Skip to main content

8. Nem az egyház találta ki Krisztus isteni mivoltának a tanát a negyedik században megtartott niceai zsinaton?[1]

Egyáltalán nem. Krisztus istenségét már az Ószövetség idején is említették, több mint 600 évvel Jézus születése előtt. Ézsaiás próféta megjövendölte, hogy a Messiást „Erős Istennek" fogják hívni (Ézsaiás 6,9). Ez valóban igaznak bizonyult.

Az Újszövetség, melyet az első században - jóval a niceai zsinat előtt — állítottak össze véglegesen, tele van Krisztus istenségének alátámasztásával.[2] Tamás például így szólítja Jézust: „Én Uram és én Istenem!" (János 20,28). Pál a következő címet adja neki: „A mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus" (Titusz 2,13). János evangéliumának nyitó versében nevezi Jézust Istennek (János 1,1). Jézus pedig Isten Ószövetségben használt nevét — „VAGYOK" (2Mózes 3,14) — vonatkoztatta magára a János 8,58-ban. Valamint azt állította, hogy Isten az Atyja, amiért néhány hallgatója meg akarta kövezni, mert ezzel „egyenlővé tette magát Istennel" (János 5,18; 10,33).

Emellett számos második századbeli egyházatya (mint például Ignác, Polükarposz, Justinus vértanú, Ireneus és Alexandriai Kelemen) írásai is sokat utalnak Krisztus  istenségére.[3]

A negyedik században (Kr. u. 325) a niceai zsinat határozata csak megerősítette azt, amiben az egyház már mindenütt hitt.


Jézusról:

„Olyasvalaki, aki csupán ember volt, ám olyanokat állított, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna — egy szinten azzal, aki magát buggyantott tojásnak tartja —, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten Fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, s valami annál is rosszabb. Bezárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcstanító volt! Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Ez nem állt szándékában."

C.S. Lewis (1898-1963), a Cambridge-i Egyetem középkori és reneszánsz irodalom professzora; Keresztény vagyok, Harmat kiadó, 2006, 79-80. oldal.
[1] Ezt Dan Brown állítja népszerű, de pontatlan könyvében, „A Da Vinci kód"-ban. (Doubleday, 2003.), 233. oldal, (magyar kiadás: Gabó Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. 2005.). A könyv számtalan téves állítására a DA VINCI CODE cím alatt találsz válaszokat az AlwaysBeReady.com honlapon.

[2] A Biblia Krisztus istenségével kapcsolatos tanításainak megvédéséhez további segítséget találsz az AlwaysBeReady.com honlapon, a DEITY OF CHRIST cím alatt.

[3] Ignác (Kr.u. 30-98 vagy 107), Antiókia püspöke, ilyen szavakkal utalt Jézusra: „Jézus Krisztus a mi Istenünk", „Jézus, aki... Isten és ember", „Engedd, hogy Istenem szenvedésének példáját kövessem", „A mi Istenünk Jézus Krisztus", „Egy az Isten, aki magát Fián, Jézus Krisztuson keresztül jelenti ki", „A Megtestesült Isten". Dr. Erwin Lutzer mutatott rá arra, hogy az a tény, hogy Ignácot azok a gyülekezetek vagy keresztény vezetők közül, akiknek ilyen leveleket írt, egyik sem utasította rendre vagy bélyegezte meg eretnekként, bizonyítja, hogy a korai egyház, már jóval a niceai zsinat előtt (Kr.u. 325) hitte, hogy Jézus Isten volt. Justinus vértanú (Kr.u. 100-165) ezt írta Jézusról: „...Isten elsőszülött Igéje, maga az Isten", „...Isten és a Seregek Ura". Ireneus (Kr. u. 120-202) ezt mondta: „...Urunk és Istenünk, és Megmentőnk és Királyunk". Alexandriai Kelemen (Kr.u. 150-215) pedig ezt írta Jézusról: „...az igazán testet öltött Istenség, aki egyenlő a mindenség Urával, mert ő volt a Fia."