Skip to main content

Mit nyersz azzal, ha törődsz másokkal

Szepesi István

Egy egyszerű dolgon gondolkodtam. Az amerikaiak mondják: How do you do?

Ha mélyen akarsz válaszolni erre, akkor pofára esel, mert nem igazán érdekli. Ha egy magyar kérdezi, inkább komolyan gondolja ezt. De sokszor tapasztaljuk, hogy igazából nem érdekli az embereket hogy vagyok. Milyen jó lenne, ha valaki megkérdezné hogy vagyok?

Ezen túl szeretnék menni. Túlmegyek azon ami jó lenne. Mit szólsz ehhez a kérdéshez? Hogy vannak a körülötted lévők általad? Hogy van a feleséged, a barátod, gyereked, munkatársad miattad? Miért mert veled találkoztam és veled beszélek erről. Isten úgy teremtette meg a világot, és ebben benne van az is, hogy nem véletlen helyezett embereket mellénk. Ha egy kapcsolatban két ember van, akkor az egyik tud adni a másiknak. Sőt bátorít, hogy adjunk, törődjünk, hogy mi van a másikkal. Amikor valaki érdeklődik irántam, hogy vagyok, az nekem jó. Tudjuk, hogy ez jól esik. A mai rohanó világban, ahol az emberek elszaladnak egymás mellett és mindenki a maga hasznát keresi. Az emberek szeretnék ha meghallgatnák őket. Szomjasak vagyunk, hogy valaki törődjön velünk.

De miért nem így működünk alapból? Ha emberek olyan kapcsolatokban élnének, hogy egyik építené a másikat és együtt épülnénk. Milyen jó lenne ha egy család így működne. Férj aki építi a feleségét és fordítva. Együtt növekednek. De van egy nagy probléma.

Ésa 1:5 minden fej beteg. Van egy „vírus”, amire nem volt védőoltás és bekapta. Ettől kezdve minden ember beteg a gondolkodásában. Ebben látszik. Hogy vagy? Önzőek vagyunk, de piszokul. Mi akarunk érvényesülni, azt akarjuk, hogy az élet rólunk szóljon, hogy rajongjanak értünk, hogy mindenki minket ünnepeljen, ez beteg fej gondolkodás. Ne csodálkozz, ha nem ismersz magadra, nem te tehetsz sok mindenről. Ádám atyánktól örököltük. Ő tovább is adta.

Ésa 1:5 még mondja: A szív erőtlen. Nincs ereje hozzá. Látom a problémát, hogy a feleségemnek végre arra lenne szüksége, hogy kicsit odafigyeljek rá és meghallgassam, leüljek végre és 5 percre, csak ő lenne a szívemben. De sokszor erőtlen vagyok hozzá. Nincs időm rá. Hogy odaszenteljem a figyelmem a másikra, ez erőfeszítést igényel. Amikor összejön az egy ünnep, de sokszor nem jön össze.

De itt a diagnózis, minden problémámra ez a diagnózis: Ésa 1:5. Minden fej beteg, minden szív erőtlen. Ennek sok válfaja van, ami miatt orvoshoz járhatunk. DE amikor valaki odafigyel ránk, érdeklődik irántunk, akkor valami történik, úgy érzem én is vagyok valaki, mert odafigyelnek rám. Úgy érzem, erre szüksgéem van. Úgy érzem, milyen jó lenne ebből több, hogy érezzem értékes vagyok. Ez jó nekem. Nem nehéz eljutni odáig, hogy ez másnak is jó.

