Skip to main content

Tanuld meglátni Isten munkáját

P. Csaba

Én 5:9-10  Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, oh asszonyoknak szépe? Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz?  10 Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közûl is kitetszik.

Ez a kérdés. Mikor keresi a menyasszony a vőlegényt, mikor a hívő vágyik Krisztsusra és keresi őt, a gyülekezetben, a személyes idejében Istennel. Ahogy keressük Jézust, mert Ő von bennünket. Ő megérintett bennünket. Az Ő kezét betette az ajtó hasadékán. És belenyúlt az életünkbe. Az életünkben most futunk utána. Mások azt kérdezik: miért más Ő? Miben különbözik Ő az összes többi vallásalapítótól. Miben más mint Buddha vagy Mohammed? Vagy bárki más?

Itt a hívő válasza, Én 5:10-16. Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közûl is kitetszik.

Aztán részleteibe menően elkezdi jellemezni a hívő Jézus Krisztust. A fejezet elején látjuk, hogy ez a hívő passzív, közömbös vagy félálomban van. A szellemi reálitásokat nézve. De valami történt az ő életében. Ismeri a Sz.Sz. által Jézust és elkezd áradozni róla. Nem apologetikai mondanivalója van. Hanem tapasztalati mondanivalója. Jézus Krisztus csodálatos. Ő egyedi. Ő tízezer közül is kitetszik. Ez az egyszerű üzenet. Milyen nagyszerű a mi Urunk.Ha egy kézilabdacsapat kaphat egy kis őrjöngést, mi van a mi Urunkkal?

Ésa 9:6 az Ő neve csodálatos. Nincs másvalaki aki Isten ember lenne csak Ő. Ő 100%-ig Isten és ember. Egy személyben. Ő csodálatos. Ő tanácsos. Ki tudna úgy szólni, ahogy a mi Urunk szólt, amikor itt járt a földön és hallgatták, megdöbbentek és ámuldoztak. Azt mondták: soha senki nem beszélt ahogy Ő beszélt. Hatalommal szólt, nem úgy mint az írástudok. Luk 4:32 ámuldoztak a kegyelmes beszédén. Kinek vannak olyan szavai, válaszai, aki találkozik egy kérdésekkel teli idős professzorral, Nikodémussal és szól, és tanácsos, és pont azt mondja, amire szüksége van Nikodémusnak. Vagy az asszonnyal a kútnál, milliók nem tudnák megmondani mire van szüksége az asszonynak, de egy beszélgetés Jézussal átformál egy életet. Aztán Zákeus a fán, sok mindenki szólt hozzá az élete során, de amikor egy estét eltölt Jézussal, megbánás költözik a szívébe, átformálódik ő és az egész családja. Kinek van meg a tanács szelleme ha nem Jézusnak? Ő tanácsos.

És aztán Ő erős Isten. A mi Istenünk erős Isten. Azt jelenti, hogy győzelmes, uralkodó, Ő elsősorban Isten és győzedelmes Isten. Jézus nem csak ez, hanem az örökkévalóság atyja. Micsoda név és cím. Minden eredője Őbenne van. Minden létezőnek Ő a fő oka. Mert minden Őbenne teremtetett. Őáltala és Őérte van minden, Kol 1:15. Láthatók és láthatatlanok, mennyen és földön. Jézus Krisztus. Kicsoda hasonlatos Őhozzá, ki a szerelmesed egyéb szerelmesek feje?

Ő a békesség fejedelme. Közeledünk a karácsony felé. Jézusról szól az egész. Ő a békesség fejedelme, az egyedüli uralkodó.  Tőle békesség árad.

A hívő, szól Jézusról, részleteibe menőleg. Csakúgy ahogy te és én a Sz.Sz. által, egy rejtélyben. Ismerjük Őt. Növekvő módon megtapasztaljuk. És ismerjük Őt részleteibe menőleg.

