Skip to main content

23. Képes-e Isten akkora sziklát teremteni, amit ő maga sem tud megmozdítani? Igen vagy nem?

Az így megfogalmazott kérdésre nem lehet egy egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. Mindkét válasz azt sugallná ugyanis, hogy Isten nem mindenható, holott a Biblia ezt világosan állítja (1Mózes 18,14; Lukács 1,37). Ez ugyanolyan, mintha megkérdeznéd valakitől, hogy „Abbahagytad már a feleséged verését? Igen vagy nem?" Az, aki soha nem verte meg a feleségét, nem elégedne meg egy egyszerű igen vagy nem válasszal. Ha azt mondja, igen, azzal arra utal, hogy régebben verte a feleségét. Ha azt mondja, nem, akkor hazudik, hiszen arra céloz, hogy még mindig veri a feleségét. Ugyanez a helyzet ezzel a kérdéssel is. Egy egyszerű „igen" vagy „nem" nem működik. A válasz tehát a következő: Mivel Isten mindenható, ezért egyrészt akkora sziklát teremthet, amekkorát csak akar, másrészt minden sziklát fel tud emelni, amit megteremtett.[1]


Az intelligens tervezés nyilvánvalóságáról:

„A tények józan paraszti ésszel való értelmezése arra enged következtetni, hogy egy magasabb rendű értelem babrált a fizikával, sőt a kémiával és a biológiával is, és hogy nem érdemes vak erőkről beszélni a természetben. A tények alapján kiszámolható mutatók annyira egyértelműnek tűnnek a számomra, hogy a fenti következtetés szinte nem is kérdéses."

Fred Hoyle, Ph.D. (1915-2001), világszerte elismert brit csillagász és a Cambridge Egyetem csillagász professzora; The Universe: Some Past and Present Reflections, 1982, 20:16. [Az univerzum: néhány múltbeli és mai elmélet].


Az őskori leletekről:

„Az átmeneti formák rendkívül ritka előfordulása az őskori leletek között üzleti titok maradt az őslénytanban. A tankönyveket ékesítő evolúciós családfák csak az ágak csúcsán és csomópontjaiban tartalmaznak tényleges adatokat; a többi következtetés. Ezek viszont az ésszerűségük ellenére sem tekinthetők az őskori leletek bizonyítékának."

Stephen Jay Gould, Ph.D. (1941-2002), evolucionista, író, őslénykutató, a Harvard Egyetem professzora; 'The Panda's Thumb, 1982, 181. oldal. Kiemelés hozzáadva. [A panda hüvelykujja][1] Amikor azt mondjuk, hogy Isten mindenható vagy korlátlan hatalmú, akkor ezzel azt állítjuk, hogy Isten minden lehetséges dolgot megtehet. Lehetetlen, hogy Isten olyat tegyen, ami ellentétben áll az ő változhatatlan természetével. Például, Isten „nem tud hazudni" (Titusz 1,2), „Isten a gonosztól nem kísérthető" (Jakab 1,13), vagy nem szűnhet meg létezni (Zsoltár 90,2).