Skip to main content

Ne sántikálj kétfelé, válaszd Istent!

P. Brian Lange

Amit hallottunk feltöltötte az elemeinket és meggyőződést adott az evangélium valóságáról.

Hamarosan szétszóródunk a világ különböző részeire. AZ ördög nem boldog ettől. A konferencia következményei miatt.

Csel 8:4  Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.

Hány lélek fog megtérni amiatt amit itt kaptunk, hány házasság gyógyul meg a tanács miatt amit itt kaptunk. Egy év múlva újra megtörténik a csoda, ha az Úr addig vissza nem jön. Annyira nagy áldás, hoyg részesei vagyunk ennek. Baltimore-ban annyira nagy kiváltságnak tekintjük, hogy szolgálhatunk titeket. Ha tehetünk valamit értetek, lépjetek velünk kapcsolatba. A Grace Hour a tiétek. HA szeretnétek, hogy meglátogasson valaki, kérjétek.

P. Ben Turkia

Nagy kiváltság itt lenni. El sem mondhatom mennyire megáldott minden aminek részese voltam. P. Schaller üzenete a szenvedésről. P. Scibelli üzenete a könyvről.

Bár a konferenciának hamarosan vége, a szívem egy másik befejezésen gondolkodott. Ennek a gyülekezeti kornak is vége lesz. Nagyon sok tervünk van. Kell is hogy legyen. De ha látnánk, hogy a menny megnyílik most, ha látnánk mi törétnik a láthatatlan szférában, garantálom, hogy elámulnánk. Egyik oldalról mint az Úr munkásai, együtt munkálkodunk Istennel és nagyon jól képeznek erre és kell is hogy így legyen. De a felkészülésnek van egy másik nyomvonala ami nagyon rejtélyes és nehéz megérteni, de régóta van már a szívemen.

Sok köze van a szentség szépségéhez. Amikor a szentség szépsége betelik, akkor lesz egy menyasszony. Van egy felkészítés a menyasszonyságra. Hogyan készítenek fel minket hogy a menyasszony legyünk?

Lennox-ban voltam és Baltmore-ban jónéhány évet, Ramonával a feleségemmel.  Láttuk Isten nagyszerű emberét, P. Palmer-t. Erős volt, jó tanár, bátorította KR. testét. Jó ember volt. És egy nyáron amikor a nyári konferenciára mentünk, P. Palmert tolókocsiban láttuk. Úgy tűnt, hogy ott van. De igazából ahogy Eszter 2:12-ben van, olajban ázott, mert készült a menyasszonyi szerepére. Tudta hogy legyen Isten királyságának munkása, hogy legyen harcos Isten országáért, keményen imádkozott. De most egy másik felkészítés állt előtte.

Aki a király jelenlétébe akart menni, annak 6 hónapig előtte mirha olajban kellett lennie és 6 hónapot édes olajokban. Nem azt jelenti, hogy mindenivel ez a helyzet, de az Úr arra késztet, hogy az Ő halálának hatalmába merüljünk alá. És aztán pedig belemerülünk az édes fűszerekbe, különösen a liliomba, aminek a szerepe, hogy a feltámadásra vigyen.

Nem tudom, hogy Pál apostolnál munkálkodott-e többet valaki az ő korában. Tudta hogy kell dolgozni. DE volt egy másik késztető erő benne, ami még erősebb volt. És ez pedig, hogy Őbenne találtasson.

Az emberi korban élünk. Az ember dönt dolgok felől. Washington eldönti hogy menjen a politika. Az elnökök eldöntik mi legyen a világ erkölcse és ez zűrzavarhoz vezet. De hamarosan jön a nap és a trombiták felhangzanak, amikor az ember napjából az Úr napja lesz és mi leszünk a szentség gyönyörűsége a kegyelem által. Nagyobb kegyelemből. Csodálatos szolgálni az Urat. Amikor P. Palmer prédikált a tolószékből, vagy az olajon kádból, tartott egy összejövetelt a férfiaknak és arra kért: férfiak erősek vagyunk, túl hatalmasak, nem mindig tudjuk hogy értékeljük nagyra a felségünket, az élet rövid, legyünk egyszerűek, szeressünk. Ezután soha nem találkoztam vele.

