Skip to main content

Lázadj, és ne fizess Sátánnak

 

P. Kende

2 Kir 18:7  És vele volt az ùr mindenütt és a hova csak ment, elômenetele volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki.

Első pontunk ma este:
Ezékiás király hozott egy komoly döntést. Ez a döntés az volt, hogy többé nem fizet adót az ellenségnek, Asszíriának. Asszíria volt az akkori megkérdőjelezhetetlen hatalom abban a régióban. Ezékiás, mivel Isten megáldotta, azt mondta: nem fizetem többé az adót, én az Úrral vagyok szövetségben, neki engedelmeskedem, benne bízom, nem Asszíriában.

Ez fontos a hívő életében. Döntést kell hoznunk újra és újra, hogy fizetjük-e az adót Sátánnak? Hogy félünk-e, ahogy ő szeretné? Aggódunk-e ahogy ő szeretné? Ha újjászülettél, akkor ez alanyi jogod, az Úré vagy és nem tartozol többé adóval az ellenségnek. Nem tartozol többé engedelmeskedni a régi bűnös természetnek, vagy a világnak. Róm 8:12  Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

Nem kell adót fizetnünk neki. Sátán jön és mondja: tartozol nekem: aggodalommal. "Én vagyok a világ ura" - mondja. Ám én nem tartozom hozzá. Ján 14:30. Az ÚR azt mondta: jön-e világ fejedelme - Sátán - de énbennnem nincs semmije.

Befejezted-e az adófizetést Sátánnak?! Nem tudom, hogy befejezted-e! Ha újjászületett hívő vagy, ha benned él a Szent Szellem, akkor lázadsz ez ellen. Lázadunk Sátán ellen! Nem ő a királyunk.

Amikor Isten győzelmet ad egy területen az életünkben, akkor ez történik: többé nem kell engedelmeskednem, fizetnem azon a területen. Amikor Isten meggyógyít, amikor azt mondja: ne élj többé a sebeidben! Isten meggyógyított!
Könnyű lenne azt mondanom: én ilyen vagyok, így élek. Tudod-e mit csinálok ilyenkor? Adót fizetek az ellenségnek. Megint. Újra neki adom az időmet, energiám, az örömöm, és inkább félelemben élek. Soha!
Azt kell mondanom: nem fizetek adót Sátánnak, nem ez az életem, én egy új életet kaptam!

AZ ellenség arról beszél: "Nem látod, hogy a szenvedésed hiábavaló? Értelmetlen."
A hívő azt feleli: "Isten mindent a javamra munkál. Ott van az Igében!". "Ugyan! Hogyan munkálhatná a javadra EZT a betegséget, EZT a kudarcot?" 
Ha egyetértek Sátánnal, akkor nekiállok újra adót fizetni, neki adni az energiám.
Az ellenség azt mondja: élj félelemben! Felej így neki: nem köszönöm! Zsid 2:15 az Úr megszabadított a halál félelmétől.

Nem engedem vissza az életembe Sátán adószedőit. Nem engedem be a hitetlenséget. Ez Sátán gondolkodásmintája. Ő az aki nem bízik Istenben. Én inkább bízom, én inkább az igazságot választom. Nem kell a hazugság, Sátán magyarázata, nem kell a gyűlölet. Isten békességet adott nekem ehelyett. Nem kell az üres ismeret. Isten bölcsességet adott ehelyett. Nem fogok fizetni, nincs semmim a számodra nem ez az életem!
Ha beengedem a félelmet, aggodalmat, hitetlenséget, akkor tudod mi történik? Ezek az "adószedők" találni fognak valamit és megint fizetek az ellenségnek. Nincs még eleged abból, hogy adót fizess Sátánnak? Hogy aggódj, hogy félj?! Újra meg újra, mindig előáll valamivel. Madárinfluenza, sertésinfluenza, mittudomén, tölgy-influenza. Nincs eleged még belőle?
Mi a válaszunk? Hitben szeretnék élni. Egy újabb és újabb területen mondom azt: itt nincs helyed. Ez nem a te helyed, nincs jogod hozzám Sátán!
Valaki ezt a bizonyságot írta: édesapám haldoklik és a családom meg van őrülve, de nekem békességem van. Lenyűgöző, amikor egy hívő azt mondja az elégedetlenségnek, keresűségnek: nincs szükségem rád, nem jöhetsz be. Már van itt valaki, a Szent Szellemmel vagyok közösségben. Lehet, hogy vannak területek ahol nehezebb győzelmet szerezni, 2Kor 10:5 a magaslatok, erősségek. Ám fellázadhatunk és mondhatjuk: nem! Ne fogadd el az életedben csak azért, mert mindig így volt, és aztán adod az adót Sátánnak, a régi bűnös természetednek. Hanem merd azt mondani: Isten velem van, ahogy Ezékiással volt, ahova csak ment előmenetele volt. Isten velem van. Nem fogok fizetni, nem köszönöm, nem ez az életem!

