Skip to main content

15. Az Újszövetséget nem Jézus után több száz évvel írták? Nem teszi ez megbízhatatlanná a Bibliát?

Tulajdonképpen elegendő meggyőző bizonyíték van arra, hogy az Újszövetség nagy része már Kr.u. 70-re összeállt.[1]

Az egyik az, hogy az újszövetségi Szentírás hallgat a zsidó templomnak a rómaiak általi, Kr. u. 70-ben történt elpusztításáról. Ez volt az egész zsidó történelem egyik legfontosabb eseménye, ráadásul Jézus meg is prófétálta (Márk 13,1-2). Az újszövetségi szerzők hallgatása arra enged következtetni, hogy írásaikat ezen esemény előtt fejezték be.

Másodszor: az újszövetségi szerzők, akik többször írnak olyan uralkodókról, mint Heródes, Kajafás és Poncius Pilátus, említést sem tesznek Néró római császárról és arról a hihetetlen üldöztetésről, amit az egyház ellen indított Kr.u. 64-ben.

Harmadszor: Pál (Kr.u. 64) és Péter (Kr.u. 65) mártírhalála sehol sincs megemlítve az Újszövetségben. Pál apostol még életben volt Lukács második írásának (Az Apostolok Cselekedetei) befejezésekor (lásd ApCsel. 28). Ez azt is jelenti, hogy Lukács első írása - az evangéliuma - még ennél is korábban íródott.

Negyedszer: János megemlíti a Betesda medencét (János 5,2), amelyet Kr.u. 70-ben leromboltak, viszont evangéliumának írásakor még működő létesítmény volt.

Még sorolhatnám a példákat,[2] de teljes biztonsággal állíthatom, hogy az Újszövetség már az első század vége előtt — még az események szemtanúinak és kortársaiknak életében — elkészült.


A Bibliáról:

„A Szentírás soha nem hazudik vagy hibázik... Kijelentései az abszolút és kikerülhetetlen igazságról szólnak."

Galileo Galilei (1564-1641), olasz fizikus, csillagász és filozófus, akit a „modern csillagászat, fizika és tudomány atyja"-ként tartanak számon. Beneditto Costellinek, a Pisai Egyetem tanárának címzett leveléből, 1613.

„Az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert ellentmond önmagának, hanem azért, mert nekik mond ellent."

E. Paul Hovey[1] Még a szabadelvű tudós, John A. T. Robinson is elismeri Redating the New Testament (Az Újszövetség újradatálása) c. könyvében (Westminster Press, 1976), hogy a múlt tudóstársadalmának állítása, miszerint az Újszövetség egy késői időpontban került összeállításra, „a meg nem vizsgált feltételezések önkényuralmán" és egy „majdhogynem önkéntes vakságon" alapult a kritikusok részéről. Robinson arra a következtetésre jutott, hogy az Újszövetség a Templom Kr.u. 70-ben történt lerombolása előtt íródott. Nagymértékben egyetértek vele ebben a kérdésben, kivéve azt a kijelentését, miszerint hiteles bizonyíték van az egyházatyák írásaiban arra, hogy a Jelenések könyvét Domitianus uralkodásának vége felé, Kr.u. 95 körül írták.

[2]Ha többet szeretnél tudni az Újszövetség keletkezésének idejéről, látogass el az AlwasyBeReady.com weboldalra és a BIBLE cím alatt nézd meg a következő cikket: When Was the New Testament Completed?