Skip to main content

A társasági hölgy

Egy csinos társasági hölgyet meghívtak egy előkelő jótékonysági vacsorára New Yorkba. Az asztalnál egy gazdag ügyvéd mellett kapott helyet. A vacsora alatt megismerkedtek, és élvezték egymás társaságát. Amikor a vacsora véget ért, az ügyvéd odahajolt a nőhöz, és megkérdezte tőle, hogy lefeküdne-e vele 10.000 dollárért. A nő elpirult, de igent mondott. A férfi erre megkérdezte, hogy 10 dollárért lefeküdne-e vele. A nő döbbenten tiltakozott:

-     Hát miféle nőszemélynek néz engem? A férfi így válaszolt:

-     Drágám, azt már tisztáztuk! Most már csak az árban kell megegyeznünk.


Te mennyibe kerülsz? Mennyiért vagy hajlandó eladni magad? Mi már tudjuk, kik vagyunk. Bűnösök vagyunk, akik a Krisztusba vetett hit által nyertek üdvösséget. Egyikünk sem immunis a bűnös élettel szemben. Még Pál apostol is megbotlott és elesett. Péter, amikor a keresztre feszítés idején üldöztetés fenyegette, háromszor megtagadta Jézust. Megvolt az ára.

Azonban Péter és Pál egyaránt növekedett hitében, és erősek és bátrak lettek. Mindketten mártírhalált haltak, mert akkor már semennyi pénz és semennyi fájdalom nem tudta volna rábírni őket arra, hogy hátat fordítsanak Uruknak.

Vannak köztünk „jóidő"-keresztyének. Addig ragaszkodnak Krisztushoz, amíg nem jön valami jobb, vagy az út nem lesz göröngyös. Keresztyénként az a célunk, hogy engedjük Krisztusnak, hogy a Szentlélek ereje által erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tegyen bennünket a hitben (1Pt 5,10).