Itt következik a második pont:
2Kir 18-ban Asszíria királya Júda ellen jött. Ha azt mondod: nem fizetek, akkor az ellenség jön ellened. Miért beszélek erről? Hogy ennek ellenére ne élj félelemben! Az életünk fontos, a te életed jelentős. Tudod mit mondott Ábrahám a gazdag embernek a pokolban? Ha nem hittek Mózesnek és a prófétáknak, akkor sem fognak hinni, amikor egy ember feltámad a halálból. Lk 16:31 Amikor Krisztusban élsz, az jelentősebb bizonyságtétel mint egy ember feltámadása. Ennyire fontos vagy.

Azt mondom: "Hm, rendben, szeretni fogom azt az embert. Uram adj erőt. Hiszek, imádkozom érte." Tart öt percig, aztán elbukom. Mi történt? Nem érte meg... vagy mégis? Hé, volt öt jó percem! :-) Jobb, mintha egy sem lett volna! Nem tudom mennyi ideig állsz meg benne, amikor megbánod a bűnöd és elhagyod, de ha nem teszed, akkor biztos nem fogsz az igazságban állni kicsit sem, soha! Akkor biztos hogy vereségben élek. Az ellenség nem fog megtámadni. Mert azt mondja: ez már úgyis retteg, úgyis kivan, úgyis tönkre van verve, nem pocsékolom az erőmet rá. Ez a másik alternatíva: ebben akarok élni? „Ne bánts, inkább én útálom, majd én bántom magam."
Mit szólsz inkább ehhez: Isten a hatalmas Isten, Ő velem van mindig. A legnagyobb nyomorban, börtönben, magányban, legsötétebb éjszakámban Isten velem van. Ezért azt mondom: "Hát, jó, megbocsátok neki." Lehet, hogy csak egy hétig tart. Nem ez a tervem, már hogy egy hét múlva újra elbukjak. De akkor is!, volt egy jó hetem, amikor tudtam érte imádkozni és rámosolyogni anélkül, hogy a fogaim csikorogtak volna. :-)
A másik verzió, hogy az ellenség azt mondja: ez a fickó már úgyis negatív, úgyis kritikus, minek törődjek vele?!
Még egy apróság, figyelj! Ha újra és újra döntök és megállok ebben: hogy szeretem a testvérem és imádkozom érte, vagy még komolyabb: eldöntöm, hogy szeretem a házastársam és figyelmet adok neki, törődök vele. FIgyelj: lehet, hogy egyszer csak több lesz mint öt perc vagy egy óra! Egyszer csak az egész nap így telik, vagy akár több is! Viszont ha nem lépek, mert félek az ellentámadástól... (Sok hívő így éli az életét. Félve az Ellenségtől.) Miért nem beszélünk sokat a démonokról? Látjuk a tanítást róluk az Igében, hiszünk, ám nem ez a fókuszunk, hanem Jézus Krisztus. Nem fogom félelemben élni az életem, hanem tudom ha a szellemben járok, az ellenségnek nincs fogása rajtam. „Fellázadok" Sátán ellen. Nem félek. Fityiszt mutatok neki. Miért járnék a nyomoromban? Miért engedném meg?

