Skip to main content

Ne a hiányodra nézz Isten megadott minden szükséges dolgot

P. Kende

Szeretünk arra gondolni mi az amink van Istentől. Szeretek erre gondolni. Mit adott nekünk Isten mikor megtértünk, mit találtunk Őnála amire nem is számítottunk volna? Ahogy megáldott minket minden szellemi áldással Krisztusban. Ahogy ellátott mindennel ami az Isten szerint valósághoz való. Mindent megadott nekünk. Jó erre gondolni. Bátorító.

Erre gondoltam, hogy a másik oldalról nem sokat beszélünk arról ami nincs. Most arról szeretnék beszélni.

Ján 4-ben Jézus egy kútnál van. 4:5 -ben beszélget egy asszonnyal, leül és 4:7-ben inni kér. Milye van Jézusnask ami közös ezzel az asszonnyal? Ő zsidó  a másik samáriai, ő férfi a másik nő, Ő Isten, a másik nem, Ő tiszta a másik meg bűnös, Ő ezen a ponton népszerű az asszony számkivetett. Mi a közös bennük? Semmi. Mi az amilye van Jézusnak? Van-e egy samáriai nyelven írt traktátusa? Van gazdag nagy stratégiája, 110 tagú zenekara aki erőt vesz az üzenethez. Egyik sem. Milye van? Hiánya. Szomjas. Ez az egy közös a két emberben. Jézus szomjas vízre. Tudja, hogy az asszony meg mint mindenki, szomjazik az örök életre.

Ez elég neki. Amilye nincs az elég neki arra, hogy megérintse az asszony életét, megmentse, hogy újjászülessen az asszony és sokan megtérjenek a városban. Valami ami nincs elég volt neki, hogy megnyerje ezt az asszonyt.

Ján 8-ban elé hozzák a másik asszonyt, azt mondják bűnös, méltó a halálra, rajta kapták. A törvény szerint tényleg méltó. Meg kellene halnia. Meg tudja-e  akadályozni Jézus? Van-e hatalma rá? Nincs. Semmilyen hatalma nincs, nem ő a helytartó, sem a zsinagógafő. Nem mondhatja, hogy „megparancsolom, hogy nem." Egy senki, mégis megakadályozza. Pedig nem volt neki ereje rá. De igen mégis. Volt hatalma.

Jézusnak nincs és mégis micsoda szolgálata van. Megnézhetünk még néhány példát. Azt mondhatnád: ah, ez Jézus, ki vagyok én, nekem van egy kifogásom, nem vagyok Jézus. Ebben igazad van, nem vagy Jézus. De Luk 7-ben Jézus a farizeus házában van. Bejön egy asszony.

Luk 7:37  És ímé a városban egy asszony, a ki bûnös vala, mikor megtudta, hogy ô a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelencze drága kenetet,

Luk 7:38  És megállván hátul az ô lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözi az ô lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ô lábait, és megkené drága kenettel.

Ennek az assszonynak hiányzot pár dolog. Elsősorban a veszélyérzete hiányzot, vagy a józan esze. Ján 8:3-ban, egy hasonló minősítésű asszonyt hoztak Jézus elé, hogy megkövezzék. Ennek az asszonynak azt kellett volna mondani, hogy nem megy be a farizeus házába, majd ha Jézus kijön akkor odamegyek hozzá. De nem várhatott, nem érdekelte mit történhet vele.

A másik amit a farizeus észrevett:

Luk 7:39  Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki ôt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki ôt illeti: hogy bûnös.

Az asszonynak hiányzott a szerénysége. Azt kellett volna mondania: nem jöhetek be ide, ezek tiszta emberek, én nem vagyok méltó erre. De valahogy ez hiányzott belőle. Halleluja. Hála Istennek. Emlékszem az ajtóban találkoztam egy emberrel, ott toporgott, nem akart bejönni. „Nem nekem való ez, nem illek ide." Nem tudtam meggyőzni. Eljött az ajtóig, nézte milyen jó lehet itt és elment. De így történik. Ennek az asszonynak nem nem volt önmérséklete, nem fogta magát vissza. Bejött egy helyre egy tisztátalan személy, ahol mindenki tiszta volt. Nem volt törülközője, ezért a hajával törölte Jézus lábát. Nem tudta a kenetet sem kinyitni szépen, így eltörte. Mégis bejön és szolgál. Nincs sok neki, de ami kicsi van azt odaadja. AZ asszony aki bejött a templomba és 2 fillért bedobott. Milye volt? Szinte semmilye.

