Skip to main content

27. Szerinted helyes másokra ráerőltetni azt, amiben te hiszel?

Nem. Az evangéliumokban sehol sem látjuk, hogy Jézus arra kényszerítene valakit, hogy higgyen. Az Újszövetség ezt írja: „Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát" (Lukács 8,1). Egyszerűen csak hirdette a jó hírt, és a tanítványait is azért küldte ki, hogy ezt tegyék (Lukács 9,2). Jézus nem tör be ajtókat, és nem erőlteti rá magát senkire (Jelenések 3,20). Várja, hogy befogadják (János 1,12). Megengedi, hogy mindenki szabadon eldöntse (János 5,39-40, Máté 22,3), kit fog követni (Józsué 24,15; Máté 23,37). Tehát helyes-e ráerőltetni hitünket másokra? Nem! De helyénvaló-e alázatosan, gyengéden és tisztelettel[1] megosztani a jó hírt arról, amit Isten tett? Teljes mértékben! Aztán már az illető dönti el, hogy hisz-e vagy sem.


Az igazságról:

„Az igazságot manapság annyira elhomályosították, és a hazugságok annyira elfogadottá váltak, hogy csak az ismeri fel az igazságot, aki szereti."

Blaise Pascal (1623-1662), francia keresztény matematikus, tudós, filozófus; Pensées, lásd Peter Kreeft, Christianity for Modern Pagans: Pascal's Pensées. 1993, 216. oldal [Kereszténység modernkori pogányoknak: Pascal gondolatai].

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Jézus Krisztus, János evangéliuma 8,31-32.


Egy ateista megtéréséről:   

„Hallottam egy történetet egy istenkáromló... ateista férfiról, aki egy bűne révén tért meg. Felírta egy darab papírra, hogy „God is nowhere" (Isten sehol nincs), és megparancsolta a gyermekének, hogy olvassa fel, mert őt is ateistának akarta nevelni. A gyermek így betűzte:

„God  is  n-o-w  h-e-r-e. God is now here." (Isten most itt van.) Ez igazság volt a hazugság helyett, és ez a nyíl szegezte át a férfi szívét.

Charles H. Spurgeon (1834-1892), brit prédikátor.[1] Lásd 1Péter 3,15 és 2Timóteus 2,24-26.