Én 5:16  a büszkélkedése végén a hívő azt mondja Jézusról: az Ő ínye édességek és Ő mindenestől fogva kívánatos. Jézus kívánatos, mindenestől. Az Ószövetségi próféta azt mondja: Ő az akit a nemzetek óhajtanak. Vágyakoznak Őrá. Ő mindenestől kívánatos. Az Ő személye, az Ő hivatala, az Ő papsága, prófétasága, királysága. A mi Urunk, annyira gazdag, személyében, tetteiben , a kereszten végzett munkájában. Mindenestől fogva kívánatos elsősorban az Atyának. Az Atya kedvence, kedvese, a szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, öröktől fogva örökké. Az Atyának kívánatos, kivéve abban a 3 órában, amikor a kereszten elfordult tőle. Akkor nem volt kívánatos, de miértünk történt. Kívánatos az angyaloknak, mindenestől. Igyekeznek az angyalok, jönnek, meglátogatták, látni fogjátok a megnyílt eget, angyalok jönnek, fel és alá. Isten fia, kívánatos az angyaloknak. És a hívőnek. Most a Sz.Sz. által. Növekvő módon.

A fejezet elején látjuk, hogy nagy képességünk van arra, hogy a szívünk kemény legyen, vagy válaszadásban restek legyünk. De mégis Istennek van egy munkája és Ő kívánatos számunkra most, itt, a következő években. Növekszünk és Ő 10000 közül is kitetszik. És az Ő visszajövetelekor. 1Thess 1:10 hogy csodálatassék mindazokban akik hisznek. Ő csodálatatni fog általunk, mi csodálni fogjuk Őt. Csodálni fogjuk Őt. Csodálni fogjuk Őt.

Jézus a mi sorsunk. Róm 6 az életünk össze van kötve Ővele, eggyé lettünk halálában és a feltámadásában. Eféz 2 mennybemenetelében is és az Atya mellé való leülésében. 1Kor 6:17 egy szellem vagyunk Ővele. Ő csodálatos. Ő a mi sorsunk. Jó róla beszélni, jó vele közösségben lenni, jobban megismerni, mert Ő a mi örök sorsunk, elválaszthatatlanul, örökké, Ő a dicsőség királya.

P. Kende

Amikor P. Zoli mondta a dicsőítésben, hogy emeld fel Jézus nevét, pont ez volt a szívemben, Ésa 9:6 amiről P. Csaba beszélt. Annyira nagyszerű ismerni Jézust, tudni milyen. Ezért fontos az ige, mert ha az ige gazdagon van bennünk, akkor van mit felemelnem, forgatnom a szívemben, gondolkodnom, imádnom Őt.

Amikor tanácstalan vagyok, akkor Ő a csodálatos tanácsos. Amikor úgy érzem hogy senki nem képviseli az ügyem, Ő a békesség fejedelme és az ügyem előtte van. Az ige gazdagon lakozik a szívünkben.

1Kir 19-ben Illés bajban van. 1Kir 19:3 megfenyegetik Illést. Reggel egy véres lófejjel az ágyában ébred. Mi történt? A királynő azt mondta neki: neked annyi.

1 Kir 19:3  A mit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ô életére. És méne Beersebába, a mely Júdában volt; és ott hagyá az ô szolgáját.  

Próbálta megőrizni magát. Később elmondja mi van a szívében.

1 Kir 19:14  És ô felele: Nagy búsulásom van az ùrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedûl maradtam, és engem is halálra keresnek.

Ez elképesztő pillanat Illés életében. Azért, mert körülveszi őt Isten gondoskodása és rajta keresztül Isten nagy dolgokat tesz. Ha megnézzük ezt, 6-8 Isten táplálja őt, erőt ad neki egy hosszú útra. 1Kir 18:38 tűz száll le az égből és megemészti az áldozatot, ami előkészített. Isten világossá teszi. Illés megdöbbentő módon kicsit később már nem látja ezt a munkáját Istennek nyilvánvalóan.