Ha összemérnéd azt amilye van, és amilye nincs akkor hihetetlenül aránytalan a kettő. Amilye van az nagyon kicsi. Mit csinál mégis? Bejön és szolgál azzal a kicsivel. AZ a mindene. Valaki ott áll és gúnyosan néz, azt mondja: ugyan már, mi ez? Mint Simon a farizeus. Ennek az asszonynak a szolgálatára azt mondja: nem Istentől van, miért nem fél eléggé, hogy távol maradjon, miért nincs benne elég szerénység, jóízlés hogy csak akkor menjen ki amikor senki nem látja. Miért van itt?

Mát 15-ben egy másik. Szirofőníciai asszony. Kánaánita.

Mát 15:22  És ímé egy kananeai asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörûlj rajtam! az én leányom az ördögtôl gonoszúl gyötörtetik.

Milye nem volt ennek az asszonynak? Nem volt zsidó családfája. Pogány volt. Mindt a legtöbben. Mit kérhetne. Hiszen a messiás a zsidókhoz jött. Azért jött, hogy őket szolgálja és meg is mondta neki.

Jézust nem érdekli úgy tűnik. Nem is felel neki. Amikor fele neki, akkor azt mondja: én nem mindenféle utolsó kutyákhoz jöttek. Nem volt sok együttérzés. Nem volt tamogatása a tanítványoktól.

Mát 15:23  És az ô tanítványai hozzá menvén, kérik vala ôt, mondván: Bocsásd el ôt, mert utánunk kiált.

Vegyétek észre szülők, hogy Jézus nem adta meg csak azért, mert idegesítette a dolog. Csak azért mert a gyereked a földön vonaglik, azért nem kell neki megadni. Ez nem egy jó nevelési módszer. Ennek az asszonynak nem volt zsidó háttere, nem támogatták, nem szerették a tanítványok és Jézust sem érdekelte. De Jézus meggyógyította a lányát. Pedig hiánya volt. Nem volt semmilye sőt hiánya volt. Mínuszban volt. A dolgok ellene voltak.

Még egy. Márk 16 Mária, Mária és Salomé. Mennek vasárnap a sírhoz.

Márk 16:3  És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

Nincs egy erős emberük aki elgördíteni a követ. Tehát az összes kenet amit hoztak haszontalan. Az egész szeretetük amivel jöttek, haszontalan, mert nincs aki elgördítse a követ. Erről beszélgetnek. Rossz tervezés. Ha arról beszélnék, hogy miért nincs senki aki elgördítse a követ, akkor nem  mennék tovább, amíg nem találok valakit, de ezek továbbmentek. Végül tényleg nem kell a sok kenet de más okból, mert Jézus feltámadt, és a kő elhengerült. Látják a feltámadt Jézust. Pedig nem volt emberük aki elgördítse a követ.

Mit figyelünk meg ezekben a történetekben? Ezek mind nők. Azt kellene mondani rájuk, akik látszólag nem gondolkodtak jól előre. Biztos lehetne ott valaki, aki ránéz a prostituáltra Jézus lábainál és azt mondja: miért nem gondolkodtál előre, miért nem hoztál törülközőt, milyen szervezés ez. Lehetne jobban is csinálni. Ne röhögtess, nem működik, nem helyes. Majd rendberakom én.

Nézzünk meg néhány leckét. Mindannyiunknak annyi minden nincs meg. Tényleg. Én nem vagyok szép, nem vagyok magas, nem vagyok függetlenül gazdag, nem vagyok okos. De annyi minden nincs, ami szerintem kellene, hogy legyen. Én szeretném ezeket. Annyi minden van ami nincs. Ezért fontos beszélni most erről.