Itt pedig a harmadik fontos terület az üzenetünkben: Néhány csapda:

2 Kir 18:16 Ugyanebben az idôben fosztotta meg Ezékiás az Úr templomának ajtait és az ajtók félfáit, a melyeket Ezékiás, Júda királya maga boríttatott be, és oda adta azokat Assiria királyának.
Tudod mit csinál Ezékiás? Megpróbálja kiengesztelni Asszíria királyát. „Bocsánat, hogy nem fizettem." Ez az első hiba, amit elkövethetünk: azt mondom az ellenségnek, rendben, mégis adok egy kicsit. Mi az eredménye?
2 Kir 18:17  És Assiria királya mégis oda küldte Thartánt, Rabsárist és Rabsakét Lákisból Ezékiás királyhoz igen nagy haddal Jeruzsálembe, és felmenének és jutának Jeruzsálembe, és feljövén és oda érvén, megállának a felsô halastó zsilipjénél, a mely a ruhafestô útja mellett van.

Amikor Asszíria királya megkapta a pénzt, akkor küldött még embereket a többiért. Az ellenség azt mondja: félj egy kicsit tőlem, engesztelj ki. Aztán mikor megteszed - küldi a nagyobb sereget.
A régi természeted így beszél: "Csak öt perc, egész nap az Úrral jártál, olyan jó voltam egész nap, nem kiabáltam olyan hangosan, csak öt percet adj!", s ha azt feleled neki: "Hm, no, rendben öt perc belefér.", akkor az öt perc végén nem azt fogja mondani, "Fú, ez jó volt, kösz, most elég volt.", hanem hogy "Még öt  percet!!!". Aztán így tovább. Gond nélkül. Azt mondom: olyan sokat jártam hitben, most élek a bizonytalanságomban, most kicsit lehetek elégedetlen, élek ebben. Annak az egy órának a végén viszont nagyobb lesz az elégedetlenség iránti igényed mint valaha. „A másik tartozik neked azzal..." És nekiállsz ebben élni. Lázadni Isten ellen. „Vedd át az irányítást..." - mondja Sátán a feleségnek. Nem lesz belőle elégedettség, hanem még nagyobb igény, vágy, üresség, éhség! Az ellenség nem elégszik meg, hanem a teljes elpusztításomra tör. Nincs más programja.
Mikor találsz egy jó munkát aztán egy nap azt mondják: M"ég harminc percet kellene bennmaradni, csak ennyi kell a sikerhez..." Aztán még egy órát, majd még harminc percet. Aztán azt veszed észre, hogy huszonnyolc órát dolgozol egy nap. A világ azt mondja: "Adj nekem egy kicsit!" Aztán mi történik? Megcsinálom... de nem fogok felszabadulni. Ha helyet adok az ellenségnek, megpróbálom kiengesztelni, akkor nem fog sikerülni. Azt mondja: kicsit menj odébb. Oké. Most, hogy már megindultál, még, még, még... Megyünk végig!
Ha megengedem ezt akkor kapacitást teremtek rá, ha beengedem az életembe, akkor egyre hajlandóbb leszek, és a végén még sincs öröm, felszabadulás!
Amikor azonban imádkozom, épp csak öt percet ... olyan megelégedettség van bennem. Ha imádkozunk, olyan felszabadulás, öröm, mert járok Isten akaratában.
Az aggodalmak viszont szeretének felzabálni minket. „A számláim, nem tudom kifizetni." Keresem a módját, hogy kifizessem, de aggódnom kell miatta? Nem. Ki kell fizetnem, de aggódnom nem kell miatta. Mi van az új kormánnyal? Mi lesz ha gáz lesz? Akkor féljek? Nem, ne adj a félelemnek teret, semmit!
Gal 2:3-5 Pál azt mondja: Titust sem metéltük körül, aki velem volt. Egy korábbi alkalommal amikor Pál zsidók felé szolgált Timóteust körülmetélték, mert ez egy kultúrális kérdés volt és azt akarta, hogy elfogadott legyen a szolgálata. Amikor viszont valaki előállt ezzel: Jézus Krisztus, de még előtte kell valami más, akkor Pál azt felelte: "Nem, hanem a tiszta evangélium. Egy kicsit sem engedek."
Merj megállni ebben, amikor keserű lennél, amikor gyűlölködnél, amikor haragudnál, merj megállni ebben és azt mondani: miért kellene helyet adnom ennek? Mát 12:5-ben a tanítványok tépkedték a kalászt, hogy egyenek szombaton. A farizeusok elkezdtek a törvényről, a szombatról beszélni... Jézus válasza: A szombatnál nagyobb a templom, a templomnál meg nagyobb vagyok Én! Úgyhogy Jézus biztos nagyobb a szombatnál. (Ezért nem ügy a szombat, hanem a feltámadást ünnepeljük, vasárnap.) "Nem adok teret!", mondja nekik Jézus.
Az Ellenség azt mondja: "Egy egész pici teret akarok. Nem kérek sokat. csak ezt a füled itt, ni! Csak figyelj rám! Csak öt percet."
Annyi alkoholista van a világban. Egy sincs közöttük, akinek ne egy pohárral kezdődött volna. Mindegyiknél egy pohárral kezdődött és most alkoholista. Te azt mondod: én úgysem leszek az! Én meg azt felelem: ostoba vagy, nagyot kockáztatsz. Minek?! Miért adsz egy kicsi helyet is?
Annyi ember van aki nem tud leakadni a pornográfiáról. Egy újságot vett meg, vagy épp csak egy honlapot bámult meg, ma meg nem látja a kiutat, és mocskosak a gondolatai. Amikor meg a házastársával van az nem tiszta. Még valami: garantáltan  nem elégedett a szekszuális életével. Mert ott vannak benne ezek a képek. Ne adj helyet, kicsit se! Ne gondold, hogy az ellenség megelégszik a kicsivel. Ne menj egy lépést sem arra!
Légy hű az igazsághoz! Merd azt mondani: "Én hívő vagyok Jézus Krisztusban, nem engedek egy kicsit sem! Hiszem, hogy Isten szeret, elfogad, tetszem Istennek, imádkozom az ellenségeimért. Ez az én életem. Elfogadott vagyok. Nem engedek egy kicsit sem."

