Skip to main content

Aki Van

Szerző: 
Francis A. Schaeffer

Az Isten szavában, majd létében is kételkedő modern ember a 'kétségbeesés vonala' alá került, ahol a megismerés csakis egyfajta értelemellenes 'ugrás' árán lehetséges. A szerző a huszadik századi gondolkodásnak e gyökeres változását elemzi könyvében: hogyan hatotta át a képzőművészetet, a zenét, az általános kultúrát és legvégül a teológiát. Elemzése egyben figyelmeztetés korunk egyháza számára: ahhoz, hogy megszólíthassuk a mai embert, először értenünk kell őt. (The God Who Is There,1968)

AkiVan