Skip to main content

Krisztus azért jött, hogy bővölködő életet adjon

P. Schaller

Ma este Krisztusban lévő új életünkről szeretnék beszélni. Dicsőség Istennek az Ő kegyelméért velünk.

Ján 10-ben a bővölködő élet elvét látjuk. Tűnődöm azon, hogy miért van bővölkőd életünk. Mi ez a bővölködő élet, amiről Jézus beszélt? Amikor Jézus eljött, akkor azért jött, hogy egy új életet adjon és az bővölködő élet legyen egy új, Istennek, magának az élete. Ján 10-ben olvassuk ezt:

Ján 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

Volt egy autóm Finnországban, bementem a házamba 5 percre és amikor kijöttem a rádióm már nem volt az autóban. Azt gondoltam: hogy csinálták? Loptak már el tőled valamit? Autót, rádiót? Egyszer az autómat is ellopták. Ruhát, útlevelet, pénzt. Egy céget is el lehet lopni.

A tolvaj azért jön, hogy lopjon. Mit lehet ellopni tőled, ami annyira nagyon értékes számodrA? Mi a legdrágább dolog amid van? Az életed. Mi más? El tudod képzelni, hogy az életed ellopják tőled? Élsz, de igazából halott vagy, miközben élsz. El tudod képzelni, hogy az örömöd ellopják, a békésséged, a jövőd, a lehetőségeid? Igen. Az elmém nagy ajándék. Az elmémet ellophatják.

A világban van van egy tolvaj az ördög, ő megvet minket, megveti azt amilyenek vagyunk, megveti a szabadságunkat, az örömünket, a boldogsáunkat, a bővölködésünket, barátságainkat, jövőnket. Bármi ami jónk lehet megvet. Minket is megvet. Ő a tolvaj.

Ádám és Éva a kertben voltak és az ördög eljött a kertbe, hogy lopjon hogy elvegyen tőlük. Elvegye az elhívásukat az igazi céljukat. Szeretek erre gondolni. A mély dolgok, a mély gondolatok amelyekre az emberek éheznek: hová tartok, mi a célom? Ki szeret engem? Van-e bármi ami örökkévaló? Mi vagyunk az emberek akik beszélünk erről. Beszélünk az örök életről, Istenről. A Bibliából. Azzal vagyunk elfoglalva amik nem láthatók. Mert a dolgok amik nem láthatók a legfontosabb dolgok. Isten, megbocsátás, szeretet, irgalom.

Ján 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

Milyen részei vannak a bővölködő életnek? Ján 15-ben látjuk őket. Mi a bővölködő élet?