Hát akkor lehetséges, hogy ebben lehetne előrelépni? Valamit tenni? Amikor valaki azt kérdezi, hogy vannak mások miattam, akkor tudom mondani valamit. A feleségemmel tudtam 10 percet úgy beszélni, hogy ő beszélt és én odafigyeltem. Utána repdesett egész nap. Figyeltem a munkatársammal, és odafigyeltem rá és utána röpdösött egész nap. Érted miről beszélek? Tapasztaljuk-e? Mi benne vagyunk-e ebben? Te benne vagy ebben? Hogy van a szomszédod miattad? Unokád, lányod, fiad? Mit tudtál tenni azért, hogy az értékében növekedjen, hogy leleplezz valamit, amit ma a világ hangulata nem leplez le. Amire szükség van, hogy lelepleződjön, ez a feltétel nélküli szeretetből jön. Hogy adjak valakinek olyat, amire nekem is szükségem van. Nehéz, a félig teli, vagy félig üres pohárból kiönteni, nekem is kevesebb lesz, nem megy. Erőtlen vagyok a játszámban. Azért nem adok, mert nekem is szükségem van kapni. Azért nem tudok szeretni, mert én is szeretetre vágyok. Azért nem tudok irgalmas lenni, mert bűntudatom van és kegyelemre és irgalomra van szükségem, hogy felépüljek. Honnan tudok meríteni nap, mint nap, minden reggel? Amikor elkövetek valamit és jó pofára estem? HA azt adtam a másiknak amit megérdemelt? Azt adtam neki, ami nyilvánvaló, ő is tudja és én még rá is erősítettem. Honnan tudnék meríteni?

Nekünk van meg a lehetőségünk, hogy olyan tiszta forrásból merítsek, ami feltétel nélkül való, nem hagy maga után kérdést, nem nyújtja be a számlát. Nincs mögötte hátsó szándék, manipuláció. Nincs olyan ,hogy ezt adom és utána feljegyzem a tartozást. Egyedül a hívőnek van meg ez.

Sok hívő életében mégsem így működik. Miért? Mert nem élünk ezzel. Hogy valaki hívő lesz, az ámulatos, a legnagyobb dolog a világon, az első legfontosabb döntés az úton. De utána kérdés, hogy él-e vele, használja-e, merít-e az élő vizek folyamaiból?

A Samáriai asszonynak a kútnál mondta Jézus, hogy ha tudnál ki kéri ezt tőled, akkor te kértél volna tőlem élő vizet.  Amikor te jössz a kúthoz, mikor senki nincs ott a bűnöd miatt, akkor utána mindig szomjas leszel. De ha tudnál ki kér tőled inni, akkor te kértél volna tőlem – mondja Jézus. Jézus a megváltó, az Isten ember, a Szentháromság tagja, a teremtő, megváltó, aki meghalt a kereszten és feltámadt harmadnapra. Ő az aki legyőzte a legnagyobb ellenséget, a gonoszt, minden seregével. Jézus győzte le a halált, Ő mindig irgalmas és kegyelems volt mindenkivel. Ő megbocsátott azoknak, akik ellene vétkeztek. Jézus az aki feltámasztja a három napos halottat. Jézus az irgalmas Samaritánius, aki megáll amellett , akit összevertek. Ő soha nem sietett és mindig odaért időben. Ő az aki törődik. Amikor a hívő erre gondol, hogy beleütközik önmagába, a helyzetbe, a saját erőtlenségébe, és azt mondja, nem megy, akkor Jézus az akinek megy abban a helyzetben is.

A megrepedt nádszálat nem töri el és a pislákóló gyertyabelet nem oltja ki. Ez Jézus. Nem azt mondja, hogy egy erős bambusznád, nem egy hatalmas gyertya, hatalmas lánggal. Ezek túl erősek. Hanem azt mondja, ahol van gyengeség, összetörtség. Isten akkor tud megnyilvánulni az életemben, amikor gyenge vagyok, amikor nincs erőm. Amikor nicns erőm hozzá, hogy szeressem. Még akkor is amikor a feleségemről van szó.

Hogy lehet? Pár éve még tombolt a szerelem. Iszonyatos telefon, és levelek. A feleségem felolvassa nekem néha őket és rádöbbenek. Négy év. Mi történt? Csak rájöttem, hogy Istenre van szükségem ,hogy tudjak szeretni, bátorítani, gondoskodni, hogy mások miattam egy jobb életet éljek. Hogy megkérdezzem hogy van a másik és tényleg érdekel, hogy hogy van. Érdekel, hogy a feleségem hogy van. Ha férj vagy pár éve, akkor tudod miről beszélek. Ha feleség vagy tudod miről beszélek, mennyire jó amikor a férjed érdekli hogy vagy. Mert a nyelvünk hatalmában van az élet és a halál. Te döntöd el, hogy melyikkel szolgálsz mások felé. Hogy amit kimondasz, ami a szívedből jön, életet szolgál, vagy halált. Épülésre, életre visz, bátorít az életében, az életre mutat, aki Jézus, Őáltala van élet, vagy halált mutat, ami leépít, nemtörődöm, törvénykezik, szigorral lecsap. Nem azzal van baj ami bemegy, hanem ami kijön. A hívőből is sok minden kijöhet, élet is és halál is.

