Skip to main content

29. Miért nem említi a Biblia a dinoszauruszokat?

Először is, arra ne számítsunk, hogy a Bibliában a dinoszaurusz szóval találkozunk. Ezt a kifejezést csak azóta használják, amióta Sir Richard Owen, egy híres őslénykutató, 1841-ben kitalálta - majdnem tizennyolc századdal az Újszövetség befejezése után.[1]

Másodszor pedig az, hogy a Biblia nem tesz említést egy élőlényről, még nem jelenti azt, hogy az nem is létezett. Több ezernyi olyan élőlény van, amely nem szerepel külön a Bibliában: pl. a zsiráf, az alligátor, a pingvin, hogy csak néhányat említsek.

Harmadszor: a Biblia legalább két olyan élőlényt említ, melyek nagy valószínűséggel dinoszauruszok lehettek: a Behemótot és a Leviatánt (a magyarban a Károli fordítás használja ezeket a neveket). A Behemót leírásában szerepel, hogy cédrusfa-szerű farka volt (Jób 40,15-19). A Leviatánról pedig ezt mondja az Úr Jóbnak: „...íme, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt! Nincs oly merész, aki őt felverje... Ki takarhatja fel ruhája felszínét, két sor foga közé kicsoda hatol be? Ki nyitotta fel orcájának ajtajait? Fogainak sorai körül rémület lakik! Büszkesége a csatornás pajzsok" (Károli fordítás: Jób 41,9-10 és 13-15a). Pikkelyek? Szörnyű fogak? Olyan vad, hogy senki nem meri felverni? Ebből könnyű megérteni, hogy miért jutott sok bibliakutató arra a következtetésre, hogy a Leviatán dinoszaurusz volt.


Az intelligens tervezésről:

„Amikor az űrkutatás, a fizika, a csillagászat, a biológia és más tudományágak legfrissebb megerősítő bizonyítékainak összességét elemzed... kikerülhetetlenül arra a következtetésre jutsz, hogy intelligens tervező áll mind e mögött."

Jonathan Wells, Ph.D., tudós, molekuláris- és sejtbiológiából szerzett két Ph.D.-t, az egyiket a UC Berkeley Egyetemen, a másodikat pedig a Yale Egyetemen. Interjú Lee Strobel, The Case for a Creator c. könyvében, 2004, 66. oldal [A Teremtő-dosszié].

„A Nap, a bolygók és az üstökösök gyönyörű rendszere csakis egy intelligens és hatalmas lény elhatározása és uralma révén jöhetett létre."

Sir Isaac Newton (1642-1727), angol fizikus, matematikus, csillagász, feltaláló, filozófus és alkimista, a történelem legnagyobb befolyással bíró tudósának tartják. Principia, 3. könyv; idézet a Newton's Philosophy of Nature: Selections from His Writings, c. könyvből, 1953, 42. oldal [Newton természetfilozófiája: Válogatás írásaiból].[1] Egyes beszámolók 1841-et, mások pedig 1842-t állítanak. Az Encyclopedia Britannica ezt írja: „Mielőtt Richard Owen bevezette a „Dinosauria" kifejezést 1842-ben, a dinoszauruszhoz hasonló lénynek még a fogalma sem létezett." (Forrás: Encyclopedia Britannica 2004. Ultimate Reference Suite DVD 'dinosaur' szócikk.)