Skip to main content

3. Vajon nem veszített hitelességéből a Biblia, miközben az évszázadok során több százszor lefordították?

Biblia kozepe

A Bibliát valóban több száz nyelvre lefordították az évszázadok során. Ebben igazad van, viszont a Biblia szövegét végig pontosan megőrizték. Honnan tudhatjuk, hogy ez így van?

Először is, maguk a kéziratok bizonyítják. Több ezernyi ősi, kézzel írott, részleges vagy teljes másolat létezik a Bibliáról, melyek közül néhány a Krisztus előtti harmadik századból maradt ránk.[1] A szövegelemzők és a tudósok ezeknek a kéziratoknak a segítségével igazolták, hogy a mai Biblia ugyanaz, mint amit a korai egyház használt.

Másodszor pedig rendelkezésünkre állnak az egyházatyák írásai. Egyházatyák alatt a korai gyülekezetek vezetőit értem.[2] Bibliamagyarázataikban, egymásnak vagy a különböző gyülekezeteknek írt leveleikben csak az újszövetségi szövegekből több mint 86.000 alkalommal idéztek. Az ő idézeteik alapján a tudósoknak sikerült az Újszövetség 99,86%-át rekonstruálniuk. Csak tizenegy olyan igevers van az Újszövetségben, amit az egyházatyák, úgy tűnik, soha nem említettek.

Ez a két bizonyíték (a kéziratok és az egyházatyák írásai) meggyőzően igazolja, hogy a Biblia eredeti szövegét pontosan megőrizték.[3]

A Bibliáról:
„...a kétség utolsó bástyája is leomlott azzal kapcsolatban, hogy a Szentírás lényegében ugyanabban a formában jutott el hozzánk, amelyben eredetileg megíródott. Az Újszövetség könyveinek eredetisége és általános sértetlensége egyaránt teljesen megalapozottnak tekinthető."
Sir Frederic Kenyon (1863-1952), a British Múzeum egykori igazgatója és fő könyvtárosa, az ókori iratok megbízhatóságának vizsgálatában vezető szaktekintély; The Bible and Archeology, 1940, 288-289. oldal [A Biblia és a régészet].[1] Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (Baker Keresztény Apológia Enciklopédia) (Grand Rapids, MI: Baker, 1999), 187. oldal.

[2] Néhány példa: Tertullianus, Jusztinosz vértanú, Caesareai Eusebius és Polükarposz.

[3] Egy kiváló könyv, amely a Biblia kézirati bizonyítékaival foglalkozik: Norman Geisler és William Nix, A General Introduction to the Bible (Általános bevezető a Bibliába) (Moody Publishers, átdolgozott és bővített kiadás, 1986). Erről a témáról én is írtam egy rövid cikket, amelyet a BIBLE link alatt olvashatsz el az AlwaysBeReady.com honlapon.