Skip to main content

26. Mi a helyzet azzal az ószövetségi eseménnyel, amikor Józsuénak és Izráel népének azt parancsolta Isten, hogy járják be Kánaán földjét, és pusztítsanak el mindenkit? Hogyan hihetsz egy olyan Istenben, aki ilyesmire utasít?

Legalább három olyan dolog van, amit szem előtt kell tartanunk, amikor Józsué történetét vizsgáljuk.

Először is, Istennek szuverén hatalma van a teremtményei felett. Ő teremtett minket, és minden joga megvan ahhoz, hogy azt tegye velünk, amit a legjobbnak tart. Ha a házad mögött kertet telepítesz, azt tehetsz vele, amit akarsz. Bármikor kitépheted a növényeket. A szomszédodnak nincs meg ez a joga. Miért? Mert azok a növények nem az övéi. Ugyanez igaz Istenre is. Az emberek az ő tulajdonai, és akkor és úgy vethet véget egy vagy akár több életnek, amikor és ahogyan a legjobbnak látja.

Másodszor: Kánaán népe szörnyű bűnöket követett el. Saját gyermekeiket égették el Molok istennek felajánlott áldozatként. Állatokkal létesítettek szexuális kapcsolatot (3Mózes 18,21-24). Gyűlölték a zsidókat, és elpusztították volna őket; ez pedig megakadályozta volna, hogy megszülessen a Messiás, az emberiség eljövendő Megváltója, akinek az ígéret szerint Ábrahámtól kellett származnia.

Harmadszor pedig, ne feledjük, hogy Isten négyszáz évet adott Kánaán népének arra, hogy megtérjenek a bűneikből (1Mózes 15,16-21). Ha bűnbánatot tanúsítottak volna, ahogyan azt Ninive népe tette (Jónás 3), akkor Isten megkímélte volna őket (Jeremiás 18,7-8).


A Bibliáról:

„A Bibliában több hitelességről tanúskodó jel van, mint bármely más világi történetben."

Sir Isaac Newton (1642—1727), angol fizikus, matematikus, csillagász, feltaláló, filozófus és alkimista, a történelem legnagyobb befolyással bíró tudósának tartják. America's God and Country: Encyclopedia of Quotations, 1994, 473. oldal [Amerika Istene és országa: Idézetek enciklopédiája].