk van, hatalmunk van Istennel. Finnországban volt, aztán Oroszországban. Most itt vagyok. Voltak ott konferenciáink. Most itt zárjuk. Elmondhatom, hogy Isten szelleme van itt. Tényleg. Magyarországon, a közösségünkben. Valami zajlik az országunkban. Vannak emberek akik figyelnek, van szükség.  Van szellemi szükség.

Oroszországban Isten meglátogatott egy szellemi módon, volt épülés a hívők között. Mert a mi királyságunk, Isten királysága, nem csak rajtunk alapul , nem politikán, nem gazdaságon, nem filozófiákon, vagy a természeti emberen, hanem ez Istenre alapozódik, aki feltámadt a halálból és Ő él. Mi élünk ezzel az új élettel. Ez az alapja az újszövetségünknek, lehetőségünk van felépülni. Épülünk, van valami szellemi. A szellemi élet az alapja az egész életemnek, az összes kapcsolatomnak. HA házas vagyok, vagy elváltam, ha gyermekeim vannak, ha cégem van, ha nincs, ha fiatal vagyok, vagy öreg, ha sikeres  vagyok vagy sok nehézségem van. Van egy bárátom aki hétszer ment tönkre. Üzletember. De Istennel jár. És nem bátortalanodik el. Van egy szellemi élete és épül. Lehet, hogy egy nap - most már öregszik-  sikeres lesz. Lehet nem azo n a szinten. De mi az életünk alapja? Mindenben amit teszünk, mindent Isten dicsőségére teszünk. Isten előtt járunk, a kincsünket a mennybe tesszük, őszinték vagyunk, szeretetteliek, imádkozunk, közösségünk van, testvéreink vannak, megtanulunk szeretni és hinni és megtanulunk járni ISTennel.

Izgatott vagyok. Érzékelem, hogy a Sz.SZ. végez munkát emberek életében. Szükségünk van bátorításra és bölcsességre,  mert ez az élet Jézus élete, amit Ő adott nekünk.

Végül. HA keressük Őt, Ésa 55:8, akkor megtaláljuk Őt. HA teljes szívünkből keressük. Vannak emberek akik nem találják Istent, mert nem akarják. DE ha keresüsk, akkor megtaláljuk. Olyan mint egy apa aki bújöcskát játszik. Elrejtőzik, de olyan jó elbújik, hogy a gyerek nem találja meg. Így nem buli a játék. Nem lehet megtalálni. DE az apa általában szeretné ha megtalálnák. Elbújik, a gyerek nem tudja megtalálni, tehát megmozdítja az asztalt, hangot ad ki, azt akarja, hogy megtalálják. Az Atya azt akarja, hogy megtalálják. Ha keresssük Istent, megtaláljuk, mert Ő akarja, hogy megtaláljuk. Az Ő kegyelméből az Ő fián keresztül megtalálhatjuk. Van valami ami több mint a pénz. Sokszor nincs pénzünk, de van Isten, és az Ő szeretete. Ő tanít.

Isten maga válasz. Kell, hogy halljunk prédikálást, nyitott Bibliánk legyen, szellemi megértésünk, bátorságunk, hitünk, épülésünk. Ha ez meg van. Akkor szeretjük egymást, megbocsátunk egymásnak újra és újra. Sokszor. Imádkozunk egymásért és szeretjük egymást, ahogy Isten is szeretett minket.

Sanyi kérdése:

Tegnap beszéltél hogy mi a legrosszabb amit elveszthetünk és azt mondtad: az élet. Beszélnél erről egy kicsit?

P. Schaller

Márk 8:26 Mi használ az embernek ha megnyeri az egész világot, de elveszíti a saját lelkét. Emlékszem erre a részre, az üzenetben, ahol azt mondtuk, mi a legdrágább dolog az életben? Mi adhat az ember a lelkéért?