 • 1. gyümölcs: Ján 15:4 gyümölcsöt teremjünk. Ez a bővölködő élet. Az életed újratermeli magát. Van életed, bővölködő életed a szívedben Jézus Krisztustól. És ez gyümölcsöt terem. Ez az egyik nagy áldásunk az életünkben, hogy gyümölcsöt termünk. EZ a gyümölcs alapjában véve a szeretet. Szeretünk. Isten szeretet, Isten bennünk él és mi is szeretünk.
  Törődünk, szeretünk. Őbenne maradunk és gyümölcsöt termünk. Több gyümölcsöt. Ján 15:5 sok gyümölcsöt.
 • 2. Ján 15:7 énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak. A bővölködő élet olyan élet amiben vannak szavak. Isten szólt és a világegyetem létrejött, szavak. Péter prédikált és 3000 ember megtért. Szavak. Jézus szólt az evangéliumokban és emberek megtértek szavak által. Beszélt a tanítványokhoz és megváltoztak. Össze van kapcsolva Isten szavaival. Amikor bővölködő életed az nem arról, hogy az ördög meglop, hanem Isten ad nekünk. Bővölködő életet. A világ embereinek biológiai életük van,élnek, de nincsenek szavai. Hangjaik,zajaik vannak. Szavaik is de nincs örök életük és örök szavaik. Az életük üres. De nekünk bővölködő életünk van.
  El tudom képzelni amint P. Love itt volt, bővölködő élet. Szavak, szeretet, gyümölcs, közösség. Miért jött Jézus? Néha úgy érzem, hogy az embereknek van elképzelésük Istenről, hogy Ő a tolvaj, el fog lopni tőlem valamit, ellop tőlem és hazudik. Persze ez démoni gondolat. Mert az ördög a tolvaj és Isten az aki ad. Az Ő jósága végtelen. A szavai örökkévalók. A szeretete soha nem változik meg. Jézus eljött, hogy meglehessen ez.
 • 3. Ima. Kérni fogtok és megadatik nektek. Ima. A bővölködő élet össze van kapcsolva a kéréssel, hittel. Mert Isten barátai vagyunk. Jak 2 Ábrahám Isten barátja volt. Emlékezz 1Móz 18-ban Isten arra készült, hogy elpusztítja Sodomát és Gomorrát. És azt mondta: megtegyem ezt anélkül, hogy elmondanám Ábrahámnak? Jakab még hozzáteszi: megtehetem ezt úgy, hogy nem mondom el Ábrahámnak a barátomnak? Tehát elmondta Ábrahámnak. Ábrahám azt mondta: várjunk egy kicsit, ha van 50 igaz, 30,20,10. Bővölködő élet, olyan élet, amire Isten figyel. Tiéd az érdeklődése. Képes vagy azt mondani Istennek: álljunk meg, beszélni akarok veled. „Mit akarsz mondani." - kérdezi Isten. Ez az élet a tiéd.
  Amikor Jézus eljött, akkor Ő azt mondta bővölködő életet ad. A beszédei bennünk lesznek és kérünk. Miket kérünk? Amikor Pál találkozott Krisztussal két kérdést tett fel, ez történik velünk is. „Ki vagy Uram?" Ez egy jó nagy kérdés. Ki vagy te Uram? Bárcsak Isten válaszolna és mutassa Ő meg ki Ő. Mert igazán a lényege a következő kérdésnek is amit Pál kérdezett: Mit szeretnél, hogy mit tegyek? Mit tehetnék érted? Az ÚR felelt: majd megmutatom, de először menj el ebbe a házba és Anániás imádkozik érted.
  Mint a mi új életünk: azt mondjuk Istennek, ki vagy te? Mikor megértjük, és ez motivál, a hitetek által, a hűségetek által, sok éven át. Vannak emberek akikkel barátok vagyunk az Úrban és bővölködő életünk van. Jézus eljött, hogy ezt adja. Kapcsolat. Bővölködő élet. Mikor 1990-ben eljöttünk, az első csapat februárban. Nyolc ember, P. Matti volt a vezető, aztán én jöttem a családommal, nyáron 1990-ben. Különböző helyeken laktunk, elkezdtük az összejöveteleket, volt kis házunk Adyligeten. Kis szemináriumokat tartottunk. Kovács Rita, Eszter, P. Kende voltak ott. Meg vannak a történeteink. Annyi okunk van, hogy ne legyünk együtt. De amikor bővölködő életünk van az másik fajta élet. Ezért jött Jézus. Kértünk, imádkoztunk és Isten válaszolt nekünk annyiféle módon.
