Skip to main content

Légy biztos a dolgodban!

    A mi evangéliomunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem erőben is, Szentlélekben is, sok bizodalomban is. (Thessalonikai első levél 1, 5.)

    Egyházunk tanainak igazságában a lehető legbizonyosabbnak és megalapozottabbnak kell lennünk, hogy ingadozás nélkül tudjunk "igen"-t vagy "nem"-et mondani s amellett megmaradni. Lám az apostol mily sokszor használja e görög szót: plérophoria. Érti alatta a meggyőződéses bizonyosságnak olyfokú teljességét, amikor a szívünk cseppet sem ingadozik, hanem minden ponton teljes a bizonyossága. Teljes határozottsággal kell hát elhatárolni és megvallani, hogy mit hiszünk és mit tartunk. Ha nem tudsz teljes bizonyossággal felelni, mikor megkérdeznek s így a keresztyének nem bizonyosak a maguk dolgában, akkor már nem keresztyének többé, - elvetted a hitüket. Mert a Szentlélek azért adatott a keresztyéneknek, hogy a hívő szíveket megszentelje, őket állhatatossá és bizonyossá tegye, hogy tudjanak a Krisztusról hitet tenni, ebben szilárdan megmaradni és meghalni: Mármost a teljes bizonyosságú "igen"-mondás nemde az, amikor az én "igen"-em mellett oly szilárdan állok; hogy halni is kész vagyok érte?
    A Szentlélek nem kétkedő; a szívünkbe is nem valami bizonytalan hiedelmet írt, hanem erős nagy bizonyosságot, mely nem hagy ingadozni, sőt oly bizonyossá tesz, mint amilyen bizonyosak vagyunk afelől, hogy testben élünk és hogy kétszer kettő négy!

         Vigasztaló Szentlélek,
         Légy mi kedves vendégünk,
         Ki sok kinccsel gazdag vagy,
         Lakozzál együtt vélünk.
         Szólásra készíts nyelvet,
         Adj tanulásra kedvet;
         Hajts fület a hallásra,
         Gyújts szívet megtartásra.

 

   Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,12)
    Istennek semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37)