De van egy csodálatos dolog itt. Minden világosság vált előttem. Amikor Isten a menyasszonyává tesz minket ,akkor képesek vagyunk harcba szállni érte, de gyengébbek is vagyunk benne és a dolgok világosabbá válnak. Az új kor közeleg. Isten fénye ragyog. Jön a mi Urunk. ÉS minden világos lesz. Minden. Ezt az Úr napjának hívják. Fussunk tovább. Munkálkodjunk tovább. De ne felejtsünk el felnézni és figyelni, mert hamarosan elkövetkezik az a nap.

P. Schaller

P. Ben és én Finnországban együtt laktunk. Volt egy csapat ház. Nagy épület. Ő a szaunában aludt. Nem azért mert ott akart, hanem mert nem volt máshol hely. Korán felkeltünk reggel és elmentünk egy iskolába és prédikáltunk egy finn állami iskolában egész nap. Ő fordított angolról finnre. Mindig a héber bibliáját olvasta. Szerette Izraelt. Olyan hihetetlen barát és szolga. Csodálatos ember.

Két éven át csináltuk ezt. Az ország sok részére eljutottunk. Négy pásztor 60 városba ment el. Egy alatt 55.000 fiatal finnt tanítottunk, nagy előadótermekben. Egy alkalommal a finn hadsereg előtt is prédikáltunk, katonáknak, néhány százan voltak. Ők vigyázba álltak én meg le fel sétáltam. Az evangéliumot hirdettük. Hála Istennek P. Ben könnyeiért, hitéért. Azt hiszem nagyon különleges helye lesz a mennyben. Nagy jutalma van. Az a nap közeleg. Egy nagyszerű nap lesz.

1 Kir 18:21  És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé?

Meddig álltok két döntés között? Amikor az Újszövetséget olvassuk, akkor az emberek bűneiről olvasunk, a gyülekezet bűneiről, a régi bűnös természetről. Olvasunk emberekről akik követték Istent és aztán eltávoznak Istentől. Olvasunk a tanítványokról. Olvasunk a hitetlenségükről, a félelmükről, személyes gondjaikról, kihívásukról. Amikor Jézust követték, akkor az nem mindig volt könnyű.

Néha két vélemény között találjuk magunkat. Erre von az egyik és érezzük a vonzását, a föld vonzását, onnan jöttünk, a porból. A lelkünk a porhoz tapad, vonzódik. Vannak a lelkünkben vágyminták. Vágyakozunk nők után vagy férfiak után, pénz után, hatalom, elismertség után, keressük a népszerűséget, az elfogadottságra is vágyunk és ugyanakkor van egy ösztön bennünk, hogy a csoporttal tartsunk, a marhacsapással, csordával. Ez a természetünkből fakad. Érezzük ezt.

De amikor Jézus a tanítványokra nézett akkor látott valami mást is. Látta amit Isten tesz, látta Isten kegyelmét, Isten szellemét, értelmét, Isten tervét. Amikor ránk néz, akkor lát minket és tudja, hogy mit tesz Isten a kegyelme által. Kegyelem. Nagyon fontos szó. Valami amit nem érdemlünk meg, soha nem fizetünk érte. A megváltás előtt sem és utána sem. Nem fizetünk érte amikor megtérünk és utána sem. Hanem ingyenes. Egy személytől van, Istentől. Örök, nem változtatható meg, nem lehet lecsökkenteni és nem lehet hozzáadni. Amikor elfogadtad Krisztust egy egészen új világ nyílt meg előtted, a hit világa. Isten világa és az Ő kegyelméé. Nekünk adta a Bibliát és szól hozzánk. Sokat hallottuk ezt a héten. EZ olyan öröm. Amikor szellemi füleink vannak és elkezdünk hallani, hallani amit Isten mond. Jézus tudta ezt. Amikor a tanítványokra nézett, akkor megértette ezt a vonzást. Az írás azt mondta: úgy szán minket, ahogy egy apa szánja a gyermekét, Zsolt 103. Ismeri a formáltatásunkat, a könnyeinket, a bűntudatunkat, szégyenünket.

Jézus tudta, amikor a házasságtörő nővel beszélt, tudta, hogy mitől szenvedett. Megértette őt. Megbocsátott neki. Új életet adott neki. Azt mondta: menj és ne vétkezz többé, szabad vagy. Mert tudja, hogy mit tesz a kegyelem. Ismeri Isten tervét, hogy olyanokká váljunk mint Ő, hogy hit által járjunk és dicsőítsük a mennyei atyánkat.