  Luk 11-ben van egy példázat egy emberről, aki eljött egy másikhoz akitől 3 kenyeret kért. De azt mondta neki: nincs. A másik csak kopogtatott: kenyér kell, három kenyér, ezért jöttem. De azt mondta: már éjfél van, megvesztél? Nincs kenyerem. De a másik csak kopogtatott, kenyér kell. Elmegyek a szomszédomhoz, de akkor meg ő gondolja, hogy megvesztem. Egy hívő Istenhez megy. Azt mondom: kopogtatok. „Valaki eljött hozzám, és kenyeret kért." Nincs kenyerem. Ismerős? Az ember azt felelte. Már minden leállítottunk. „De kenyér kell most." Ha tojást kérünk, akkor követ ad? Lehet hasonlítanak, de más. Isten nem csap be minket és ad. Jézus azt mondta: ha folytatod, akkor azt fogja felelni, odaadom. Ez része a bővölködő életünknek. Megyünk Istenhez és azt mondjuk: nincs semmim, de tudom, hogy neked van és szükségem van 3 kenyérre. A három kenyér amire az embernek szüksége van: üdvösség, Biblia (tanítás), misszió (elhívás). Ezért vagyok itt, hogy megkapjam a kenyeret. Amikor Magyarországra jöttünk. Ha követed Istent Ő megáld jobban mint bármikor azelőtt. Növekedsz. Lehet azt mondod nincs semmim, de meg van Isten és Ő bővölködő életet ad. És én Őt kérem. És meg is kapom. És aztán kiadjuk a három kenyeret. Lesznek üdvösségek, a Biblia Szól. Emberek megtalálják a küldetésüket, hitben járnak, megtalálják a bővölködő életet. Mert ezért jött el Jézus.
 • 4. Ján 15:11 Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. Vannak emberek akiknek lehet örömük, de megmarad bennük? Képzeld el, ha megmaradna. Fogsz egy pirulát amitől boldog leszel. De tudsz-e örömöt találni, ami megmarad? EZ a bővölködő élet, öröm ami megmarad. Képzeld el. Úgy érzem, hogy van olyan, hogy kaptam valamit Jézustól, tűzben vagyok és elmúlik. De Ő azért jött, hogy bővölködő életem legyen. Ez az életem és ez megmarad. Ez Isten. Ő eljött, Ő az Isten aki nem olyan mint a többi isten. Ő örökkévaló. Aki megelégít. Aki élő. Azért jött, hogy minőségi életet adjon, csodálatosan bővölködő életet. Ez nem a tapasztalatunkon múlik, hanem Isten természetén. Ez lesz majd a tapasztalatunk. EZ az új természetünk, ez az élet, ez a megnyilatkozás.
 • 5. Hogy szeressük egymást. Ján 15:12 Ez 1Kor 13 szeretet. Péld 17:17 minden időben szeret a barát. Néha fura vagyok a feleségemmel, mert elfelejtek valamit megcsinálni - ahogy bárki - hibákat követek el, kicsit fura vagyok. A feleségem szeret mindenkor, lenyűgöző, építő, a szeretete miatt. Igaz rám is és Ővele. Ő is ember és vannak az életében dolgok amik eltérnek. De igazán ezek gyönyörű dolgok, mert a bővölködő élet azt jelenti, hogy a Szent Szellem Isteni nézőpontot adott. Képes vagy arra, hogy az életet Krisztus elméjén keresztül lásd. Van egy új életed, örömöd, szeretet. Képzeld el, hogy a tolvaj szeretne lopni. DE Jézus azért jött, hogy adjon és bővölködő élet legyen az Ő életet. Ismétlem magam, de gyönyörű ezt kimondani. Ez az élet ami a gyülekezetünkben van. Minden gyülekezetben ahol összejövünk hitben, közösségünk van. Jézus Krisztus bennünk és velünk lakozik.
 • 6. A barátaim vagytok. Ján 15:14. Bővölködő élet azt jelenti, hogy mi Isten barátai vagyunk. Odamehetünk hozzá éjfélkor és kérhetünk. Ő azt mondja, hogy menj el innen. De mivel bővölködő életünk van nem probléma, hanem azt mondjuk: adnod kell nekem. Hány prédikátor aki elmegy a hátsó szobába egy összejövetel előtt és azt mondjátok: nincs semmim, de tudom, hogy neked van. Ez az elhívásunk, hogy higgyünk Benne, hogy Ő gazdag felénk. Ez nagyszerű. A barátai vagyunk.
  Iránban járt két testvérünk pár éve. Hanna Lee finn, fehérek a kezei. Egy burkát hordott. Egy mecsetnél járt ahol a nők és a férfiak külön vannak. A nők látták, hogy fehér a keze és kérdezték honnan jött. Megmondta, hogy Finnországból. Kérdezték, hogy hisz-e Istenbe. Mondta, hogy keresztény. És kérték meséljen nekik hogyan imádkozik, mert hallották hogy Isten hallja a keresztényeket amikor imádkoznak. Beszélt nekik Krisztusról.