Baltimore-ban van egy nagyon jó kórházunk, Johns Hopkins, világhírű, az egész világról jönnek oda, rák miatt. Az utolsó kísérletük, hogy elmennek ide meggyógyulni. Annyi pénzt költenek amennyit csak kell. Szaúdi hercegek jönnek. A pénz nem kérdés. Bármit megtennének, hogy éljenek. Ez a legdrágább dolog, az életünk. Elveszíthetem az életem sok értelemben. Sok szinten. Elveszthetemem a motivációm, a gondolkodásom, a céljaimat, a lelkemet. Habár fizikailag élek a lelkemben elveszítettem valamit. Ján 10-ben azt mondja: Sátán azért jött, hogy pusztítson és ellopja az emberek életét. Nekem Krisztusra van szükségem, hogy Ő adja nekem az igazi életet. Az új szívet, szellemet, motivációt,  célt. Örök célt.

Fiatal hívőként izgatott voltam amikor valaki az örök célról prédikált. Más szavakkal, sokféle cél van az életben. Vannak emberek akik szeretnének szépek lenni. Sikeresek lenni. Családot akarnak. De ezek időleges célok. Nem maradnak meg örökre. De van egy örök cél. Hogy Isten dicsőségére éljünk. Legyen egy örökkévaló célunk Jézus Krisztusban. Itt találjuk meg az igazi életünket. Az igazi életünk az amit nem lehet ellopni, megsemmisíteni, amit Krisztus adott neked. Amikor újjászülettél van új életed, örök célja van. Képzelj valakit aki sepri az utcát, de örök célja van. Jézus azt mondta Mát 10-ben, ha egy pohár vizet hozol a tanítvány nevében valakinek, az nem marad észrevétlen, jutalmat kapsz érte a mennyben. Ha egy pohár vizet hozol. Nem valami nagy dolog, nagyon egyszeűr. De mivel egy örök célhoz kapcsolódom ezért örök értéke van. Seperni a padlót, pohár víz, elmenni valahova, mosolyogni és szívből mondani: Jó reggelt. Ennek értéke van. Az ördög azért jött, hogy öljön és pusztítson, de Jézus azért jött, hogy örök életet adjon. Vannak akik úgy gondolják, hogy az örök élet később jön a halál után. De nem, már örök életünk van itt most. És ebben az örök életben örök célunk van. Mit a legértékesebb dolog egy ember életében? A lelke. Az életének lényege, célja és személye. Ezt nem lehet ellopni tőlünk, már megkaptuk Isten fiában. Lenyűgöző, örök életünk, célunk van. Örök gondoskodásunk van.

Szeretünk tantítani ezekről. Mert annyi csalódás van, annyi fájdalom az életben mindenütt. Az ördög egy tolvaj és lop. De Krisztus azért jött, hogy adjon. Ez a vigasztalásunk. Van valamink amit nem lehet elveszteni. Van valamink ami örökkévaló. Ez Isten fiában van.

Ez a karácsonyi időszak volt most. Felismerjük, hogy Kr. eljött, ez Isten volt aki eljött értünk, hogy ezt nekünk adja. És ez nem csak egy vallási ünnep, hanem az életünk. És örökkévaló.

Schlingloff Sanyi

Éva 98 óta küzd betegséggel, az 12 év. Azt mondta, hogy Isten már segítette őt mielőtt tudatosan elkezdte volna követni. Emlékszem amikor még csak ismerkedtem Istennel, új volt az élmény. Egyszer csak bevillant, megláttam, hogy minden jó ami történt velem, az Istentől volt. Isten igazából harcolt az életemért, mielőtt megtértem volna. EZ érthető, mert Isten az örökkévalóságban él, látja a múltat, jelent jövőt, most. A pillanat számára időtlen. Ő van. Az életed olyan előtte, mint egy festmény, megnézi az elejét, közepét, végét. Látja az egészet. Harcolt értünk, hogy megtérjünk. Életben kellett tartani minket.

