Skip to main content

Nyisd meg a Bibliát, légy a Könyv embere!

P. Paul

Zsolt 29:2-re gondoltam. Adjuk meg az Úr nevének dicséretét és imádjuk az  Ő szentségének szépségét. Kentucky-ban tanulmányzzuk 1 Móz 14-et. Látjuk itt, hogy Ábrahám (akkor még Ábrám) az Úrral jár és sikeres volt. 1Móz 15-ben Isten egy egy szövetséget Ábrahámnak. 1Móz 16-ban Ábrahám megtapasztalta a nagy bukást. Erre gonoldván Ábrahám, Istennel járt, hitt Istenben és ez tanulajdonítatott neki igazságul. De az idő próbájában elbukott.

Dolgok töréntek amikor Hágár színrelépett. Azt hiszem az igazi probléma az volt, hogy nem hitt a szívében Istennek. Ábrahám ismerte Isten mindenhatóságát. Ismerte Isten mindent tudását és mindenütt jelenvalóságát. De meg kellett még tapasztalnia Isten szentségét. Isten jellemét, egyenességét, hogy Isten a szeretet és a vigasztalás Istene.

1 Ján 1:1  A mi kezdettôl fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek ígéjérôl.

AMit János apostol megoszt, hogy  a mindenható, mindent tudó és mindenütt jelenlévő Isten, akit láttunk, megérintettük ezáltal láttuk az élet igéjét. Megtapasztaltuk az Ő szentségét. ISten teljességét, Eféz 1:22-23. Ezt nem csak azok tapasztalták meg akik személyesen találkoztak Jézussal, hanem mi is és látom ezt ma. Ahogy látlak benneteket. Látom Isten minden tudását és bölcsességét és ahogy a Sz.SZ. lakozik mindenkiben. De megtapasztaltuk a szeretetét és a szentségét és a közösséget.

1 Ján 1:3  A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ô Fiával, a Jézus Krisztussal.

Isten teljessége a Krisztus testében található.

P. Texier

Jel 19:7-8  Örûljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsôséget néki, mert eljött a Bárány menyegzôje, és az ô felesége elkészítette magát.  8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.

Azért választottam ezt a szakaszt, mert miközben Zsolt 29:2-t tanulmányoztam, felfedeztem, hogy a szentség ékessége, szent öltözékről beszél. A szent öltözéket a pap viselte. Ezeket a ruhákat Dávid adta a templomban a papokban. Ugyanezeket a ruhákat hordták a papok, amikor a hadsereg előtt mentek a csatában. Úgy tűnik, ahhoz ohgy dicsőséget adhassunk ISTennek különleges ruházatot kell hordanunk.

Mi az az öltözék amire el vagyunk hívva, hogy hordjuk? Mi lesz az a ruházat amit viselni fogunk amikor a menyegző lesz? Néha ott állsz a szekrényed előtt és tűnődsz, hogy mit fogsz felvenni. De nem élhetjük a keresztény életünket így, hogy mindig azon gondolkozom mit fogok felvenni, mit fogok tenni, mik a jó vagy rossz célok. Amikor az öltözékedre gondolsz akkor magadon gondolkodsz. Amikor a pásztor pont a prédikáció előtt leeszi a nyakkendőjét az katasztrófa. De mi van akkor amikor majd Isten előtt kell állnunk? A Bárány menyegzőjénél van valami nagyon érdekes. Először ez egy olyan ruha amit nekünk adnak. Olyan mintha a meghívnának egy esküvőre ahol nem kell aggódnunk mit kell felvennünk. Isten az aki megigazít. Ő az aki betakar. Isten az aki megengedi, hogy dicsőítsük Őt.  

Jel 19-ben a ruha gyolcsból lesz. Mi tűnődhetünk ezen, hogy miért pont ebből az anyagból? Azért mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Úgy tűnik, hogy igazságos cselekedeteket kell viselned. És akkor van egy újabb problémánk. Mi az igazságos cselekedet? Tehát akkor egész életemben ezen kell gondolkoznom, hogy mi is ez. De nem kell feltenned magadnak a kérdést, hogy gonosz vagy igaz, mert a lényeg az, hogy hogyan teszünk dolgokat. Mi a motivációink? A szeretet szorongat?