Tudjuk mindkét oldalt. Középen megállunk. Döntésképtelenek vagyunk. Nem vagyunk biztosak, összezavarodunk, félünk. A szívünkben valami azt mondja: biztos vagy benne? Képes vagy hinni Istennek? Bízol Istenben az életed minden területén? Valami bennünk azt mondja: nem, nem hiszem. Van egy gondom. Vannak itt férfiak akiknek van gondjuk a pornográfiával, hazugsággal, lehet 12 évesen kezdték, most már 42 évesek és még mindig hazudnak és csalnak és csalók. De hívők. Úgy gondolják és remélem, hogy azok. Hívő. Valahogy el akar hinni mindent amit mondtunk a héten. Teljes szívükből hinni akarták. Kell, hogy meg legyünk győződve, ahogy Pál mondta: mert meg vagyok győződve. Honnan jön a meggyőzés? Szükségem van rá. Valakinek beszélnie kell velem és azt mondania: meddig fogsz még két vélemény között tétovázni? Tanításra, feddésre van szükségem a Sz.Sz-.re, Kr. testére, csodákra. Látnom kell, hinnem kell, bíznom kell. Illés azt mondta Izraelnek. Ha Baál az Isten, akkor kövesd őt. Menjetek vele. Ha ő Isten.

De ha Isten Isten, akkor kövesd őt. A próféta logikus. Ha a porhoz megyek, ha az istenem, a hús testem, a bűnöm, a vágyaim, óhajaim, ha ez az isten, akkor kövessük azt. De ha ahogy Jézus mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet; akkor kövessük Őt.

Szükségünk van arra  Isten kegyelméből, a Sz.SZ.-en keresztül, hogy meggyőződéseim legyenek, hinnem kell, ha Isten Isten, akkor nem fogok káromkodni, hazudni, csalni, nem fogok pornót nézni. Mert Jézus mondta Mát 5:28-ban, ha vágyakozol egy nő után, akkor házasságtörést követsz el a szívedben. Szokássá válhat és ezt követem. Miért van az, hogy mindenki Jézusról és a hatalmáról és kenetéről beszél, de miért van az, hogy képtelen vagyok megragadni ezt? Mert ha a te istened követed, akkor a porba mész, de ha Istent, követed, akkor szabad leszel. Megismered az igazságot és ISTen megszabadít.

De meddig fogsz két döntés között tétovázni? Minek kell történnie? Azt kell mondanod: megbánom, abbahagyom, téged követlek, növekedni fogok a kegyelemben és a te SZ.SZ.-et hitben fog vonni és betöltesz, vezetsz, megelégítesz a szívemben, mert megmondtad. Ezt hiszem. Jézus azt mondta: Péter tényleg hiszed ezt? Ő azt mondta: igen. Jézus azt mondta: oké, akkor kövess engem. Péter követte.

Péter! Jobban szereted-e ezeket a halakat nálam? Van itt néhány nagy hal, kérdezd meg még egyszer Uram. Péter, jobban szereted a halakat nálam? Néhányan azt mondjuk: inkább a halakat választom. Ez van a szívemben. Mert nem igazán tudom te ki vagy. Válaszolsz az imára? Megnyitod a Bibliát? Válaszolsz nekem? Meg van nekünk a békét, szereteted, örömöd, utad? Jézus ezt mondta: te döntsd el. Jézus mondta: több vagyok ennél, ez mind vagyok és több. Gyere és lásd meg.

Hadd legyek nagyon őszinte: vannak emberek akiknek nem növekednek szellemben, mert két vélemény között tétováznak. Isten azt mondja: hadd mutassak valamit. Illés: menj dolgozz. Lejött a tűz - a történetben - és az emberek látták Isten kegyelmét működés közben. Ugyanez történik ma is velünk. Ha meghozod ezt a döntést, ha olvassuk a Bibliát, pünkösdkor a tűz lejött és az emberek tudták. EZ az evangélium az üdvösség, ez veszi el a bűnünket, ez viszi be a nevünket az élet könyvébe. Ez Isten munkája. Emberek különböző nyelveken beszéltek, a gyülekezetet növekedett. De miért lenne különbség 2010-ben akkorhoz képest, itt vagy bárhol a világon. A kérdés Isten Isten? Be tudja tölteni az Istentiszteleti termeinket? Ha 10 embered van, képes ott lenni a teremben, betölteni a jelenlétével? Megváltoztathat ennyi embert?

