Skip to main content

4. Mi történik azokkal, akik soha nem hallottak Jézusról? A pokolra kerülnek majd?

A Biblia azt tanítja, hogy Isten szerető Isten (Zsoltár 103,8; 1János 4,10), és nem akarja, hogy bárki is elvesszen (2Péter 3,9). A Biblia szerint Isten teljesen igazságosan fog bánni azzal, aki még soha nem hallott Jézusról (Zsoltár 98,9), és annak alapján fogja megítélni, amit a teremtett világ bizonyságtétele és a lelkiismerete által megtudhatott Istenről (Róma 1,20; 2,12-15).

A Biblia azt mondja arról, aki igazán keresi Istent, és meg akarja őt ismerni, hogy „Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik" (Zsidók 11,6). Isten sokféle módon el tudja juttatni az üdvösségről szóló igazságot azokhoz, akik valóban igyekeznek megismerni őt. Küldhet például egy misszionáriust (ApCsel. 10),[1] rádióműsort, vagy egy Bibliát (Zsoltár 119,130). Elméletileg Isten küldhet akár látomást (Dániel 2) vagy angyalt (Jelenések 14,6) is.[2] Te már hallottad az igazságot. Tudsz róla, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneidért, és Isten számon kéri majd tőled, hogy mihez kezdesz ezzel az ismerettel.[3]

A tudományról:
„Tudományos kutatásaim során jutottam arra a következtetésre, hogy a világ túl bonyolult ahhoz, hogy a tudomány képes legyen megmagyarázni; csak a természetfelettin keresztül érthetem meg a létezés titkát."
Allan Sandage, Ph.D. (1926-), amerikai csillagász, 1957-ben a Helen B. Warner díj nyertese, a Királyi Csillagászati Társaság aranyérmese 1967-ben, Henry Norris Russel tanári ösztöndíjasa 1972-ben, és Bruce-díjas 1975-ben. Science Finds Cod, Newsweek, 1998. július 20. [A tudomány megtalálja Istent].

„Sokan érzik úgy, hogy a világegyetem törvényeinek megalkotásában valahogy részt kellett vennie egy intelligens lénynek... Én magam erősen érzékelem egy teremtő lény jelenlétét és cselekedeteit — olyanét, aki messze felettem áll, mégis mindig személyes és közeli."
Charles Townes, Ph.D. (1915-), fizikus, író, a kaliforniai Berkeley Egyetem posztgraduális képzéssel foglalkozó intézetének professzora, 1964-ben megosztott fizikai Nobel díjat kapott a lézer felfedezéséért, több mint 25 egyetem díszdoktora. Science Finds God, 1998. július 20. [A tudomány megtalálja Istent].[1] Lásd az ApCsel. 10-et, melyben Isten Pétert Kornéliuszhoz küldi.

[2] Lásd például Dániel könyvének 2. fejezetét, ahol Nebukadneccar látomást kap. Norman Geisler és Ron Rhodes, When Cultists Ask (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997), 209. oldal.

[3] További segítséget a Biblia pokolra vonatkozó tanításaival szemben felmerülő ellenvetések megválaszolásához az AlwaysBeReady.com oldalon a HELL (POKOL) link alatt találsz.