A gyolcs ruhák Ezék 40-ben vannak leírva. Amikor Isten megmutatja a prófétának milyen lesz a milleneum, az ezer éves királyság. AZ emberek Isten dicsőségét ünneplik a templomban. Az ezer éves királyságban a léviták nem viselhetnek gyapjú ruhát. Hanem gyolcs öltözetben kell lenniük.

Itt a magyarázat. Megtaláljuk a magyarázatát, hogy mik az igazságos cselekedetek. A papnak úgy kell felöltöznie, hogy ne izzadjon. Ez azt jelenti, hogy Isten dicsőségét ünnepelni az, hogy kikerülünk az átok alól. 1Móz 3-ban tudjuk, hogy az ember a kenyerét verítékes munkával keresi. De izzadás által nem tudunk létrehozni igazságos cselekdeteket. Ez egy átok.

Mégis ünnepelhetjük és dicsőíthetjük Istent abban, hogy nyugszunk. Igazságos módon élünk, mert megigazíttattunk. Nem kell aggódnom, hogy hogyan leszek felöltözve. Minden elkészítettett nekem, a cselekedetek. Jézus Kr. előttem megy. Vezethet a Sz.Sz. Isten gyermekeinek szabadságában élhetek. Ez az igazságos cselekedet. Ez létrehozza a képességet, hogy szeressek, hogy megbocsássak, hogy reméljek. Mert Isten ruhatárában gyolcs ruházat van ami számomra van előkészítve.

P. Scibelli

Neh 8-ban az emberek a földre hajtották a fejüket amikor megnyitották a Bibliát. A Bibliára az van írva, hogy Szent Biblia.

Neh  8:1  Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ô városaikban lakozának; felgyûle az egész nép egyenlôképen a piaczra, mely a vizek kapuja elôtt vala, és mondák az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elô a Mózes törvényének könyvét (tanítás könyvét), melyet parancsolt vala az ùr Izráelnek.

Időnként az írásból inthetjük magunkat, megbízhatjuk magunkat, hogy legyek a könyv szerinti hívő. Mindig a könyvet nyitjuk ki. Szeretem P. Schaller-t sok dolog miatt, de az egyik ez, hogy kinyitja a könyvet. Hány pulpitus van a világban, ahol nem nyitják meg a könyvet? Amikor egy apa nem nyitja meg a könyvet, amikor egy keresztény iskola nem nyitja meg a könyvet, egy evangelizációs szolgálat nem nyitja meg a könyvet. Ilyenkor fura dolgok történnek.

2Kir 22-23 -ban hatszor mondja, hogy megtalálták a könyvet az ÚR házában. Ez lenyűgöző. Imádkozunk az országainkért, hogy az emberek megtalálják a könyvet Isten házában. Annyi más dolgot találnak Isten házában. Az emberek csodákról prédikálnak - persze Isten tesz csodákat - pénzről, hatalomról, ajándékokról, politikáról. Nem emlékszem, hogy Jézus beszélt volna rómáról, kivéve hogy adják meg az adójukat. Persze érdekel, de nem erről beszélünk, mert az egy másik királyság. Meg van a könyvünk.

Mindezekre a férfiakra gondoltam akik a könyvet megnyitották. Láttuk Isten embereit amint megnyitották a könyvet. Sátán a hadviselésben három kommunikáció vonalat szeretne elhallgatatni. Amikor egy csaátban megtaláltad a célpontot és el tudod vágni a kommunikációjukat, akkor nem tudnak segítséget hívni. Sátán szeretné elvágni Isten igéjének a segítségét, az ima vonalát, az én kommunikációm Isten felé, és az evangélium kommunikációját tőlünk a hívők felé. HA ezeket el tudja vágni a gyülekezetben, hogy ne beszéljenek róla a pulpitusnál, akkor sikerült elszigetelnie. Ilyenkor könnyű gyümölcstelennek lenni.