1Kir 19-ben már nem biztos benne, hogy Isten valóban vele van. Tanúja volt Isten munkájának, látta megtörténni, de nincs hite afelől, hogy újra megtörténne. Hálás vagyok, hogy Isten lejegyezte ezt az epizódot Illés életében. Különben ilyen üzeneteket prédikálhatnánk: tessék tökéletesnek és hibátlannak lenni, tessék soha nem bizonytalankodni, nem kétségbe esni, Illésnek is sikerült. De látjuk, hogy Illésnek volt egy völgy az életében. Ahol azt mondta: ennyi, nincs Isten munkája itt. Én vagyok egyedül. Én is menekülök az életemért, semmi nem történik, Isten nem dolgozik itt, Isten nincs itt. Vicces nem? Mert Istennel beszélget, miközben ezt mondja.

Pár nappal ezelőtt ennem adtál, és azzal ejöttem idáig, de nem csinálsz semmit. Könnyen megtörténik ez. Nincs hitem afelől, hogy újra gondoskodni fog Isten. Nem mondom azt: Uram, kérlek ismét, szükségem van rá. Bocsáss meg megint, ruházz fel erővel megint. Tanúja voltam Isten nagy munkájának, de most amikor előre nézek, akkor nem látom a lehetőségét. Tűnődöm, hogy lesz-e ebből valami. Nem vagyok biztos benne, hogy Isten munkája itt van.

Valakit az Úrhoz vezetsz, jár az Úrral, 1 évig, 10 évig, aztán elfordul. Aztán azt mondod: az Úr nincs is itt. Tévedés. Láttad Isten munkáját az egy hét alatt, Isten dolgozott az életében. Fontos dolog ez. Ezt mondom. Látnunk kell Isten munkáját közöttünk. Meg kell látnunk. Múlt vasárnap este, akik hallottátok. Sátán munkájáról beszéltem a világtörténelemben és a reményről, a rejtélyről, Sátán munkájának a rejtélyéről. Isten munkájának a rejtélyéről. Látnunk kell azt, hogy Sátán munkájának van rejtélye, ott van a világban, de fel kell ismernünk ezt is, Isten dolgozik, közöttünk, tudatában kell lennünk, hogy tanúi vagyunk ennek, látjuk ezt. Meglehet, hogy elfelejtem és lehet itt vagyok, és a szemem előtt zajlik valami, valaki hitben jár, de nem gondolkodom el rajta. Megszokott vagyok vele. Soha nem kérdem Istentől: lehetne az én életemben is? Mit tanítasz? Nincs alázatom, önfejű vagyok, én döntöm el, én mondom meg hogy vannak a dolgok, nem erőszakolod rám a gondolkodásod. Kihagyok valami fontosat. Soha nem kavarodok fel amiatt, hogy Isten személyesen szólna hozzám. Nem látom, hogy hova vinne engem Isten személyesen, mert nem látom Isten munkáját, nem vagyok közösségben vele és nem örvendezem miatta, mert nincs alázatom, nem keresem, nem kavarodok fel a szívemben.

Hebrews 5:14 mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

A használaton keresztül gyakorlottakká váltak az érzékeik, hogy felismerjék a dolgokat. Erről beszélek. Ma reggel Isten szolgált felénk Istentiszteleten egy különleges módon, friss, egyszerű és különleges módon. Lehet elmegyek mellette, meghallgatom és kész. Nem kérdezek rá. Megengedhetem, hogy kicsússzon az elmémből. Holnap bemegyek a munkahelyemre és mire hazamegyek, olyan távol van az üzenet, amin keresztül Isten dolgozott volna, nem látom meg. Pedig Isten munkája olyan közel van hozzám. Bennem. A szívemben, Isten dolgozna bennem.

Szeretnék segíteni egy kicsit ma nektek.