Jézusra van szükségünk, hogy le tudjunk nyugodni, hogy el tudjak ezen gondolkodni. Rá van szükség, hogy ha látok valamit, ne egyből az első gondolatot mondjam, hanem hogy Jézus mit tenne. Amikor az Ő gondolatai vannak az elmémben, akkor tudom az Ő gondolatait szólni, a feltétel nélküli szeretet szavait szólni. Önmagamtól csak odapirítok egyet és azt mondom, jól van, fuss vele. De nem erre van szükségünk egyáltalán.

A kórkép, hogy minden fej beteg, minden szív erőtlen. Hiába viszem az orvoshoz a fejem, a szívem, nem tud rajta segíteni. Egy orvos van akitől tudok segítséget kérni, minden nap rendel, mindig fogad, nagy sorbaállás van, de mindenkire van ideje. Mindig a legjobb gyógyszert adja. Nincs mellékhatás, nincs túlérzékenység. De függőség lehet. Ahogy Ő gyógyít, belül függőséget hoz létre, mert azt adja amire igazából szükségem van. Ettől függőnek lenni a legjobb dolog. Ez nem épít le, nem visz kárhoztatásba. Amikor épül körülöttem a család, a szomszédság, a munkahelyi környezet, ahol emberek épülnek általad, azt fogod észrevenni előbb – utóbb, hogy lesz építő szavuk feléd. De ha nem lesz, akkor nem lesz, akkor sem hagyom abba. Mert Isten állandóan épít és Őhozzá mindig mehetek és mindig felépülök. Mert Ő azt adja amire szükségem van. Amire én még csak nem is gondoltam. Ő messze többet ad annál, mint amire én úgy gondoltam, hogy nekem szükségem lenne, ettől elámulok.

Jöttem valamivel, egy problémával, hogy nem tudok építő lenni a feleségem felé, amikor jövök hozzá megtörten, mint egy megrepedt nád, pislákoló gyertyabél, olyan dolgot tesz, mire nem is számítottam. Elvégez egy munkát bennem és a másikban emiatt. Isten a megtörtet és a gyengét felemeli, bekötözi, lenyúl a megtörttért. Miért?

Gedeon, jött az ellenség. Jöttek 150.000 –en segíteni. Isten azt mondta: küld el aki fél. Maradtak 60.000-en. Túl sok mondja Isten. Küld el őket inni és akik úgy isznak mint az állatok, lehajolva, akkor küld el őket. Maradt 300. Ez elég. De Istennek még ez sem. Azt mondja a stratégia: fogjatok egy fazekat, tegyetek bele fáklyákat, hogy takarja. Amikor jelt adok  törjétek össze a fazekat, és kiáltsátok: Istenért és Gedeonért. Az ellenség egymást vágta le ijedtében. 150.000 túl sok, 10.000 túl sok, 300 túl sok. Isten azt mondta: csak az én erőm által lehet győzelmet adni. Isten elvisz oda, hogy belássam, nem az én erőm, hanem az Ő ereje. Ezért szereti Isten a pislogó gyertyabelet, amikor elmegy a helyzet odáig, hogy feladom, Isten belép az ajtón, amíg az én erőmmel probálkozok, Isten nem tud belépni, csodát tenni, győzelmet aratni. Amikor valaki odateszi az életét neki, akkor.

Amikor a fazék összetört, akkor jött a győzelem. Isten ereje akkor jön erő, amikor a külső edény összetörik. Erőtlenség által jön elő az Ő ereje. Hihetetlen kincsünk van. Jó gyakorolni magunkat ebben. Nem magadat kell ütni, nem azt kell kiabálni, hogy Istenért és Gedeonért. Remélem értitek, hogy miről akartam beszélni. Mindig olyanról tudok beszélni, amire nekem nagy szükségem van. Ez jó. Mert egyikünk sem különb. Mi is erőtlenek és betegek vagyunk. Mindegy hány éve futsz az Úrral, mindig rájössz, hogy szükségben vagy. Isten akkor tud belépni, ha te hátralépsz.