D.L. Moody egykori szolgálatában, 1 millió embert nyert meg azáltal, hogy embereknek prédikált közvetlenül. Intette őket, beszélt hozzájuk. Most az ő szolgálatának van egy főiskolája és ma már nem nyitják meg a Bibliát. Senki nem hozz a könyvet. Leszbikusok és homoszexuálisok tanítják őket, de senki nem hozza be Isten célját. Elmész a legnagyszerűbb iskolákba amerikában, Harvard, Yale, Brown, régen prédikátorokat képeztek. MA pedig az evangélium ellen képeznek embereket. AZ embernek sírhatnéka van az országáért. Mert ezekből az iskolákból korábban emberek ömlöttek ki akik képzettek voltak az igében, prédikátorok. De a démonok és az ördög kezei lerombolták ezeket.

Mi a válasz az életünkre? A Biblia. Gondolj 1Sám 3-ra. 1Sám 3-ban az Istentől való kijelentés ritka volt. Nem lehetett Isten beszédét megtalálni. EZ történt Izraelben akkor. Nem volt nyílt látás. A főpap vakult meg, a két fia hitehagyott volt, a frigylátád elvitték és a mécses majdnem kialudt. Mit csináljunk egy ilyen helyzetben. Ott van egy asszony aki imádkozik, egy fiúért imádkozott és megkapta és visszaadta az Úrnak, Sámuel, aki a könyv embere lett. A válasz a könyv volt. Sámuel felnőtt és a szavai közül nem hullott egy sem a földre. AZ Úr igéje kijelentetett neki a könyvön keresztül.

Az emberek annyi választ keresnek, a gyereknevelésre, házasságra, a háborúságra, az élet izmusaira. Nyisd meg a könyvet. P. Morrison, amikor kinyitja a száját kinyitja a könyvet.

Amitől félek Afrikában, hogy valami történik és aztán becsukom a Bibliám és elkedek aggódni a népírást, az iszlám és egyéb dolgok miatt. De a válasz: nyisd meg a könyvet. Hívők annyi felé néznek. Látom Isten embereit Afrikában, akik megtesznek mindent, hogy a gyermekeik a nyugatra mehessenek. Miért kell valaki aki támogasson ha öreg leszel? Én a Bibliára támaszkodom. Elmegyünk falvakba akik soha nem hallottak Istentől. Prédikáltam egy faluban, és három tolmács kellett, hogy a nagy emberrel beszéljek. Nem számít mennyit utaztam, mennyire éhes voltam, hányszor kellett WC-re mennem. A könyvet akartuk előhozni. Szeretem Zsolt 19-et. Dávid valami csodálatosat mond: sokkal kívánatosabbak a te igéid, mint a finomított arany. Időnként vizsgáld meg: mire vágysz? Tegnap hajnal 3:30-kor aludni akartam. Erre vágytam, de nem jött össze. Forgolódtam. Feladtam. És az ige, amely kívánatosabb. Mire vágynak az emberek az életükben? Kívánatosabb az ige ,mint a színarany, mint sok színarany. Finnországban kétszer hallgattam meg a Trón szavak üzentet. P. Stevens 160 verset idéz. El tudod képzelni? Nem azért hogy villogtassa Biblia tudását. Mikor hallgattad meg a trón szavak üzenetet?

Ugandában találkoztam egy emberrel, akinek 35 gyülekezete volt. Azt mondta ilyen, meg ilyen püspök, apostól, próféta valami. Nagyon türelmes és kedves voltam. Azt mondtam: mondj nekem egy pár Biblia verset tanról amit hiszünk. A Szentháromságról például. Csak nézett. Azt mondtam: csak egy kisfiú vagy. Bibliaiskolába kellene járnod. Kicsit megsértődött. Azon tűnődöm mit tudhat a 35 gyülekezeted. Ez az ember agresszív votl a szolgálatával, de nem ismerte a Bibliát.

El tudsz képzelni keresztényeket, akik keresztülmennek iskolákon és alig tudnak valamit a Bibliából.

Nagyon drága és becses ígéretek adattak nekünk. Megmenekülök az istentelenségtől, romlottságtól ami a világban van a kívánságokon keresztül. A vágyakozás az ami az elmédben van. Ha Istennel gondolkodom akkor a romlottság ami a világban van nem forog az elmémbe. A világ romlott.