Amit észreveszünk minden történetben, hogy mindig van egy nagyon jószándékú, de ugyanakkor nagyon önigaz ember. Egy tanácsadó, aki elmondja, hogy ennek miért nem kellene történnie, hogy ezt rendbe kellene rakni, ezt a zűrzavart. Ez így nem jó, hozzon valaki egy törülközőt, meg nyissa ki valaki rendesen a kenetet, sőt miért nem adták el azt a kenetet. Mindig van valaki aki bölcsen rendbe tudná rakni a dolgokat. De nem kell őket komolyan venni, még akkor sem ha úgy tűnik bölcsek. Nem ismerik fel az imádatot, nem látják egy ajándék megnyilvánulását, a szellem kenetét, nem látják milyen amikor valaki közösségben van az Úrban. Majd ők megjavítják ami nincs rendben. Jézusban is találtak hibát. Nem semmi. Érzékenység a kommunikációban. Nagyon fontos. Nem tudhatod, hogy az a kijelentésed mennyire bántó valakinek. Az érzéketlenséged mennyier komoly odavág valakinek. Vigyázz ezzel. Eféz 4:29 semmi rothadt beszéd a szátokból ki ne származzék, hanem ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldás legyen a hallgatónak.

Mennyi romlott beszéd engedélyezett egy nap? Egy sem. Semmi rothadt beszéd. A rothadt a szaprosz a görögben, ez olyan mint a rohadt hal. Vigyázz. Nem oldod meg egy fogmosással, hanem a szíveddel. Fontos hogyan kommunikálsz. Olyan nagyon igazad van amikor megmondod a frankót. De áldásos, építésre van, bátorítja hitében, hogy nőjj, bízz Istenben, számíts az Úrra. Értem vagy nem ami történik veled, de szeretlek. Hogyan kommunikálsz?

Hol vettem észre? Valamiért a zenekarban megtörténik ez. Mindenki annyira tudja a frankót és könnyű kritikusnak, büszkének, kritikusnak lenni, érzéketlennek lenni. És a gyülekezetben is. Semmi rothadt beszéd. Az egész életemre vonatkozik. Kol 4:6 a beszédetek mindenkor kegyelmes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok mi módon kell kinek kinek megfelelnetek. Legyen íze a szavaidnak, nem nemtörődöm, vallásos íze, hanem kegyelmes. Ami szolgál. Olyan ami felépít. Hogyan szolgálnak a szavaink? Kegyelem által. Ha a szívemben meg van a felismerés az elfogadottság a hiányom ellenére, közösség nagysága Istennel, és van egy szolgálatom a szavaimmal.

Mindig van egy jószándékű, de nagy ostobaságokat rendbetevő ember, akire szellemileg nem fontos figyelni.

A másik, a leglényegesebb gondolat: egyiküknek sem volt igazán szüksége arra ami hiányzott. Ez az üzenet nekünk. Annyi minden van az életünkben ami nincs, hiányzik. Nem tudom milyen az IQ-d, bankszámlád, hány verset tudsz idézni, hány hibát követtél el, hányszor buktál el, hányszor adtad be a  derekad a reménytelenségnek, hány kísértésnek adtál helyet, hányszor nem álltál meg a szellemi fegyverzeteddel. De nem érdekel. Amit tudok viszont: ami meg van, az a kicsi és ami nincs a sok, nem számít ebben. AZ imádhoz, szolgálathoz, dícsérethez, szeretethez, nincs szükségünk dolgokra. Mindig imádhatom Istent, bármelyik pillanatban. Ez a hívő kincse. A legrosszabb állapotomban azt mondhatom: imádlak Uram.

 Észrevetted, hogy amikor Sátán már lerakott a földre, akkor utána mit csinál? Még ugrál rajtad.  Nem fog békén hagyni. Mert tudja, amit te lehet nem amikor lenne vagy, hogy bármelyik pillanatban egyetlen töredék másodperc alatt, ez az ember akinek vége van, akire 65487-et számoltak rá, ez az ember felállhat és azt mondhatja: dicsőítelek Uram, tölts be a szellemeddel. Hatalommal, örömmel, dicsőséggel, imádattal, szolgálattal élheti az életét. Egyetlen pillanat alatt. Nem kell hozzá semmi ahhhoz, hogy imádj. Nem kell, hogy nagyszerű hangod legyen. Nem baj ha az van, de ne aggódj ha nincs. Imádd az Urat. Tanuld meg imádni. Tudom, hogy vannak akik azért nem jönnek időben mert nem akarnak énekelni. De tanuld meg imádni az Urat, nem kell hozzá semmi, ez a mi kiváltságunk és jogunk. A szolgálathoz nincs szükségem annyi mindenre. Az a sok minden ami nincs nem számít. Annyi misszionáirus volt akinek nem volt pénze, képzettsége, nagy múltja, bátorítása, mégis szolgáltak. Annyi nagyszerű hívő, nagyszerű emberek Krisztusban, gyerekek és idősek. És nem volt nekik sok idejük, vagy túl sok, nem volt férjük vagy egy volt de az is sok. Nem az számított, hogy mi inicns ,hanem azt mondták: Uram te meg vagy nekem és szolgáltak.

