Skip to main content

7. Hogyan állíthatod, hogy Jézus az egyetlen út a Mennybe?

Ezt tanítja a Biblia.[1] Képzeljük el egy pillanatra, hogy nemrég nagyon megbántottál. Gonosz dolgokat mondtál nekem, és aljas módon bántál velem. Odamehetnél-e bárkihez, és bocsánatot kérhetnél-e tőle azért, hogy a mi kapcsolatunkat helyrehozd? Persze, hogy nem. Ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolatunkra is. Az emberiség rengeteg bűnt követett el Isten ellen szóval és tettel.[2] Ezért Istenhez kell visszatérnünk, hogy helyreálljon a vele való kapcsolatunk, nem pedig Buddhához, Allahhoz, Krisnához vagy más kitalált, ember alkotta istenséghez. Mindenkinek Jézushoz és Jézuson keresztül kell mennie, mert ő Isten. Ő nem egy város, mint Róma, melyről azt mondják, hogy „minden út Rómába vezet".

Isten egy személyes lény, aki előkészítette a megváltás ingyenes ajándékát (Róma 6,23) mindazok számára, akik az ő Fiába, Jézusba vetik a bizalmukat. Ha valaki egy másik megmentőben hisz (Buddhában, Brahmanban, Allahban), az ítélet napján rájön, hogy az „úgynevezett istene" (1Korinthus 8,5) nem tett semmit az örök jóléte érdekében, mivel nem is létezik (Ézsaiás 43,11; 45,5).


Istenről:

„Számomra teljességgel lehetetlen, hogy a teremtett világot innen szemlélve ne higgyek Istenben."

John Glenn, Ph.D. (1921-), űrhajós. Akkor mondta ezt, amikor kinézett a Discovery űrhajóból 1998. november 4-én. Chuck Colson, Astronauts Who Found God, Breakpoint 1998. november 5. [Űrhajósok, akik megtalálták Istent].

„Isten lényét a názáreti Jézus Újszövetségben lejegyzett élete és tanításai mutatják meg a legtökéletesebben. Isten azért küldte őt, hogy felfedje az isteni természetet."

George F. R. Ellis, Ph.D. (1939-), vezető elméleti kozmológus, a Cambridge-i Egyetemen tanult, a dél-afrikai Cape Town-i Egyetemen az alkalmazott matematika professzora, Templeton Díjas (2004) és számos könyv szerzője. Az idézet az alábbi könyvéből való: Quantum Cosmology and the Laws of Nature, 1997, szerk. Nancey Murphy és mások; a fenti idézet III. Dr. Henry F. Schaefer: „Stephen Hawking, a Nagy Robbanás és Isten" c. írásából való. [Kvantumkozmológia és a természet törvényei].[1] Jézus azt mondta, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam" (János 14,6). A Jézusba vetett hitről ezt mondja Péter: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk" (ApCsel. 4,12). Lásd még: 1Timóteus 2,5; Máté 7,13 és Ézsaiás 43,11.

[2] Elég csak néhányat megvizsgálni a Tízparancsolat közül ahhoz, hogy felismerjük, hogy a Róma 3,10 állítása – miszerint „nincsen igaz ember egy sem" - igaz. A 2Mózes 20. fejezetében Isten azt mondja: „Ne legyen más istened rajtam kívül!... Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!... Tiszteld apádat és anyádat!... Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét,... és semmit, ami a felebarátodé!"