Én motoroztam és azt mondtam, ha meg kell halnom a széllel a hajamban haljak meg. Aztán volt egy balesetem, amikor eltört a koponyám, pontosabban megrepedt. AZ orvos úgy mondta, hogy olyan mint a dinnye mint amikor leejted és megrepedt de még nem loccsan szét. Mennyivel kelllett volna magasabbról ejteni a dinnyét, hogy szétloccsanjon? Nem sokkal. Isten életben tartott. Ez egy megalázó felismerés. De nem negatívan. Hanem a helyemre kerülök. Éva harcolt a betegséggel és kiderült, hogy nem egyedül és harc nagyját nem te vívtad. Van egy harcunk, de az a hit harca, kiben bízom, milyen valóságképpel élek. Ahogy az ember tudatosan kezdi élni az életét, a valóságkép: ha Isten velem kicsoda ellenem. A tüzes kemence előtt azt tudom mondani: van Istenem aki ki tud menteni, de ha nem tenné akkor sem félek. A halál nyereség, az élet Krisztus. Ezt valóságosan mondta. Ha ma lenne a napom hogy meghalok, ez a legjobb nap. Megyek haza az Atyámhoz. AZ élet számomra Krisztus.

Mi az amit nem akarok elvezíteni, mi az amit ha kezdek elveszíteni? Az élet. De nem a fizikai lét, az élet több ennél. Az élet egyenlő a kapcsolatommal Krisztussal ,a bizalommal, az élet folytatódik amikor a fizikai testemtől elszakadok. A fizikai halál azért rettenetes, mert azt gondolom, hogy akkor elveszítek mindent ami fontos. De fontos dolgok lelkiek, biztonság, állandóság. Mi az állandó? Eddig a házam, a családom volt állandó. De a halál kicsavarja a kezemből, de az igazi lényeget nem, az örök életet nem, ami már most kezdődött. Ez az örök élet az amiből az életem most is táplálkozik.

Fontos vagy? Igen. Honna n tudod? Istennek fontos vagy. Biztonságban vagy? Mert Isten őriz engem. Mit őriz Isten? Ami számít. Akkor sose fogok meghalni? Nem, az nem számít annyira. EZ merész gondolat, de az egyik legmegszabadítóbb, mert ha nem kell félned a haláltól, akkor mi mástól félhetnél. Mi marad ami sarokba szoríthat, félelemben tarthat?

HA Isten velem kicsoda ellenem - ez valódi szabadság. Az égő tüzes kemence előtt azt mondod: ha bedobtok, bedobtok. Ha ISTen akarja, hogy megszabaduljak, akkor nincs olyan hatalom ami elpusztíthatna. Dán 3-ban ez a történet. Akik bedobták őket szörnyet haltak a hőtől. Egy nagy kemencébe dobták őket, mert nem imádtak egy bálványt. Azt mondták: nem hajolunk meg a bálványod előtt király. Dobj be minket. Van Istenünk aki ki tud szabadítani, de ha nem tenné, akkor sem hajolunk meg. Mert ha meghalunk, akkor örülünk. Mintha azt mondanád: meg vagytok hívva Hawaira 50 évre, de mindent itt kell hagynod. Az én költségemen minden tiéd. Haza se megyek összecsomagolni. Ezt mondja Pál: az élet Krisztus, a halál nyereség. Ami számít az Krisztusban van és halállal megszűnik a sok zavaró tényező. Sádrák, Misák és Abednegó is erről beszélt.

Sok ember csak arra gondol, hogy a fizikai szinten veszítheti el az életét. 12 évi betegség nehéz. DE sokkal rosszabb ha elveszítem a szívem, ha élek de zombi vagyok. Ott a lehetőségem megtalálni a valódi életet, de nem találom, vagy kifolyik a kezemből. Nem találom a biztonságot, a nyugalmat. Istent elvétem. Minden hiábavalóvá válik. Nagy vagy kicsi. Elveszíti a jelentőségét. Egy katedrálist építhetek és értéktelen.

