Skip to main content

25. Hogyan ragaszkodhatsz egy olyan valláshoz, amely olyan eseményeket támogatott, mint pl. a keresztes háborúk?

A közel ezer évvel ezelőtti keresztes háborúkat valóban a kereszténység nevében indították, viszont a rengeteg háborús erőszakot Krisztus tanításaival szöges ellentétben állva követték el. Jézus ugyanis azt parancsolta a tanítványainak, hogy szeressék ellenségeiket (Máté 5,44). Miközben Jézust keresztrefeszítésének előestéjén letartóztatták, Péter előhúzta a kardját, és levágta Málkusnak, a főpap szolgájának a fülét. Erre Jézus meggyógyította a férfi fülét, és szólt Péternek, hogy tegye el a kardját (János 18,11). Jézus még akkor is, amikor a kereszten haldoklott, arra kérte Atyját, hogy bocsásson meg a gyilkosainak (Lukács 23,34). Isten országát a múltban sem mozdította elő az erőszak, és ez ma sincs másképp. Ne engedd, hogy ezer évvel ezelőtt élt embereknek a kereszténységhez méltatlan viselkedése visszatartson attól, hogy elfogadd Istentől az örök élet ajándékát (Róma 6,23)!


Jézusról:

„Nagy Sándor, Julius Caesar, Nagy Károly és jómagam birodalmakat alapítottunk; de mire alapoztuk zsenialitásunk eme teremtményeit? Az erőszakra! Jézus Krisztus viszont a maga birodalmát a szeretetre építette; és ebben az órában is milliók halnának meg érte."

I. Bonaparte Napóleon (1769-1821), a Francia Birodalom császára 1804-től 1815-ig. America's God and Country: Encyclopedia of Quotations, 1994, 463. oldal [Amerika Istene és országa: Idézetek enciklopédiája].


A Bibliáról:

„Szerencsések vagyunk, hogy van Bibliánk, különösen Újszövetségünk, amely világos, emberi megközelítésben olyan sok mindent elmond nekünk Istenről".

Arthur Schawlow, Ph.D. (1921-1999), fizika professzor a Stanford Egyetemen, fizikai Nobel-díjas (1981), lézeres színképelemző munkája miatt is elismert tudós. Az idézet III. Henry F. Schaefer Stephen Hawking, The Big Bang, and God c. könyvéből való [Stephen Hawking, a Nagy Robbanás és Isten].