A hit gondolatai. Ez az amire szükségem van, megtanuljam meglátni Isten munkáját az életemben, a világban. Amikor nehézségben vagyok, kemény dolgok történnek velem. Mi van az életemmel? Hol van az életem? Három lehetséges válasz van: 1. köszönöm jól vagyok, az életem itt van és tudom hogy kell élni az életem, meg van a leírásom róla, összegyűjtöttem, meg van a kézikönyvem hogy lehet sikeres az életem. Ha így élem az életem, hogy én uralom, irányítom, én hozom a döntéseim, az életem az enyém és megőrzöm, ragaszkodok hozzá, akkor még valami történik,  az összes, baj, kockázat és bukás az enyém lesz és az összes dicsőség - ez rossz hír - de lehet azt mondod ezt akarod. Az összes sikerem csak táplálni fogja a büszkeségem. Egy keresztény vezető azt mondta: nagy veszély, hoyg azelőtt leszel sikeres, hogy kész vagy rá. Hadd mondjam másként: a ikser nagy veszély ha még nem vagy kész Istennek adni érte a dicsőséget. Ez történik. Az én életem az enyém és jó ember vagyok, eljárok Istentiszteletre, jó ember vagyok, kedves vagyok másokhoz. EZ az én életem, ne szólj bele, élem az életem ahogy akarom. Lehet így válaszolni. De valószínű, hogy nem túl világos előtted Isten munkája.

2. válasz: Gal 2:20 az életem a sírban van Krisztussal. Meghaltam Krisztussal. Mondhatom ezt. Nincsenek vágyaim, nem akarok semmit köszönöm. Jól vagyok. De rendben van, de a 3. nélkül nem teljes.

3. válasz: eltemettetem, meghaltam, az én vágyaimnak vége, de az én életem Krisztus, vagy inkább az Ő élete az enyém. Krisztusban vagyok. Ez fontos. Nem elég azt mondani: meghaltam, kész. Kell nekem az új élet. Mert magában az, hogy meghaltam Krisztussal az könnyen hangozhat így: én egy aszkéta vagyok, megtartóztatom magam, nem rágok bagót, nem nőzöm, nem iszok, nem, nem, nem. És? Mit és, hagyjál békén. Eleget szenvedek ettől is. Ez lehet vallásos dolog. De van egy jobb oldala. Elveszítettem az életem, de megtaláltam az Övét. Az életem Krisztusban van. A régit elvesztettem, Őnála Ővele. Hálás vagyok, hogy új életben járhatok. A hit gondolatai itt kezdődnek, Krisztusban vagyok, az életem el van rejtve őbenne. A vacak autóm, az utálatos főnököm, a kedves szomszédom, pénzügyi helyzetem, szeretetteli kapcsolatom az APEH-el, a kihívásaim a hittel.

A Biblia nem egy olyan képet ad, ahol az életem egyes részei Krisztusban vannak, hanem Őbenne vagyunk, a kihívásainkkal is. A kísértéseink. 1Kor 11:13. Jak 5:11. Lót kísértései is Őbenne voltak. Minden Őbenne van? De elbuktam. Oké, de ez nem vehet ki az Ő kezéből. Mert hitben gondolkozni. Ismerd fel Isten munkáját, Őbenne vagyok ma is, mint amikor megtértem, amikor nagyszerű volt hitben járni. Most is Őbenne vagyok. Amikor nyomorult voltam, akkor is látom, hogy az Ő kezében voltam. Lehet akkor nem láttam, de akkor is az Ő kezében voltam, amikor nem találtam az utat. A kihívásom Őbenne van, mert az életem el van rejtve benne.

