Skip to main content

20. Mi a helyzet az evolúcióval? Darwin elmélete nem cáfolta meg Isten létezését?

Tegyük fel, hogy Darwin elmélete az evolúcióról igaz. Vajon ez megcáfolja Isten létezését? Egyáltalán nem, mert lehetne úgy is érvelni (bár én ezzel nem értek egyet), hogy Isten az evolúciós folyamatokat felhasználva hozta létre azt a világot, amelyben élünk. Ha ragaszkodsz is Darwin elméletéhez, ne engedd, hogy megakadályozzon abban, hogy felismerd, hogy bűnös vagy, és szükséged van Isten kegyelmére és megbocsátására!

Darwin elmélete válságban van. Egyre több tudós — akik olyan egyetemeken dolgoznak, mint például a Princeton, az UC Berkeley, a Cambridge, vagy az MIT — jut arra a következtetésre, hogy az élet túlságosan összetett ahhoz, hogy „csak úgy", véletlen mutációk és természetes kiválasztódás révén jöhetett volna létre.[1] A tudósok kezdik elismerni, hogy egyetlen egy élő sejt sem keletkezhetett intelligens teremtő nélkül,[2] mivel a sejt annyira bonyolult. Még Carl Sagan, a közismert ateista is csodálattal állt az emberi sejt összetettsége előtt, mondván, hogy „az élő sejt a részletes és összetett építészet csodája... Egy egyszerű sejt a becslések szerint kb. 1012(10 után 12 nulla)információt tartalmaz, ugyanannyit, mint az Encyclopedia Britannica kb. százmillió oldala."[3]

Szeretnék ajánlani egy könyvet. A címe: Icons of Evolution -Science or Myth? (Az evolúció ikonjai — tudomány vagy mítosz?).[4] A könyv szerzője Dr. Jonathan Wells, aki molekuláris- és sejtbiológiából szerzett két Ph.D-t, az elsőt az UC Berkeley Egyetemen, a másodikat pedig a Yale Egyetemen. Ebben a könyvben azt mutatja be, hogyan túlozták el, sőt találták ki azokat a bizonyítékokat, amelyeket a tudósok az evolúció mellett sorakoztattak fel. Ez a könyv a darwini elméletet alapjaiban rengeti meg.


Az evolúcióról:

„Beismerem, hogy az a feltételezés, miszerint a szem - az összes utánozhatatlan szerkezetével, melyek pl. a különböző távolságokra való fókuszálás beállítását végzik, vagy a különböző mennyiségű fény beengedésére szolgálnak, vagy a szférikus és kromatikus aberráció korrigálására valók — pusztán a természetes kiválasztódás eredményeként alakult ki, a lehető legnagyobb mértékben abszurdnak tűnik."

Charles Darwin (1809-1882), brit természettudós, The Origin of Species, 1859, 6. fejezet (A fajok eredete), megtalálható a http://www.literature.org honlapon.[1] A http://www.dissentfromdarwin.org/ internetes címen terjedelmes listát találsz olyan Ph.D.-vel rendelkező tudósokról, akik a Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA és más rangos oktatási intézmények előadói, és kételkednek a darwini evolúciós elméletben.

[2] Ezt a témát remekül kezeli Michael Behe Darwin's Black Box (The Free Press, 1996) c. könyve. (Magyar kiadása: Michael J. Behe: Darwin fekete doboza. Harmat Kiadó, 2002.)

[3] Carl Sagan. 'Life' címszó, Encyclopedia Britannica: Macropedia (1974-es kiadás), 893-894. oldal.

[4] Egy korábbi darwinista küldte el az alábbi hozzászólást az Amazon.com címre, miután elolvasta az Icons of Evolution (Az evolúció ikonjai) c. könyvet: „El kell ismerjem, hogy meglehetősen megdöbbentett ez a könyv. Azt vártam, hogy majd újra feldolgozott teremtéselméletet valló érveket találok benne a termodinamika II. törvényével kapcsolatban, meg arról, hogy hiányoznak az átmeneti formák a kövületekben. Viszont Wells mondanivalója egyáltalán nem kreacionista gondolatokra épül. A szerző a legismertebb, kollégák által felülvizsgált tudományos irodalomból gyűjtött bizonyítékokat, és egy lenyűgöző érvrendszert épített belőlük az ún. „tankönyvi darwinizmus" ellen. Lehet, hogy egyesek szerint ez nem nagy teljesítmény, hiszen a középiskolai és főiskolai tankönyvek adatai általában lehangolóak. Ennek ellenére úgy látom, hogy felhalmozott érvei elsöprik az ortodox neo-darwinizmust, hiszen az nem más, mint tankönyvi darwinizmus. Wells tárgyalja a következő témákat is: a gerincesek embrióit összehasonlító híres diagramokat (minden tankönyvíró, aki felhasználja ezeket, szégyellhetné magát), melyek megtévesztő módon a homológiát használják a közös származás bizonyítására; a világos színű nyírfaaraszoló lepkéről szóló történet összeomlását; Darwin galápagosi pintyeit; valamint a darwinizmus mendemondájának egyéb részeit. Mire a könyv végére jutottam, elveszítettem a hitem mindabban, amiről azt gondoltam, hogy tudom az evolúcióról. Most az a gyanúm, hogy Darwin hamarosan Marx és Freud mellé kerül. Jelen pillanatban nem vagyok biztos abban, hogy mit is hiszek, de többé nem veszem be a hivatalos sztorit. (2000. november 22-i hozzászólás, 2005. október 9-i hozzáféréssel.)