Egy másik csapda:
2 Kir 18:20  Azt mondád: csak szóbeszéd; tanács és erô kell a hadakozáshoz; vajjon kihez bíztál, hogy fellázadtál ellenem?

Magyarázd meg miben bízol? Egyiptomban. Ne nevettess! Az semmit nem ér. Ez így nem működik. Ez történik a hívővel. A körüményeid rosszak, bajban vagy, beteg vagy, egy börtön padlóján vagy. Valaki útál mert hívő vagy. Elvesztetted az állásod mert hívő vagy. Az ellenség azt mondja: "Nosza, magyarázd csak meg nekem hogy jó ez neked?! Fejtsd ki részletesen! Most próbáld megmagyarázni!", "Na, miként tudod megmagyarázni? Az ellenség azt mondja: adj nekem egy részletes, logikus levezetést, hogyan fogod megúszni. Magyarázd meg milyen reménységed van? Mi van a nyugdíjaddal? Hogy lesz nektek ebből a misszióból nyugdíjatok?
Tudod mi itt a csapda? Magyarázkodj!
Például: Isten elhívott ebbe a gyülekezetben aztán hallod a hangot, amely azt mondja: „Magyarázd csak meg hogy találsz férjet magadnak itt! Nézz már körül!" Ez egy csapda!
Magyarázkodás helyett: "Uram hitem van, a te akaratodban vagyok." Lehet, hogy nincs jó magyarázatom - nem bűn ha van, de ha mégsincs, én nem arra lettem elhívva, hogy magyarázkodjak, hanem hogy higgyek, bízzak Istenben.
Jut eszembe! Lesz egy konferenciánk Kaposváron. Tegyél félre egy kicsit! Számíts rá! Viszont ott a hang: "Magyarázd már meg nekem, miért lenne ez jó!" Vagy épp a baltimore-i konferencia: „Magyarázd csak meg miért lenne jó?" Nem tudom, hogy imádkozol-e felőlük, de imádkozz, hátha Isten hív, hogy menj a konferenciára Baltimore-ba. Ne nézd a pénztárcád csak imádkozz felőle! S ha Isten indít, akkor jelentkezz!
Az ellenség viszont azt mondja: „magyarázd meg." „Miért vagy itt misszióban, nem szenvedtél még eleget? Miért jó ez a feleségednek, lányodnak?" Ha pedig elkezdesz magyarázkodni, akkor már le vagy győzve. Neh 6:5 jön az ellenség és hozza a leveleket a vádakkal. „Nehémiás itt vannak a vádak, részletesen le van írva, cáfold meg, magyarázd meg." Nehémiás válasza: ezek a dolgok, amikről beszélsz, nem történnek meg, csak képzelődsz. Gyakorlatilag azt felelte a hosszú, részletesen kidolgozott, logikus választ követelő vádakra, hogy: "képzelődsz".
Inkább járok abban, amit igaznak tudok és elismerem, hogy lehet, nincs magyarázatom a nyomoromra, de visszanézek a hívőkre akik előttem jártak és az ő életük bizonysága ez volt: Isten hűséges volt hozzám. Az előttem lévő hívők így végezték az életüket. Nem kell tehát magyarázkodnom. Inkább járok, élek.