Volt már az életetekben olyan pillanat, hogy kiégtél? Itt a családom, a ház, a kutya, a pénzem, az emberek. De az egész üres. Értelmetlen. Inni kéne egyet. Abban a kábulatban meg találni valamit. Elveszítettem az életem. Mi ad reményt? Mi számít még? Ez a legszörnyűbb. A világ erre hajt. Ez az üzenet. Bele akar vinni egy olyan gondolkodási rendszerbe ami ide vezet. Egy hamis célért áldozni az időd, energiád, szellemi, lelki kapacitásod, amiben aztán csalódsz a semmibe jutsz. Király.

Nem bolond az aki elveszíti azt amit úgysem tarthat meg, azért amit aztán úgysem veszíthet el. Jim Eliott mondta.

Ti itt vagytok és az idődöket áldozzátok, hogy Isten igéjét hallgassátok, eljöttök gyülekezetben Bibliaiskolába. A világban azt mondanák nektek eltékozlod az életed. De nem tudják mit beszélnek, vakok és süketek. Mert valami olyasmibe kapaszkodnak amit nem tarthatnak meg. A lényegét tekintve üres ahhoz képest amire igazán szükséged van. Én ezt a vesztésre ítélet dolgom oda az igazi életért. Krisztussal való kapcsolatért. HA ez meg van szuper emberré válhatsz. Isten kivehet a valóságból, mindent itt kell hagynod, az örömöd, felelősséged, kivesz a semmibe és csak Ő van ott. Belenézel a szemébe és mindened meg van. Élsz. Sose éltél még ennyire. Ha Isten velem kicsoda ellenem. Belerakhatsz bármilyen körülménybe és örömmel fogok élni a bővölködő élettel. HA itt a földön maradok, az is menni fog.

Pál melyiket válasszam?

Fil 1:21  Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

Fil 1:22  De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.

Mennék. Nektek sok sikert és megyek Hawaira, sok sikert. Ezt mondtja Pál. Ha az életeben maradás az eredményes szolgálatot jelenti, akkor lehet mégis maradok. Mert hogy mehetek, gondolkodás nélkül megyek. Gyesrünk.

Fil 1:23  Mert szorongattatom e kettô között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb:

Fil  1:24-25  De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.  25 És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együttmaradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;

Még dolgom van. Amúgy miért rohasszam itt az időm? Azt gondolod, hogy annyira jó ez a világ? Akkor gondolod ezt, ha sose láttad az igazi életed. Ez nyomorult lét, ha nincs értelme. De ha van értelme, akkor egy pohár víz, egy mosoly, ha a maradás, az értetek való eredményes szolgálatot jelenti, akkor maradok. De ha Isten elzárja a csapot és azt mondja: a projekt véget ért. Akkor mehetnénk?

Emlékszem rá, amikor ilyen beszédeket hallottam ifjú hívőként. Nagyon érdekesnek tartottam. Vallásos fanatisták. De nem jelentett semmit, hogy az élet Krisztus. Normális vagy? Biztos izgalmas amit mondasz, lelkesen mondod, de mondj megfoghatót, ez nem erre az életre való, majd a halálos ágyamon, de most hagyj élni.

Itt a bárorításom: létezik egy élet, hidd el, fogd fel, ami ha meg van, akkor ilyen emberré válsz, aki azt mondja, nem tudsz tőlem elvenni semmit amit a számít. Ha Isten kezéből ki tudod csavarni, akkor el tudod venni tőlem, de nem fog sikerülni. Ez nem furcsává tesz, hanem nagyon fókuszáltál, van célom, dolgom, amiatt az élet miatt.

De az élet ami meg van annyira gazdag, szeretlek titeket, szeretem az ajándékokat amit Isten ad. Nem félek örömmel átvenni egy ajándékot amit Itsen ad. Nem szeretnék félni semmitől. Valódivá tesz ez az élet. De ez olyan gazdag, önmagában, ha ennek az életnek a terhét le lehetne tenni és elmenni oda, ahol csak ez van, akkor mennék.

