Skip to main content

Nézz szembe a zenével!

Hallottad-e már azt a kifejezést, hogy nézz szembe a zenével
[angol kifejezés jelentése: szembenéz a következményekkel]?

A következő történet elmondja ennek a szólásnak az eredetét.

Sok évvel ezelőtt egy fiatalember a Birodalmi Zenekarban szeretett volna játszani, ám egyáltalán nem tudott zenélni. Mivel azonban nagyon gazdag és befolyásos ember volt, kikövetelte magának, hogy beállhasson a zenekarba, és játszhasson a király előtt.

A karmester megengedte neki, hogy a zenekar második sorában foglaljon helyet. Noha nem értett a kottaolvasáshoz, kapott egy fuvolát, és amikor a koncert megkezdődött, felemelte hangszerét, csücsörítette ajkait, és mozgatta ujjait. Minden mozdulatot végigcsinált, mintha csak ő is játszana, de soha nem szólaltatta meg a hangszerét.

Ez a megtévesztés két éven keresztül folyt. Majd egy napon új karmester vette át a Birodalmi Zenekar vezetését. Közölte a zenészekkel, hogy mindenkit meg akar hallgatni egyenként, hogy láthassa, milyen jól tudnak játszani. A meghallgatással kiszűri azokat, akik az ő mércéjének nem felelnek meg, és elküldi őket a zenekarból.

A zenészek egyenként bemutatták játékukat az ő jelenlétében. Az álfuvolás rémült aggodalommal tekintett meghallgatása elébe. Amikor rá került a sor, betegnek tettette magát. Az orvos azonban, akit a vizsgálatára kirendeltek, megállapította, hogy semmi baja nincs. A karmester ragaszkodott ahhoz, hogy a férfi jelenjen meg előtte, és adjon számot tudásáról.

A fuvolásnak szégyenkezve kellett bevallania, hogy ő tulajdonképpen egy szélhámos. Ezen a napon kellett „szembenéznie a zenével".


Sokan közülünk eljátsszák a keresztyén élet különböző mozdulatait. Eljárunk gyülekezetbe vagy ifjúsági órára, igeverseket mondunk el, és mindenféle jó dolgot mondunk. Valójában azonban szélhámosok vagyunk. Eljön majd az az idő, amikor mindnyájunknak meg kell állnunk a menny és föld bírája előtt, és „szembe kell néznünk a zenével." Senki sem tud majd elrejtőzni a tömegben. A csalókat elkülönítik majd az igazi zenészektől. (Lásd Mt 12,36-37 és 25,31-46.)

Mt. 12.36-37 De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.
Mt. 25.31-46 „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”