Skip to main content

18. Mi a helyzet a homoszexuálisokkal? Hited szerint ők a pokolra jutnak?

A Biblia azt írja, hogy bárki, aki nem akar elfordulni a bűneitől, és nem fogadja el Isten megbocsátását, a pokolban fogja végezni, függetlenül attól, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális-e az illető. Tanítja-e a Biblia, hogy a homoszexualitás bűn? Igen, nagyon is egyértelműen (lásd 3Mózes 18,22; 1Korinthus 6,9-10; Róma 1,26-28). Ugyanakkor azt is állítja, hogy a paráználkodás (szexuális kapcsolat olyan férfi és nő között, akik nem házasok), a hazudozás, a lopás és a részegeskedés is bűnök. Tehát tegyük félre a homoszexualitás kérdését egy pillanatra, és képzeljük el, hogy a homoszexuális barátaink monogám házasságban élő heteroszexuális emberek. Akkor is bajban vannak, mert – mindannyiunkkal egyetemben (Zsoltár 143,2) — Isten számos más parancsolatát megszegték már. Függetlenül attól, hogy melyik konkrét bűnről van éppen szó, minden egyes embernek - a heteroszexuálisnak és a homoszexuálisnak is - az Úrhoz kell fordulnia, és Krisztusban kell hinnie ahhoz, hogy üdvözüljön (ApCsel. 4,12; 17,30-31).[1]


A szkeptikusokkal való beszélgetésről:

„Beismerem, hogy mindig nyűgös feladat számomra, amikor az isteni dolgok valóságosságát kell bizonyítgatnom... Amikor megpróbálnak vitára bírni egy-egy érvvel kapcsolatban, olyan, mintha arra kérnének, hogy bizonyítsam be, hogy a Nap fenn van az égen. Az ő sugaraiban sütkérezek, az ő melege hevít, az ő fénye által látok — mégis arra kérnek, hogy bizonyítsam be a létezését! Megőrültek ezek az emberek? Mit akarnak tőlem, mit bizonyítsak be? Hogy Isten hallja az imáimat? Naponta imádkozom, és naponta kapok válaszokat az imáimra. Hogy Isten megbocsátja a bűnt? Saját megítélésem szerint a legsötétebb bűnös voltam, és a kétségbeesés legmélyére süllyedtem, mégis hitre jutottam, és ezzel a hittel egy szempillantás alatt átugrottam a világosság és a szabadság teljességébe. Miért nem próbálják ki ők is?" Charles H. Spurgeon (1834-1892), brit prédikátor.[1] Amikor olyan emberrel beszélgetek, aki a homoszexuális életstílust választotta, nagyon ritkán hozom szóba szexuális beállítottságát. Ilyenkor Isten törvényét, a Tízparancsolatot használom. A Biblia azt mondja, hogy a Törvény a homoszexuálisoknak szól. Az 1Timóteus 1,8-10 ezt írja: „Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem [kinek íródott?] a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok [az NASB angol fordítás a „homoszexuális" szót használja — a ford. megj.], az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással." Ha a Törvényt használod, amikor egy homoszexuálisnak teszel bizonyságot, nem szükséges érinteni a szexuális beállítottságát, így nem fog azzal vádolni, hogy gyűlölöd a homoszexuálisokat. A Törvény meg fogja mutatni a homoszexuálisnak, hogy számos más dologban is bűnös. Amikor egy homoszexuális Istenhez fordul, Jézusba veti a hitét, és újjászületik, Isten új szívet ad neki, új vágyakkal (Ezékiel 36,25-27, 2Korintus 5,17, Efézus 4,22-24). Ezt a megközelítést a homoszexuálisokkal kapcsolatban Ray Comfort gondolatait böngészve találtam. (Lásd az ő weboldalát: http://www.livingwaters.com).