Skip to main content

Látomás Jézusról

Egy Brennan Manning nevű író és előadó szokta elmesélni ezt a történetet az asszonyról, aki elment a paphoz, és elmondta neki, hogy amikor imádkozik, látomásban látja Jézust.

„Olyan valóságosan jelenik meg nekem, mint ahogy ön itt áll most, atyám!" - mondta az asszony. „És beszél is hozzám. Azt mondja, hogy szeret engem, és hogy velem akar maradni. Gondolja, hogy megőrültem?"

„Egyáltalán nem" - válaszolt a pap. „De, hogy biztosak legyünk benne, hogy valóban Jézus az, aki megjelenik magának, tegyen fel neki egy kérdést legközelebb. Kérdezze meg tőle, milyen bűnöket vallottam meg a gyónáskor. Aztán jöjjön el hozzám, és mondja el, hogy mit mondott!"

Pár nappal később visszatért az asszony.

„Volt megint látomása Jézusról?" - kérdezte tőle a pap.

„Volt, atyám!" - felelt az asszony.

„És megkérte, hogy mondja el a bűnöket, amiket meggyóntam?"

„Igen, megkértem" - válaszolt az asszony.

„És mit mondott?" - kérdezte várakozásteljesen a pap.

„Azt, hogy... 'Elfelejtettem'".

Jézus kegyelmesen megbocsátja és elfelejti a bűneinket, amikor megvalljuk azokat Neki. A Szentírás erről biztosít bennünket: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket..." (1Ján 1,9); és „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat..., és vétkeidre többé nem emlékezem" - mondja az ÚR (Ézs 43,25). Ha egyszer Isten megbocsátotta a bűneinket, örökre eltűnnek, olyan messzire kerülve tőlünk, „amilyen messze van napkelet napnyugattól" (Zsolt 103,12; Zsid 8,12).