Skip to main content

9. Nem tűnik igazságtalannak és korlátozottnak, hogy Isten kizárólag Jézus által üdvözíti az embereket?

Én nem így látom. Szerintem inkább azt a kérdést kellene feltennünk, hogy: „Miért akarna Isten egyáltalán megmenteni minket?" Amikor a saját bűnösségemre gondolok, vagy mindarra a féktelen lázadásra és bűnre, ami manapság jelen van a világban, akkor teljesen lenyűgöz, hogy Isten egyáltalán felajánlotta, hogy megment minket!

Azt, hogy Isten az üdvösséget felajánlja nekünk, a Biblia nem korlátolt és igazságtalan, hanem rendkívül kegyelmes és nagylelkű ajánlatként mutatja be. A Biblia azt mondja, hogy Isten az egész világot szereti (János 3,16; Róma 5,8), hogy Jézus az egész emberiség bűneiért meghalt (1János 2,2), illetve, hogy Isten az üdvösséget minden földrészen elérhetővé teszi az emberek számára. Az evangélium üzenete nemcsak az amerikaiaknak vagy az európaiaknak, vagy valamely más embercsoportnak szól. Jézus azt parancsolta a tanítványainak, hogy vigyék a jó hírt „egészen a föld végső határáig" (ApCsel. 1,8). A Jelenések könyve azt mondja, hogy a mennyben majd „minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből" lesznek (Jelenések 7,9). Isten ajánlata az üdvösségre tehát széleskörű és kegyelmes.


A feltámadásról:

„Ha Jézus halott maradt, akkor mivel magyarázod a keresztény gyülekezet létét és rendkívüli növekedését a kereszténység első három évszázadában? A negyedik évszázadra Krisztus egyháza kiterjedt a teljes nyugati világra. Egy hazugságra épülő vallási mozgalom nem lett volna képes erre... Róma minden hatalmával és Jeruzsálem egész vallási rendszerével azon munkálkodott, hogy megállítsa a keresztény hitet. Csak annyit kellett volna tenniük, hogy felnyitják a sírt, és bemutatják a holttestet. De nem tették meg."

III. Henry Schaefer, Ph.D. (1944-), a kaliforniai Berkeley Egyetem egykori kémia professzora, jelenleg a Georgiai Egyetem Graham Perdue kémia professzora. Jelölték Nobel-díjra, és a közelmúltban a világ harmadik legtöbbet idézett kémikusa lett; az idézet az egyik előadásából származik: Questions Intellectuals Ask About Christianity

(www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/questions.html), [Gyakori kérdések, amelyeket értelmiségiek tesznek fel a kereszténységről].