Csel 27:22,25 ne aggódjatok - mondja Pál. El voltak veszve a viharos tengeren. „Jó reménységgel legyetek." El tudjátok képzeéni az arcokat? „Megőrült szegény." Isten megígérte nekem ti mind élni fogtok - de csak mert egy hajóban voltak Pállal, belekerültek Isten gondviselésébe. Isten megőrizte őket. Mi is így vagyunk. Krisztusban vagyunk. Ezért nincs kérdés, hogy megőriz-e bennünket az Úr, bátorít, hogy továbbvisz. Gyakorolnom kell az érzékszerveim a felismerésben. Tanulnom kell, olvasni az igét, gyakorolni, hogy felismerjem Isten munkájának a meglátását. Olvass misszionárius életrajzokat. Olvasd a hírleveleket. Hogy lássuk Isten munkáját. Magyarország szíve hírlevél. Nekünk van, hogy gyakoroljuk magunkat. Amikor bizonyságot hallassz, akkor gyakorlod magad ebben. Amikor üzenetet hallasz, gyakorold magad ebben: Uram hova viszel, mit teszel az életemben. Utána nem lesz nehéz felismerni Isten munkáját. Könnyen kétsébe eshetünk, elveszíthetjük a bátorságunkat. „Valamikor régen Isten dolgozott az életemben." Mint Illés, beszél Istenhez, Ő felel, de azt mondjuk neki: tudod az a bajom, hogy Isten nincs itt. Isten munkája közel van, de nem ismerem fel, nem örvendezek benne.

2 Thess 2:15  Miért is atyámfiai legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.  

Ismerd fel, hogy Isten munkájában vagy a gyülekezetben, családodban, a Biblia iskolában, mert személyesen Jézus Krisztusban vagy és benned van a Sz.Sz. Ez az első. A második: legyetek állhatatosak és tartsátok meg. Hogyan működik ez? Hogy történik? Hadd segítsek.

2Móz 12:16-17 azt mondja: amikor a gyerekeitek megkérdik, hogy mi ez az egész szertartás, akkor magyarázzátok el nekik. Ez fontos. A zsidók ezt tették és teszik évről-évre. Elevenítsd fel, mond el újra. Sorold el újra és újra. Miért jó ez nekem? Mert nem megyek el Isten munkája mellett. Annyi információ van a világban, aminek nincs megváltó értéke. P. Graham mondta pár héttel ezelőtt, hogy van összezavaró ismeret. Van aggasztó ismeret, amiben nincs megváltó erő, nincs építés, szolgálat. Információ, esetleg igaz, de nem bátorít, nem a hitemben, életemben, nem ad reményt.

Péld 10:20 ezzel szemben: ezüst nyelv, megváltó erővel bíró nyelv. Péld 25:11 egy megváltó szó. Annyi minden van, ami megrettenti az embert. Jézus mondta ezt nekünk, Mát 24:6 lesznek háborúk és háborúk hírei. Hogy megrettentsék az emberek szívét. Egy kereskedelmi adón volt, hogy a híradónak mindig halálesettel kezdett kezdenie. Ott a jól fésült srác a képernyőn, „meghalt egy nyugdíjas aki a 26-os busz alá esett, köszöntjük nézőinket..."

Ismeret, információ, de hol van a bátorítás, építés? A lecke, hogy ne a TV-ben keresd. Mit szólsz ehhez? Isten igéje. Gondolatok, amik megváltó erővel bírnak, ezeket szóljuk. Nem a természeti szavakat, nem a logikus beszédeket, nem a süket filozófiát. Hanem valami mást. Felidézzük ezt. Amikor nem kapsz nyilvánvaló választ Istentől, Zsolt 22

Zsolt 22:2  Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.

Nem látom Isten nyilvánvaló válaszát. Mit csinálok?

Zsolt 22-ben elismétel valamit. Nem látom a választ, pedig te szent vagy.

Zsolt 22:3-4  Pedig te szent vagy, a ki Izráel dicséretei között lakozol.  4 (22:5) Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad ôket.