  Ezek a nők csak Istenről akartak hallani és a Bibliáról, az imáról. Így gondolom: ha mi Isten barátai vagyunk, akkor nem vagyunk vallásos emberek, hanem igazi emberek. Őszinték. Ez van neked a munkahelyeden, valódi vagy. Megbüntethetnek gyorshajtásért, rákos lehetsz ahogy más is. Meghalhat az édesanyád, akár másnak. De amikor ezek velünk történnek, akkor ott van Isten mint barátunk és szeret mindenkor, megbocsátást nyertünk, van reményünk, motivációnk, mert Isten a barátunk. EZ bővölködő élet, más fajta élet. A munkahelyeden olyan mintha egy közvetett reklám lenne. Amiről az emberek beszélnek az utcán, hogy mit érdemes megvenni. Hallottad? Hallottál már erről a nyaralásról? Tudod mi a fontos az életemben? Így kommunikálunk és az életünkben van. Valaki azt mondhatná: édesanyám meghalt. A munkahelyen elmondod, de azt mondod: találkozok vele újra és hálás vagyok. Sokat jelent nekem. A gyülekezetünkben a pásztor azt mondta: a mennybe megyünk. Nem halunk meg, hanem elrepülünk. Angyalok jönnek és elvisznek, Luk 16-ban. Ez van a szívemben, Isten a barátom. Nem elvesz tőlem, hanem ad mindig. Mert Ő azért jött, hogy bővölködő életet adjon. Ezért vagyunk itt a földön, hogy élvezzük Őt, hogy ismerjük Őt, a megbocsátását, szeretetét. Épp most adtam tanácsot egy testvérnek aki el van bátortalanodva, mert van egy rossz szokása. Azt mondtam: félsz, hogy a rossz szokásod miatt a pokolba mész? Azt mondta: hiszek a bevégzett munkában, de bűntudatom van. Mondtam: két választásod van, vagy a bűntudatban hiszel, vagy abban, hogy a jövőt a hit határozza meg, Isten természetén elmélkedsz. Ha elbuksz, akkor két választásod van: vagy hiszel hogy Ő a minden kegyelem Istene, vagy ítélgeted magad és kárhoztatva vagy és nem élsz több hit által.
  Ha bővölködő életünk van, nem veszíthetjük el. Ez Isten élete. Nem hiszem,h ogy bűnbne kellene élnem, de ha igen, az fájdalmas, bűntudatunk van, félelem, hitetlenség. De inkább higgyük, hogy az ördög tolvaj és Isten a minden kegyelem Istene. Az ördög az aki lop, de Isten az aki ad. Ha Isten az Ő egyetlen fiát adta, magát, ha eljött ide, akkor nem adná nekünk ezt az új életet is? Azt mondanánk: igen, barátai akarunk lenni, szeretnénk az örömet, igen nem hagy el minket, merünk kérni és gyümölcsöt terménk.
 • 7. 15:18 a világ gyűlölni fog minket. „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál" Miért gyűlöl minket a világ? Mert szembeszállunk az ördöggel, mert amikor bővölködő életünk van, azt mondjuk Jézus végezte el és nélküle nincs semmi, csak üresség. De vele minden a miénk. Érted miről beszélünk, új életünk van és ezzel az új élettel új ellenségünk is van. De rendben van, mert ez az örömünk, csatamezőnk, lakhelyünk, szolgálatunk, célunk, Isten megnyilatkozása, kiváltságunk.
 • 8. Ha egy ember az egész életét végigéli úgy, hogy nem ismeri Istent, akkor az egész élete hiába van. Semmit nem jelent. Milyen elképesztő dolog. Végig él 70 évet, annyi mindent megtett, de ismeri-e Istent? A válasz: nem. Vezetett egy hadsereget, írt könyvet, keresett 1 millió dollárt, jó sportoló volt, jó családja volt? Igen. Nagyon tehetséges, jó képességű, de van egy kérdés: van-e bővölködő életet. Ismered-e Istent személyesen? Megmelengette a szíved, megválaszolta az imád, van örömed belül? Van-e ellenséged ami a világ? Ha az ember azt mondja nem, nem érdekel, akkor a mi szívünkben azt mondjuk, Jézus mondta: egy ember megnyerheti az egész világot, de elveszítheti a lelkét. Mit adhat az ember a lelkéért cserébe. Mindene meg van de elveszíti. Márk 8:26. De mi vagyunk azok, akik ezekre gondolunk és azt mondjuk: jaj nem, figyelnem kell és a szívemben azt kell mondanom: megtaláltam azt a békességet, örömöt, a szavakat ezekben a lapokban, a hit szavait. Megtaláltuk. Szeretjük egymást és megtaláltuk és úgy hívják: bővölködő élet. Ismeritek és én is. Ünneplünk ezzel az üzenettel, mert megtaláltuk a bővölködő életet.