Skip to main content

Telemachus Rómába megy

Szent Telemachus, egy negyedik századi szerzetes, aki egy kolostorban élt, egy napon úgy érezte, hogy Isten Rómába szólítja. Nem tudott rájönni, hogy mit akarhat vele Isten Rómában, de érezte a késztetést, hogy mennie kell. Földi javait tarisznyába tette, amit átvetett a vállán, és elindult a poros úton nyugatnak, Róma felé.

Amikor Rómába ért, embereket látott, akik összevissza rohangáltak a városban. Egy olyan napon érkezett, amikor az amfiteátrumban gladiátorok készültek megküzdeni egymással, illetve vadállatokkal. Mindenki az amfiteátrum felé tartott, hogy nézze a mulatságot.

Telemachus úgy gondolta, hogy ez az, amiért Isten őt Rómába hívta. Bement az amfiteátrumba, és leült a 80.000 ember közé, akik éljeneztek, amikor a gladiátorok bevonultak, és így kiáltottak: Éljen a császár! A császár dicsőségéért halunk meg!

A kis szerzetes elgondolkodott magában: „Itt tartunk Krisztus után négy évszázaddal. Egy civilizált nemzet vagyunk, és az emberek ölik egymást a tömeg szórakoztatására. Ez nem keresztyéni!"

Telemachus felugrott a székéről, lerohant a lépcsőkön, átmászott a falon, odament az amfiteátrum közepére, és odaállt két hatalmas gladiátor közé. Kezét felemelve, szelíden így kiáltott:

-     Krisztus nevében, fejezzétek be!

A tömeg kinevette. Az egyik gladiátor kardlappal odasózott egyet Telemachus hasára, aki ettől megpördülve leesett a porba.

Kisvártatva felkelt, és ismét odaállt a két hatalmas gladiátor közé. Megismételte:

-     Krisztus nevében, fejezzétek be!

A tömeg ekkor már azt skandálta: „Döfjétek át!"

Az egyik gladiátor beledöfte a kardját Telemachus gyomrába. Telemachus leomlott a porba, és kiömlő vére pirosra festette a homokot. Elhaló hangon még egyszer, utoljára, azt kiáltotta:

-     Krisztus nevében, fejezzétek be!

Ott halt meg az amfiteátrum porában.

A tömeg elcsendesedett, és perceken belül kiürült az amfiteátrum. A történelem feljegyzései szerint Szent Telemachusnak köszönhetően ez volt az utolsó gladiátorviadal a Római Birodalom történetében.

Szent Telemachus megváltoztatta a történelem folyását. Te is megteheted ezt. Isten szívesen használ fel egyetlen személyt arra, hogy nagy változást munkáljon a világban - és Isten téged is használni akar.

A legjobb példa erre, amikor Isten elküldte az Ő Fiát, Jézust, hogy meghaljon a kereszten a mi bűneinkért. Egy ember hozta el a legnagyobb változást a világtörténelemben. Isten ma is munkálkodik egyéneken keresztül, hogy akaratát véghezvigye. Leszel-e a következő, akit használni fog?