Elismétli az igazságot. Zsolt 42:3-5 , Zsolt 78. Felidézem a szívemben, amikor kételyben vagyok, Ő a hatalmas Isten, Ő szeret engem. Ismételd el Isten igazságának, szeretetének, törődésének valóságát. Az egyik nagy probléma ami a világban ott van, de a gyülekezetben is: nincs tartalom amiben beszélhetnék. Nincs igazság a szívemben amiről beszélhetnék. Tudod mi történik ilyenkor? Csak az érzeleimre tudok válaszolni. A benyomásaim adják a választ. Mert nem rejtettem el az igét a szívemben, mert nem néztem meg jó alaposan Isten munkáját, ezért nincs titkos örömem, nincs ott mélyen a tűz, amit meglegyezthetnék és újra égne. Miről beszélek? Merjük tenni.

Tegnap hallottam egy nagyszerű gondolatot: engedjük, hogy a Biblia szóljon helyettünk. Ez nagyszerű. Azt mondhatom ha ránézek valakire: nekem erre nincs bátorításom. De a Biblia kiabál, de van. Megengednéd, hogy én beszéljek helyetted? Hogy én szóljak helyetted?

Ez az amire szükségünk van. Nincs vezetésem, de a Biblia szól: nekem van. Ide nézz. Vedd rá magad. Foglalkozz vele. Lehet, hogy nincs gyereketd akinek taníthatnád. Itt a vasárnapi iskolánk akkor. Nagyon örülnének neked. Itt a gyülekezet, ahol szeretjük hallani egymás történetei. Ez nem csak, hogy folyton hajtogatunk valamit. Emberek erre gondolnak: Mát 6:7 ismétlődő imádságok, kifejezések. De nem, nem erről beszélek.

Zsid 11:13-ról beszélek. Titkos örömről, látom Isten ígéreteit, munkáját és izgatott a szívem. Lehet van egy hívő barátom, 2,3. De látom Isten munkáját, ez számít az életemben. Itt az utolsó bátorítás. 2Thess 2:16-17  ahogy folytatja Pál.

2 Thess 2:16-17  maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelmébôl örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,  17 Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erôsítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.

Ez a harmadik. Gyakorlom magam, hogy lássam Isten munkáját. A második, hogy felhozom újra és újra. A harmadik, Isten bátorít engem. Jak 4:8 ahogy közelítek hozzá Ő közelít hozzám. EZ arról szól, hogy Ő szereti amikor kérünk tőle. Mikor közel húzódunk hozzá, mikor keressük Őt. Mint a feleségem. Szereti, ha keresem Őt, ha kérdezem Őt. Miért? Mert törvény van köztünk? Mert szeretet van közöttünk. Isten ugyanígy van közöttünk. Látom az Ő munkáját, elismétlem a szívemben, gyönyörködik bennem. Azt mondja: ez az. Az imáink olyan fontosak. Pénteken este, 7:30-kor imaesténk lesz. Nagyszerű lesz. Isten alig várja, hogy közel húzódjunk hozzá. Ésa 30:18.

Éljünk egy ilyen módon. Isten munkájának a felismérésében. Ott vagyunk benne. Van egy iskolánk a Khárisz, egy csoda. GGIS egy csoda. KETA egy csoda, a léleknyerés, az alázat ami közöttünk van. Isten munkája. Alávetettek vagyunk egymásnak. A Menny kapui színdarab egy csoda. Hogy van hitbeli imánk, hogy el akarunk érni hitbeli területeket. Ismerjük fel. Ha nem ismerem fel, akkor annyira közönségesen veszem, mint Júdás tette Ján 12:5-ben. Ránézett Máriára és azt mondta: minek pazarolta el ezt a kenetet? Lehetek én is így. Olyan közel van hozzám Isten munkája. De az önfejűségem, büszkeségem miatt megvető vagyok vele. „Ugyan mi ez, ez lenne Isten nagy munkája? Micsoda pici dologról beszél, ugyan mi ez? " Lehet ilyen a szívünk, de nem kell így lennie.