Az imához nem kell, hogy úgy érezd magad. Csak imádkozz. A gyülekezetbe járáshoz nem kell úgy érezni magad. CSAk gyere. Mondhatom: Uram jövök, szükségem van rád. A temetők tele vannak emberekkel, akiknek azt lehetne írni a sírkövére: oh, ha lett volna nekem, de nem volt sajnos. Ezért itt nyugszom én egy senki.

2Pét 1:3 az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten szerint valóságra (ISTennel járás) szükséges. „ De nekem annyi minden nincs." De tudod mid van? Mindened ahhoz, hogy járj Istenhez. Mindennel megajándékozott ami az életre és kegyességre való. Nem egy-két dologgal, nagy lyukakkal közötte, hanem mindennel. „HA tudnád mennyi minden hiányzik." Nem ez számít, hanem Ő megajándékozott mindennel amire szükségünk van.

Az az ember akinek nagy hiánya van, a legnagyobb bűnös, annyira lehetséges, hogy Isten szolgáj a legyen, már láttuk ezt. A legutolsó bűnöző, a legkorruptabb politikus, a legmocskosabb férj, Isten legnagyobb emberévé lehet mert nem az sázmít milye nincs, hanem hogy Isten lehetővé teszi. Ha hozzá jövünk, akkor Ő megadja. Külső értelemben nincs szükségünk semmire.

Zsolt 57:8  Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!

NEm egy ideális helyzetben írodott ez a Zsoltár. Nem valami biztonságos helyen. Akkor írta Dávid amikor csapdába akarták ejteni. AZ én szívem rendben van, készen áll. Erre van szükségem. Ha ez meg van, akkor rendben vagyok. Akkor lehet imádatom, nem számít mi hiányzik, lehet imám, szolgálatom, örömöm, szeretetem, bátorításom, szeretetem. Mert a szívem szilárd. Hogyan lesz szilárd? Mint a tengelyen a kerék. Ha a tengely stabil, akkor a kerék is az lesz. Mozog, de stabil. Az Úrban van a bizodalmam.

Én Benned bízom. DE ha arra nézel ami hiányzik, soha nem mész el egyetlen konferenciára sem. „Nincs elég pénzem, szabadságom." Soha nem fogsz missziós útra menni. DE Isten hív, hogy gyere erre. ÉS neked ott a listád mi nincs. Te döntesz. Isten hív. Bízz benne.

Róm 12:1 Szánjátok oda a testeteket. Nincs sok ami van. Ez a testem, a gerincbajommal, veseproblémáimmal, lábproblémáimmal. De Uram a tiéd. Mert ezt mondod nekem.

Kész a szívem és a testem a tiéd. Szeretnék veled járni. Amint a szívünk, úgy lesz a testünk. Ez az amit teszünk. Ha ez a kettő kész van, akkor nem tudhatjuk milyen messzire visz Isten. Annyira könnyű ránézni arra ami hiányzik.

Igen, tényleg Isten áldjon, szeretlek, Isten szeret. Ha azt mondod a mai este: nem tudom imádni Istent, annyi minden hiányzik. Szeretünk és imdákozunk érted, de nem értünk egyet veled. Imádhatjuk Istent a hiány jelenlétében is. Zsolt 48:15 Isten vezet a halálig. Ő vezet minket. Egészen a halálunkig vezet. És keresztül. Elvisz engem végig. Azt mondja valaki: nem érted, annyira beteg vagyok, szegény vagyok, nem imádhatom Istent, nem tehetem az Ő akaratát, túl sok minden nincs nekem. Nem lett meg az a férj, feleség, gyerek, előléptetés. Annyi minden hiányzik. Értem. Azt mondod, nem lehet hited. De nem értek egyet veled. Ez nem azon múlik, hogy rendben mennek-e a dolgok. Értem, hogy nehéz, de lehet hited, bízhatsz Istenben. Nem számít mennyi minden hiányzik, járhatsz Ővele.