Skip to main content

17. Honnan tudod, hogy a kereszténység az igaz, és nem valamelyik másik vallás, pl. a buddhizmus vagy az iszlám?

Jézus maga mondta! Jézus tanúsította, hogy a Biblia, amire a kereszténység épül, hibátlan (János 17,17), történelmileg megbízható (vö. Máté 12,40; 24,37-39), Isteni hatalommal bír (Máté 4,4-10), az ember eredetét tekintve tudományosan pontos (Máté 19,4-5), tévedhetetlen (János 10,35) és elpusztíthatatlan (Máté 5,18). Ha Jézus Isten prófétája volt, ahogyan azt még a Korán is tanítja[1], vagy ha tényleg egy jó tanító volt,[2] ahogyan azt oly sokan hajlandóak elhinni, akkor bölcsen tennénk, ha hinnénk neki ebben a kérdésben. Jézus bebizonyította, hogy ő Isten Fia, mert ószövetségi próféciák százait teljesítette be csodás módon,[3] bűntelen életet élt,[4] csodákat tett,[5] és feltámadt a halálból.[6] Buddha és Mohamed elismerték magukról, hogy bűnösök,[7] egyikük sem tett csodákat, és mindkettőjük teste a mai napig a sírban van. Jézus sírja viszont üres.[8] Ezért ő a megbízható forrás a halál utáni életről és a lelki dolgokról való kérdésekben.


A feltámadásról:

„Éveket töltöttem el más korok történelmének tanulmányozásával és azzal, hogy megvizsgáltam és mérlegeltem azoknak a bizonyítékait, akik ezekről írtak. Egyetlen olyan tényről sem tudok az emberiség történelmében, amelyet jobb, sokrétűbb és megbízhatóbb bizonyítékok sokasága támasztana alá egy elfogulatlanul nyomozó elme számára, azt a hatalmas jelet kivéve, amelyet Isten adott nekünk azáltal, hogy Krisztus meghalt és feltámadt a halálból."

Thomas Arnold (1795-1842), az Oxfordi Egyetem modern történelem tanára, és a híres Róma történelme c. háromkötetes könyv szerzője. Az idézet Josh McDowell Evidence That Demands A Verdict (I. kötet) c. könyvében szerepel. 1979, 191. oldal.

„A feltámadás mellett meggyőzőbb bizonyítékok szólnak, mint bármelyik másik vallás állítólagos csodái mellett. Ezek a bizonyítékok mind minőségben, mind mennyiségben messze felülmúlják a többit"

Antony Flew, Ph.D. (1923-), brit filozófus, író, vitázó és egykori ateista, Gary Habermas interjújában, 2004-ben. Lásd www.biola.edu/antonyflew.Jn. 17.17 Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által — s a te beszéded, az a valóság!
Mt. 19.4 Jézus megkérdezte tőlük: „Sohasem olvastátok az Írásban, hogy Isten a teremtéskor férfivá és nővé teremtette az embert, és 5 azt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testté válnak«?
Jn. 10.35 Isten maga nevezte isteneknek azokat az embereket, akikhez szólt! Márpedig az Írás érvényes és igaz! Senki sem változtathat rajta.
Mt. 5.18 Igazán mondom nektek: amíg az Ég és a Föld létezik, a Törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, amíg mind be nem teljesedik.

[1] Lásd Korán, 19. szúra 30-35. szakasz.

[2] Arról a népszerű elképzelésről, hogy Jézus csak „egy jó tanító volt", C.S. Lewis ezt mondta: „Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki azt az ostobaságot állítsa, amit sokan mondanak róla: „Kész vagyok elfogadni Jézust mint nagy erkölcsi tanítót, de nem fogadom el állítását, hogy Isten." Ez az, amit nem mondhatunk. Olyasvalaki, aki csupán ember volt, ám olyanokat állított, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna — egy szinten azzal, aki magát buggyantott tojásnak tartja —, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten Fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, s valami annál is rosszabb. Bezárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcstanító volt! Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Ez nem állt szándékában." Keresztény vagyok, Harmat kiadó, 2006, 79-80. o.

[3] Lukács 24,25-27; János 5,46; ApCsel. 3,18. Részletes listát azokról az ószövetségi próféciákról, amelyek Krisztus élete alatt teljesedtek be, a http://www.christiananswers.net/dictionary/messianicprophecies.html weboldalon találsz.

[4] Zsidók 4,15; János 8,46.

[5] János 10,36-38; Márk 2,10-12.

[6] Róma 1,4; János 2,18-22.

[7] A Buddhista hagyományok szerint Buddhának éppen a tökéletlenségei miatt kellett többszázezer előző életet leélnie, mert így ledolgozhatta a karmáját, és elegendő tökéletességet gyűjthetett össze ahhoz, hogy végre ugyanolyan Buddhává váljon, mint azok, akik előtte valósították meg ezt az állapotot. Mohamedről tudjuk, hogy így kiáltott fel: „Ó Allah! Válassz el engem a bűneimtől (hibáimtól) úgy, ahogyan a kelet és a nyugat el vannak választva egymástól, és olyan tisztára moss a bűneimtől, mint amilyen tiszta egy fehér ruha (egy alapos mosás után). Ó Allah! Mosd le rólam a bűneimet vízzel, hóval és jéggel." (Hadith, I. kötet, 12. könyv 711 - Abu Huraira elbeszélésében). A Hadith mellett a Koránban is bűnösként jelenik meg Mohamed. Lásd 40. szúra 55, 48. szúra 2 és 47. szúra 19. szakasz.

[8] A 19. kérdésre adott válaszban már említésre került néhány, Krisztus feltámadásával kapcsolatos bizonyíték.