Tudod ki e világ Istene? A világé, amelyet néhány hívő úgy szeret. 2Kor 4:4 Sátán. Eféz 2:2 a levegőbeli hatalmasságok fejedelme. Ján 14:30 ő az uralkodó és romlottság van mindenütt. Elrejtőzik emberek mögé. De mi akik megnyitjuk a könyvet, imádkozunk, gyülekezeteket tanítunk. Tudod milyen veszélyesek azok az emberek akik kinyitják az igét? Az ördög retteg tőlük. Jézus szembenézett az ördöggel a pusztában. Hiszem, hogy az ördög 40 napon keresztül kísértette Jézust a szellemében és testében. Jézus pedig felelt. „Hadd énekeljek neked egy dalt. Rómáról és a császárról, a legújabb hírekről." De Jézus válasza: meg van írva. Az írott igét használta, rhemaban az ellenség felé. Mert a szellem kardja Isten beszéde. Ezt szeretné az ördög elrabolni a gyülekezettől.

Szokatlan egy olyan gyülekezet ma ahol kinyitják a könyvet. Nigériában voltam egy gyülekezetben. 3 órás istentisztelet volt ahol a fő üzenet 15 perces volt. Azt mondtam: amíg te keresztényesdit játszol addig elmegyek. 2 óra 45 perc nyelveken szólás, felajánlás stb. és  semmi a könyvből. Megdöbbentő mi zajlik. P. Texier most jött Kongóból ahol 250 pásztor volt. Sok helytelen tanítás van mindenütt. Olyan emberek kellenének akik a könyvet nyitják meg. Mi mást vihetnénk az embereknek? Elvisszük a könyvet Haitibe. Hozzátok a könyvet. A Bibliaiskolát.

Kezdetben volt az ige és az ige Istennél volt Isten volt az ige. Nem azt mondja, hogy az ige Istennel volt, hanem pontosabban azt mondja, az ige Isten felé volt. Jézus még mindig az ige. Az írás értéke. Volt egy ember, Judson aki elvitte az igét Burmába. Évtizedekig fordította. Az egyetlen Biblia ami létezik azon a nyelven ma is. William Carey sok nyelvre lefordította a Bibliát Indiában, hogy az emberek olvashassák.

Fiatal emberek nyissátok meg a könyvet. Érdemes hozzámenni valakihez feleségül aki nem a könyv embere? Fiatal férfiak olyan lányt kerestek aki a könyv alapján gondolkodik? A házassági tanácsadás a könyv, a Biblia. Egy főiskolán kaptam egy tanításai megbízást, a főiskola elnöke a rokonom volt. Bibliai pszichológiát tanítottam. Az egészet missziókra használtam. 16 hét a szemeszterből, kinyitottam a könyvet. Sokan feldühödtek. Sokan panaszkodtam. Nem érdekelt. Lehet soha többé nem engedik meg hogy tanítsak, de amíg lehet megnyitom a könyvet.

Mózes, Dávid, József, a könyv emberei voltak. Timóteus azt akarom, hogy amíg eljövök vigyázz a felolvasásra, légy a könyv embere, senki ne vesse meg a fiatalságod. Halottuk mit mond Isten. Folytassuk azokban amikben elkezddtük, tudván kitől kaptuk. Ha nem adod tovább a stafétabotot, Isten igéjét ha leesik a földre, akkor vége a versenynek. P. Stevens mondta: a dolgok mehetnek tovább arra alapozva ami már megtörtént. Éjjel, nappal a könyvet nyitom meg. Neh 8:1-ben ezért áldották az Urat és arcra borultak. A kapcsolatoknak Isten igéjén kell alapulnia. Nem halott igén, hanem életen. Ezek az élet beszédei. Aaz élet igéjét emeld fel. Az élet beszéde van a kezünkben. Zsolt 56-ban kétszer mondja: dicsérem az Ő igéjét. Sokan dicsérik az Urat, de nem tudják ki Ő. Dávid azt mondja: dicsérem az Ő igéjét.

Ez a könyv, ami azt mondja el vagyok fogadva, hogy minden szellemi áldásom meg van a mennyei helyeken, megmutatja az örök célom, elmondaj hogyan fogadhatok el Istentől, beszél Kr. testéről, az evangéliumról, házasságról, megmutatja hogy neveljem a gyermekeim, világosságot hoz. Isten szent igéje. Segít megmenekülni a romlottságtól ami a világban van a kívánságon keresztül. Amikor egyedül vagyok a próbában, megnyitom a könyvet.