Ha ez nem jelent semmit, akkor keresd ezt az életet, találd meg. Nem fog elvenni semmit, csak megszabadít és mindent úgy odaad, hogy senki nem veheti el. Keresd ezt a kapcsolatot, mélységet. Az a kereszténység ami nélkülözi ezt a valódi hatalmat, csak üres vallás. Az üres vallás nem kell, kenje mindenki a hajára. De ha ez létezi, ez az élet, akkor erről nem akarnék lemaradni. Erről beszélt P. Schaller. Mi az amit meg kellene nyerni és mi az amit nem akarok elveszíteni soha? Ezt az életet.

Emlékszem, nem tudod te igen, hogy milyen volt enélkül. Szörnyű volt. Érted? Emlékszem ezeket a szavakat használtam: úgy érzem elevenen megrohadok. Minden napom rettenet volt. Mert félelem keveredett bele. Amíg az ember naiv addig nem. Amíg nem nézel oda. Nem hallottam.

De ahogy az élet körülményei először, másodszor, felráznak és azon találod magad, hogy az élet fenyegető, hogy sok minden nehéz, nincs értelme. Ebben a metsző hidegtől fémjelzett életben egyedül vagy az szörnyű pillanat. Ez kergetett ISTenhez. A büszke ember itt vált alázatos, kereső emberré. Nem egyszerű megtalálni ezt a mélységet.

Jer 29:11  Mert én tudom az én gondolataimat, a melyeket én felôletek gondolok, azt mondja az ùr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.  

Keresd ezt az életet, ne elégedj meg azzal ami van, ebben legyél maximalista.

Jer 29:12-13  Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.  13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbôl kerestek engem.

Keresni teljes szívvel folyamodni hozzá. Annyi mindent lehet csinálni az életben. Vannak dolgok amik követelik az időmet, figyelmem. Nem egyszerű teljes szívvel folyamodni, keresi. Kell valami ami átállítja a prioritásaid. Le lehet maradni róla. Van egy fenyegetés, hogy elveszíted az igazi életed. A veszítés fenyegetése. Ettől az egytől tartok. Erre emlékeztetem magam reggel, hogy ne felejtsem el miről szól az élet. Mert annyi minden van.

Volt egy balesetem, amikor a fejem leejtették. Akkor aznap nem voltam magamnál. Ahogy feküdtem a szüleim arra jöttek. Ott van az úton a baleset és ott a fiad. Képzeld el. Egy klassz élmény. Mint egy halott olyan voltam, folyt a vér. Meghalhattam volna. Utólag volt egy felismerésem, hogy ott valaki imádkozott értem. Lehet az ő imája állított meg egy úton amiből nem lett volna vissza. Akkor még a pokolra mentem volna valószínű, emiatt nem mindegy volt, hogy élek vagy meghalok. Lehet aki látta a balesetet, imádkozott, most élek. Azóta imádkozok azért akiért a mentő megy. Ne gondold, hogy az imádnak nincs hatása. Isten úgy döntött, hogy az alapján cselekszik amit a népe kér. Bátorít, hogy kérjél már. Ő kezdeményez. Akarja, hogy részed legyen. A dolgok megvalósulnak amikor kéred. Kérlek imádkozzatok a szolgálatunkért. Ezrek hallgatják a szolgálatunkat az interneten. Imádkozzatok ,hogy tízezrek, százezrek hallgassák. Imádkozzatok, hogy városokban legyenek ilyen találkozók. És aztán a gyülekezetbe bejöjjenek. Komolyan kérem, hogy imádkozzatok ezért. Hívjon el Isten embereket akik ezt csinálják. Ha az ÚR tüzet gyújtott a csontjaidban, ami nem akar elaludni, akkor lehet egy hívás, hogy vegyél részt ebben.