Skip to main content

2. Mi a bizonyíték arra, hogy a Biblia valóban igaz?

Ha csak néhány bizonyítékra kellene szűkítenem a válaszomat, valószínűleg ezeket említeném: beteljesült próféciák, régészeti felfedezések és a Biblia bámulatos egysége.

A Biblia, bármely más vallási könyvvel ellentétben, Isten Szavának bizonyult azáltal, hogy képes pontosan előrelátni a jövőt. Szó szerint több száz nagyon részletes, konkrét és már valóra vált próféciát tartalmaz, melyek sok száz évvel a beteljesülésük előtt adattak.[1]Egyetlen más vallási könyv sem igazolhatja magát ily módon.

A Biblia történelmi szempontból is megbízható, amit számos régészeti lelet támaszt alá. A mai napig több mint 25.000 olyan archeológiai felfedezést tettek, amelyek igazolják a Bibliában említett személyek, helyek, események és szokások valódiságát.

Ezen kívül a Biblia bámulatosan egységes. Egy olyan könyv, amely tulajdonképpen 66 különböző könyv gyűjteménye, és amely több mint 40 szerző tollából, több mint 1500 év alatt, három különböző kontinensen, három különböző nyelven íródott, és az elejétől a végéig az élet legvitatottabb kérdéseit feszegeti. Az ember azt gondolná, hogy emiatt zűrzavart, összevisszaságot és ellentmondásokat talál benne, viszont a Biblia csodálatos módon az elejétől a végéig következetes és kiegyensúlyozott marad.[2] Ez a három bizonyíték (beteljesült próféciák, régészeti felfedezések és a Biblia bámulatos egysége) egyértelműen alátámasztja a Biblia isteni eredetét és történelmi megbízhatóságát.[3]

A régészetről:
„A régészeti munkálatok megkérdőjelezhetetlenül megerősítették a Szentírás feljegyzéseinek megbízhatóságába vetett meggyőződést. Sok régész a palesztinai ásatásokon szerzett tapasztalatok eredményeként egyre nagyobb tisztelettel tekint a Bibliára."
Millar Burrows, Ph.D. (1889-1980), a Yale Egyetem professzora; What Mean These Stones?, 1941, 1. oldal [Mit jelentenek ezek a kövek?].[1] Például nézzünk meg néhány ószövetségi próféciát az eljövendő Messiással kapcsolatban, akinek az eljöveteléről az ószövetségi próféták írtak. Több száz évre előre megprófétálták Róla a következőket: Ábrahám magjából (1Mózes 12,1-3; 22,18), Júda törzséből (1Mózes 49,10), Dávid házából (2Sámuel 7,12) és Betlehem városában (Mikeás 5,1) fog megszületni; akkor fog eljönni, amikor még áll a Templom (Malakiás 3,1); szűztől fog születni (Ézsaiás 7,14); csodákat fog tenni (Ézsaiás 35,5-6); a saját népe el fogja utasítani (Zsoltár 118,22; vö. 1Péter 2,7); a történelem egy előre meghatározott időpontjában fog meghalni (Dániel 9,24-26; 483 évvel az után, hogy Kr.e. 444-ben bejelentik Jeruzsálem városának újjáépítését); halálának módját is előre megírták (Zsoltár 22,16-18; Ézsaiás 53; Zakariás 12,10); és azt is, hogy fel fog támadni a halálból (Zsoltár 16,10; vö. ApCsel. 2,27-32). Mindezek a próféciák több száz másikkal együtt szó szerint beteljesültek. További példákat beteljesült bibliai próféciákra az alábbi könyvben találsz: John Walvoord, Every Prophecy of the Bible (A Biblia összes próféciája) (Cook Communications, 2004).

[2] Valóban vannak egymásnak látszólag ellentmondó igeversek a Bibliában, de ezek könnyen tisztázódnak, ha egy kicsit megvizsgáljuk az eredeti nyelveket, a kulturális összefüggéseket és a földrajzi hátteret. Lásd még az alábbi tanulmányomat: „An Examination of Apparent Contradictions in the Bible" az AlwaysBeReady.com honlapon. Ebben a tanulmányban részletesen taglalom a leggyakrabban említett látszólagos bibliai ellentmondások megoldásait. A BIBLE link alatt találod ezt a tanulmányt.

[3] Ha többet akarsz tudni a Biblia megbízhatóságáról, kattints a BIBLE linkre az AlwaysBeReady.com honlapon.