Skip to main content

Sparky, az örök vesztes

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit a pajtásai egy képregényben szereplő „Sparkplug" nevű ló után Sparky-nak neveztek. Bár a fiú utálta a gúnynevét, soha nem tudott megszabadulni tőle.

Az iskola nehezen ment Sparky-nak. Amikor nyolcadik osztályos volt, minden tantárgyból megbukott. A középiskolában meghúzták fizikából. Tulajdonképpen mind a mai napig tartja azt a rekordot, hogy az iskola történetében ő volt a legrosszabb tanuló fizikából. Ugyancsak megbukott latinból, matekból és angolból. A sportban sem jeleskedett. Játszott az iskola golfcsapatában, de gyenge játéka miatt csapata elveszítette a bajnokságot.

Egész ifjúságát vesztesként élte meg a társasági élet terén. Nem mintha bántották volna a többiek - egyszerűen csak senki nem figyelt rá igazán. Olyannyira, hogy meglepődött, ha az iskolán kívül ráköszöntek osztálytársai. Soha nem udvarolt, nem is hívott meg egy lányt sem semmire. Mindig attól félt, hogy visszautasítják. Az, hogy vesztes volt, nem törte le túlságosan. Elhatározta, hogy az életben minden tőle telhetőt megtesz, és nem törődik azzal, hogy ki mit gondol róla.

Ugyanakkor volt egy hobbija Sparky-nak. Szerette a képregényeket, és ő maga is rajzolt saját képregényeket. Azonban senki más nem gondolta, hogy azok jók volnának valamire is. Amikor végzős diák volt a középiskolában, néhány képregényét felajánlotta az iskola évkönyvébe, de elutasították. De Sparky csak rajzolt tovább.

Arról álmodott, hogy valamikor a Walt Disney-nek fog rajzolni. Miután leérettségizett, írt egy levelet a Walt Disney Stúdióknak, amelyben álláslehetőség felől érdeklődött. Válaszként kapott egy hivatalos levelet, melyben arra kérték, küldjön el néhány mintát a rajzaiból. Azt is kérték, hogy rajzoljon egy karikatúrát, amelyen „egy ember úgy javít egy órát, hogy visszalapátolja a rugókat és a fogaskerekeket a belsejébe".

Sparky megrajzolta a karikatúrát, hozzácsatolta néhány más rajzát, és elküldte a Disney Stúdióknak. Csak várt és várt a válaszra. Végül megjött a válasz - egy újabb hivatalos levél, amely tudatja vele, hogy nincs számára állás.

Sparky csalódott volt, de nem lepődött meg. Mindig is vesztes volt az életben, és ez csak egy újabb veszteséget jelentett. Bizarr módon úgy érezte, hogy az élete mulatságos. Megpróbálta saját életét bemutatni képregény formájában - olyan gyermekkort, amely egy vesztes kisfiú, egy krónikus alulteljesítő szerencsétlenségeivel teljes.

Ezt a képregény-szereplőt ma az egész világ ismeri. A fiú, aki megbukott nyolcadik osztályban, a fiatal művész, akinek a munkáit nemcsak a Walt Disney Stúdio utasította el, hanem saját középiskolai évkönyvének szerkesztői is, nem más, mint Charles Monroe „Sparky" Schultz -a Peanuts (Snoopy) c. képregény megalkotója, és a Charlie Brown nevű peches kisfiúé, akinek a sárkánya sohasem száll fel.


Mindannyian tapasztaltunk már elutasítást és kudarcot életünk során, de Isten mindegyikünknek adott egyedi tehetséget és képességeket, amelyek képessé tesznek arra, hogy jelentősen hozzájáruljunk a világ arculatának alakításához. Neked milyen ajándékaid vannak? Ha nem próbálod meg használni őket, soha nem fogod felfedezni, mit bízott rád Isten. Olyanoknak kell lennünk, mint az a kisfiú a Bibliában, aki felajánlotta ebédjét Jézusnak - Jézus pedig felhasználta azt egy nagy sokaság megvendégeléséhez. (Lásd Jn 6,9.)

Snoopy, gyere

Snoopy, gyere haza!

Gyermekkoromban rajongtam Snoopy és Charlie Brown történeteiért. Azért szerettem őket, mert magamra (és barátnőimre) ismertem bennük. Legemlékezetesebb számomra a Snoopy, gyere haza!

Akinek van kutyája, az tudja, milyen szoros érzelmekkel lehet kötődni egy állathoz. Ez igazából csak akkor derül ki, amikor kedvencünket elveszítjük.

"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik." (Anatole France)

Egy gyermek számára egy kutyánál jobb barátot el sem lehet képzelni. A kialakuló érzelmi kötődés során sok minden megtanulható: Segít felismerni a törődés és felelősség érzését.

"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak" (Jak.4:17).

Az állattól cserébe őszinte és odaadó szeretetet kap.

"Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán könnyebben megértjük egymást is." (Dr. Louis J. Camuti)

 „Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Mt. 22.39)

Charles Schulz megható történetei a mai nemzedékek számára is tanulságul szolgálhatnak.