Volt egy orosz férfi, csütörtök este jött el, hazament és azt mondta: nem tudtam aludni éjjel. Ott feküdtem az ágyon mosollyal az arcomon. A hűtőhöz ment gondolta esik és elalszik. De ne mtudott aludni. A felesége mérges volt, mert a hűtő kiürült. Pénteken visszajött és elmondta a sztorit. Mi ez? Azt mondom: ez a Szent Szellem. Krisztus öröme, szabadság, Isten jelenléte, a szolgálat természete. A kegyelem munkája, egy lélek megmentése.

Egy fogorvos jött az összejöveteleinkre. Volt problémája az alkohollal. Eljött és megtért. Azt mondta: sírok, mert 17 éve halott vagyok, nem sírtam, nem voltak érzéseim, úgy éreztem magam mint egy halott, depressziós voltam 17 évig. De most sírok és most sírok mert képes vagyok sírni.

Olvasunk misszionáriusokról, Jonathan Goforth. Néha a szellem elindult Kínában. Könnyek töltötték be a termet. Az emberek bűnbánatot tartottak. Azt mondták: nem fogom ezeket csinálni többet. Jézust fogom követni. Nehéz lesz? Nem igazán. Könnyű, de lehet nehéz is. DE ez rendben van. MERt ez Istenről szól. Isten megpróbálja a szívenket. 1Thess 2:4, Péld 17:2. Az aranynak való a kemence, az ötvös tüze az ezüstnek, de az Úr próbálja meg a szíveket.

Elmentem egy összejövetelre, ISTen szólt a szívemhez, döntést hoztam, Istent követem. Nem tehetem mindkét oldalt. Döntést hoztam, hogy Istent követem. Még a pásztor is döntést hoz, hogy nem fog két vélemény között ingadozni. Ha Isten Isten. Isten azt mondta Ábarahámnak: add nekem a fiad. Ábrahám megtette. De voltál már ezen a ponton a személyes életedben? Amikor annyira szeretsz valamit, nem is rossz dolog, a fiad, a házad, a feleséged, a saját életed. Add nekem az életed. Te azt mondod: tényleg? Isten azt mondja: add nekem.

„Már megtettem évekkel ezelőtt, amikor Bibliaiskolás voltam." AZ most nem számít. Azt feljegyeztem, de ma szólok hozzád. Mert a por felé húzódsz. Add nekem a szíved, a fiad, az életed. És bízz bennem. Ne maradj a kettő között.

Nagyon nehéz féluton kiugrani egy helikopterből ha félúton vagy, nehéz félig eljutni egy olimpiára. Nehéz dolgokat félig csinálni. Mint a szeretet. Nem szerethetsz félig. Mert minden kell hozzá. Isten mindent nekünk adott. Isten a Fiát adta nekünk, Önmagát. Isten Önmagát adta nekünk. Most azt mondjuk: Uram, mi lenne ha csak egy részem adnám, 1 évet, 10 évet, az elmém, de nem a szívem. A szívem, de ne maz elmém. A lábaim, de nem mindet. Péntek este szeretném a saját lépéseim megőrizni. Akkor meg van a saját tervem. Vasárnap reggel meg van a saját életem. De Jézus azt mondja: nem. Gyerünk. Mit gondolsz? Mi azt mondjuk: oooké. Beugrunk. Igent mondunk.

Ismerek embereket akik ezt tették. Évekkel később rájuk nézel és megkérdezheted őket, hogy megbánták-e. Sajnálod, hogy ezt tetted? Szégyent érzel emiatt? Mi történt? Azok az emberek akikkel én talákoztam ezen a héten, látom, hogy mi történik a szívünkben. Ha ezer életem lenne, akkor is mind Jézusért élném. A béke, a szabadság, az öröm, a kapcsolatok. A szeretet. P. Brian mondta: 40 év, kapcsolatok. Tudod, hogy az egész világmindenség a kapcsoaltokról szól? Atya, Fiú, Sz.SZ. EZ a világegyetem értelme. Szeretet. Szentháromság.