„Az életed nem tart sehova. Bizonyítsd be, hogy megy valahová. Magyarázd meg hová!" 'gy felelek: "Fordítva! Neked kell bebizonyítanod, hogy az életem nem tart sehová. Én inkább hitben járok." Az Ellenség mondja: Isten nem szeret, nincs célja veled. Én azt felelem: "Képzelődsz.", "Biztos rosszat álmodtál." Ez a hosszú, logikus és részletes válaszom. :-) Ha nagyon akar valamit bizonyítani Sátán, akkor bizonyítsa be a kereszttel szemben, hogy Isten nem szeret. Milyen oka volt rá? Tulajdonképpen hagyd Sátán, úgysem fog menni. Vagy épp miért adott Isten gyülekezetet, miért adott hitet, miért adta a Szent Szellemet? Miért tette volna ha nem szeretne?
Ha nekiállsz magyarázkodni, akkor azon kapod magad hogy nincs válaszod és kétségbeesel. Nem kell magyarázkodni! „Isten velem van, van egy terv, látok belőle valamennyit." Az sem baj, ha többet látsz belőle, az se ha csak a következő fél lépést! „Misszionárius leszek, gyerekek felé fogok szolgálni, ez, vagy az leszek, Isten ide vagy oda vezet." Vagy épp azt mondod: "A mai nap bízom Istenben és ebben járok. Ennyit látok, de hiszek!"

A következő csapda:
2 Kir 18:21  mé, ebben a törött nádszálban bizakodol, Égyiptomban, melyhez ha ki támaszkodik, bemegy az ô kezébe és általlikasztja? Ilyen a Faraó, Égyiptom királya mindenekhez, a kik ô hozzá bíznak!

Az ellenség valami más motivációt tulajdonít neked. „A pénzért csinálod, sikerért, csillogásért." (Ő valóban ezért csinálná.) Most pedig nekünk akarja tulajdonítani.
Az Ellenség azt mondja a hívőnek: értem én, neked ez az okod. Azt sugallja, hogy neked ez az okod és lehet, hogy még el is hiszed. „Tudom miért vagy te itt. Kapcsolatokat akarsz." Lehet hogy elfogadod és elhiszed, hogy ezért vagy itt. Az Ellenség meg örül, mert már az ő területén vagy. Kész vagy. Véged van. Csak még nem tudod. Amikor az ő területén vagy, egyszer csak kirántja a szőnyeget alólad, és kész vagy.
Ezért vigyázz ezzel! Bejössz a gyülekezetbe, hiszel Krisztusban. Az Ellenség pedig azt mondja: a motivációd egy barátnő, vagy az elismertség.
(Ezért veszélyesek ezek a tanítások: Isten minden hívőt meggyógyít. Akkor kétezer éve minden hívő él?! Hiszünk a gyógyulásban, hogy Isten meg tud gyógyítani, azaz nem a gyógyulásban hiszünk, hanem a gyógyító Istenben, aki az Ő bölcsessége és akarata szerint teszi meg.
Vagy épp azt mondják: minden hívő, gazdag és sikeres lesz. Tudod mi ez? Az ellenség területe. Ha ezt elhitted és azon gondolkozol miért nem vagy sikeres és gazdag, akkor már megvagy. Elkezdesz arról gondolkodni: van hitem? valós ez az egész? Pedig csak elhittél egy hazugságot, befogadtál egy motivációt ami nem volt igaz, szépen átsétáltál az ellenség térfelére.)