Bármilyen helyzet van az életedben, ha a világosság ott van a szívedben, akkor hagyd, hogy a világosság világítson, az a szeretet jöjjön ki ami a szívedben van. Erre van szüksége minden emberi léleknek, legyen az barát, feleség, főnök, beosztott, barát.

 

Schlingloff Sándor

Szepi üzenete adott inspirációt. Önzőek vagyunk. Én szeretnék békességet találni, ami motivál, hogy mi lesz az én hasznom. Hadd mondjak pragmatikusat. Mi a hasznod abból, hogy törődsz másokkal, hogy meghallgatsz másokat? Hogy reggel nem azzal a gondolattal kezded, hogy mi lesz velem, hanem mi lesz velünk? Ez egy olyan kiterjesztés ami helyénvaló. Ha te nem mész Istenhez, akkor hogy építesz fel másokat. A nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, elmédből, erődből. ÉS felebarátod mint magad. Ha rácsatlakozol Istenre, akkor a mi lesz velem gondolat már nem kerül előtérbe, mert meg van a válasz. Nem az, hogy szomjas vagyok hogy lehetne csillapítani, hanem már jól vagyok. Megjelenhet az a gondolat, hogy annyit ittam, hogy annyit ittam, még mindig van, kinek adhatok?

A második parancsolat: szeresd felebarátod, mint magad. Nem csak szeresd a felebarátod. Hanem magadat is szeretned kell. Isten szeret és amikor látom ezt, akkor vagyok a legboldogabb. És látom, hogy az aki én vagyok, az a hibaforrás, aki én vagyok, azt Isten szereti és egy ponton megállok és azt mondom, nem bánhatok magammal ostobán. Akárhányszor gondolatban mostohán bánsz magaddal, annyiszor szállsz szembe Istennel. Isten azt mondja, hogy senkinek nem engedem, hogy hozzádérjen. Közben van egy valaki aki állandóan üt téged. Mit csináljunk vele? Megverjük? Az a legkevesebb. De ez az ember te vagy. TE hülyézted le magad nem is olyan régen, aki azt mondagatja magának, ha kihangosítod a gondolataid hallod is. 

Isten hallja, azt mondja: szeretlek. Közben hallja, hogy ezt mondod magadnak: téged nem lehet szeretni, lúzer vagy. Szeresd magad. És utána jön a felebarát. Ha ezt felszínesen nézed, akkor megmaradsz ott: szomjas vagyok, nem ad senki nekem inni, szükségben vagyok és itt is maradok. Mi hasznom abból, ha  segítek mások világán. Mentse meg a világot valaki más, építse fel őt valaki más.

Ebben a körforgásban, ha szolgálsz másokat, akkor átáramlik rajtad az egyetlen dolog, ami értelmet ad. Minden irigylésre méltó élet tényleg, az, mert Isten életét adja. Ha azt hiszed, hogy aki sikeres irigylésre méltó, lehet tévedsz. De vannak irigylésre méltó életek. Minden nap az ÉLETET szívják be és lélegzik ki. Amikor ez az élet áramlik, ezt hívjuk életnek. Szeresd felabarátod mint magad.

Mi a hasznod ebből, az élet maga. Amit érdemes belélegezni, amiből nem akarsz kimaradni. Amit mindenki keres valahol, valahogy. Mondok egy másik hasznod. Hányan vagytok itt pragmatisták? Mind úgy gondolkozunk, hogy az a jó ami nekem hasznos. Mi igaz? Kit érdekel. Működik-e? Hol kell megtekerni, hogy ott legyen az eredmény. Erre nevelnek.

Mi a hasznod abból ha szereted a feleséged? A te világod jobb lesz. A körülötted lévő emberek jelképezik a világod. Az életminsőgéed a körülötted lévőkkel való kapcsolataid határozzák meg. Mentél már úgy nyaralni, hogy összevesztetek. A leggyönyörűbb helyen, de a kapcsolatok nem voltak rendben. Amikor törődsz valaki mással, akkor az életminőséged legfontosabb elemét építed. Ez azonnal visszajön hozzád. Egy boldogabb feleséggel, férjjel leszel együtt egész nap. Olyan emberek születnek körülötted, akikkel jó lenni, egész nap.

Ez akkor is jó, ha csak a nap alatt való dolgokat nézzük. Ha még nem is hozzuk be Istent.