Itt vagyunk. Nem csoda, hogy annyi megtört szív van, annyi szomorúság. Valaki New York-ból azt mondta: itt közlekedek egy tengernyi ember között és annyira egyedül érzem magam. Egyedül vagyok New York-ban, a tömegben. Az életemben. De figyelj: Jézus egyedül halt meg, hogy mi soha ne legyünk egyedül többé. Amikor mi meghalunk, nem leszünk egyedül. Isten abban a pillanatban angyalokat küld értünk. Még a mennybe menetelkor sem leszünk egyedül.

Ki nagyobb Istennél? A vágyam, nem a barátom. A bűnöm édes lehet, de aztán keserűvé válik. A bűnöm csokival bevont méreg. Szépnek tűnik, de aztán ronda. Az emberek azt hiszik, hoyg a bűn a barátuk. Nevetnek, viccelnek vele és aztán szenvednek -mélyen legbelül. De ezért jött el Jézus, hogy ne szenvedjünk a bűnünkben. Ne éljünk szomorúságban, megbánásban, szégyenben, vagy félelemben, hanem egészségesek legyünk. Isten szentségével azt mondjuk: követjük Istent. Jézus, megmutattad nekünk az Atyát és tiszteljük Őt a szívünkben.

Néhányunk döntéseket hozunk és úgy gondoljuk Isten nem látja ezeket. De ott van az evangéliumban a történet, egy kicsi öreg asszony, két kis apró pénze volt. Berakta a felajánlásba. Jézus látta őt és azt mondta a tanítványoknak: láttam, látom, tudom. A mennyben fel van jegyezve. Ismerem a népem, a szíveiket, a hitüket, a szeretetüket. Tudom. És nincs marad észrevétlen. Ne legyünk döntésképtelenek. Legyünk teljesen meggyőződve. Menjünk Bibliaiskolába. Ha nem tudok, akkor szerezzek be egy mp3 lejátszót. Hadd olvassak el egy könyvet, elmondjak egy imát, találkozzak egy testvérrel, menjek egy gyülekezetbe, vegyek egy Bibliát, olvassam és teljes szívemből kövessem.

Azt mondjuk: dicsőség, tisztesség és hatalom neki. Ő mindenestől gyönyörű. Ő az igazi barátom. Egy reggel, a megpróbáltatásom során, a szívemben, az életemben, a gyülekezeti életben, felébredtem és amint a lábam leért a földre, a Sz.Sz. szólt hozzám, megvigasztalt, szeretett, Isten drága jelenlétét adta nekem. És azt mondtam: igen, Uram. Te csodálatos vagy. Segíteni fogsz nekem. Vezetni fogsz. HA kudarcot vallanál, bűnt követnél el - Isten ments - akkor a marhacsapás nem a te utad. Csak állj meg. És mond: álljunk meg. Szeretném ismerni Isten útját. Azt a döntést meghozni. Álljunk meg. Hozzuk meg Isten döntését. Isten melletti döntést. Állj meg. Házasságtörésben állj meg. Soha ne csináld többé. Kövesd Őt teljes szívedből és látni fogod Isten jóságát, Isten hatalmát, Isten természetét és Őt imádjuk az életünkben. Vigyük ezt az otthonunkba, áldjuk meg a családunkat. Hozzuk be a világunkba és mondjuk azt: mást követünk és nem fogunk szégyent vallani.

P. Matti mondta, hogy az elragadtatás jön, P. Ben a végső időkről beszélt. Érezzük ezt. Egy csodálatos időben élünk. Egy nap nem lesz több megoszlás. Amikor Pál ott volt a hajótörés közepette, azt mondta ahol két tenger találkozik, ahol két világ találkozik ott kell meghoznom a döntésem. Én így mondom: miért mennék két kézzel a pokolba, ahelyett, hogy levángám egyiket és egy kézzel mennék a mennybe. A világ  azt mondja szükség van mindkét kezedre, szemedre. Jézus aztm ondja: vegyél ki egy szemet, kövess és tiéd lesz a menny, az örök élet. Hozd meg a döntésed. Ne a kettő között legyél. Hanem mondj nemet a hús testnek és Igen az Ő kegyelmének és az Úr legyen az arcod előtt és telve leszünk az Ő szellemével mélyen bátorítva és azt mondjuk: Ő eljön. És örökkön, örökké uralkodunk Vele.