Még egy:
2 Kir 18:22  Vagy azt akarjátok nékem mondani: Mi az ùrban, a mi Istenünkben bízunk; hát nem ez-é az, a kinek magaslatait és oltárait lerontotta Ezékiás, és mind Júdának, mind Jeruzsálemnek megparancsolta: Ez oltár elôtt imádkozzatok Jeruzsálemben?

Az ellenség szeretne összezavarni. Elkezd arról beszélni, hogy Ezékiás maga pusztította el isten oltárait. Igen elpuszította az istenek oltárait, de nem az igaz Isten oltárát. Szeretné behozni a zűrzavart. 

2Kor 11:3 az egyszerűség amit Isten adott nekünk, szeretné az ellenség ha bonyolulttá válna. Ezért van szüksgéem Isten igéjére. Mert Isten igéje rendet vág a gondolataim között. Egyenessé teszi a gondolataimat, egy értelemben egyszerűvé, hogy ne legyen bonyolult, hanem egyszerű, egyenes. De az ellenség azt mondja: "mindenkit szerethetsz kivéve az amerikaiakat, mindenkit szeretünk kivéve a románokat, vagy valakit."

Tudod mi ez? Bonyolultság. Isten azt mondja higgy, bízz bennem, merj szeretni, járj hitben, merj megbocsátani. Nem csak mindenkinek, kivéve a Józsit. Hanem mindenkinek. Merj szolgálni. Egyszerűen.

23. versben azt mondja a királynak: "figyelj, adok 2000 lovat ha rá tudsz ültetni 2000 lovast. Nevetséges vagy. Ez az ellenség beszéde: nevetséges vagy, ugyan már, ki vagy te, gyenge vagy. Lehet így erős vagy, de a lelkedben gyenge vagy, tudom én, nem tudtad? Majd én bebizonyítom. Elküldöm a legkisebb kísértésemet, na még azt is félbevágom. És figyeld mekkorát fogsz bukni. És én emlékszem mekkorát buktál egy kis kísértés hatására. Nem tudod, hogy gyenge vagy?" Ez az ellenség üzenete nekünk. "Nem tudod, hogy gyenge vagy?"

Válaszunk: na és akkor? Jel 3:8 a filedalfiai gyülekezet gyenge volt, de az ajtó nyitva volt előtte, mert Isten kinyitotta az ajtót. Az ellenség azt mondja: "Be tudom bizonyítani." De nem érdekel, Isten nem az erőmet kérte, hanem szívemet, nem a bölcsességem, hanem, hogy higgyek neki, nem a tökéletességem, hanem hogy a mai nap bízzak benne és járjak vele. Összesen ennyit kért. Ez az ami történik. Felelnünk kell. És azt mondani: nem, köszönöm, miért esnék bele ebbe a csapdába? Miért mennék el abba az irányba? Miért kellene megmagyaráznom? Miért kellene összezavarodnom? Miért kellene félnem a gyengeségem miatt?

A következő fejezetben 2Kir 19:14-ben, Ezékiás fogja a leveleket amiket ír neki az ellenség, elviszi Isten házába és leteszi Isten elé. Ez milyen érdekes. Ott van Ezékiás a csupasz házban, a csupasz templomban, amiből ő szedte le az aranyat az ellenségnek, és ott van a bukása következményei jelenlétében és ennek a jelenlétében tudja hova kell mennie. AMikor egy hívő elbukik, sokszor úgy érzi túl nagyok, túl sötétek a következmények, túl nagy a baj. Istenhez nem fordulhatok, annyira nagy csalódást okoztam neki.

De hé, tegyük oda az Ő jelenlétébe, minden félelemmel, mindennel együtt. "Uram, te vagy az én Uram. Leteszem eléd és bízom benned. Ami az ellenséget illeti, köszönöm, nem kérek belőle, inkább járok hitben." Ámen!